Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2015.годину

На основу члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима, („РС“, број 15/2016), члана. 32. став 1. Закона о рачуноводству („Службени гласник ...

Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2015.годину - Сродни документи

Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2015.годину

https://www.zelenilo.rs/images/dokumenta/finansijski-izvestaji/2015/ODLUKA-O-USVAJANJU-FIN.IZVETAJA-2015.g.pdf

На основу члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима, („РС“, број 15/2016), члана. 32. став 1. Закона о рачуноводству („Службени гласник ...

Нацрт извештаја о ревизији Годишњег финансијског извештаја ...

https://www.dri.rs/php/document/download/340/3

Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“ број 31 од 7. августа. 2008), уређено је: Министар одбране је наредбодавац за сва ...

Нацрт Извештаја о ревизији Годишњег финансијског извештаја

https://www.dri.rs/php/document/download/332/3

ПАРТНЕР 9393: СПЦ ЕУО Архиепископија београдско-карловачка. 18. З1. 401-01-. 140/2011-02/1. Дотација Архиепископији београдско- карловачкој ...

и з в е ш т а ј о ревизији годишњег финансијског извештаја ...

https://www.dri.rs/php/document/download/204/3

и у износу од 30 хиљада USD. Откуп ефективног страног новца извршен је преко мењачнице „Trange Frange“ д.о.о. из Београда: 73„Службени гласник ...

Одлука о усвајању превода Међународних стандарда врховнох ...

https://www.dri.rs/php/document/download/452/1

1) ISSAI 1 - Limska deklaracija o smernicama za načela revizije. 2) ISSAI 10 - Meksička deklaracija o nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija. 3) ISSAI 30 ...

ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ...

https://www.belex.rs/data/2012/05/00075551.pdf

Sediste : SREMSKA MITROVICA, STARI ŠOR 114 ... društvu "Sremski Putevi" d.o.o. Ruma, 02.aprila 2010. godine u Agenciji za privatizaciju zaključen je Aneks.

подаци о обвезнику врста финансијског извештаја ... - Loznica Gas

http://www.loznica-gas.rs/finizvestaji2013.pdf

Назив/име и презиме. 1610960778657 LJILJANA TADIĆ. Место. LOZNICA. ORLOVIĆA PAVLA. 69. Улица. Бро ј. E-mail [email protected]. 015/883-463.

[Одлука о броју студената за упис у прву годину студија на фа ...

https://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/glasnik-zakoni/zbornik/knjiga2/2_314.pdf

30 мај 1991 ... Виша техничка школа, Зрењанин. 5. Виша економско-комерцијална школа, Нови Сад. 6. Педагошка академија, Нови Сад. 7. Педагошка ...

[Одлука о броју студената за упис у прву годину основних студи ...

https://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/glasnik-zakoni/zbornik/knjiga2/2_663.pdf

Машински факултет. 5. Факултет ветеринарске медицине. 6. Дефектолошки факултет. 140 ... 7. Медицински факултет. 8. Машински факултет, Краљево.

Одлука о буџету Града Београда за 2020. годину ... - Grad Beograd

https://www.beograd.rs/images/file/d901061c3e9d6d758ae12358f171e619_3889830281.pdf

Пешачка Пасарела - веза Великог степенишног прилаза и ... Пасарела на Обреновачком путу код Темпа ... жичара Ушће - Калемегдан). Изградња ...

Предлог Извештаја о ревизији финансијских извештаја ...

https://www.dri.rs/php/document/download/224/3

„Слобода“ достављао општини Пирот по извршеним услугама нису ... број 6 П.1398/2010, платила тужиоцу „Кућа књиге“ доо Пиротске новине из ...

Нацрт извештаја о ревизији финансијских извештаја и ...

https://www.dri.rs/php/document/download/749/1

28 нов. 2016 ... преваре/криминалне радње или грешке. Одговорност ревизора ... „Tehnomanija“ Београд. Уговор бр.05/09-866/1. 234. 234 Н 71/2015. 6.

Одлука о додели уговора јнмв 11-2015 - Klinika za stomatologiju nis

http://www.kzsnis.rs/wp-content/uploads/2015/01/%D0%9E%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%98%D0%BD%D0%BC%D0%B2-11-2015.pdf

Ниш ул.Мокрањчева бр.22/9. | Мбр 63579394 пиб 108619699. Décor life doo,. 37-269. 03.08.2015.год у. Сремска Митровица, ул. Пиварска 6. За партију 1 ...

