PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA ...

poreza na dohodak i neto plaće. Doprinosi = osnovica x utvrđena stopa doprinosa. (po vrstama i namjenama). Na osnovicu iz stava 1. ovog člana doprinosi.

PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA ... - Сродни документи

PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA ...

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/zakoni/acd7b-pravilnik-o-nacinu-obracunavanja-i-uplate-doprinosa-preciscen-tekst.pdf

poreza na dohodak i neto plaće. Doprinosi = osnovica x utvrđena stopa doprinosa. (po vrstama i namjenama). Na osnovicu iz stava 1. ovog člana doprinosi.

Pravilnik o nacinu obracunavanja i uplate doprinosa 64-08 - FMERI

https://oilgas.fmeri.gov.ba/media/1068/pravilnik-o-nacinu-obracunavanja-i-uplate-doprinosa-64-08.pdf

Ovim Pravilnikom uređuje se način obračunavanja i uplate obaveznih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od.

pravilnik o bližim uslovima i načinu uplate sredstava od prodatog ...

https://mtt.gov.rs/download/Pravilnik%20o%20bli%C5%BEim.pdf

kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Član 6. Po prijemu uplate odnosno akontacije za turističko putovanje posrednik na kraju radnog dana organizatoru ...

Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda - Općina Novi Grad Sarajevo

https://www.novigradsarajevo.ba/uploads/files/shares/Privreda/Lista%20propisa/Odluke-opcinski%20nivo/Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20uplate%20javnih%20prihoda.PDF

nalogu primaoca sredstava, upisati kod budžetske organizacije. 16. Poziv na broj: Uplate poreza na plaću i doprinosa: Ako se vrši uplata poreza na plaću i ...

pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja ...

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik-o-sadrzini-nacinu-i-postupku-izrade-i-nacinu-vrsenja-kontrole-tehnicke-dokumentacije-prema-klasi-i-nameni-objekata.pdf

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina, način i postupak izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata. 2.

Pravilnik o načinu lova sokolarenjem i načinu vođenja evidencije ...

http://www.lovackisavez.me/download/pravilnici-propisi/23.pdf

Lov sokolarenjem pticama grabljivicama i evidencija ptica grabljivica vrše se na način utvrđen ovim pravilnikom. Član 2. Sokolarenje je ... NAPOMENA REDAKCIJE: Obrazac u PDF formatu možete preuzeti putem interneta klikom na sledeći ...

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU VREDNOVANJA, I ...

http://www.jura.kg.ac.rs/index.php/sr/dokumenti/download-document.htm?gid=3328

datim u prilogu 2 ovog pravilnika i koji ukupnim naučnim radom i koji kvalitetom naučnoistraživačkog rada doprinosi razvoju odgovarajuće naučne oblasti.

pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze ... - NSZ-a

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/6/6955_pravilnik_o_na__inu_pra__enja_izvr__enja_obaveze_zapo__ljavanja_osi.pdf

24 дец 2016 ... (1) Obrazac IOSI sastoji se iz četiri dela, i to: 1) Podaci o izveštaju;. 2) Podaci o poslodavcu;. 3) Podaci o broju zaposlenih;. 4) Način izvršenja ...

Pravilnik o načinu određivanja elemenata elektronskih ...

http://www.msp.gov.me/files/1265031449.pdf

napona do 1 kV, a za elektroenergetske kablove napona između 1 kV i 35 kV je 0,5 m. ... Zaštita prijemnog radio centra od sistema za paljenje na motornim.

Pravilnik o programu obuke i načinu osposobljavanja za ... - MUP HNK

https://muphnk.ba/sites/default/files/dokumenti-legislativa/B%20Pravilnik%20osposobljavanje%20gradjana%20u%20rukovanju%20oruzjem.pdf

b) „oružje za obuku“ čini vatreno oružje one vrste za koje se sprovodi obuka, sa ... (2) Program obuke za rukovanje vatrenim oružjem nalazi se u Prilogu ovog ...

PRAVILNIK O NAČINU PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA ... - HZZO

http://www.hzzo-net.hr/dload/pravilnici/09_11.pdf

zdravstvenog osiguranja propisuje se način prijavljivanja i odjavljivanja ... 3 - za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika: Prijava/Odjava/ Promjena u.

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENJA E-AUKCIJE

http://bihac.org/cms/features/documents/uploads/1502900403458325463.pdf

21 srp 2016 ... (3) E-aukcija je način provođenja dijela postupka javne nabavke, koji uključuje podnošenje novih cijena, izmijenjenih naniže, ili cijena i novih ...

