књижевни центри словенске емиграције - kultura polisa

почеле су да излазе још једне дневне новине, „Возрождение”. Двадесетих година руске новине су ницале посвуда као печурке, али су, попут њих, ...

књижевни центри словенске емиграције - kultura polisa - Сродни документи

књижевни центри словенске емиграције - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP4-5/kp06-II-3-Djeric.pdf

почеле су да излазе још једне дневне новине, „Возрождение”. Двадесетих година руске новине су ницале посвуда као печурке, али су, попут њих, ...

Београдска т - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP37/KP37-IV-8%20TerzicCurcic.pdf

14 авг 2018 ... Београдска тврђава. Сажетак: Историјски градови и њихове тврђаве представљају атрактивне ту- ристичке дестинације, а културни ...

Untitled - kultura polisa

http://kpolisa.com/KPP2009/KPP2009ObicanDan.pdf

kućni poslovi, vreme provedeno u prevozu i druge aktivnosti koje pot- padaju pod neku vrstu ... za njihovo skladištenje: da su se pre samo tri godine sve fotografije, video- zapisi, elektronska ... prosto preživi u borbi protiv oskudice, da se savija oko domaćeg ognji- šta, niti pak, naprotiv, ... Prilozi. 187. 117. Šeretovski Nataša.

uputstvo autorima - kultura polisa

http://kpolisa.com/korisno/UputstvoAutorimaKP.pdf

... Vreme, rad i kultura srednjovekovnog Zapada, Svetovi, Novi Sad. Maksimalni obim originalnih naučnih i preglednih radova je jedan autorski tabak (16 strana).

jovan dučić - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP17/kp17-III-2-MilojicaSutovic.pdf

15 феб 2012 ... Tako je Mišel de Montenj, izvinjavajući se zbog neznanja jezi- ka, čije lepote nije bio u stanju da uoči, obično tražio „knjige koje primenjuju.

да ли бикамерализам има будућност искључиво у ... - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP40/KP40_1-6GajicIlic.pdf

монархијама, какво је нпр. било Свето Римско царство, монолитним сканди- навским државама или појединим италијанским градовима-државама.

процеси балканизације и агресија на ср ... - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP35/1-6%20Glisin.pdf

17 феб 2018 ... Кључне речи: Геополитика, Балкан, балканизација, Југославија, Србија, агресија. Увод. Геополитика, као релативно млада наука, ...

одлучивање у кризним ситуацијама - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP28/KP28-IV-3_LucicDasic.pdf

18 окт 2015 ... ekonomiju i preduzetništvo, Aranđelovac-Grafopak, Beograd. 19. Kešetović. Ž., (2008) Krizni menadžment, Fakultet bezbednosti, Službeni ...

алијенација човека у ери научнотехнолошког ... - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP25/kp25-VI-2-Bjelajac.pdf

19 сеп 2014 ... кости организованог криминала. Он би се можда могао и насловити као: „Глобална криза морала и/или отуђеност човека од човека“.

немачки средњоевропски континентализам и ... - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP39/KP39_4-4Glisin.pdf

Дух Самопорицања, Catena Mundi, Београд, стр., 78-110. 6 „Према једном ... 15. Lompar, Milo (2017), Duh Samoporicanja, Catena Mundi, Beograd ...

асасини: терористи из аламута - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP39/KP39_4-6GrbicLecic.pdf

16 мај 2019 ... Сажетак: У кругу домаће академске јавности и, нешто ређе, у радовима обја- вљиваним на страним језицима, порекло исламистичког ...

потребe за безбедношћу и сигурношћу у ... - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP28/KP28-IV-4_DragojlovicCeranic.pdf

18 окт 2015 ... Slika 1: Масловљева хијерархија потреба ... пе да задовољи важну потребу, та потреба престаје да буде актуелни мотива- тор и особа ...

концепт модернизације и/или европеизације у ... - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP1/KP1-I-3-Markovic.pdf

ПРЕДРАГ Ј. МАРКОВИЋ ... пре више од дванаест година (Marković, 1992; Maрковић, 1994). У ... Marković Peđa J. (1992), Beograd i Evropa 1918-1941.

tradicija i istorijski diskontinuiteti - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP17/kp17-III-3-LjubinkoMilosavljevic.pdf

10 апр 2012 ... Ključne reči: tradicija, tradicionalizam, istorijski diskontinuiteti, ... snalažnje u sadašnjosti, kod nas u Srbiji, ali i u srpskom intelektualnom kor-.

ефикасност управљања инвестицијама - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP37/KP37-III-2%20Prdic.pdf

17 сеп 2018 ... вног управљање инвестицијама путем алокације активе и значаја одлука за примену модела ефикасне анализе хартија од вредности.

Prosvetiteljstvo i racionalizam kod Srba - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP15/kp15-IV-2-NebojsaKuzmanovic.pdf

18 феб 2011 ... radović, Gavril Stefanović Venclović, racionalizam, Milorad Pavić. Na pitanje „Šta je prosvetiteljstvo?” Imanuel Kant 1784. godine u ča-.

религијски и конфесионални идентитети као ... - kultura polisa

http://kpolisa.com/KPP2018_2/KPP2018RelKonfIdent.pdf

19 феб 2018 ... Тидо овај транснационализам приписује деловању руских ... темељило на елементима паганизма (глорификација старогерманских богова). ... додатан ударац хришћанском и традиционаном идентитету Европе и ...

