Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017. godinu

o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017. godinu. (Broj: VIII/2018-17). Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu, koji je podnet od strane Direktora ...

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017. godinu - Сродни документи

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017. godinu

http://deponija.rs/wp-content/uploads/2018/07/Odluka-o-usvajanju-finansijskog-izve%C5%A1taja-za-2017.-godinu.pdf

o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017. godinu. (Broj: VIII/2018-17). Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu, koji je podnet od strane Direktora ...

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016. godinu

http://deponija.rs/wp-content/uploads/2017/06/Odluka-o-usvajanju-finansijskog-izvestaja-za-2016-godinu.pdf

12 јун 2017 ... Na osnovu dlana 200. Zakona o privrednim druStvima, t:lana22. Zakona o javnim preduzedima i dlana 14. Ugovora o osnivanju ,,Regionalna ...

13. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja.pdf - Kavim-Raska

http://www.kavim-raska.rs/uploads/media/5a312ec2085c0/13-odluka-o-usvajanju-finansijskog-izvestajacompressed.pdf?v1

finansijski izveštaj Društva za 2016.godinu i doneta je sledeća. ODLUKA o usvajanju finansijskog izveštaja. LUULUUHELIHULIIII. USVAJA SE Finansijski ...

6. Predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja - Krušik plastika

https://www.krusik-plastika.co.rs/download/6%20PREDLOG%20ODLUKE%20O%20USVAJANJU%20FINANSIJSKOG%20IZVESTAJA.pdf

godine, utvrduje i Skupštini Društva upućuje na usvajanje predlog ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG. FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2015.

odluka o odobravanju godišnjeg izveštaja za 2016. godinu

https://www.umka.rs/wp-content/uploads/2017/03/2017-02-23_odluka_o_odobravanju_godisnjeg_izvestaja_za_2016_godinu.pdf

Nakon sprovedene kontrole tačnosti finansijskih izveštaja, odobrava se Godišnji izveštaj za ... odluku nadležnog organa o usvajanju godišnjeg izveštaja.

SGZ17-027-Resenje o usvajanju god. likv. izvestaja JKP GSP ...

http://sgz.rs/wp-content/uploads/2018/06/SGZ17-027-Resenje-o-usvajanju-god.-likv.-izvestaja-JKP-GSP-Zajecar-u-likvidaciji.pdf

5 јун 2018 ... Ликвидациони управник је саставио почетни ликвидациони биланс дана 29.12.2017.године, са стањем ... друштвима, ликвидациони управник сачињава следећи извештај о својим радњама,са ... 4 Porezi i doprinosi.

Skupština 2018. Odluka o raspodeli dobiti za 2017.godinu

http://www.gosamontaza.rs/wp-content/uploads/2018/06/Skup%C5%A1tina-2018.-Odluka-o-raspodeli-dobiti-za-2017.godinu.pdf

9 јун 2018 ... isplati dividende za 2017. godinu, pa je isti prihvatila kao osnovan, jer je donet po razmatranju Finansijskog izveStaja, GodiSnjeg lzveStaja o ...

ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU ...

https://www.stoteks.com/napomene052015.pdf

Godišnji finansijski izveštaj STOTEKS a.d. Novi Sad za 2014. godinu nije ... odluku nadležnog organa o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja. ODLUKA O ...

SGZ21-006-Odluka o usvajanju Reg plana upravljanja otpadom za ...

http://sgz.rs/wp-content/uploads/2018/12/SGZ21-006-Odluka-o-usvajanju-Reg-plana-upravljanja-otpadom-za-GZ-i-opstine-BO-KL-MPEK-NG-i-KZ.pdf

... (78), u poljoprivredi: PTK Ključ (79), u trgovini: Miroč (175), Tekijanka (68). ... odštampan je Katalog otpada i liste otpada koje su usaglašene sa propisima EU;.

Komentar finansijskog rezultata za 2016. godinu - Simpo

http://www.simpo.rs/assets/komentar-finansijskog-rezultata-2016-skupstina.pdf

Prema podacima NBS opšta ekonomska kretanja u 2016. godini bila su povoljnija u odnosu na prethodni period, jer se nastavilo sa sprovodjenjem pozitivnih ...

Odluka o raspodeli dobiti za 2018.godinu (Odluka o ... - Luka Senta

http://www.luka-senta.rs/uploads/editor/skupstina%20akcionara/21-06-2019/sa%20skupstine/Odluka%20o%20raspodeli%20dobiti.pdf

21 јун 2019 ... Dru5tvo pri isplati dividende, obustavlja porez i uplaiuje ga pre isplate dividende, tako da korisnik dobija neto iznos dividende. Pravo na ...