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ ...

https://pravni-skener.org/pdf/sr/baza_propisa/31.pdf

Ovim pravilnikom bliže se ureĊuju naĉin i postupak ostvarivanja prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, uslovi i naĉin korišćenja ...

PRAVILNIK O NAČINU ODREĐIVANJA I ODRŽAVANJA ZONA ...

http://www.zurbnis.rs/zakoni/Pravilnik%20o%20zonama%20sanitarne%20zasitite.pdf

Odredbe ovog pravilnika odnose se i na izvorišta prirodne mineralne vode. Član 2. Pojmovi ... izvorištu. 1. Zone sanitarne zaštite izvorišta podzemne vode. 1.1.

Pravilnik o načinu obavljanja policijskih poslova

https://npm.rs/attachments/Pravilnik%20o%20nacinu%20obavljanja%20policijskih%20poslova.pdf

PRAVILNIK. O NAČINU OBAVLJANJA POLICIJSKIH POSLOVA. ("Sl. glasnik RS", br. 27/2007). I OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim pravilnikom bliže se ...

PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU ... - HZZO

http://www.hzzo-net.hr/dload/pravilnici/01_09.pdf

Zakona neposredno ili putem dopunskog zdravstvenog osiguranja na koje se ... bolovanje i duljine trajanja bolovanja nakon proteka roka trajanja bolovanja ... (3) Uputnica iz stavka 2. ovoga članka vrijedi 30 dana od dana izdavanja, ...

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH ...

http://www.usz.gov.rs/files/PRAVILNIKpreciscentekst79.pdf

Poreska osloboñenja za promet dobara i usluga kod PDV sa pravom na odbitak ... Član 2. Poresko osloboñenje iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na ... 3a) izjavu korisnika zone da se radi o uslugama za koje bi obveznik ... Poresko osloboñenje iz člana 25. stav 2. tačka 7) Zakona odnosi se na preventivne,.

pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze ... - NSZ

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/6/6955_pravilnik_o_na__inu_pra__enja_izvr__enja_obaveze_zapo__ljavanja_osi.pdf

24 дец 2016 ... (1) Obrazac IOSI sastoji se iz četiri dela, i to: 1) Podaci o izveštaju;. 2) Podaci o poslodavcu;. 3) Podaci o broju zaposlenih;. 4) Način izvršenja ...

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU ISPITIVANJA I OCJENJIVANJA

https://fps.unimediteran.net/fajlovi/razno/Pravilnik_o_postupku_i_nacinu_ispitivanja.pdf

Kolokvijum se polaže usmeno, pismeno ili u formi praktičnog rada i predstavlja ... Ocjena je konačna nakon što je verifukuje naučno-nastavno vijeće Fakulteta.

PRAVILNIK o nacinu izbora ucenika generacije

http://www.gesjjz.edu.rs/wp-content/uploads/2018/02/PRAVILNIK-o-nacinu-izbora-ucenika-generacije.pdf

Број бодова за освојена места на ранг листи на такмичењима/смотрама ... Ваншколске активности које доприносе образовно-васпитном раду Школе. Члан 3. ... Начин избора ученика генерације ће се вршити на основу бодова.

Pravilnik o nacinu obavljanja polic.poslova

https://npm.rs/attachments/Pravilnik%20o%20nacinu%20obavljanja%20polic.poslova.pdf

PRAVILNIK. O NAĆINU OBAVLJANJA POLICIJSKIH POSLOVA. ("Sl. glasnik RS", br. 27/2007). I OSNOVNE ODREDBE. Ćlan 1. Ovim pravilnikom bliše se ...

pravilnik o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za ... - NSZ-a

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/3/3450_pravilnik_procena_r._sposobnosti.pdf

Ovim pravilnikom uređuju se bliži način, troškovi i kriterijumi za procenu radne ... održanja zaposlenja imajući u vidu osnovnu bolest i oštećenje lica čije se ... U postupku ocene radne sposobnosti primenjuje se ocena telesnih funkcija i.

pravilnik o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od ... - NSZ-a

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/6/6954_pravilnik_-mere_aktivne_politike_zapo__ljavanja.pdf

2 феб 2017 ... zaposlenosti i smanjenju nezaposlenosti, utvrđenih u skladu sa zakonom,. Akcionim planom ... (2) Ovim pravilnikom bliže se uređuje i isplata novčane naknade u ... (2) Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja.

PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA RUDARSKIH MERENJA

http://www.terragold.co.rs/Download/Zakoni%20i%20pravilnici/PRAVILNIK%20O%20NA%C4%8CINU%20VR%C5%A0ENJA%20RUDARSKIH%20MERENJA.pdf

Za izradu osnovne rudarsko-geološke dokumentacije primenjuju se standardne razmere, i to: 1:500;. 1:1.000; 1:2.500; 1:5.000; 1:10.000; 1:25.000 i 1:50.000.

pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom ...

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-o-postupku-i-nacinu-vrednovanja-i-kvantitativnom-iskazivanu-naucnoistrazivackih-rezultata-2016.pdf

citiranost rezultata, parametre kvaliteta časopisa, konkretni naučni doprinos ... Kategorizacija i rangiranje naučnih časopisa se obavlja prema pravilniku kojim se ...

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu ...

https://www.carina.rs/lat/Zakoni%20latinicaa/RASPIS%20-%20Pravilnik%20o%20izmenama%20i%20dopunama%20Pravilnika%20o%20na%C4%8Dinu%20obra%C4%8Dunavanja%20i%20pla%C4%87anja%20akcize.pdf

koji prokuvani ili rastvoreni u vodi daju napitak koji se koristi kao zamena za kafu ili dodatak kafi. Kao osnovne sirovine za proizvodnju surogata kafe mogu se ...

PRAVILNIK O USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANjA ...

http://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/PRAVILNIK%20O%20USLOVIMA%20SADR%C5%BDINI%20I%20NA%C4%8CINU%20IZDAVANJA%20SERTIFIKATA%20O%20ENERGETSKIM%20SVOJSTVIMA%20ZGRADA.pdf

1) elaborat energetske efikasnosti (u daljem tekstu: Elaborat EE) je elaborat koji ... energetske pasoše i to je zgrada: koja se sastoji od delova koji čine tehničko ...

Pravilnik o sadrzini nacinu i postupku izrade dokumenata ...

http://www.arhns.uns.ac.rs/wp-content/uploads/Pravilnik-o-sadrzini-nacinu-i-postupku-izrade-dokumenata-prostornog-i-urbanistickog-planiranja.pdf

28 јул 2015 ... Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja. Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku ...

pravilnik o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu ...

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/3/3450_pravilnik_procena_r._sposobnosti.pdf

(1) Zahtev za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja ... službe medicine rada domova zdravlja, zavodi za medicinu rada i Institut za.

pravilnik o načinu sprovođenja probnog rada ... - WordPress.com

https://juosorjenskibataljon.files.wordpress.com/2018/10/pravilnik_o_nacinu_sprovodjenja_probnog_rada_nastavnika.pdf

Probni rad traje šest mjeseci. Dužina probnog rada za nastavnika koji zasnuje radni odnos na određeno vrijeme utvrđuje se ugovorom o radu. U slučaju iz stava ...

PRAVILNIK o sadržini, načinu i postupku izrade ... - nsurbanizam

http://www.nsurbanizam.rs/sites/default/files/PRAVILNIK%20o%20sadr%C5%BEini,%20na%C4%8Dinu%20i%20postupku%20izrade%20planskih%20dokumenata.pdf

Prostorni plan Republike Srbije sadrži tekstualni deo i grafički deo. ... (1) Digitalne karte planskog dokumenta su vektorski podaci koji se izrañuju u softverskim ... (6) Osnovni podaci o planskom dokumentu sadrže: mali grb Republike Srbije ili ...

Pravilnik o programu poduke i načinu osposobljavanja za pravilno ...

https://www.muphnk.ba/sites/default/files/dokumenti-legislativa/H%20Pravilnik%20osposobljavanje%20gradjana%20u%20rukovanju%20oruzjem%20.pdf

b) „oružje za obuku“ čini vatreno oružje one vrste za koje se sprovodi obuka, sa ... b) instruktor za oblast ,,Rukovanje i gađanje vatrenim oružjem”,– najmanje ...

Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje ...

http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/6a64cd7e-c413-448f-8952-5ce8f578e5dd/Pravilnik_program obuke_LAT.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mC0LKX4

1) Program obuke za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;. 2) Program ... Plan obezbeđenja: izrada, forma i sadržaj plana. TEMA 5.

Pravilnik o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu ...

https://policijabdbih.gov.ba/izvjestaji/Pravilnik%20testiranja.pdf

a) Sklekovi za 20 sekundi: 1) Instrumenti: Štoperica sa 1/10 sek. 2) Zadatak: Kandidat zauzme položaj na rukama tako da prstima nogu i dlanovima dodiruje ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.