talesovi teoremi - Repozitorij PMF-a - unizg

musovim komentarom tog Talesovog teorema (o sukladnosti trokuta). Ukoliko je ... 25) naveli i obrat Talesova teorema, ciji se iskaz i dokaz takoder spominju.

talesovi teoremi - Repozitorij PMF-a - unizg - Сродни документи

talesovi teoremi - Repozitorij PMF-a - unizg

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:5572/datastream/PDF/view

musovim komentarom tog Talesovog teorema (o sukladnosti trokuta). Ukoliko je ... 25) naveli i obrat Talesova teorema, ciji se iskaz i dokaz takoder spominju.

polinomi - Repozitorij PMF-a - unizg

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:6037/datastream/PDF/view

4.3 Rastavljanje polinoma po potencijama. Rastaviti polinom p(x) = anxn an−1xn−1 ··· a1x a0 po potencijama od x − α, α ∈ C znaci prikazati ga u obliku.

digitalni potpis - Repozitorij PMF-a - unizg

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:6186/datastream/PDF/view

pošiljatelju, ali i o poruci koju osoba šalje. Takvu vrstu dokaza zovemo digitalni potpis. U ovom radu bit ce iznesen opceniti pregled digitalnih potpisa, a zatim ce ...

vizualizacije u matematici - Repozitorij PMF-a - unizg

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:6266/datastream/PDF/view

3.4 Kvadrat razlike . ... 3.7 Razlika kubova . ... napomenu da kod razlike kvadrata odredujemo površine likova, a kod razlike kubova volumene tijela. Promotrimo ...

fibonaccijevi brojevi - Repozitorij PMF-a - unizg

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:5523/datastream/PDF/view

1Fibonacci je rabio naziv indijski brojevi za Hindu brojeve. ... Za ocekivati je da postoje mnoge veze izmedju Fibonacijevih i Lucasovih brojeva. Neke.

sukladnost i izometrije - Repozitorij PMF-a - unizg

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:4760/datastream/PDF/view

2 velj 2019 ... U prvom poglavlju opisan je nacin obrade sukladnosti i izometrija u osnovnoj i ... mjeri izometrija ravnine: translacija, osna simetrija, centralna ...

Platonova tijela - Repozitorij UNIZG

https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/pmf:7870/datastream/PDF/download

14 velj 2020 ... Pravilni poliedri su tetraedar, heksaedar (kocka), oktaedra, ... Za svaki par ovih vrijednosti postoji jedan pravilan poliedar, što mozemo pokazati.

binarni polinomi - Repozitorij PMF-a - unizg

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:989/datastream/PDF/view

polinomi. 1.1 Definicija binarnog polinoma. Prisjetimo se za pocetak definicija i rezultata koji ce nam posluziti kao motivacija za defi- niranje binarnih polinoma.

feuerbachova toˇcka - Repozitorij PMF-a - unizg

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:5292/datastream/PDF/view

U drugom poglavlju dan je dokaz teorema o Feuerbachovoj tocki. ... Tocku W iz teorema 3.1 zovemo anti-Steinerova tocka pravca p s obzirom na trokut ABC.

sliˇcnost i homotetija - Repozitorij PMF-a - unizg

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:5254/datastream/PDF/view

Homotetija s koeficijentom k = 1 preslikava svaku tocku ravnine u tu istu tocku, pa ... Neka je h homotetija sa središtem u tocki O s koeficijentom homotetije k = 1,.

O JEDNOJ TEOREMI ZA PRAVILAN PETOUGAO - imvibl

http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_21_2_2015/mat_kol_2_2015_73_79.pdf

7 јул 2014 ... teorema, sinusna i kosinusna teorema, Molvajdove formule. Abstract. We give twelve new proofs of a theorem for the regular pentagon in [1].

Hrčak - Digitalni repozitorij Srca - unizg

https://repozitorij.srce.unizg.hr/islandora/object/srce:81/datastream/FILE0

Hrčak je portal otvorenog pristupa hrvatskim znanstvenim i stručnim časopisima – Hrčak. (http://hrcak.srce.hr). Namijenjen je kako uredništvima časopisa tako i ...

