Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016. godinu i ...

Page 1.

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016. godinu i ... - Сродни документи

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016. godinu

http://deponija.rs/wp-content/uploads/2017/06/Odluka-o-usvajanju-finansijskog-izvestaja-za-2016-godinu.pdf

12 јун 2017 ... Na osnovu dlana 200. Zakona o privrednim druStvima, t:lana22. Zakona o javnim preduzedima i dlana 14. Ugovora o osnivanju ,,Regionalna ...

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017. godinu

http://deponija.rs/wp-content/uploads/2018/07/Odluka-o-usvajanju-finansijskog-izve%C5%A1taja-za-2017.-godinu.pdf

o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017. godinu. (Broj: VIII/2018-17). Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu, koji je podnet od strane Direktora ...

13. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja.pdf - Kavim-Raska

http://www.kavim-raska.rs/uploads/media/5a312ec2085c0/13-odluka-o-usvajanju-finansijskog-izvestajacompressed.pdf?v1

finansijski izveštaj Društva za 2016.godinu i doneta je sledeća. ODLUKA o usvajanju finansijskog izveštaja. LUULUUHELIHULIIII. USVAJA SE Finansijski ...

6. Predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja - Krušik plastika

https://www.krusik-plastika.co.rs/download/6%20PREDLOG%20ODLUKE%20O%20USVAJANJU%20FINANSIJSKOG%20IZVESTAJA.pdf

godine, utvrduje i Skupštini Društva upućuje na usvajanje predlog ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG. FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2015.

odluka o odobravanju godišnjeg izveštaja za 2016. godinu

https://www.umka.rs/wp-content/uploads/2017/03/2017-02-23_odluka_o_odobravanju_godisnjeg_izvestaja_za_2016_godinu.pdf

Nakon sprovedene kontrole tačnosti finansijskih izveštaja, odobrava se Godišnji izveštaj za ... odluku nadležnog organa o usvajanju godišnjeg izveštaja.

Komentar finansijskog rezultata za 2016. godinu - Simpo

http://www.simpo.rs/assets/komentar-finansijskog-rezultata-2016-skupstina.pdf

Prema podacima NBS opšta ekonomska kretanja u 2016. godini bila su povoljnija u odnosu na prethodni period, jer se nastavilo sa sprovodjenjem pozitivnih ...

SGZ17-027-Resenje o usvajanju god. likv. izvestaja JKP GSP ...

http://sgz.rs/wp-content/uploads/2018/06/SGZ17-027-Resenje-o-usvajanju-god.-likv.-izvestaja-JKP-GSP-Zajecar-u-likvidaciji.pdf

5 јун 2018 ... Ликвидациони управник је саставио почетни ликвидациони биланс дана 29.12.2017.године, са стањем ... друштвима, ликвидациони управник сачињава следећи извештај о својим радњама,са ... 4 Porezi i doprinosi.

Odluka o pokriću dela gubitka za 2016. godinu

http://www.fmpbebe.co.rs/Download/Odluka%20o%20pokricu%20dela%20gubitka%20za%202016.%20godinu.pdf

24 апр 2017 ... Na osnovu člana 20 Statuta Fabrike metalnih proizvoda ,,Be-Be" a.d.,Bajina Bašta i u skladu sa članom 329 Zakona o privrednim društvima (Sl.

Odluka o pokriću gubitka za 2016. godinu - Rijeka 2020

http://rijeka2020.eu/wp-content/uploads/2017/08/Odluka-o-pokri%C4%87u-gubitka-za-2016.-godinu.pdf

RIJEKA 2020 d.o.o., Rijeka, Ivana Grohovca 1/a, OIB: 65319684857, na prijedlog Uprave društva donesena je. ODLUKA o pokriću gubitka za 2016. godinu.

ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU ...

https://www.stoteks.com/napomene052015.pdf

Godišnji finansijski izveštaj STOTEKS a.d. Novi Sad za 2014. godinu nije ... odluku nadležnog organa o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja. ODLUKA O ...

SGZ21-006-Odluka o usvajanju Reg plana upravljanja otpadom za ...

http://sgz.rs/wp-content/uploads/2018/12/SGZ21-006-Odluka-o-usvajanju-Reg-plana-upravljanja-otpadom-za-GZ-i-opstine-BO-KL-MPEK-NG-i-KZ.pdf

... (78), u poljoprivredi: PTK Ključ (79), u trgovini: Miroč (175), Tekijanka (68). ... odštampan je Katalog otpada i liste otpada koje su usaglašene sa propisima EU;.

