Zivot umjetnosti, 37-38, 1984; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

ekspresionizam kao problem. U povodu izložbi u New Yorku i San Franciscu. Expressionism. - A. German Intuition. 1905-1920. 1. Argumentaciji opovrgavanja ...

Zivot umjetnosti, 37-38, 1984; izdavac: Institut za povijest umjetnosti - Сродни документи

Zivot umjetnosti, 37-38, 1984; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_37-38-1984_064-078_Posavac.pdf

ekspresionizam kao problem. U povodu izložbi u New Yorku i San Franciscu. Expressionism. - A. German Intuition. 1905-1920. 1. Argumentaciji opovrgavanja ...

Zivot umjetnosti, 56-57, 1995; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_56-57_1995_028-043_Hazarijan-Vukic.pdf

internacionalno prihvaćene secesije. Koliko je značenje arhitekture Aladara Baranyaija na početku XX. stoljeća može se procijeniti analizirajući njegov udio u ...

Zivot umjetnosti, 21, 1974; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_21-1974_107-112_Petricevic.pdf

Portretno slikarstvo takvog opsega može nas obavijestiti o mnogim po sebnostima ... majer i romantizam koje nije uvi jek jednostavno odvojiti zbog ne dostatka ...

Zivot umjetnosti, 43-44, 1988; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_43-44-1988_096-103_Gamulin.pdf

dahnuću - a u nas je već Ignjat Job klasičan primjer poticaja i uopćenja, neposrednosti i distance; tematski sustav par exellan- ce, prepoznatljiv i u sebi gotovo ...

Zivot umjetnosti, 3-4, 1967, izdavac - Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_3-4-1967_017-058_Zidic.pdf

i nastojanja da se nadrealizam kritički ili politički di skreditira (tj. uvažavanje svih uspjeha i neuspjeha prvog, drugog ili trećeg nastojanja) pruža sliku onoga.

Zivot umjetnosti, 22-23, 1975; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_22-23-1975_113-119_Denegri.pdf

se i tematika serije slika koje je Raša Todosijević radio u toku ... njan, Todosijević) stadiji u definiranju pretpostav ki jednog ... rasa todosijević bez naziva. 1974.

Zivot umjetnosti, 35, 1983; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_35-1983_110-111_Kusik.pdf

knjige kazimir maljevič suprematizam. - bespredmetnost tekstovi, dokumenti, tumačenja studentski izdavački centar uk sso beograd, 1980. vlastimir kusik ...

Zivot umjetnosti, 48-49, 1991; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_48-49-1991_066-071_Denegri.pdf

Maljevičev suprematizam jest najradikalniji i najekstremniji stadij u poricanju slikanja predmetnog svijeta, i upravo na temelju takve umjetnikove pozicije bilo je ...

Zivot umjetnosti, 11-12, 1970, izdavac - Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_11-12-1970_025-032_Gagro.pdf

Cinizam i rezignacija negativna su strana »Nove stvarnosti«; pozitivna je strana izra žena u ponesenosti neposrednom stvarnošću koja proizlazi iz želje da se ...

Zivot umjetnosti, 58, 1996; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_58-1996_124-129_Matis.pdf

Zlatna dvorana, Opatička 10, Zagreb. Ijeća, a u vlasništvu Muzeja likovnih umjetnos- ti, dio ikonografskog programa koji je dr. Iso. Kršnjavi smislio za uređenje ...

Zivot umjetnosti, 10, 1969, izdavac - Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_10-1969_149-167_Gagro.pdf

-socijalno slikarstvo«, koju Protić konstatira, i koja mu nameće zaključak da je »posle prvog, nad-. 2. Vidi katalog: 1929—1950,. Nadrealizam, socijalna umetnost ...

Zivot umjetnosti, 41-42, 1987; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_41-42-1987_025-030_Balog.pdf

U Berlinu se 1855. pokreću novine »Der Bazar — illus trierte Damenzeitung«, izdanje koje je gotovo u čita vom svom opsegu posvećeno modi. »Der Bazar« je.

