Uradni list RS - 53/1996, Uredbeni del - e-Občina

B13), pangamsko kislino (vitamin B15), leatril (vitamin B17), holin, rutin in inositol, če se v skladu z zakonom ne štejejo za zdravila skupine A ali B. 4. člen.

Uradni list RS - 53/1996, Uredbeni del - e-Občina - Сродни документи

Uradni list RS - 53/1996, Uredbeni del - e-Občina

https://www.e-obcina.si/Files/eMagazine/367/121092/Uradni%20list%20Republike%20Slovenije%20st.%2053-1996.pdf

B13), pangamsko kislino (vitamin B15), leatril (vitamin B17), holin, rutin in inositol, če se v skladu z zakonom ne štejejo za zdravila skupine A ali B. 4. člen.

Uradni list RS - 066/2018, Uredbeni del - e-Občina

https://www.e-obcina.si/Files/eMagazine/367/156687/Uradni%20list%20Republike%20Slovenije%20st.%2066.pdf

12 okt 2018 ... 38/17) je Državni zbor na seji 9. oktobra 2018 sprejel. S K L E P o izvolitvi v sodniško ... cija vpiše v licenco pooblastilo inštruktor. 25. člen.

066/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018066.pdf

12 okt 2018 ... 38/17) je Državni zbor na seji 9. oktobra 2018 sprejel ... cija vpiše v licenco pooblastilo inštruktor. ... cija strojnega in ročnega pometanja. ... novogradnjami cestnega omrežja in na območjih, kjer mreža javnega potniškega pro-.

3/2007, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2007/Ur/u2007003.pdf

12 jan 2007 ... je bil opravljen rubež, vrstni red zastavne pravice, pridobljene z zaznambo v ... poved vožnje motornega vozila, izgon tujca iz države in odvzem predmetov pa ... in 47.n člena tega zakona, mora koncesionar še naprej izvajati.

041/2019, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019041.pdf

26 jun 2019 ... podznaka-z, za območja razpršene poselitve vinogradniških območij; ... Tabela. 3: U s me ritv e za ob m očje. A. R. T. -17. Me rilo. Določbe na ...

88/2008, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2008/Ur/u2008088.pdf

12 sep 2008 ... Acipan 40 mg gastrorezistentne tablete gastrorezistentna tableta ... Flavamed 30 mg tablete ... Merck, Proizvodnja in prodaja farmacevtskih.

041/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017041.pdf

28 jul 2017 ... od 15 do. 20 let. Osnova za obračun je glavnica odobrenega ... pomembnim vrstam (npr. kamena korala, leščur, pozejdonka). ... na o varstvu ok ... kod be morskeg a dna. (D6) in v sprem e m bah v eleme n tih pre hra n je.

121/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2004-121-05019-OB~P001-0000.PDF

... ki je nominalna kota zajezitve hidroelektrarne Vrhovo pri pretoku Q = 0,0 m3/s (dolvodni nivo koncesije), v ustreznem številu in vrsti hidroenergetskih stopenj.

013/2019, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019013.pdf

1 mar 2019 ... in litološke različke, od katerih je pomembna posebnost megaplast peščenega apnenca, ki je najlepše vidna med rtičem. Strunjan in Križem.

Uradni list RS 014/2010, Uredbeni del

https://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010014.pdf

26 feb 2010 ... da se je v volilni imenik za volitve romskega svetnika vpisalo le. 41 Romov. Ponavlja podatek ... Vodi informacijskega sistema (telefonski vodi, vodi ka- ... kakršni sta ISO 9000 ali 14000, sistemov na temelju analize tveganj in ...

52/2007, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2007/Ur/u2007052.pdf

12 jun 2007 ... Voglajne; Hudinja od izvira do izliva v Voglajno s pritoki; Ložnica od mostu v Arji vasi do ... MILTEX dermal.razt.10ml (60mg /ml) 20 rokavic. N.

