spisak obračunatih naknada zarada i isplata naknada - biro aura ...

Broj telefona. Broj faksa. Datum overe. ______. Napomena: 1) Na ovom obrascu se vrši obračun naknada zarada i isplata naknada korisnicima kojima obračun i ...

spisak obračunatih naknada zarada i isplata naknada - biro aura ... - Сродни документи

spisak obračunatih naknada zarada i isplata naknada - biro aura ...

http://www.biroaura.co.rs/pdf/radni-odnos/zaposleni/nz1.pdf

Broj telefona. Broj faksa. Datum overe. ______. Napomena: 1) Na ovom obrascu se vrši obračun naknada zarada i isplata naknada korisnicima kojima obračun i ...

NZ-1 Spisak obračunatih naknada zarada i isplata naknada NAZIV ...

http://www.biroaura.co.rs/pdf/radni-odnos/zaposleni/nz1.pdf

ZA MESEC ______ 200__ GODINE. Umanjen iznos po osnovu radnog staža. Red broj. Ime i prezime. Pun iznos naknade zarade koju bi ostvarilo lice da radi.

Spisak obračunatih naknada zarade i isplata naknada poslodavca

http://www.smederevo.org.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/GUSD-01-011%20-%20Spisak%20obracunatih%20naknada%20zarade%20i%20isplata%20naknada%20poslodavaca%20%28Obrazac%20NZ-1%29.pdf

1. Закона. – пун износ накнаде). Умањен износ по основу радног стажа ... Образац НЗ-1. Образац прописан Правилником о ближим условима и начину.

Prilog 6 SPISAK CARINSKIH ISPOSTAVA - biro aura jagodina

http://www.biroaura.co.rs/pdf/spoljna-trg/spisak_carine.pdf

17) Carinski referat DHL. 11282 ... 2) Carinska ispostava Javna skladiłta Subotica. 25038. 3) Carinska ispostava Šeleznička stanica Subotica. 25046.

knjiženje isplata naknade zarada po osnovu bolovanja i refundacija ...

https://www.zup.co.rs/dogadjaji/Refundacija.pdf

одсуствовања с посла на терет фондова (породиљско боловање, боловање преко 30 дана и инвалидност рада другог степена). У члану 14.

PR izvod str.1 - biro aura jagodina

http://www.biroaura.co.rs/pdf/poreska-uprava/apr/zahtev_za_izdavanje_izvoda_pred.pdf

Page 1. Бранкова 25, 11000 Београд, www.apr.gov.rs. /. : *. : . . : : ( ). : . . : : - : * / . : : ( ):. : : : : : : : ( ): : : : : : :

Obrazac PP OPO - biro aura jagodina

http://www.biroaura.co.rs/pdf/poreska-uprava/pdv/obrazac_ppopo.pdf

Troškovi: 4.1. normirani troškovi (3x___%). 4.2. stvarni troškovi. 5. Oporezivi prihod – poreska osnovica (3-4). 6. Obračunati porez na dohodak građana (5x___%).

Obrazac OZ - biro aura jagodina

http://www.biroaura.co.rs/pdf/radni-odnos/zaposleni/obrazac_oz.pdf

Образац ОЗ. Шифра ... 9. Накнаде зарада. 10. Бруто зарада запосленог. 11. Основица за обрачун пореза (зарада запосленог œ неопорезиви.

Obrazac EDI - biro aura jagodina

http://www.biroaura.co.rs/pdf/poreska-uprava/fiskalne-kase/obrazac_edi.pdf

Obrazac EDI. Obveznik. Adresa poslovne jedinice. PIB. Opština. EVIDENCIJA. DNEVNIH IZVEŠTAJA ZA MESEC ______ 20___. GODINE. Identifikacioni broj ...