GENETIČKI INŽENJERING - Repozitorij FFZG-a - unizg

https://repozitorij.ffzg.unizg.hr/islandora/object/ffzg:447/datastream/PDF/view

Ključne riječi: genetika, genetički inženjering, genska terapija, poboljšanje gena, odgovornost. Genetic Engineering: Ethical Aspects and Boundaries. Abstract: ...

uvod u riemannovu hipotezu - Repozitorij PMF-a - unizg

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:1479/datastream/PDF/view

1.7 Kompletirana zeta funkcija i Riemannova hipoteza . . . . . . . . . . . . 18. 2 O nultockama Riemannove zeta funkcije. 25. 2.1 Dvaosnovnateoremafaktorizacije .

stroga pravila ishoda - Repozitorij PMF-a - unizg

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:5941/datastream/PDF/view

Uvesti cemo pravila za kategorijske varijable ciji su predstavnici reprezentacija Savage ... (Prikladnost pravila ishoda) Pravilo ishoda S je prikladno s obzirom na.

geometrija kugle i sfere - Repozitorij PMF-a - unizg

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:5533/datastream/PDF/view

površina na kojoj se nalazi ljudska populacija moze se, u tom slucaju, poisto- vjetiti sa sferom. Stoga geometrija kugle i sfere ima svoju široku primjenu u.

Kartezijanski zatvorene kategorije - Repozitorij PMF-a - unizg

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:5947/datastream/PDF/view

U cetvrtom poglavlju opisujemo konstrukciju kojom se pokazuje veza izmedu λ−racuna i kartezijanski zatvorenih kategorija, te razmatramo primjenu i prakticnost.

sveučilište u zagrebu prirodoslovno ... - Repozitorij PMF-a - unizg

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:1967/datastream/PDF/view

GUŠTERAČA. Gušterača (pancreas) je žlijezda probavnog sustava s mješovitim egzokrinim i endokrinim lučenjem koja proizvodi probavne enzime i hormone.

razumijevanje prirode darovitosti i ... - Repozitorij UNIZG

https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/ufzg:80/preview

svojim zamislima (crtalica, stiskalica, gradilica, salagalica, brojalica, kuhalica, spavalica), a zatim i zalijepio na zid. Smišlja nove riječi (pjeskopad, za cijevi ...

teorija brojeva i glazba - Repozitorij PMF-a - unizg

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:6345/datastream/PDF/view

Jedan od zadataka moze biti i krug (kruzni dijagram), koji predstavlja jednu cijelu notu. Razlicite velicine kruznih ... Slika 3.4: Kvintni krug. Pitagorejska ljestvica.

primjene kotirane projekcije - Repozitorij PMF-a - unizg

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:6138/datastream/PDF/view

Kotirana projekcija je ortogonalna projekcija na jednu ravninu u kojoj se podatak o udaljenosti točke od ravnine projekcije izražava realnim brojem k kojeg ...

Antonija Sopina KONCEPT ... - Repozitorij PMF-a - unizg

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:149/datastream/PDF/view

strujnog kruga naziva se elektromotorna sila. Pojam elektromotorne sile, iako pogrešan, ustalio se u upotrebi te se uz njega vežu brojne učeničke i edukatorske ...

hasanaginice - Repozitorij Fakulteta hrvatskih studija - unizg

https://repozitorij.hrstud.unizg.hr/islandora/object/hrstud:1651/datastream/PDF/view

Usporedni prikaz i analiza balade „Hasanaginica“ i Ferićeva prijevoda . ... Osmanlija i Kandijski rat jest što je narodna pjesma „Hasanaginica“ nastala tijekom ...

oblikovanje marketinškog spleta za izravnu ... - Repozitorij UNIZG

https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/agr:509/datastream/PDF/download

Troje ispitanika meso kupuje u najbližim supermarketima (Billa, Lidl, Konzum) ... piletina puretina. 15) Koju količinu mesa biste kupovali po jednoj narudžbi?

neke varijante pitagorinog teorema - Repozitorij PMF-a - unizg

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:930/datastream/PDF/view

NEKE VARIJANTE PITAGORINOG TEOREMA. 8. 1 · a = a, ∀a ∈ V. Sada cemo definirati skalarni produkt koji ce nam biti prijeko potreban za naš rad. Definicija ...

