Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu

Page 1.

Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Сродни документи

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016. godinu

http://deponija.rs/wp-content/uploads/2017/06/Odluka-o-usvajanju-finansijskog-izvestaja-za-2016-godinu.pdf

12 јун 2017 ... Na osnovu dlana 200. Zakona o privrednim druStvima, t:lana22. Zakona o javnim preduzedima i dlana 14. Ugovora o osnivanju ,,Regionalna ...

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017. godinu

http://deponija.rs/wp-content/uploads/2018/07/Odluka-o-usvajanju-finansijskog-izve%C5%A1taja-za-2017.-godinu.pdf

o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017. godinu. (Broj: VIII/2018-17). Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu, koji je podnet od strane Direktora ...

13. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja.pdf - Kavim-Raska

http://www.kavim-raska.rs/uploads/media/5a312ec2085c0/13-odluka-o-usvajanju-finansijskog-izvestajacompressed.pdf?v1

finansijski izveštaj Društva za 2016.godinu i doneta je sledeća. ODLUKA o usvajanju finansijskog izveštaja. LUULUUHELIHULIIII. USVAJA SE Finansijski ...

odluka o odobravanju godišnjeg izveštaja za 2016. godinu

https://www.umka.rs/wp-content/uploads/2017/03/2017-02-23_odluka_o_odobravanju_godisnjeg_izvestaja_za_2016_godinu.pdf

Nakon sprovedene kontrole tačnosti finansijskih izveštaja, odobrava se Godišnji izveštaj za ... odluku nadležnog organa o usvajanju godišnjeg izveštaja.

6. Predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja - Krušik plastika

https://www.krusik-plastika.co.rs/download/6%20PREDLOG%20ODLUKE%20O%20USVAJANJU%20FINANSIJSKOG%20IZVESTAJA.pdf

godine, utvrduje i Skupštini Društva upućuje na usvajanje predlog ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG. FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2015.

Odluka o raspodeli dobiti za 2018.godinu (Odluka o ... - Luka Senta

http://www.luka-senta.rs/uploads/editor/skupstina%20akcionara/21-06-2019/sa%20skupstine/Odluka%20o%20raspodeli%20dobiti.pdf

21 јун 2019 ... Dru5tvo pri isplati dividende, obustavlja porez i uplaiuje ga pre isplate dividende, tako da korisnik dobija neto iznos dividende. Pravo na ...

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za ...

http://www.dri.co.me/1/doc/Izvje%C5%A1taj%20o%20reviziji%20Godi%C5%A1njeg%20finansijskog%20izvje%C5%A1taja%20Uprave%20za%20nekretnine%20za%202017.%20godinu.pdf

11 јул 2018 ... Revizijom potpisanih ugovora o dopunskom radu utvrđene su ... sačini u skladu sa Uputstvom za popunjavanje izvještaja o neizmirenim.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za ...

http://www.dri.co.me/1/doc/Izvjestaj%20o%20reviziji%20Godisnjeg%20finansijskog%20izvjestaja%20Agencije%20za%20duvan%20za%202013.%20godinu.pdf

23 окт 2014 ... Revizijom pravilnosti potvrdjeno je da Agencija za duvan u skladu sa ... Istovremeno, licence, odnosno odobrenja izdata po odredbama.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Biram Bar za ...

http://www.dri.co.me/1/doc/Izvje%C5%A1taj%20o%20reviziji%20Godi%C5%A1njeg%20finansijskog%20izvje%C5%A1taja%20Biram%20Bar%20za%202018.%20godinu.pdf

13 јан 2020 ... Revizijom je utvrđeno da Ugovor o zakupu poslovnog prostora nije ovjeren od strane nadležnog organa. • Subjekt revizije treba da zaključivanje ugovora o zakupu poslovnog ... Istim su utvrđeni uslovi za popunjavanje.

SGZ17-027-Resenje o usvajanju god. likv. izvestaja JKP GSP ...

http://sgz.rs/wp-content/uploads/2018/06/SGZ17-027-Resenje-o-usvajanju-god.-likv.-izvestaja-JKP-GSP-Zajecar-u-likvidaciji.pdf

5 јун 2018 ... Ликвидациони управник је саставио почетни ликвидациони биланс дана 29.12.2017.године, са стањем ... друштвима, ликвидациони управник сачињава следећи извештај о својим радњама,са ... 4 Porezi i doprinosi.