Odluka o raspodeli dobiti za 2018.godinu (Odluka o ... - Luka Senta

http://www.luka-senta.rs/uploads/editor/skupstina%20akcionara/21-06-2019/sa%20skupstine/Odluka%20o%20raspodeli%20dobiti.pdf

21 јун 2019 ... Dru5tvo pri isplati dividende, obustavlja porez i uplaiuje ga pre isplate dividende, tako da korisnik dobija neto iznos dividende. Pravo na ...

Donošenje sudskih odluka u predmetima finansijskog kriminala

http://www.rs.cest.gov.ba/index.php/seminari-2017/15-21-232sarajevo-donoenje-sudskih-odluka-u-predmetima-finansijskog-kriminala/1673-materijal-b-sinanovic/file

21 феб 2017 ... Objektivni uslov inkriminacije. ➢ Pribavljanje sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu potivpravne imovinske koristi ili nanošenje imovinske ...

Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za banke

https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/rac/novo/stat_izv_banke.pdf

Закона о рачуноводству, Агенцији за привредне регистре достављају статистички извештај на обрасцу прописаном овом одлуком, у једном примерку. II.

EFPIA Godina izveštavanja: 2016 Valuta izveštaja: RSD - GSK

http://efpiadisclosurecode.gsk.com/GSK_RS_2016_EFPIA_HCPO_Disclosure_Report.pdf

30 јун 2017 ... 0,00. 0,00. 1.232.000,00. Udruženje za kontinuiranu medicinsku edukaciju. 'EURO KME'. Beograd. RS. Kraljevačka 82. 28017189. 800.000,00.

2016-12-15_NACRT Izveštaja sa javnog uvida PGR Vrnjačka Banja

http://vrnjackabanja.gov.rs/images/clanak/390/dokumenta/2016-12-15nacrt-izvestaja-sa-javnog-uvida-pgr-vrnjacka-banja.pdf

15 дец 2016 ... планове Општине Врњачка Бања је на затвореним седницама ... званичној интернет страници општине Врњачка Бања (vrnjackabanja.gov.rs). ... Кнеза Милоша, у блоку у ком се налазе објекти ТЕМПО, НИС ...

Odluka o lokalnim komunalnim taksama za 2019. godinu

http://sjenica.rs/dokumenti/lokalna%20poreska%20administracija/Odluka%20o%20lokalnim%20komunalnim%20taksama%20za%202019.%20godinu.pdf

Komunalna taksa se plaća za: 1. Isticanje firme na poslovnom prostoru,. 2. Držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina. 3.

Odluka o raspodjeli knjiga otkupljenih po konkursu za 2010. godinu.

http://www.fmks.gov.ba/download/pegkor2010/fondbibldj/4odloraspodjknjiga2010.pdf

24 Nura Bazdulj Hubijar. Plavi kombi. 1. 25 Nevad Kahteran. Nove granice japanske filozofije. 1. 26 Hana Stojić i Saša Gavrić. Izgubljena mjesta. 1. 27 Gordana ...

Skupština 2018. Odluka o raspodeli dobiti za 2017.godinu

http://www.gosamontaza.rs/wp-content/uploads/2018/06/Skup%C5%A1tina-2018.-Odluka-o-raspodeli-dobiti-za-2017.godinu.pdf

9 јун 2018 ... isplati dividende za 2017. godinu, pa je isti prihvatila kao osnovan, jer je donet po razmatranju Finansijskog izveStaja, GodiSnjeg lzveStaja o ...

Katalog AS HIBRIDA za 2016. godinu

http://bispromet.mk/wp-content/uploads/AS-Hibridi-2016-katalog.pdf

AS HIBRIDI, nakon 10 godina uspešnog, kontinuiranog rada na selekciji kukuruza, ove godine donose hibride nove generacije. Ovi hibridi, na parcelama naših ...

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU

https://www.belex.rs/data/2017/04/00103112.pdf

26 апр 2017 ... h) Banca Intesa ad Beograd, sa rokom trajanja do 28.07.2009. godine, na iznos od 135.000,00. EUR; i) Kemo impex ad Beograd, datum upisa ...

Izveštaj o napretku Srbije za 2016. godinu

http://eukonvent.org/wp-content/uploads/2016/11/godisnji_izvestaj_16_srp.pdf

9 нов. 2016 ... Саопштење о политици проширења ЕУ 2016. СР. СР. * Само аутор ... кривичним делима, постоји база података ДНК профила учинилаца кривичних дела, као ... Састављен је нацрт Закона о мониторингу емисија.