Летопис за 2015-2016 годину

https://www.osjajinci.edu.rs/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-2015-2016.pdf

Школске 2015/2016. године, уписано је 57 ученика 1. разреда, 18 ученика у Раковица селу, ... За спровођење такмичења у школи «Мислиша 2016».

годину ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2015

http://pups.org.rs/wp-content/uploads/2019/04/godisnji_finansijski_izvestaj_2015.pdf

15 апр 2016 ... KOMERCIJALNA BANKA. Динарски. Редован рад ... KOMERCIJALNA BANKA. Динарски. Редован ... SOKO BANJA. 0,00. 0,00. 18.074,16.

Извештај о раду за школску 2015/16. годину

http://www.muzika.edu.rs/download/dokumenta/pravna-akta-skole/Godisnji-izvestaj-2015-16.pdf

23 сеп 2016 ... Септембар, 2016. године ... Школска 2015/2016 свакако представља један успешан, врло динамичан и занимљив ... Табела 5.1.8–1: Календар пријемних испита за упис у први разред ОМШ ... Концерт: Госпојински сусрети хорова, Дечји црквени хор „Хаџи Рувим”, Милица Степановић Баб.

2015/2016. годину - prijepoljska gimnazija

http://prijepoljskagimnazija.edu.rs/Izvestaj1213.pdf

15 сеп 2016 ... Стручно веће српског језика и књижевности: Ивана Стељић, проф. ... Окружно такмичење из језика одржано је у Ужицу. Наши ученици:.

извештај о раду за 2015. годину - Министарство за рад ...

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2018-11/izvestaj_o_radu_uprave_za_2015.pdf

Србије”, Посебан колективни уговор за социјалну заштиту у Републици Србији,. Посебан колективни уговор за ЈП ЕПС, Колективни уговор ПСС ...

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2015/2016 годину - Параћин

http://www.paracin.rs/files/izvestaji/izvestaj_o_radu_bambi_ok.pdf

вртића: “Бамби", "Колибри“, Гулувер,, и „Плави зец“ у 31 групі, у просторијама у граду ... говорне, драмске и ликовне активности на тему "Дечја права" ... -Активност ,, Музика у вртићу“- реализатори су деца из вртића ,, Колибри,, у.

Годишњи извештај за 2015/2016. годину - Математичка гимназија

https://www.mg.edu.rs/uploads/files/images/stories/dokumenta/pravno/godisnji-izvestaj-2015.pdf

МИЛОЈЕ ЂУКАНОВИЋ, „гим Вук Караџић“, Лозница – бронзану ... Регионални центар за таленте ,,Михајло Пупин'', Панчево, Александра Нинковић.

категоризација научних часописа за 2015. годину чији ... - Kobson

https://kobson.nb.rs/upload/documents/MNTR/Kategorizacija_casopisa/2015/2015MNTR_masinstvo.pdf

Категоризација домаћих научних часописа за машинство за 2015. годину. Бр. ISSN. Наслов ... Факултет за машинство и грађевинарство у. Краљеву. 52.

Билтен Апелационог суда у Крагујевцу број 1 за 2015. годину

http://www.kg.ap.sud.rs/assets/files/Bilten%201-2015.pdf

За Апелациони суд у Крагујевцу: Дубравка Дамјановић, председник суда. ИЗДАВАЧ: ... за грађанску материју: др Илија Зиндовић, судија. РЕДАКЦИЈА:.

Извештај за школску 2014/2015. годину - Завод за вредновање

https://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/IzvestajiZI/2015-16/Izvestaj%20o%20rezultatima%20ZI%202015.pdf

1. 1. Увод. Завршни испит на крају основног образовања и васпитања састоји се од три теста (теста из српског, односно матерњег језика, математике и ...

Извештај о раду за школску 2015/2016. годину - Универзитет ...

http://www.arts.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2016/12/Godisnji-izvestaj-o-radu-UU-2015-2016.pdf

факултетима Ликовних, Музичке, Примењених и Драмских уметности. Са циљем ... вези са радом факултета и академија уметности и 2. ... Дарком Полићем, архитектом-урбанистом Завода за урбанизам Нови Сад, поводом.