балкан између атлантизма и (нео)евроазијства - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP38/KP38_2-3Glisin.pdf

сонске школе и њихову пројекцију Балкана у двовековном историјском контексту. Кључне речи: геополитика, Балкан, атлантизам, (нео)евроазијство, ...

кривично дело преваре у осигурању - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP38/KP38_5-9Dragojlovic.pdf

26 феб 2019 ... Сажетак: Све учесталија појава превара у области осигурања и њихове велике ... 8 Тошић, И., op. cit. стр. 270. ... нису биле обухваћене.

odjek brionskog plenuma u vojvodini - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP15/kp15-III-3-SlobodanBjelica.pdf

11 дец 2010 ... Brionski plenum, odnosno smena Aleksandra Rankovića. ... u Vojvodini, Brionski plenum je izazvao veliko iznenađenje i interesovanje kako ...

анархизам као идеолошка основа савременом - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP21/kp21-I-4-IvanaProjovic.pdf

19 апр 2013 ... У свом делу „Принципи револуције” Бакуњин каже да „ни једна друга акција изузев тероризма од стране појединаца или малих група ...

потенцијали савремене школе за очување ... - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP24/kp24-IV-5-AndjelkovicPetrovic.pdf

18 апр 2014 ... циља изузетан значај има изборни предмет Народна традиција, који је заступ- љен у основним школама од I до IV разреда. Циљеви ...

ТРАГАЊЕ ЗА ИДЕАЛНИМ ОБЛИКОМ ВЛАДАВИНЕ ... - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP20/kp20-V-1-MilosMilenkovic.pdf

5 јан 2013 ... Mil Džon Stjuart (1988): O slobodi, Izabrani politički spisi, prvi svezak, Zagreb. 6. Mil Džon Stjuart (1989): Razmatranja o predstavničkoj ...

деструктивне секте као латентни извор ... - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP32/KP32-III-1_Bjelajac.pdf

27 феб 2017 ... жава, црква и школа нису матица;. 2. ... Црква уједињења или Мунијевци ... То је тоталитарна сатанистичка секта која се своди.

DUHOVNA KONSTANTA SEOBA I MILOŠ ... - kultura polisa

https://kpolisa.com/KP17/kp17-V-1-AleksandarPetrovic.pdf

`Novi Crnjanski` je uvek moguć, jer i dalje postoje njegove `Seobe` i. `Druga knjiga Seoba`, svetpisamsko raščitavanje i ono njegovo isihastičko –. „Ego dormio ...

класично наслеђе савременог феномена ... - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP37/KP37-IV-5%20MarkovicJovanovic.pdf

12 сеп 2018 ... Available at: http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z81/13.pdf, приступљено 1.09.2018. 18. Ružica, Miroslav. 2015. Prekarizacija i prekarijat u Evropi.

медији, супкултура и криминалитет у савременом ... - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP27/KP27-II-1_Bjelajac.pdf

11 јун 2015 ... Дакле, поткултура или супкултура (неправилно изједначено подкултура и субкултура) скуп је норми, вредности и образаца понашања ...

бурдијеова анализа поља и капитала из ... - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP27/KP27-V-1_Skoric.pdf

7 јун 2015 ... Кључне речи: Пјер Бурдије, поље, хабитус, културни капитал, ... „животног стила” у социологији има уже значење које означава стилове ...

ВИРТУЕЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: означавање значења у ... - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP31/KP31-V-4_VulicMitrovic.pdf

22 сеп 2016 ... Често спомињан појам дијаспоре, мења своје значење и постаје ... ључила да се анимозитет који постоји међу различитим групама ...

комунистичке основе савременог разарања ... - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP37/KP37-I-1%20Djurkovic.pdf

3 сеп 2018 ... 2 Данас се то формулише у тврдњи да је традиционална породица тек један од могућих животних стилова. 3 Наравно, ту би се могло ...

критички осврт на закон о полицији - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP32/KP32-III-5_NikacLestanin.pdf

27 феб 2017 ... општи начин уређују одређене односе у полицији и МУП-у у целини ... ли заједно са правним нормама других позитвноправних прописа Републике Србије ... Чинови и звања распоређени су, у зависности од нивоа.

моћ позитивног мишљења на ефекте пословања - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP33/KP33-V-6_Prdic.pdf

26 мај 2017 ... Сажетак: Радом се жели нагласити моћ одређених филозофско - социолошких или сличних начина размишљања, помоћу којих се ...

vavilonska pometnja i stvaranje supra - jezika kao ... - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP16/kp16-III-3-CvetkovskaCvetkovski.pdf

14 Од периода 16. века (1563), када је Питер Бројгел Старији насликао Вавилонску кулу са кружном основом, како се спирално успиње, овај приказ, ...

писци других нација и религија у српској ... - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP2-3/KP2-3-V-1-Djeric.pdf

Утицај је ишао и у обрнутом смеру: српски писци који су написа- ли поједина своја дела на руском језику: од хиландарца Пахомија, који је из Србије ...

ширење шиитског ислама у босни и херцеговини - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP33/KP33-I-6_Vukelic.pdf

22 апр 2017 ... Сви муслимани, дакле и сунити и шиити верују у Алаха, пророка Муха- меда, који им је донео свету књигу Куран, поруку од Бога и ...

судска заштита права из радног односа - kultura polisa

http://kpolisa.com/KP37/KP37-II-11%20KozarOpacic.pdf

14 окт 2018 ... дозвољена „посебна ревизија” по оцени апелационог суда, односно Врховног касационог суда. Законом је искључена примена правила ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.