Donošenje sudskih odluka u predmetima finansijskog kriminala

http://www.rs.cest.gov.ba/index.php/seminari-2017/15-21-232sarajevo-donoenje-sudskih-odluka-u-predmetima-finansijskog-kriminala/1673-materijal-b-sinanovic/file

21 феб 2017 ... Objektivni uslov inkriminacije. ➢ Pribavljanje sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu potivpravne imovinske koristi ili nanošenje imovinske ...

Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za banke

https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/rac/novo/stat_izv_banke.pdf

Закона о рачуноводству, Агенцији за привредне регистре достављају статистички извештај на обрасцу прописаном овом одлуком, у једном примерку. II.

Uredba o Car. tarifi za 2017. godinu (Sl.CG 9-2017) - Uprava carina

http://www.upravacarina.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=265749&rType=2&file=Uredba o Car. tarifi za 2017. godinu %28Sl.CG 9-2017%29.pdf

29 дец 2016 ... kojima je Crna Gora zaključila ugovor o povlašćenom trgovinskom ... U ovoj tarifi, pod pojmom "konjska dlaka" podrazumijeva se dlaka iz grive i repa ... mast : 1501 20 10. - - Za industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju.

Odluka o lokalnim komunalnim taksama za 2019. godinu

http://sjenica.rs/dokumenti/lokalna%20poreska%20administracija/Odluka%20o%20lokalnim%20komunalnim%20taksama%20za%202019.%20godinu.pdf

Komunalna taksa se plaća za: 1. Isticanje firme na poslovnom prostoru,. 2. Držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina. 3.

Odluka o pokriću dela gubitka za 2016. godinu

http://www.fmpbebe.co.rs/Download/Odluka%20o%20pokricu%20dela%20gubitka%20za%202016.%20godinu.pdf

24 апр 2017 ... Na osnovu člana 20 Statuta Fabrike metalnih proizvoda ,,Be-Be" a.d.,Bajina Bašta i u skladu sa članom 329 Zakona o privrednim društvima (Sl.

Analiza finansijskih izveštaja 2017 - Singipedia - Univerzitet ...

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42555-analiza-finansijskih-izvestaja-drugo-izmenjeno-i-dopunjeno-izdanje/2826

jednu potpunu analizu, kao što su: analiza poslovne strategije, analiza računovodstvenih politika, finansijska analiza, kao i primer analize finansijskih izveštaja.

Odluka o pokriću gubitka za 2016. godinu - Rijeka 2020

http://rijeka2020.eu/wp-content/uploads/2017/08/Odluka-o-pokri%C4%87u-gubitka-za-2016.-godinu.pdf

RIJEKA 2020 d.o.o., Rijeka, Ivana Grohovca 1/a, OIB: 65319684857, na prijedlog Uprave društva donesena je. ODLUKA o pokriću gubitka za 2016. godinu.

Odluka o raspodjeli knjiga otkupljenih po konkursu za 2010. godinu.

http://www.fmks.gov.ba/download/pegkor2010/fondbibldj/4odloraspodjknjiga2010.pdf

24 Nura Bazdulj Hubijar. Plavi kombi. 1. 25 Nevad Kahteran. Nove granice japanske filozofije. 1. 26 Hana Stojić i Saša Gavrić. Izgubljena mjesta. 1. 27 Gordana ...

za 2017. godinu

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/DrzavneNagrade-Obrazovanje/Obrazlo%C5%BEenje%20Odluke%20o%20dodjeli%20Nagrade%20Faust%20Vran%C4%8Di%C4%87%20za%202017.%20godinu.pdf

Odbor za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić: predsjednik ... je uspješnu suradnju s udrugama i društvima inovatora diljem Hrvatske, Srbije i Mađarske dajući doprinos ... je u Društvu pedagoga tehničke kulture Zadar. ... tehnologije koja kasnije prerasta u Hrvatsko društvo za edukacijsku tehnologiju.

GODIŠNJIIZVEŠTAJ ZA 2017. GODINU

https://www.belex.rs/data/2018/05/00107671.pdf

20 апр 2018 ... Ligrap. Beograd. 21.603. Ostali domaći dobavljači. 295.448. UKUPNO. 663.795. Usaglašavanje dobavljača u zemlji i inostranstvu je izvršeno ...

