Uputstvo za popunjavanje i dostavljanje

tromesečja izraženo u SAD dolarima (primenjuje se zvanični srednji kurs NBS poslednjeg dana izveštajnog perioda). Tabela 4 se obavezno popunjava za ...

Uputstvo za popunjavanje i dostavljanje - Сродни документи

Uputstvo za popunjavanje i dostavljanje

https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/bop/Obrazac_DI1_elektronsko_uputstvo.pdf

tromesečja izraženo u SAD dolarima (primenjuje se zvanični srednji kurs NBS poslednjeg dana izveštajnog perioda). Tabela 4 se obavezno popunjava za ...

Uputstvo za popunjavanje i dostavljanje obrasca DI1 Narodnoj ...

https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/bop/Obrazac_DI1_elektronsko_uputstvo.pdf

i opštinama) http://www.nbs.rs/internet/cirilica/20/index_bop.html. ... zamene dužničkog odnosa vlasničkim (npr. pretvaranje kredita u vlasnički udeo), unosi se ...

Uputstvo za popunjavanje

https://www.kombank.com/pdf/uputstvo_nalog_za_placanje.pdf

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE NALOGA ZA PLAĆANJE (Obrazac 70). Polje. Opis ... Najčešće ta informacija prikazuje broj fakture, ugovora ili neku drugu referencu na koju je neophodno ... 4 - kombinacija 1 (avans) i 2 (cesija ili asignacija).

Uputstvo za popunjavanje doznake

https://www.kombank.com/pdf/uputstvo_za_popunjavanje_naloga.pdf

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE. NALOGA ZA DOZNAKU/IZDAVANJE ČEKA* ... preporuka Banke da se transfer sredstava na račun u SAD vrši isključivo u ...

Uputstvo za popunjavanje uplatnice - FIA

https://www.fia.ba/Upload/Dokumenti/Uputstvo%20za%20popunjavanje%20uplatnica.pdf

Svrha doznake se popunjava u formatu JIB/OZNAKA/GODINA. JIB. Jedinstveni identifikacioni broj obveznika. OZNAKA. 1 Godišnji izvještaj. 2 Polugodišnji ...

Uputstvo za popunjavanje PDV prijave

http://www.new.uino.gov.ba/get/528

U polje 2 unosi se porezni period, u skladu sa Zakonom o PDV- to je jedan kalendarski mjesec. U ovo polje se ... odnosno rješenju o registraciji poreznog obveznika za PDV. Primjer: Sarajevska 13. ... se o prijemu istih voditi tačna evidencija.

UPUTSTVO ZA DOSTAVLJANJE PRIPREME ZA ŠTAMPU Pripremu ...

https://atlantik.ba/media/upustvo-za-graficku-pripremu.pdf

UPUTSTVO ZA DOSTAVLJANJE PRIPREME ZA ŠTAMPU. Pripremu je potrebno dostaviti u PDF i to obavezno koristeći opciju press quality ili high quality (sve ...

Uputstvo za elektronsko dostavljanje podataka društva za ...

https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/osg/elektronsko_dostavljanje_podataka_n.pdf

31 мар 2016 ... M1 – Преглед обавезног осигурања власника моторних возила од ... d <RedniBroj> Редни број слања за датум и образац, први редни ...

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE PRIJAVE OBOLJELOG OD ...

https://www.zzjz-sbkksb.ba/izvje%C5%A1taji-i-obrasci/inidivualni-izvjestaji/l-prijava-nesrece-na-poslu/35-nesrece-na-poslu-uputstvo/file.html

Izvještajni obrazac Prijave nesreće/povrede na poslu se popunjava u dva (2) primjerka, od kojih se jedan primjerak dostavlja Kantonalnom Zavodu za javno ...

Uputstvo za elektronsko dostavljanje podataka iz oblasti kontrole ...

https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/kpb/elektronsko_dostavljanje_bankarske_grupe_novo.pdf

31 дец 2019 ... БАНКЕ ПО ДУЖНИЦИМА (Образац КА 4) . ... <Obrazac> шифра податка иста као у називу file, c. ... Шифарник за образац BU ...

Uputstvo za popunjavanje statističkog programa (ZA RAZREDNE ...

http://www.poljoskola.edu.rs/index.php/sr/dokumenti/dokumenti-pepsi-sluzbe-preuzimanje?download=48%3Auputstvo-za-popunjavanje-statisti-kog-programa-za-razredne-stare-ine

3: разред у који је уписан. 4-5: одељење у које је уписан ... Моје одељење има 18 предмета, али у програм могу унети само 17 предмета. Шта да радим?

Uputstvo za popunjavanje elektronske prijave semestra - EFSA

http://www.efsa.unsa.ba/ef/sites/default/files/uputstvo_za_popunjavanje_elektronske_prijave_semestra_0.pdf

Podaci koje je potrebno upisati su: a. Osnovni podaci: i. JMBG; ii. Prezime; iii. Djevojačko prezime; iv. Ime; v. Ime oca; vi. Ime majke; vii. Djevojačko prezime ...