Kalendar za školsku godinu 2015./2016.

http://os-koprivnicki-bregi.skole.hr/upload/os-koprivnicki-bregi/images/static3/834/attachment/Kalendar_za_skolsku_godinu_2015.2016..pdf

Kalendar za školsku godinu 2015./2016. Rujan. Listopad. Studeni. Prosinac. Dana. Tjedana po ut sr če pe su ne po ut sr če pe su ne po ut sr če pe su ne po ut sr.

Godišnji izveštaj AMS OSIGURANJE a.d.o. za 2016. godinu

https://www.ams.co.rs/files/izvestaji/Godisnji%20izvestaj%20o%20poslovanju%20AMS%20osiguranje%20a.d.o.%20za%202016.%20godinu.pdf

28 апр 2017 ... Акционарско друштво за осигурање „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд ... 3) осигурање моторних возила, које покрива штете на моторним возилима на ... Процена ризика у Друштву се заснива на две врсте улазних ...

Informacija o portalu e-uprave za 2016. godinu

http://www.mju.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=280689&rType=2

Ukupan broj e-usluga na portalu e-uprava (na dan 31.12.2016. godine) je 192 a pruža ih 30. Institucija ... Zahtjev za izdavanje licence za rad auto škole. Nivo4.

Registar nevladinih organizacija za 2016. godinu

http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2018/10/Registar-NVO-2016.pdf

E-mail: [email protected]. Mirjana Balog Kormanjoš. UDRUŢENJE „GOROCVET“, Panĉevo. Adr. Braće Jovanovića 171, Panĉevo. Tel: 062/760036.

Odluka Komisije za rad s posrednicima 01.04.2016. - 31.03 ... - HNS-a

https://hns-cff.hr/files/documents/12317/Odluka%20Komisije%20za%20rad%20s%20posrednicima%2001.04.2016.%20-%2031.03.2017..pdf

31 ožu 2017 ... Jorge Sammir CRUZ CAMPOS GNK Dinamo Zagreb Jiangsu Suning. Giuseppe. Bozzo. AGB SPORT. MANAGEMENT S.R.L.. GNK Dinamo.

Revizorski izveštaj za 2016. godinu - Addiko banka

https://www.addiko.rs/static/uploads/addiko-banka-revizorski-izvestaj-2017-final.pdf

31 дец 2016 ... Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja Addiko Bank A.D., Beograd (u daljem tekstu "Banka") priloženih na stranama ... 12 Ekspozitura Šabac.

ŠKOLSKI KURIKUL ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

http://www.zd-mioc.hr/dokumenti/2015/skolski-kurikulum-gimnazije-franje-petrica-zadar-2015-2016.pdf

5 lis 2015 ... ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM. ... Tijekom cijele nastavne godine 2015./2016. ... Prateći školski kalendar obilježiti značajne datume.

Informacija o stanju životne sredine za 2016. godinu

https://epa.org.me/wp-content/uploads/2018/04/Informacija-o-stanju-zivotne-sredine-za-2016.pdf

6 јун 2017 ... srednja vrijednost za zaštitu zdravlja (ne smije se prekoračiti više od 3 puta ... Reprezentativne vrijednosti sadržaja sulfata su bile značajno veće na ... ima loš izgled,osjeća se neprijatan miris i primjećuje se velika ... sredine i stepena zagađenja, možemo procijeniti da li se školjke ... što opet utiče na rakove.

Analiza uspjeha konferencija / savjetovanja na IUT za 2016. godinu

http://iu-travnik.com/wp-content/uploads/2019/05/2016.-Analiza-uspjeha-konferencija.pdf

Tel: 387 30 540 586; 387 30 509 682. Fax: 387 30 540 587 www.iut.edu.ba ... CASE STUDY – pozivni referat. Dragan Panić, Daniela Ražić Ignjatić, ...

Izvještaj o radu i poslovanju RTV FBiH za 2016. godinu

https://predstavnickidom-pfbih.gov.ba/upload/file/12c.pdf

TROPIK (emitovanje crtanih serija – Grimove bajke, ogi i bubice, Peppa pig). 7.598. RTCG (Đekna još nije umrla, a ka'će ne znamo), Ugovor broj 4110-01/625.

kalendar za školsku godinu 2016. - 2017. - Azoo

http://www.azoo.hr/images/AZOO/najava/Kalendar_za_skolsku_godinu_2016-2017.pdf

KALENDAR ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017. RUJAN. LISTOPAD ... 18. Prosinac. 17. 17. 19 20 21 22 23. 24. 25. 17 18 19 20 21. 22 23. 21 22 23 24 25. 26.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.