Талесова теорема и примене - Zemunska gimnazija

CD колинеарни, тj. (да jе ABCD ), и да су истог смера, jер k > 0. Талесова теорема: Нека су p и q две праве коjе се секу p ∩ q = {S}, и нека су a и b две ...

Талесова теорема и примене - Zemunska gimnazija - Сродни документи

Талесова теорема и примене - Zemunska gimnazija

http://zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/nastava_nastavni_materijal_mat/Talesova_teorema_primene.pdf

CD колинеарни, тj. (да jе ABCD ), и да су истог смера, jер k > 0. Талесова теорема: Нека су p и q две праве коjе се секу p ∩ q = {S}, и нека су a и b две ...

талесова теорема и примене коришћењем софтвера geogebra

http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc3/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/radovi/RAD_ZfewMyg1240V_digitalnicas3.pdf

ТАЛЕСОВА ТЕОРЕМА И ПРИМЕНЕ. КОРИШЋЕЊЕМ СОФТВЕРА GEOGEBRA. Аутор: Лидија Трифуновић, професор математике. ОШ ''Цар Константин'' ...

KOCKA - Zemunska gimnazija

http://zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/nastava_nastavni_materijal_mat/KOCKA%20_procenat%20i%20jos%20po%20nesto_.pdf

Površina dijagonalnog preseka kocke je 4 2 . Izračunaj površinu, zapreminu i dužinu glavne dijagonale kocke. 9. Obim dijagonalnog preseka kocke je ( )2. 14 .

Релације - Zemunska gimnazija

http://zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/nastava_nastavni_materijal_mat/Relacije%20I%20razred%20Sa%20pismenih%20provera.pdf

NASTAVNI MATERIJAL ZA I RAZRED. Zadaci sa prethodnih pismenih provera znanja – Relacije. 1. Na skupu. {. } 2,1,0,1,2. −. −. = A definisana je relacija. 4. 2.

овде - Zemunska gimnazija

http://www.zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/sekcije_novinarska/ZGimnazijum%2021.04.pdf

Гимназија Шкофја Лока; Гимназија Јован Дучић – Требиње; Српска гимназија Никола Тесла - Будимпешта; Гимназија Доситеј Обрадовић –. Темишвар ...

I и III година - Zemunska gimnazija

http://www.zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/nastava_rasporedi_i_kalendari/Otvorena%20vrata%202017-18.pdf

Мареља Александра. Среда 3.час. 8. Вуковић Миња ... Попац Александра. Четвртак 4. час. 2-4 ... 4-2. Музичка култура. 41. Милојков Александар.

тетраедар - Zemunska gimnazija

http://zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/nastava_nastavni_materijal_mat/tetraedar.pdf

Пошто jе тетраедар правилан, онда су његове стране jеднакостранични троуглови, jеднаких ивица a, а подножjе висине O1 налази се у центру ...

МИЛОШ ЦРЊАНСКИ - Zemunska gimnazija

http://zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/nastava_nastavni_materijal_sr/crnjanski_istrazivacki_zadaci.pdf

РАСЦЕП између телесног и духовног битисања појачава несклад између постојећих жеља и стварних околности живљења. ❖ ТРОШНА и НЕСИГУРНА ...

Средњовековна књижевност - Zemunska gimnazija

http://zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/nastava_nastavni_materijal_sr/Srednjovekovna.pdf

Похвала кнезу. Лазару – Јефимија. • Слово љубве –. Деспот Стефан. Лазаревић. • Црквена поезија -. Службе. Проза. • Житије светог Саве. – Теодосије.

Квадратна функциjа - Zemunska gimnazija

http://zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/nastava_nastavni_materijal_mat/Kvadratna-funkcija-zadaci-za-vezbanje.pdf

Дефинициjа 1: Реална функциjа облика f(x) = ax2 bx c, a = 0, b, c ∈ R назива се квадратна функциjа. Примедба: Квадратна функциjа jе специjални ...

Логаритамска функција - Zemunska gimnazija

http://zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/nastava_nastavni_materijal_mat/Logaritamska%20funkcija.pdf

1. = x . • екстремне вредности функције. Како је логаритамска функција бијективна, и њен кодомен је скуп R , то значи да нема екстремну вредност.