Zivot umjetnosti, 45-46, 1989; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_45-46-1989_109-119_Vukic.pdf

oblikovnog koncepta. Dapače, Banham će istaći tri teme od prvorazredne važnosti za razvoj modernog oblikovanja, a koje uvodi futurizam: »suprotstavljanje ruč.

Zivot umjetnosti, 39-40, 1985; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_39-40-1985_046-051_Curcic.pdf

Tako shvaćeno slikarstvo odraz je učmalog stanja u društve- no-političkom životu tadašnje ... tom smislu vrednuje moderno slikarstvo u suprotnosti s reli gioznim ...

Zivot umjetnosti, 29-30, 1980; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_29-30-1980_004-025_Uskokovic.pdf

No, pointilizam je znatno modificiran; kist nemiran, kraćim ili dužim nervoznim potezi ma gradi vibrantne površine. Potezi međutim ne stvaraju atmosferu, nego ...

Zivot umjetnosti, 47, 1990; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_47-1990_080-102_Panofsky.pdf

skolastik i skolastika); i na kraju, ne manje važni, u gradu su živjeli pro fesionalni arhitekti. Profesionalni arhitekt - »profesionalni« za razliku od samostanskog.

Zivot umjetnosti, 19-20, 1973, Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_19-20-1973_127-148_Zbirno-kazalo_Reberski.pdf

predmetnih naziva. Akciono slikarstvo. Americki slikari akclje, H. Rosa n berg, 1968, 7/8: 133-139. ( pri jevod). Ambijenti. Aspekti ambljental izacije prostora , 2.

Zivot umjetnosti, 6, 1968, izdavac: Matica hrvatska - Institut za ...

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_6-1968_007-022_NGrcevic.pdf

bude njegov najautentičniji svjedok i afirmator. Tom istom neumitnom vremenu usprkos sakuplja mo sada i spašavamo od daljnjeg propadanja i uni štavanja iz ...

Zivot umjetnosti, 3-4, 1967, izdavac: Matica hrvatska

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_3-4-1967_059-069_Bassin.pdf

možemo uzeti i suočiti slikarstvo Tanguyja na jednoj strani ... vuklo slikarstvo s početka srednjeg vijeka. ... nosti, za takozvano akciono slikarstvo, koje je do odre.

Zivot umjetnosti, 7-8, 1968, izdavac: Matica hrvatska

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_7-8-1968_129-132_Mondrian.pdf

Ono što neoplasticizam misli pod tim slobodnim ritmom koji je suprotan prirodnom, shvaća se pomalo u slušanju američkog jazza, koji mu se približuje, ali ga ne ...

Zivot umjetnosti, 14, 1971, izdavac: Matica hrvatska

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_14-1971_026-033_Manevic.pdf

mitrije Leko, Milan Zloković, Momir Korunović. Njihova sudbina bila je poslednjih godina života u suštini slična: od koliko-toliko aktivne uloge u ar hitektonskom ...

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 37 - Institut za povijest ...

https://www.ipu.hr/content/radovi-ipu/RIPU-37-2013_061-072-Koprcina.pdf

Ključne riječi: primijenjena umjetnost, crkvena umjetnost, zlatarstvo, kasni srednji vijek, Barbara Frankapan, Vuk Grgurević. Branković, Franjo Berislavić ...

Iso Kršnjavi - Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/knjige/Zbornik-Iso-Krsnjavi_impresum_sadrzaj.pdf

veliki utemeljitelj. Zbornik radova znanstvenog skupa. Zagreb, 2015. Zagreb,. 21. – 23. studenoga 2012. Zlatna dvorana. Hrvatskog instituta za povijest uredili.

klasicizam - Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/knjige/Klasicizam-u-Hrvatskoj_sadrzaj.pdf

11. Milan Pelc. Periodizacija hrvatske povijesti umjetnosti i klasicizam. 23. Anđelka Galić. Topografija antičkih spomenika na tlu Hrvatske u razdoblju klasicizma.