117/2002, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2002/Ur/u2002117.pdf

28 dec 2002 ... Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči, ... Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi pr. 1521. Rastlinski ... "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se za izdelek franko tovarna v pogodbenici.

39/2005, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2005-039-01398-OB~P001-0000.PDF

manjša ali enaka mejni vrednosti nevarne kemične snovi, 8 ur na dan / 40 ur na teden ... Koncentracijo plinov ali par, podanih v mg/m3 lahko ... 9 Alil alkohol.

Uradni list RS - 61/2003, Uredbeni del

http://www.gvin.com/einform_guideline_directives_article_news/Priloge/RS_-2003-061-02998-OB~P001-0001.PDF

26 jun 2003 ... živali rodu Bison, t.j. ameriški bizon (Bison bison) ali buffalo in evropski bizon (Bison bonasus) in. 7) biffalo (križanec med bizonom in domačim ...

002/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017002.pdf

13 jan 2017 ... hidropak. (2) Naprave iz prvega odstavka tega člena redno vzdr- ... smeri sever–jug. Urbanistično-arhitektonska zasnova ohranja zasnovano ...

61/2003, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2003-061-02998-OB~P001-0005.PDF

26 jun 2003 ... toplote, v katerih pregreta voda (kot primarni fluid) preda kalorije ... prave za instrumente, ki se uvrščajo v 90. poglavje (giro-kompasi itd.) in za ...

40/2005, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2005-040-01438-OB~P003-0000.PDF#!/pdf

polavtomatska puška (PAP) z risano cevjo. — □ polavtomatska puška (PAP) z gladko cevjo. — □ repetirna puška (RP) z risano cevjo. — □ repetirna puška ...

075/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017075.pdf

22 dec 2017 ... ... za tehnični pregled vozila se podeli za vse kategorije vozil. ... misiji podrobno poročilo do 6. maja 2018 in nato vsaki dve leti. V podrobnem poročilu ... Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil (Ura- dni list RS, št. ... za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav (Javno.

Uradni list RS – 33/2005, Uredbeni del - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2005-01-1111-p1.pdf

6.300.-. – planiranje terena ±3,00 cm m2. 710.-. – gramozni tampon deb.25 cm – strojno m3. 5.506.- ... 4.540.- do m2. 8.600.-. Pri polaganju iglanih podov na stopnice, se cene povečajo z F = 1,40. – pluta – ... OGLEDALA: Cena za izdelavo m2.

Uradni list RS - 32/2005, Uredbeni del - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2005-01-1085-1998-01-2736-npb5-p2.pdf

POPIS SPLOŠNIH GRADBENIH DEL IN CENA NA ENOTO ... zidov, beton MB 20, armatura, opaž, priprava betona, podzidava in vsa ... rebrasta armatura fi 10.

ŠUMARSKI LIST 3-4/1996

https://www.sumari.hr/sumlist/pdf/199601950.pdf

Rezultati istraživanja poslužit će objektivnijem određivanju zatezne sile li sta kao bitnog parametra učinkovitosti tračne pile. Ključne riječi: učinkovitost tračne pile ...

Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/1

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/345178?disposition=inline

2.11. alergijski rinitis. 2.12. alergijski laringitis. 2.13. rakaste bolezni dihalnih poti, ki jih povzroča vdihavanje lesnega prahu. 2.14. sideroza. 2.15. aluminoza.

Uradni list L 243 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2005%3A243%3AFULL&from=FI

19 sep 2005 ... Cena: 42 EUR. Akti z rahlo ... ropskih organizacij, zlasti CEN, CENELEC, ETSI, EA, ... Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči, gobji miceliji ... Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi. 0.

PET Vocabulary List 1996 - Cambridge English

https://www.cambridgeenglish.org/images/506887-b1-preliminary-2020-vocabulary-list.pdf

The Preliminary Vocabulary List was originally developed by Cambridge Assessment in consultation ... Has David given up playing tennis? give way (phr ... goat (n) go for (phr v). • He went for the job. • The dog went for the man. gold (adj & n).