Nukleosinteza elemenata težih od željeza - Repozitorij PMF-a - unizg

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:1515/datastream/PDF/view

Nukleosinteza, fuzija, fisija, evolucija zvijezda, supernova, energija vezanja ... Osim CNO-I ciklusa postoje još tri hladna CNO ciklusa i tri vruća CNO ciklusa koji.

Untitled - Repozitorij Fakulteta prometnih znanosti - unizg

https://repozitorij.fpz.unizg.hr/islandora/object/fpz:1473/datastream/PDF/view

30 kol 2018 ... Pogonski most se sastoji od glavnog prijenosnika, diferencijala i pogonskih vratila, a zadaća mu je transformirati okretaje pod kutom od 90° ...

Jaji ka koza ka zajednica od 16. do 18. stolje a - Repozitorij UNIZG

https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/ffzg:1285/datastream/PDF/view

vuče određene paralele s obrambeno-fortifikacijskim sustavom Vojne krajine koji ... spletkarenju], ne lopove [вор – također izdajnik te zločinac] i ne razbojnike, ...

disfagija u bolestima glave i vrata - Repozitorij UNIZG

https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/mef:605/preview

7 tra 2016 ... uz te strukture može uzrokovati otežano gutanje, što se naziva disfagija. ... Riječ disfagija potječe iz grčkoga jezika; δυσ znači teško ili loše, ...

Apokrifni popis plemićkih rodovA BosAnskogA ... - Repozitorij UNIZG

https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/hrstud:1420/datastream/FILE0/view

Marijan Lekušić; Andrija Kačić Miošić; Luka Vladmiro- vić; Makarska; Fojnica; Budim; ilirska heraldika; Fojnički grbovnik; Korjenić-Neorićev grbovnik; Gabrijel ...

Prednosti i nedostaci uzgoja aronije na primjeru ... - Repozitorij UNIZG

https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/agr:736/preview

23 stu 2017 ... Financijska analiza uzgoja aronije na OPG-u Remenar . ... i čokolade, sokove, likere, desertna vina, rakiju, itd. Kada gledamo što je najzdravije ...

Kvaliteta rakije ljivovice proizvedene od nove ... - Repozitorij UNIZG

https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/pbf:114/datastream/PDF/view

24 tra 2017 ... Najpogodnije voćne vrste za proizvodnju rakije su jezgričavo (jabuke i kruške) i koštičave vrste (šljive, trešnje, višnje, marelice i breskve).

Zbirka umjetnika Zlatana Dumanića - Repozitorij FFZG-a - unizg

https://repozitorij.ffzg.unizg.hr/islandora/object/ffzg:176/datastream/PDF/view

Sabrane zbirke jedinstveni su čuvari umjetničkih djela i knjiga, iskreni pokazatelj ukusa te dokaz ljubavi kolekcionara ... Tako je nastala opsežna excel tablica s ... KPO-. 10ZI. /. / plastika 15 x 16 pol.zadnj ice: Kapetan. Z.D. objekt/ins talacija.

Ekonomski principi reprodukcije i mjerila uspje ... - Repozitorij UNIZG

https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/fpz:498/preview

21 ruj 2016 ... Ekonomski principi reprodukcije i mjerila uspješnosti poslovanja logističkih poduzeća. Ivan Ravić. Repozitorij / Repository: Faculty of Transport ...

kvazi monte carlo metoda za numeriˇcku ... - Repozitorij PMF-a - unizg

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:6067/datastream/PDF/view

treba kvazi Monte Carlo metode jest u svrhu numericke integracije, što ce biti ... Pretpostavimo da je B podskup jedinicne s-dimenzionalne kocke Is. Ako nije, ...

Brzalice u radu s djecom najstarije vrti ke skupine - Repozitorij UNIZG

https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/ufzg:269/datastream/PDF

25 svi 2017 ... Brzalica je kratka pjesma koja se izgovara/recitira u ... Prije izvođenja samih brzalica važno je ... Brzalica prezasićena glasom Č, Ć, Dž i Đ.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.