двојници старца милије у светлу традиционалних ... - DOI

Кључне речи: двојник, систем бинарних опозиција, Старац Милија, епска песма, варијанте, епски јунак, противник, сенка. Појединац партиципира у ...

двојници старца милије у светлу традиционалних ... - DOI - Сродни документи

двојници старца милије у светлу традиционалних ... - DOI

http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/eb_set/2018/mks_srpska_slavistika-2018-2/mks_srpska_slavistika-2018-2-ch17.pdf

Кључне речи: двојник, систем бинарних опозиција, Старац Милија, епска песма, варијанте, епски јунак, противник, сенка. Појединац партиципира у ...

русская старца - H-Net

https://networks.h-net.org/system/files/contributed-files/094-95.pdf

вліяніе на нее императора Николая I.—Отношенія его къ Франціи.—Таѵо-. fateuHiie ... мисару съ энергической» просьбою о выплатѣ ему жалованья.

транспоновање традиционалних архитектонских ... - Index of

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14152/bdef:Content/download

8 авг 2016 ... Табела 18. Табеларни приказ вредности топлотне проводљивости ћерпича, ... власнике породичних кућа, како за изградњу тако и за реновирање, тако што ... Затим се зидају куће са испунама од ћерпича -.

Опстајање традиционалних облика брака код албанаца на ...

http://www.socioloskipregled.org.rs/wp-content/uploads/2017/08/Djuric.pdf

Slađana Đurić, Opstajanje tradicionalnih oblika braka kod Albanaca... i, posebno, moći i uloge koju u albanskoj porodici ima domaćin kuće, specifičnog položaja ...

улога традиционалних и савремених медија у животима деце и ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-902x/2018/2217-902x1813067L.pdf

медијских садржаја која су данас актуелна и која интересују децу и младе. С тим у вези, наводи се да медији имају снажан утицај на социјализацију.

Жизнеописание преподобного Василия, старца Площанского

http://monhist.ru/uploads/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BF_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_2010.pdf

им следующую повесть. В Молченской Софроние- вой пустыни жил ... лем Мценского Петро-Павловского монастыря с 1818 г., а с 1826 г. — Площанской ...

ЛИРИЧНОСТ ЕПСКОГ ПЕВАЊА СТАРЦА МИЛИЈЕ2

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3293/2014/0354-32931401003P.pdf

21 мај 2014 ... САЖЕТАК. Вуков певач, старац Милија, био је изузетан по много чему. Испевавши. Вуку само четири песме (Бановић Страхиња, ...

1 Дијадема старца Сећања на грузијског подвижника оца ...

https://www.monkgabriel.ge/srb/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D0%94%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0.pdf

Старац Гаврило се подвизавао великим подвигом – узео је на себе тежак крст јуродства, био ... изабраника да не би оставио грузијски народ без поуке.

ЕП О ГИЛГАМЕШУ У СВЕТЛУ НАСТАВНОГ ПРОУЧАВАЊА

http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/download/766/775/

писмом.1) Ту су се налазили делови приче о Гилгамешу, које је 1872. Џорџ Смит ... меша и Енкидуа уз помоћ цитата које су сами издвоји- ли, или уз ...

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ У СВЕТЛУ СПОРАЗУМА О ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8426/2016/0042-84261605099B.pdf

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ У СВЕТЛУ. СПОРАЗУМА О НУКЛЕАРНОМ. ПРОГРАМУ ИРАНА. Ирис Бјелица Влајић∗ ишегодишњи преговори представника ...

лексикологија и лексикографија у светлу савремених ... - Zenodo

https://zenodo.org/record/437428/files/Leksikologija%2027Ristic.pdf?download=1

на за два речника: српски Речник српскохрватског књижевног и народ- ног језика ... финиције која значење речи представља у виду таксономски и.

Књига Постања 2, 4б - 3, 24 у светлу акадске литературе

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/10661/Disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y

14 јан 2019 ... Литерарне карактеристике одељка Атр 192-295 – анализа епске ... Књига поновљених закона (Пета књига Мојсијева) ... Књига о Јову.

лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/907/Leksikologija%2006Ivanovic.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ног српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народ- ног језика САНУ, који у целини финансира Министарство просвете, ...

аналитичка психологија у светлу модерне херменеутике

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19083/bdef:Content/download

Психа, архетипови, колективно несвесно и комплекси показују се у светлу предструктуре разумевања, а Ја и. Сопство као различити аспекти одговора ...