Skupština 2018. Odluka o raspodeli dobiti za 2017.godinu

http://www.gosamontaza.rs/wp-content/uploads/2018/06/Skup%C5%A1tina-2018.-Odluka-o-raspodeli-dobiti-za-2017.godinu.pdf

9 јун 2018 ... isplati dividende za 2017. godinu, pa je isti prihvatila kao osnovan, jer je donet po razmatranju Finansijskog izveStaja, GodiSnjeg lzveStaja o ...

ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU ...

https://www.stoteks.com/napomene052015.pdf

Godišnji finansijski izveštaj STOTEKS a.d. Novi Sad za 2014. godinu nije ... odluku nadležnog organa o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja. ODLUKA O ...

SGZ21-006-Odluka o usvajanju Reg plana upravljanja otpadom za ...

http://sgz.rs/wp-content/uploads/2018/12/SGZ21-006-Odluka-o-usvajanju-Reg-plana-upravljanja-otpadom-za-GZ-i-opstine-BO-KL-MPEK-NG-i-KZ.pdf

... (78), u poljoprivredi: PTK Ključ (79), u trgovini: Miroč (175), Tekijanka (68). ... odštampan je Katalog otpada i liste otpada koje su usaglašene sa propisima EU;.

Odluka o korištenju godišnjeg odmora

http://www.intedos.hr/obrasci/obrasci-vezani-za-radne-odnose/100208-odluka-godisnji-odmor.pdf

ZOR - radnik ima pravo korisliti godisnji odmor u dva dijela-. Ovisno o lome da li se godisnji odmor koristi odjednom ili u dijelovima, n€polreban leksl precrtati.

Odluka o korištenju godišnjeg odmora - Studentski centar

http://www.sczg.unizg.hr/media/uploads/studentski_centar/odluka_o_koristenju_godisnjeg_odmora_obrazac6.pdf

Obrazac broj 6. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ... Radnik će godišnji odmor koristiti odjednom u razdoblju od ______ do ______ godine. 4. Radnik će godišnji ...

Komentar finansijskog rezultata za 2016. godinu - Simpo

http://www.simpo.rs/assets/komentar-finansijskog-rezultata-2016-skupstina.pdf

Prema podacima NBS opšta ekonomska kretanja u 2016. godini bila su povoljnija u odnosu na prethodni period, jer se nastavilo sa sprovodjenjem pozitivnih ...

Donošenje sudskih odluka u predmetima finansijskog kriminala

http://www.rs.cest.gov.ba/index.php/seminari-2017/15-21-232sarajevo-donoenje-sudskih-odluka-u-predmetima-finansijskog-kriminala/1673-materijal-b-sinanovic/file

21 феб 2017 ... Objektivni uslov inkriminacije. ➢ Pribavljanje sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu potivpravne imovinske koristi ili nanošenje imovinske ...

Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za banke

https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/rac/novo/stat_izv_banke.pdf

Закона о рачуноводству, Агенцији за привредне регистре достављају статистички извештај на обрасцу прописаном овом одлуком, у једном примерку. II.

Proizvodnja industrijskih proizvoda u 2018. godini iz Godišnjeg ...

https://www.stat.gov.rs/media/4828/ostvarena-proizvodnja-zalihe-i-prodaja-industrijskih-proizvoda-2018.pdf

Вафле и обланде, укључујући слане, а искључујући потпуно или делимично обложене или преливене чоколадом t. 2296. 118. 2290. 1072.19.40.

Odluka o pokriću dela gubitka za 2016. godinu

http://www.fmpbebe.co.rs/Download/Odluka%20o%20pokricu%20dela%20gubitka%20za%202016.%20godinu.pdf

24 апр 2017 ... Na osnovu člana 20 Statuta Fabrike metalnih proizvoda ,,Be-Be" a.d.,Bajina Bašta i u skladu sa članom 329 Zakona o privrednim društvima (Sl.

Odluka o lokalnim komunalnim taksama za 2019. godinu

http://sjenica.rs/dokumenti/lokalna%20poreska%20administracija/Odluka%20o%20lokalnim%20komunalnim%20taksama%20za%202019.%20godinu.pdf

Komunalna taksa se plaća za: 1. Isticanje firme na poslovnom prostoru,. 2. Držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina. 3.

Odluka o pokriću gubitka za 2016. godinu - Rijeka 2020

http://rijeka2020.eu/wp-content/uploads/2017/08/Odluka-o-pokri%C4%87u-gubitka-za-2016.-godinu.pdf

RIJEKA 2020 d.o.o., Rijeka, Ivana Grohovca 1/a, OIB: 65319684857, na prijedlog Uprave društva donesena je. ODLUKA o pokriću gubitka za 2016. godinu.