Годишњи извештај за 2014/2015. годину - Математичка гимназија

https://www.mg.edu.rs/uploads/files/images/stories/dokumenta/pravno/godisnji-izvestaj-2014.pdf

У току школске 2014/2015. године школа је као део пројекта „Развионица― опремљена додатним наставним средствима од стране Европске уније.

Извештај за школску 2015/2016. годину - Завод за вредновање

http://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/2016/10/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-%D0%B7%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D1%83-2015-2016-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83.pdf

у школској 2015/2016. години ... износи 12,88, из математике 8,60, а на комбинованом тесту износи 12,68 од ... осим овог испита, и пријемни испит.

Извештај о раду Факултета за школску 2015/2016. годину - TFZR

http://www.tfzr.uns.ac.rs/Content/files/0/Godisnji%20Izvestaj%2020152016.pdf

15 сеп 2016 ... Urban ECO, Tourist complex Elitte Palić, Palić, Subotica, 28th to 30th September 2016. за рад под називом: ... примeру прeдузeћa "Ewla" ...

Летопис за школску 2014/2015 годину - Балетска школа Лујо ...

http://www.ldavico.edu.rs/upload/Letopis%202014-2015.pdf

Ученице и ученици Основне балетске школе учествовали су 15.10.2014. ... такмичење Књижевна олимпијада на коме је Милица Јелић, ученица трећег.

град ужице план капиталних инвестиција 2010-2015. годину

http://www.regionalnirazvoj.gov.rs/Lat/GetFile.aspx?lid=sd&fid=133

Севојно. 127. 6 Ауто кућа Ракета. Услуге везане за продају и одржавање друмских возила. Севојно. 71. 7 АТМ. Производња производа од пластике.

Летопис школе за 2014/2015. годину - Основна школа "Светозар ...

http://www.svetozar.edu.rs/Dokumenta/Letopis%202015.pdf

1 сеп 2015 ... 33. ИСТОРИЈА - Окружно такмичење. Окружно такмичење из историје одржано је у суботу, 18. априла 2015. године у Основној школи.

Летопис за школску 2014/2015. годину - ОШ "Вук Караџић" Нови ...

http://www.vkaradzicns.edu.rs/Dokumenti/Letopis%202014%20-%202015.pdf

моделарством кроз паприно моделарство и најавном активности клуба. Прављени су ... Нови Сад. Недеља. 15.3.2015. ПАПИРНО МОДЕЛАРСТВО. 1.

Извештај о пословању за 2015. годину - ЈКП "Водовод - Крушевац"

http://www.vodovodks.co.rs/pisac/javneinformacije/Izvestaj_o_poslovanju_2015_JKP_VODOVOD.pdf

3.2 Служба за техничку припрему и пројектовање . ... 3.3 Служба инвестиција и развоја . ... Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица. 053.

ЗА ШКОЛСКУ 2014/ 2015. годину - Muzička škola "Kosta Manojlović"

https://kostaman.edu.rs/wp-content/uploads/2016/04/lepotis2014-15.pdf

Ana Jovanović. Stefan Nikolić, harmonika, II srednje-kl.prof.Danijela Rakić. Uĉenike su pratili:prof.Smilja Josifoski, prof.Bojan Vukelić, prof. Stevan Vrca i prof.

Методички приступ усвајању морфолошких облика речи

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14062/bdef:Content/download

test scores when place of living is taken into consideration, in favor of city children and ... знања); употреба глаголских облика у приповедању; грађење речи ...

Ценовник Решење на давање сагласности на Одлуку о усвајању ...

https://www.nptara.rs/images/cenovnici/Cenovnik-drvnih-sortimenata---prevoza-i-drugih-usluga.pdf

цена на стоваришту ... Истовар просторног дрвета ... малопродаје (продаја дрвних сортимената у дубећем-на пању), ако то уговором није другачије.

677. одлука 678. одлука - Службен весник

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/19440E3C5FFC49ED8156EE0920D57766.pdf

Огласи според тарифата - Жиро сметка кај Службата на општественото ... ни лист „Сомборске новине“ - Сомбор;. - по повод дваесет и петгодишнината ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.