Марко М. Јанићијевић ЈЕЗИК И СЕПАРАТИЗАМ У СВЕТЛУ ...

https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/08/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D0%9C.-%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%9B%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B-%D0%88%D0%95%D0%97%D0%98%D0%9A-%D0%98-%D0%A1%D0%95%D0%9F%D0%90%D

ски, али и ранији), уз персијски као свој званични језик, незванично су кори- стили хинди-урду варијетет писан персијско-арапским писмом, асимилујући.

Девојачки роман Драгиње Драге гавриловић у светлу ...

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2013/download/413_57ddbccc75521318af9715b83d90f086

Гавриловић, репрезентоване у Девојачком роману (1889). Кључне речи: ... сањарија. Да, прави сан – рече тихо – па је природно, да се човек те љубави,.

трговина људима у светлу међународног права и прописа ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10619/bdef:Content/download

Рад утврђује да ли је норма која забрањује трговину људима норма уговорног или обичајног права и ... трговина људима нераскидиво везана за организовани криминал. У четвртом делу ... Семинарски рад је одбранио на тему.

политичке и правне вредности сад у светлу америчке критичке ...

http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/05/Gordana_Bekcic_Pjescic_Disertacija_FPN.pdf

Хипотетички оквир елаборира се у доказном поступку кроз реферисање на ... 8 Латински израз који значи „јединство у мноштву“ и налази се на ... за време којег су Британци спалили Белу кућу а тадашњи, четврти ... насељеника224, врши код Хачинсонове и Вилијамса транзит из религијске у политичку.

електронска трговина у светлу четврте ... - Novi Ekonomist

http://www.noviekonomist.info/ojs/article/download/60/79.pdf

ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА У СВЕТЛУ ЧЕТВРТЕ. ИНДУСТРИЈСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ. Сретен Ћузовић. Економски факултет Универзитета у Нишу, Србија.

Предање и историја Цркве Срба у светлу археологије

https://www.rastko.rs/arheologija/djankovic/djankovic-predanje_%28opt%29.pdf

рода, дакле Србе и њихов пут пре Христа и у хришћанству. Биће приказан српски народ кроз саграђене, рушене и обнављане цркве, са Црквом коју је створио и у ... окупљени поједини „богови“ словенских племена, и уз њих два ...

приватна безбедност у светлу нацрта закона о приватном ...

http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_casopisi/arhiva/VD_2011-prolece/06.%20Privatna%20bezbednost%20u%20svetlu%20nacrta%20Zakona%20o%20privatnom%20obezbedjenju%20u%20Srbiji;%20Ivan%20Joksic.pdf

глед лица и возила, забрана приступа у штићени објекат неовлашћеним лицима, наредба за удаљење из објекта, упозорење, задржавање лица, ...

СРПСКИ РОМАН ЗА ДЕЦУ НА ПОЧЕТКУ 21. ВЕКА У СВЕТЛУ ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/8166/Disertacija9381.pdf?sequence=1&isAllowed=y

21 Контекстуализација награђеног романа у опус писца у складу је са ... ускоро заспати, а када се пробуди биће дан и Сунце ће обасјавати његову собу. Шта ... Љуштановић, Јован. Чекајући постмодерног Нушића Детињство 3/4 ...

Књига Постања 2, 4б - 3, 24 у светлу акадске литературе - Index of

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19266/bdef:Content/download

14 јан 2019 ... најутицајнијих и најинспиративнијих текстова у историји човечанства. Кључне речи: Књига Постања, акадска литература, стварање, ...

Душка Кликовац српсКи језиК у светлу Когнитивне лингвистиКе

http://drustvosj.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/10/Srpski-jezik-u-svetlu-kognitivne-lingvistike-Duska-Klikovac-uvod.pdf

расулић и Кликовац (ур.) 2014), а за ову прилику издвојићемо оне које су биле за нас нарочито инспиративне: да се значење изједначава са кон-.

Српски културни образац у светлу српске књижевне критике

http://www.ikum.org.rs/files/biblioteka/obrazac_teorija.pdf

Стојанка мајка Кнежопољка Скендера Куленовића и поеми Јама Ивана. Горана Ковачића, његов одјек у току самог рата био је неуобичјено јак и.

милан недић и његова улога у другом светском рату у светлу ...

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2014/download/853_3424bfec868189270249a584042470da

Милан Недић био је војник са истакнутом каријером пре Другог свет- ског рата, током које је вршио дужности армијског генерала, начелника Гене-.

Извори права древне Русије у светлу уговора облигационог права

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/disertacije/Disertacija_Aleksandar_Djordjevic_FINAL_PDF.pdf

купопродајна цена износила би две гривне сребра, што у потпуности ... садржином и ''откупна грамота'' из прве четвртине XV века (№ 139 ГВНП). Део.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.