међуратна књижевност - Zemunska gimnazija

http://zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/nastava_nastavni_materijal_sr/MedjuratnaKnjizevnost.pdf

МЕЂУРАТНА. КЊИЖЕВНОСТ. ТРАЈАЊЕ. ▫ 1918-1939. ▫ 1902-1939. УСЛОВЉЕНОСТ. ▫ 1. Први светски рат. ▫ 2. Појава Октобарске револуције. ▫ 3.

Преузмите документ - Zemunska gimnazija

http://www.zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/gimnazija_biblioteka/odjeci.pdf

БЕЉАКОВА, Татјана. (Бабино Поље - Мљет 1934.) Драмски уметник. - глумица. Завршила је. Земунску гимназију 1952. ... БОКАН, др Неда. (Земун 1947).

Лопта и делови лопте - Zemunska gimnazija

http://zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/nastava_nastavni_materijal_mat/Lopta-reseni-zadaci-za-vezbanje.pdf

је запремина тако добијеног тела једнака запремини полулопте. Докажимо то. Заиста, било која раван π паралелна равни основе кругова k и 'k и на ...

Укратко о упису 2018/19. - Zemunska gimnazija

http://www.zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/upis/ukratko%20o%20upisu.pdf

3 јун 2018 ... Бодовима које остварите на Завршном пријемном испиту додају се и бодови добијени на основу успеха оствареног у VI, VII и VIII ...

припрема за огледно-угледни час - Zemunska gimnazija

http://www.zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/nastava_ugledni_cas/priprema%20za%20ogledno-ugledni%20cas%202015.pdf

ПРИПРЕМА ЗА ОГЛЕДНО-УГЛЕДНИ ЧАС. Наставни предмет историја. Наставна тема СРПСКИ НАРОД ПОД ОСМАНСКОМ ВЛАШЋУ (XVI–XVIII век).

распоред смена и звоњења - Zemunska gimnazija

http://www.zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/nastava_rasporedi_i_kalendari/rasoiredzvonjenja.pdf

ЧАС. 8:00-8:45. 14:00-14:45. Одмор. 5 минута. 5 минута. 2. ЧАС. 8:50-9:35. 14:50-15:35. Одмор. 5 минута. 5 минута. 3. ЧАС. 9:40-10:25. 15:40-16:25.

Борисав Станковић „Коштана“ - Zemunska gimnazija

http://zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/nastava_nastavni_materijal_sr/Kostana_Uvodni_cas.pdf

Опис: Борисав Станковић „Коштана“ – драмски комад из врањског живота с песмама. Врста материјала: уводни час; корелација наставе Српског језика ...

Нивои знања ученика - Zemunska gimnazija

http://www.zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/gimnazija_pp_sluzba/Ocenjivanje.pdf

Блумова таксономија. Присећање или препознавање информације која је учена; интерпретирање; демонстрирање разумевања материјала;.

матурски теме из психологије - Zemunska gimnazija

http://www.zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/nastava_maturski_ispit/maturske_teme_iz_psihologije.pdf

1992.) 20. Увод у психоанализу. (Фројд, С., "Увод у психоанализу", Космос, Београд, 1958.; Хол, С., Линдзи, Г., "Теорије личности", Нолит, Београд, 1983.; ...

Пирамида и призма 1. У правој правилној ... - Zemunska gimnazija

http://zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/nastava_nastavni_materijal_mat/Piramida%20i%20prizma_zadaci%20III%202014.pdf

Дата је права правилна тространа пирамида. Дужина апотеме SN је 9, а површина бочне стране 81. Израчунај AC. 9. Површина тетраедра је 12√3.

таблица извода елементарних функција - Zemunska gimnazija

http://zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/nastava_nastavni_materijal_mat/Tablica%20izvoda.pdf

ТАБЛИЦА ИЗВОДА. ЕЛЕМЕНТАРНИХ ФУНКЦИЈА. Услови. (const) 0. ,. Дефиниција: Особине првог извода: Извод слож ене функције. Извод инверзне ...

Kako pravilno napisati maturski rad? - Zemunska gimnazija

http://www.zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/nastava_maturski_ispit/Pravila_za_maturski_rad.pdf

rada. Struktura maturskog rada podrazumeva da se definiše osnovna teza i tok izlaganja (uvod – razrada – zaključak). Uvod treba da bude funkcionalan i da.