Obrazac DPU - biro aura jagodina

http://www.biroaura.co.rs/pdf/poreska-uprava/fiskalne-kase/obrazac_dpu.pdf

Obrazac DPU. Red. br. iz PK - 1. LIST DNEVNOG PROMETA UGOSTITELJA za dan __________20__. godine. Ostvareni promet od usluga (9x10). R. broj.

ugovor o zajmu - biro aura jagodina

https://www.biroaura.co.rs/pdf/ostalo/ugovori/ugovor_zajam.pdf

Na osnovu čl. 557 œ 566. Zakona o obligacionim odnosima, zaključuje se. UGOVOR O ZAJMU između: 1. Preduzeća. (firma - naziv i sediłte), koje zastupa ...

ugovor o uskladištenju - biro aura jagodina

http://www.biroaura.co.rs/pdf/ostalo/ugovori/uskladistenje.pdf

Vrednost robe koja se daje na skladištenje iznosi ______ dinara. Član 2. Ostavodavac predaje robu naznačenu u članu 1 ovog ugovora Skladištaru na ...

ugovor o poklonu - biro aura jagodina

http://www.biroaura.co.rs/pdf/ostalo/ugovori/ugovor_poklon.pdf

из. , ул. у даљем тексту: Поклонодавац, с једне стране, и. 2. из. , ул. у даљем тексту: Поклонопримац, с друге стране који су се договорили следеће:.

уговор о поклону - biro aura jagodina

http://www.biroaura.co.rs/pdf/ostalo/ugovori/ugovor_poklon.pdf

из. , ул. у даљем тексту: Поклонодавац, с једне стране, и. 2. из. , ул. у даљем тексту: Поклонопримац, с друге стране који су се договорили следеће:.

ugovor o prebijanju (kompenzaciji) - biro aura jagodina

http://www.biroaura.co.rs/pdf/ostalo/ugovori/ugovor_prebijanje.pdf

Član 1. Ugovarači su saglasni da je Preduzeće. dana. godine, na osnovu ugovora o. br. ____ od. (datum) izvršilo plaćanje Preduzeću. u iznosu od. dinara ...

Isplatna lista - komplet - biro aura jagodina

http://www.biroaura.co.rs/pdf/radni-odnos/zaposleni/isplatna_lista.pdf

Isplatna lista zarada radnika ... svojstvo radnika i da su im zarade obraćunate po vašeşim propisima odnosno internim ... OBRAĆUN ZARADA I NAKNADA. Red.

UGOVOR O PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - biro aura ...

http://www.biroaura.co.rs/pdf/ostalo/ugovori/ugovor_pro_gra_zemljista.pdf

Član 1. Prodavac je vlasnik građevinskog. (zemljišta, placa) u. , površine ______ m2 po osnovu ugovora o. zaključenog dana. godine u. , a koje je označeno ...

zahtev za izdavanje izvoda o registrovanim ... - biro aura jagodina

http://www.biroaura.co.rs/pdf/poreska-uprava/apr/zahtev_za_izdavanje_izvoda_pred.pdf

Бранкова 25, 11000 Београд, www.apr.gov.rs. * НАПОМЕНА: Извод о подацима уписаним у Регистар садржи податке о предузетнику уписаному Регистар ...

уговор о куповини инвестиционе опреме - biro aura jagodina

http://www.biroaura.co.rs/pdf/ostalo/ugovori/ugovor_kup_invest_opr.pdf

УГОВОР О КУПОВИНИ ИНВЕСТИЦИОНЕ ОПРЕМЕ. Предмет уговора. Члан 1. Предмет уговора је куповина и испорука и монтажа инвестиционе опреме ...

ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji - biro aura jagodina

http://www.biroaura.co.rs/pdf/ostalo/ugovori/ugovor_o_poslovno_teh_saradnji.pdf

Ugovorne strane nalaze svoj poslovni interes u poslovnoj saradnji, u skladu sa ... Poslovna saradnja po osnovu ovog ugovora odvijaće se na obostranu korist ...

ugovor o prodaji građevinskog zemljišta - biro aura jagodina

http://www.biroaura.co.rs/pdf/ostalo/ugovori/ugovor_pro_gra_zemljista.pdf

Član 1. Prodavac je vlasnik građevinskog. (zemljišta, placa) u. , površine ______ m2 po osnovu ugovora o. zaključenog dana. godine u. , a koje je označeno ...

ugovor o prodaji robe po uzorku ili modelu - biro aura jagodina

http://www.biroaura.co.rs/pdf/ostalo/ugovori/ugovor_prodaja_robe_model.pdf

s druge strane (u daljem tekstu: Kupac). Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem: Član 1. Prodavac prodaje Kupcu sledeću ...

ugovor o izvođenju završnih i montažnih radova - biro aura jagodina

http://www.biroaura.co.rs/pdf/ostalo/ugovori/ugovor_montazni_radovi.pdf

Cena tih radova utvrdiće se posebnim aneksom ugovora, a na osnovu dopunske ponude. Član 8. Isplata ugovorene cene izvršiće se na osnovu privremenih ...