Uputstvo za popunjavanje Obrasca Izvještaja o prihodima i imovini

https://www.antikorupcija.me/documents/9/Uputstvo_za_popunjavanje_Obrasca_Izvjestaja_o_prhodima_i_imovini.pdf

ako se ne unesu obrazac će se snimiti ali neće biti validan. Slika 1 Obavezno i neobavezno ... Slika 6 Ručni unos datuma. Drugi, preporučeni način je da se ...

uputstvo za popunjavanje kreditnog naloga ... - Poreska uprava

http://www.poreskauprava.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=269819&rType=2

Poreski obveznici – građani, prilikom plaćanja poreza na promet nepokretnosti, na nalogu za prenos, odnos nalogu za uplatu, upisuju: a) Za prihode koje ...

Uputstvo za popunjavanje zahteva za kanadsku starosnu penziju ...

https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/en/CallForm.html?Lang=in&PDF=ISP-5054A-SRB.pdf

u vreme odlaska bili kanadski državljanin ili legalno prebivali u Kanadi i ... plana, popunite obrazac „Zahtev za invalidsku penziju iz Kanadskog penzijskog ...

uputstvo za popunjavanje naloga za prenos - ProCredit Bank

https://www.procreditbank.rs/sites/default/files/page_files/Uputstvo%20za%20popunjavanje%20naloga.pdf

pečat i potpis nalogodavca mesto i datum prijema datum valute pečat i potpis nalogodavca mesto i datum prijema datum valute pečat i potpis nalogodavca.

Aneks VII Uputstvo za popunjavanje platnog naloga za plaćanje ...

http://www.new.uino.gov.ba/get/389

Platni nalog se izdaje za svaku uplatu poreza na promet. A. Brojevi bankarskih računa Uprave koji su na raspolaganju. Plaćanje obaveza po osnovu PDV-a, ...

Uputstvo za popunjavanje obrazaca - Komunalno preduzeće "Bobas"

http://www.kpbobas.com/wp-content/uploads/2017/08/Obrazac-FI-1-6-17.pdf

Bilans tokova gotovine. U Bilansu tokova gotovine popunjavaju se kolone 4 i 5, dok se zbirovi automatski računaju. Aneks. U Aneksu popunjavaju se kolone 4 i ...

Zahtjev za dostavljanje ponuda za NMV - JZU Dom Zdravlja - Bar

http://www.domzdravljabar.com/doks/zahtjev-za-dostavljanje-ponuda-za-nmv959_1562148461375.pdf

9 srp 2019 ... VIII Kriterijum za izbor najpovoljnij eponude: O najniža ponuđena cijena broj bodova. 100. IX Rok i način dostavljanja ponuda: Ponude se ...

Poziv za dostavljanje ponuda - HE na Drini

https://www.henadrini.com/wp-content/uploads/2019/12/Poziv-za-dostavljanje-ponuda-Ugostiteljske-usluge-za-obilje%C5%BEavanje-30-godina-rada-Hidroelektrane-na-Drini-Vi%C5%A1egrad.pdf

3 дец 2019 ... Dezert: plazma torta. 7. Hljeb: bijeli, integralni ... kikirikija, kuglice od pasulja, posna slana torta, punjeni šampinjoni. Toplo predjelo: pita sa ...

Šifre za popunjavanje

http://www.new.uino.gov.ba/get/8874

8(1) (2) (3)). 1 Konačna kupovina/prodaja(2). 11 ... 4 Prodaja robe stranim putnicima za ... 118. ugovor o zastupanju (konsignaciona ili komisiona prodaja). UZK.

Popunjavanje okvira - Coe

https://rm.coe.int/16806bef6a

razmotriti. U kontekstu lokalne administrativne reforme, istaknuto je da vlade treba da ... komisija (komisije za socijalne poslove, obrazovanje, sport i naročito kulture). ... pravima izlaže u članu 1. opštu zabranu diskriminacije na bilo kojoj osnovi, ... Mission and Annual Report (Preliminarna misija i godišnji izveštaj) Katarine ...

Uputstva za popunjavanje

https://www.kreis-lup.de/export/sites/LUP/.galleries/PDF-LUP1/PDF-FD16/Ausfuellhinweise_Merkblaetter-ALG-II-mehrsprachig/Ausfuellhinweise-ALG-II-serbisch.pdf

Uputstva za popunjavanje su sastavni deo zahteva za novčanu pomoć u cilju ... Zahtev za novčanu pomoć za nezaposlene II sastoji se iz glavnog zahteva i ...

ahtjev za dostavljanje ponuda LJEKOVI - Komanski most

http://juzkomanskimost.me/images/stories/Javne%20nabavke/2018/zahtjev%20za%20dostavljanje%20ponuda%20LJEKOVI.PDF

16 авг 2018 ... 53 POLYGYNAX VAG. 54 ORVAGIL VAG. 55 ORVAGIL TABL. 56 PANKLAV 625. 57 HEMOMICIN 250. 58 HEMOMICIN 500. 59 AMOXICILLIN ...