Примена првог извода функције 1. Одреди ... - Zemunska gimnazija

http://zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/nastava_nastavni_materijal_mat/Primena%20izvoda%20funkcije%20Matematicka%20sekcija%2001%202015.pdf

Од свих правоугаоника који су уписани у кружницу полупречника r одреди онај ... ваљка тако да му обим осног пресека буде дати број О а запремина.

Prijemni ispit iz fizike za prvi razred gimnazije - Zemunska gimnazija

http://www.zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/nastava_ucenici_sa_posebnim_sposobnostima/fizika1.pdf

Prijemni ispit iz fizike za prvi razred gimnazije. – odeqewe za u~enike sa posebnim sposobnostima za fiziku. 6. jun 2004. Test se sastoji od 12 zadataka na koje ...

симетрала дужи симетрала угла Такође је ва - Zemunska gimnazija

http://zemunskagimnazija.edu.rs/kontent/stranicy/nastava_nastavni_materijal_mat/Konstruktivni%20zadatak.pdf

Анализа je разматрање могућности да се дође до решења. У овој етапи претпостављамо да је задатак решен, тј. да фигура Ф задовољава услове А.

Prirodoslovno-matematička gimnazija - Gimnazija Velika Gorica

http://gimnazija-velika-gorica.skole.hr/upload/gimnazija-velika-gorica/images/newsimg/1017/File/gppr_2017_2018.pdf

5 srp 2018 ... GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017. ... konferansa za završnu priredbu. -učenici, profesor. -kreativno koristiti.

Filološka gimnazija - Gimnazija „Slobodan Škerović“

http://gimnazijapg.com/images/pdfdoc/filoloska.pdf

filološka. E-NJ 5.00 5.00 5.00 45.00 12. 15. 15. 15. 15 30.00. 0. 7 10 10 23 4,3. 114.00. 3. 111 Mušikić Anđela. P. Rovinski filološka. E-I. 5.00 5.00 5.00 45.00 12.

Теорема о четырехвершиннике - Mathnet.ru

http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=mo&paperid=259&what=fullt

шины А и С (такой четырехвершинник пригодится при выводе формулы Герона). ... А., Жаров В. А. Задачи и теоремы по геометрии (планиметрия).

1 ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ ТЕОРЕМА 1 (об условии ...

https://profiles.tsu.ru/uploads/68/54/16854.pdf

ТЕОРЕМА 7 (о принципе полной математической индукции). 1) (база индукции) Пусть ... ЛЕММА 30 (о норме простого гауссова числа). Если π простое ...

МОJ ЧАС Никола Александров КОСИНУСНА ТЕОРЕМА Час ...

http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/nm/225/nm493407.pdf

Proveravamo doma e zadatke. Podse amo se da sinusna teorema daje zavi- snost izme u stranica i uglova trougla. Pomo u sinusne teorema ,,rexavamo.

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА (математика, VII разред ОШ ...

http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc2/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/radovi/RAD_AgxgvLmk86Ch_digitalnicas2.pdf

планирана примена рачунара да би се Питагорина теорема (са којом се ученици сусрећу први пут) увела путем који одговара сваком појединачном ...

Теорема Чевы и Менелая - Matemax

http://matemax.pythonanywhere.com/archive/2013-2014/12%D0%A7%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9.pdf

Теорема 1 (Теорема Чевы). На сторонах AB, BC и CA треугольника ABC взяты соответственно точки C1, A1, B1 (либо одна на стороне и две на ...

14. велика фермаова теорема - diofant.org

http://www.diofant.org/FAJLOVI/PDF%20UCENJE/14.%20FERMAOVA%20%20DJ.pdf

ВЕЛИКА ФЕРМАОВА ТЕОРЕМА. 61. На маргинама Диофантове ''Аритметике'' Ферма је написао 45 коме- нтара. Најзначајнији Фермаов коментар је № II ...

теорема гаусса-бонне и формула присоединения для ...

https://users.mccme.ru/valya/valyathesis_Russian.pdf

К примеру, гауссова степень гиперповерхно- сти равна степени её отображения Гаусса. Теорема 1.1. [27] Если F эквивариантен относительно ...

теорема единственности фон неймана в теориях с ... - JINR

https://wwwinfo.jinr.ru/publish/Pepan_letters/panl_2015_2/12_antip.pdf

2) сужение оператора (P2 Q2) на D существенно самосопряженно,. 3) равенство PQ − QP = −iI ... Теорема 2 (теорема фон Неймана). Пусть H Å ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.