22. februar 1996 (št. 2428) - Dolenjski list

https://www.dolenjskilist.si/media/arhiv-pdf/dl/1996/DL_1996_02_22_08_2428.pdf

23 feb 1996 ... Že samo z naštetim ima Posavje dovolj težav, a na vidiku so še nove. Pri tem ... kot je na primer 25-letnica radio ... 2.8 TDI, letnik 1990, prodam.

Obrazec M-4 - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-037-01845-OB~P005-0000.PDF

20 maj 2011 ... Polje 1 – DATUM VNOSA PODATKOV. V elektronski obrazec se samodejno vpiše sistemski datum, ko je začet vnos podatkov v aplikacijo.

C 118 E Uradni list - EUR-Lex - Europa

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AC%3A2013%3A118E%3AFULL&from=FI

30 Apr 2012 ... Subject: Follow-up question to Question No E‐8296/2010: Alleged plans by ... right collection and distribution in the EU. ⋅1∙. OJ L 272, 13.10.2001, p. 32. ... Obecnie nadal nie jest jasne, gdzie są przetrzymywane. ... request for consultation is the necessary first step in the WTO dispute settlement process.

Uradni list L9 - EUR-Lex - Europa EU

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2019%3A009%3AFULL&from=EN

11 jan 2019 ... min pri sobni temperaturi) z živili, za katera je v preglednici. 2 v Prilogi III dodeljen simulant A ... Kamilica. 0631020. Hibiskus/oslez. 11.1.2019.

B) Kratice - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2018-010-00421-OB~P002-0000.PDF

21 feb 2018 ... Priloga: B) Kratice. B) Kratice: KRATICA /. ABBREVIATION ... Medicinske naprave ultra male moči za brezžično kapsulno endoskopijo. UMTS.

seznam - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-088-03782-OB~P001-0000.PDF

9 jul 2008 ... LEK farmacevtska družba, d.d., Ljubljana, ... Lek, d.d., Ljubljana in Lek S.A.,Warszawa,. Poljska in Salutas ... Spasmex 0,2 mg/5 ml raztopina.

L300 Uradni list

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2019%3A300%3AFULL&from=ES

21 nov 2019 ... odločitve o sprejetju prehodnih ukrepov na podlagi člena 95(4) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU. SVET EVROPSKE UNIJE JE –.

Uradni list L356 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A356%3AFULL&from=en

24 dec 2016 ... čene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot „70 % piščanci“ ... neukoreninjeni potaknjenci in cepiči (razen vinske trte). 4. 0. 0602 20 10 ... glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi prosto. 0.

šumarski list 5-6/1996 - hrvatsko šumarsko društvo

https://www.sumari.hr/sumlist/199605.pdf

bergii 'Red Chief i drugi); različite vrste dafina (Elea- gnus species); forsitije ... Cilj je da se biljka posadi do slojeva tla koji su pod stalnim utjecajem donje vode.

V Zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02 ...

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/248345?disposition=inline

»prevoznica« v ustreznem sklonu nadomestijo z besedama »knjigovodska listina« v ustreznem sklonu. Osnutek ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ...

Šifrant držav - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-107-04597-OB~P014-0000.PDF

BELORUSIJA. 204. BENIN. 060. BERMUDI. 072. BOCVANA. 100. BOLGARIJA. 068. BOLIVIJA. 070. BOSNA IN HERCEGOVINA. 074. BOUVETOV OTOK. 162.

C 118 E Uradni list - EUR-Lex - European Union

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ%3AC%3A2013%3A118E%3AFULL&from=FI

30 Apr 2012 ... ... sta najprej predstavljena v izvirnem jeziku, sledi pa jima morebitni prevod. ... The Secretariat of the CITES Convention, Interpol, the World ... voor de grensoverschrijdende aspecten van online-weddenschappen waaraan.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.