Uputa za izradu i dostavljanje datoteke statističkog i ... - HNB

http://www.hnb.hr/documents/20182/121567/h-uputa-izrada-dostavljanje-datoteke-SBI-npt.pdf

slogovi prema Tablici 1., Tablici 2., Tablici 3., Tablici 4. i Tablici 5. - svaki slog završava znakom za odvajanje (delimiterom) CRLF (X"0D0A"). - naziv datoteke je ...

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA Kompanija „ALUMINA“ D.O.O. ...

https://aluminazv.ba/uploads/Oglasi/711_Alumina_-_Opis_dokumenta_za_javni_poziv_SAP.pdf

Flešovanje BIOS-a i firmwera svih komponenti na najnoviju verziju,. • Konfigurisanje RAID1 nivoa za diskove na kojima će biti instaliran operativni sistem,.

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABA VKE MALE ...

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_1266/objava_44662/fajlovi/Obrazac%201%20_%20Zahtjev%20za%20dostavljanje%20ponuda%20_%20ketering.pdf

stangle, breskviee, moeart kugle, oblande. Vocnl raznjici: grozde, kivi, ananas, ... Kivi, ananas, grozde, suve smokve i suve sljive. Slane torte: • Zelena - zelje ...

Pravila za popunjavanje uplatnice

https://v2.fpz.hr/file/uplatnica-za-upis-vise-godine.pdf

Pravila za popunjavanje uplatnice. Popuniti polja uplatnice kako je navedeno na uplatnici: a. Obavezno navesti IBAN primatelja b. Obavezno unijeti poziv na ...

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku higijensko sanitarnog ...

http://www.anb.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=395252&rType=2&file=Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku higijensko sanitarnog materijala.pdf

23 јан 2020 ... Bulevar revolucije broj 1. Sjedište: ... Tečni osvježivač za wc šolje 55 ml. Sunđer sa ... Veniš za šareno rublje ili ekvivalent 1 litar. Platnene krpe ...

Informacija o pripremi javnog oglasa za dostavljanje ponuda za ...

http://www.mek.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=205223&rType=2&file=Informacija o pripremi javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu.pdf

860 i 970 m. Sa južne ... Red br. Naziv materijala. Jedinic a mjere. Normativ. (po m3 čm). Jediničn a cijena ... Prosječna brzina vožnje servisnih vozila biće.

zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom - Ministarstvo održivog ...

http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=183994&rType=2&file=Zahtjev za dostavljanje ponuda %C5%A1opingom za obezbje%C4%91ivanje i dodjelu paketi%C4%87a za djecu.pdf

14 нов. 2014 ... IV Proleterske brigade br.19. Poštanski broj: ... Označiti da li se predmet javne nabavke nabavlja kao: cjelina ... Soko štark Smoki 35 gr. 10.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male ... - RTCG

http://www.rtcg.me/sw4i/download/files/article/Zahtjev%20za%20dostavljanje%20ponuda.pdf?id=2169

29 мар 2019 ... 23. Hilzne kom. 100. 24. Hilzne kom. 100. 25 kom. 100 kom. 100. 26. 27. Hilzne. Hilzne. Stopice. Stopice. Stopice kom,. 50. 28 kom. 50. 29 kom.

zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom - Opština Budva

https://budva.me/sites/default/files/PDF/Tenderi/29-05-2014-Zahtjev-001-1252-3.pdf

29 мај 2014 ... 44212329-1 Sigurnosni paravani. Opis (dodatak) ... Pregradni paneli klize po šinama koje se nalaze na plafonu i podu i koje se mogu ...

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti ...

http://www.ustavnisud.me/dokumenti/Zahtjev%20za%20dostavljanje%20ponuda%20za%20nabavku%20kancelarij.%20materijala%20i%20tonera.pdf

Nabavka kancelariskog materijala i tonera za potrebe zaposlenih Ustavnom sudu Crne. Gore, na godišnjem ... Punjenje (klemerice) za heft mašinu 24/6 mm, ...

zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

https://www.zcg-prevoz.me/downloads/Tenderi%20u%20toku/Nabavke%20malih%20vrijednosti/Nabavke%202019/Zahtjev%20za%20dostavljanje%20ponuda%20za%20punjenje%20tonera.pdf

Nabavka usluge - punjenje tonera. ... Usluga SAMSUNG reciklaža tonera. SCX4726/4727/4729 - MLTD103 kom. 3. Usluga HP 12a reciklaža tonera kom. 4.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.