ARILJE za 2017. godinu

https://www.belex.rs/data/2018/05/00107670.pdf

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI “PROLETER” A.D. ZA 2017. GODINU ... Metalska industrija«Proleter« a.d. Arilje, osnovano je 27.08.1952. godine po nazivom.

kn za 2017. godinu - VG Vodoopskrba

http://www.vgvodoopskrba.hr/EN-2018.pdf

N 31. 4170,00. JYSK d.o.o., Glavni ured Zagreb. N 1027. 440,00 ... Ugovor V-4377-17. 198840,00. PRIMAT LOGISTIKA d.o.o., Hrvatski Leskovac. N 566. 15289, ...

Tehnoelektro katalog za 2017. godinu

http://tehnoelektro.rs/wp-content/uploads/2018/01/tehnoelektro-katalog_2017.pdf

Ukoliko se Nivostat koristi za alarmiranje maksimalnog nivoa tečnosti, koriste se samo dve sonde i to sonda za uzemljenje (8) na već opisan način i max-.

JKP Zelenil cenovnik za 2017 godinu

http://www.pancevo.rs/sadrzaj/uploads/2017/04/JKP-zelenilo-predlog-cenovnika.pdf

19 апр 2017 ... које пружа ЈКП ``Зеленило`` Панчево. У складу са Фискалном стратегијом Владе Републике Србије за 2017.годину са пројекцијама за ...

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2017. GODINU

https://www.belex.rs/data/2018/04/00107213.pdf

16 апр 2018 ... Fabrika autobusa i specijalnih vozila „Ikarbus“ a.d. Beograd (u daljem tekstu ... i) Kemo impex ad Beograd, datum upisa 11.09.2012. godine, ...

IZVJEŠĆE O RADU FERK-a ZA 2017. GODINU

https://erranet.org/wp-content/uploads/2016/11/BiH_FERK_Annual_Report_2017_Local_version.pdf

23 stu 2016 ... Odluka o davanju suglasnosti JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar na prijedlog cijena ... Odluka o utvrđivanju postotka obveznog udjela električne energije za ... i maloprodajnog tržišta, te na ERRA Generalnoj ... Odlukom o otvaranju računa za posebne namjene za potrebe ... Naziv proizvodnog objekta.

Finansijski izveštaj za 2017. godinu - „Standard” Ada

http://www.jkpstandard-ada.co.rs/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=181%3Afinansijski-izvestaj&id=121%3A2017-godina&Itemid=539&lang=sr-yu

171.463. 185.264. Poslovni rashodi. Nabavna vrednost prodate robe. 8. (59.125). (54.072). Troškovi materijala. 9. (10.535). (10.356). Troškovi goriva i energije.

SVEUČILIŠNI KALENDAR ZA 349. AKADEMSKU GODINU (2017 ...

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Studiji_studiranje/Studiji/Nastava/Akademski_kalendar/Kalendar_za_2017_2018.pdf

10. 1. redovita sjednica Senata. 12. 4. redovita sjednica Senata. 25. BOŽIĆ. 26. SVETI STJEPAN. 27 - 31. BOŽIĆNI I NOVOGODIŠNJI BLAGDANI. P. U. S. Č. P.

Akademski kalendar za 2017 2018 godinu - VUB

https://vub.hr/images/uploads/1086/akademski_kalendar_za_2017_2018__godinu.pdf

19 srp 2017 ... ponedjeljak. Sveti Stjepan. 26.12.2017. utorak. Nova godina. 1.1.2018. ponedjeljak. Sveta tri kralja. 6.1.2018. subota. Uskrs. 1.4.2018. nedjelja.

Izveštaj revizora za 2017. godinu - BELhospice

http://www.belhospice.org/wp-content/uploads/BELhospice_Izvestaj_2017.pdf

... Ušće, Stadion i Delta City, kao i u objektima Piraeus Bank A.D.. Beograd, Eko Serbia A.D. Beograd, Beo-lab laboratorije, Sportski centar Banjica i Japanizam.

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2017.GODINU

https://www.belex.rs/data/2018/05/00107953.pdf

27 апр 2018 ... променило назив из Металац Металургија у Metalac Home Market. Друштво је ... Metalac Metalurgija u Metalac Home Market ad Novi Sad.

Kalendar za školsku 2017./2018. godinu

http://portal.ksc-tuzla.edu.ba/sites/default/files/attachment/kalendar_za_skolsku_2017_2018_0.pdf

Kalendar za školsku 2017./2018. godinu. RUJAN. LISTOPAD. STUDENI ... 4.11. – Radni dan (raspored od četvrtka). 16.12. – Duhovna obnova (RND). 23.12.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.