Odluka o raspodjeli knjiga otkupljenih po konkursu za 2010. godinu.

http://www.fmks.gov.ba/download/pegkor2010/fondbibldj/4odloraspodjknjiga2010.pdf

24 Nura Bazdulj Hubijar. Plavi kombi. 1. 25 Nevad Kahteran. Nove granice japanske filozofije. 1. 26 Hana Stojić i Saša Gavrić. Izgubljena mjesta. 1. 27 Gordana ...

10.04.2018. Plan javnih nabavki za 2018. godinu - Nacionalni park ...

http://nationalpark-una.ba/addDocuments/uploads/15233483301109430936.pdf

robe. Procedura u skladu sa clanom 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma. 11. Nabavka rezervnih dijelova za rucne alate. JP NP „Una" d.o.o. Bihac.

Br. 46-33-Nedjelja kroz godinu-B-2018.pdf

http://www.svetistesrcaisusovastudenci.info/Zupni%20list%20Media/Br.%2046-33-Nedjelja%20kroz%20godinu-B-2018.pdf

46/2018. (453) ◇ 18. studenog 2018. ◇ Liturgijska godina - “B”. 33. nedjelja kroz godinu - svjetski dan siromašnih. Odgovara i ... Bogu čekajući otad dok se neprijatelji ne podlože za ... »U one dane, nakon velike nevolje, sunce će pomrčati i ...

Program poslovanja za 2018. godinu

http://www.gspns.co.rs/dokumenti/PROGRAM-POSLOVANJA-2018.pdf

31 дец 2017 ... Правилник о условима начина решавања рекламација корисника услуга ЈГСП. „Нови Сад“ Нови Сад. 18. Упутство за продају маркица ...

Program poslovanja za 2018 godinu

http://www.beogradskagroblja.rs/Storage/Documents/Program%20poslovanja%20za%202018%20godinu.pdf

29 дец 2017 ... ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“. БЕОГРАД, Рузвелтова 50. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА. ЗА 2018. ГОДИНУ пословно име: ЈАВНО ...

Registar narudžbenica za 2018. godinu

http://koprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2019/02/Registar-narud%C5%BEbenica-za-2018.-godinu.pdf

Tehnomag, Podravska. 1, Koprivnica. DA. ROBA. 19. Izrada elaborata. 27.04.2018. 600,00. 750,00. Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Vladimir. Jukić ...

planovi mgipu za 2018. godinu - HGK

https://www.hgk.hr/documents/predavanje-uhlirdocx5a13ed5dbaed2.pdf

Planovi za 2018. godinu započeti su u 2017. godini i predstavljaju kontinuitet u nastojanju da se ... stanova, a 25% na kupnju ili izgradnju kuće. Za efektivnu ...

Akademski kalendar za studijsku 2018/19. godinu

http://unimediteran.net/fajlovi/Aka_kal_2018-19.pdf

Prodekan, student-povjerenik: anketiranje studenata. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 6. II sedmica nastave. Vijeće: izvještaj o početku nastave; Senat: izvještaj o ...

Kalendar za školsku 2017./2018. godinu

http://portal.ksc-tuzla.edu.ba/sites/default/files/attachment/kalendar_za_skolsku_2017_2018_0.pdf

Kalendar za školsku 2017./2018. godinu. RUJAN. LISTOPAD. STUDENI ... 4.11. – Radni dan (raspored od četvrtka). 16.12. – Duhovna obnova (RND). 23.12.

Akademski kalendar za 2017 2018 godinu - VUB

https://vub.hr/images/uploads/1086/akademski_kalendar_za_2017_2018__godinu.pdf

19 srp 2017 ... ponedjeljak. Sveti Stjepan. 26.12.2017. utorak. Nova godina. 1.1.2018. ponedjeljak. Sveta tri kralja. 6.1.2018. subota. Uskrs. 1.4.2018. nedjelja.

BHRT PLAN RADA ZA 2018. GODINU

http://www.bhrt.ba/wp-content/uploads/2019/10/Programski-planovi-za-2018.-godinu-hrvatski.pdf

neminovnost za medijsku kuću koja još uvijek funkcionira po starim obrascima, trebalo bi da poboljša ... serijal Recept za uspjeh u tijeku su dogovori za snimanja emisije u Narodnom kazalištu Sarajevo, ... Naš slogan: „Nezaboravni hitovi!“.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.