Pregled naknada

https://www.posta.rs/DocumentViewer.aspx?IdDokument=1097

23 Neva Dimi Exim d.o.o. Београд. 170-0030004663000-10. 24 TR DARBOOKA. 170-0050017987000-58. 25 Global gate d.o.o. Београд. 165-7007023067-82.

Naknada troškova sahrane

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/zbornici/z31/08z31.pdf

Многи народни обичаји добијају данас нове токове. Опела су онет ... ти уобичајено послужење од угошћавања људи после сахране. Обичај да се.

Naknada štete - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/sudska-praksa/naknada-stete-modul.pdf

radnog odnosa i naknade nematerijalne štete za duševne bolove zbog povrede prava ... «ponašanje» učesnika u saobraćaju i kojim je sankcionisano svako ...

755 NAKNADA ZA KAŠNJENJE U ISPUNJENJU NOVČANIH ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0017-0933/2014/0017-09331412755M.pdf

SAŽETAK: Dužnička docnja (mora debitoris) je pravni institut poznat u rimskom pravu. Sankcionisanje dužnika u slučaju docnje sa plaćanjem dospelih novčanih ...

Pregled naknada - ЈП Пошта Србије

https://www.posta.rs/DocumentViewer.aspx?IdDokument=1097

23 Neva Dimi Exim d.o.o. Београд. 170-0030004663000-10. 24 TR DARBOOKA. 170-0050017987000-58. 25 Global gate d.o.o. Београд. 165-7007023067-82.

BiH Parlamentarna skupština Pregled naknada za rad u ... - CIN.ba

https://www.cin.ba/Stories/P23_Commissions/BiH/pdf/P23_BiH_PS_1.pdf

(januar ‐ decembar 2008. godine) www.cin.ba. Godina. Naziv komisije. Ime. Prezime. Naknada ... Andrijević‐Karić. 100.00 KM. Marina ... Danijela. Hamidičević. 250.00 KM. Nihada. Jeleč. 150.00 KM. Ivo Miro. Jović. 2,097.72 KM. Sanja. Šljivar.

naknada za upravljanje i za konsultovanje! - Protecta

http://protecta.org.rs/public_docs/inkubator.pdf

10 дец 2014 ... Aleksinačke novosti (odeljak Vesti) o mogućim problematičnim aspektima u njenom poslovanju i zahtevima radnika za njenu smenu. Videti:.

Nacionalni sistemi studentskih naknada i podrške

https://eurydice.ba/wp-content/uploads/2018/02/nacionalni-sistemi-studentskih-naknada-i-podrske-u-visokom-obrazovanju-u-evropi-2016-17.pdf

maksimalni iznos studentskog kredita koji može biti odobren studentima. ... trajanja studija; ako se studije završe bez kvalifikacije, otplata se mora izvršiti u roku ...

Oporezivanje autorskih naknada - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Prirucnici_brosure/Autori_162.pdf

}uju autorske naknade po osnovi sklopljenog ugovora o autorskom djelu, u skladu s propisima o autorskim i srodnim pravima, ispla}ene naknade su primici od ...

BiH Centralna izborna komisija Pregled naknada za rad u ... - CIN

https://www.cin.ba/Stories/P23_Commissions/BiH/pdf/P23_BiH_CIK_1.pdf

Dejan. Ćurić. 90.00 KM. Alma. Tatar. 60.00 KM. Marijana. Žuljević. 150.00 KM. Elvira. Bundalo. 180.00 KM. Smail. Pašalić. 180.00 KM. Jasmin. Buljugić.

TARIFE NAKNADA AIK BANKE AD BEOGRAD za ... - AIK Banka

https://www.aikbanka.rs/media/Tarife%20Naknada%20za%20usluge%20AIK%20-%20MSP_primena%2001.04.2019.pdf

28 јан 2019 ... stanovništvom i MSP – pravna lica ... Prenos sredstava između dva računa u AIK banci ... Dostavljanje izvoda putem e-mail, e-banking.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.