Zenit - Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_35-1983_089-095_Makovic.pdf

izlazio u Zagrebu, a nakon toga u Beogradu gdje je formalno zabranjen u prosincu 1926. godine. Za branjen je zbog članka Zenitizam kroz prizmu marksizma,.

Futuristički manifesti - Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_45-46-1989_096_Celant.pdf

futurizam je iznašao uporište u gomilanju poruka. Imobilnost kubizma i impresionizma djelovala je nadiđenom, a intelektualcima se ukaziva lo na to da ...

umjetničko i estetsko - Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_78-79-2006_066-070_Argan.pdf

11 pro 2006 ... vladajućeg sloja, pop-art i još nedavnije američki hiperrealizam. Gledana u cjelini, retrospektivno, umjetnička situacija u našem stoljeću - bar ...

segmente knjige - Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/knjige/Hrvatska-umjetnost_glavna%20poglavlja.pdf

Pavla Pustinjaka, glavni oltar, Lepoglava 336 • Francesco Robba: Oltar sv. ... Oltari zagrebačke katedrale – oltar sv. ... ganski tok suličastih bijelih partikula na.

Lovrenc Prager - Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/radovi-ipu/RIPU-29-2005_201-210_Kemperl.pdf

30 srp 2005 ... srednji travej natkriven je ~e{kom kapom, a nad druga dva, koji imaju oblik uskog poprijeko postavljenog pravokutni- ka, nalaze se ba~vasti ...

julije knifer - Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_35-1983_035-037_Knifer.pdf

Forma molbe je određena zato da bi se i tim pu ... zvoljena duhovna terapija je pisanje molbi, što se ... molbi: To jest da Jugoslavenska akademija znano.

4. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti 24. - Institut za povijest ...

https://www.ipu.hr/content/info/4Kongres-hrvatskih-povjesnicara-umjetnosti_raspored.pdf

24 stu 2016 ... Pledoaje za perifernu strukturu: središte i periferija u tumačenjima. Božidara Gagre stanka. Medijski život povijesti umjetnosti, institucija likovne ...

Slikarstvo Dragana Melkusa (1) - Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/radovi-ipu/RIPU-12-13-1988-1989_301-307-Svajcer.pdf

9 velj 1989 ... Dragan Melkus, Zimski pejzaž. Dragan Melkus, Winter landscape smo vidjeli, sutoni, predvečernje rasvjete, siva jutra, izmagli ce, jesenja žutila ...

Samobor, župna crkva sv. Anastazije - Institut za povijest umjetnosti

https://www.ipu.hr/content/knjige/Bastina-u-fokusu_088-117_Horvat-Levaj.pdf

Barokna arhitektura jedna je od mlađih tema uk lju- čenih u znanstvenu djelatnost Instituta za po- vi jest umjetnosti. Radno mjesto za istraživača barokne ...

POVIJEST ARHITEKTURE I UMJETNOSTI

http://www.rudarska.hr/wp-content/uploads/2018/02/Povijest-arhitekture-2.-razred.pdf

Likovni elementi se slažu pravilima koje zovemo KOMPOZICIJSKIM ... nastati će likovno djelo ( u slučaju da nemamo kompozicijske zakonitosti, likovni elementi.

Sveuĉilište u Rijeci Filozofski fakultet Odsjek za povijest umjetnosti ...

https://repository.ffri.uniri.hr/islandora/object/ffri:204/datastream/PDF/view

30 tra 2015 ... ''memento mori'' te su im protagonisti pripadnici viših staleţa, koji ... Znaĉenje ove pjesme moţe se gotovo direktno povezati s prikazima Danse.

Povijest APURI 1963.-2005.pdf - Akademija primijenjenih umjetnosti

https://apuri.hr/wp-content/uploads/dokumenti/o-nama/akademija/povijest-akademije/Povijest%20APURI%201963.-2005.pdf

Bogomil Karlavaris za podruĉje metodike likovnog odgoja i likovnih umjetnosti. Kolegij Projektiranje izvodi predavaĉ Ćiril Koludrović. Radu na odjelu pridruţuje ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.