3. Plaća za prethodni mjesec i plaća u naravi ... - Porezna uprava

obračunava plaću za siječanj, prije isplate plaće. - 10. veljače daje banci naloge za plaćanje doprinosa, poreza na dohodak te plaće na tekuće račune radnika.

3. Plaća za prethodni mjesec i plaća u naravi ... - Porezna uprava - Сродни документи

3. Plaća za prethodni mjesec i plaća u naravi ... - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd/Documents/3.%20Pla%C4%87a%20za%20prethodni%20mjesec%20i%20pla%C4%87a%20u%20naravi%20teku%C4%87eg%20mjeseca.pdf

obračunava plaću za siječanj, prije isplate plaće. - 10. veljače daje banci naloge za plaćanje doprinosa, poreza na dohodak te plaće na tekuće račune radnika.

PLAĆA U NARAVI

https://zir.nsk.hr/islandora/object/unin:1411/preview

primjerima prikazan je obračun poreza i doprinosa kod obračuna plaće u naravi za automobil u 2 primjera (plaća u naravi koja iznosi 1% nabavne vrijednosti ...

Minimalna bruto plaća (u kunama) Minimalna neto plaća (u kunama)

https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti/2018/11%20studeni/30%20studenoga/MINIMALNA%20PLA%C4%86A%20-%202019.pdf

kuna, odnosno povećanje neto minimalne plaće u iznosu od 248,16 kuna). Udio bruto minimalne plaće za 2019. u bruto prosječnoj bruto plaći iz rujna.

trimer! 50 ari placa i...

http://simns.rs/wp-content/uploads/2018/12/Stihl_Akcijska_brosura_SRB_2015.pdf?x56893

travnatih površina. KIT za FS 55 i FS 70. Autocut glava 25-2 i deflektor. 2.300RSD. STIHL. Preporuka. HIT. Cena. 3. Kvalitet koji se nasleđuje. Motorna kosa ...

Upis2016-Plaća školarinu - FON-a

http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2016/10/upis2016placaskolarinu.pdf

Прозивци за упис треба да присуствују сви кандидати чији је ранг ... распореду уписа: http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2016/10/Raspored-upisa.pdf.

PLACA FECHA_POSTU TIPO_POSTU MODELO NRO ...

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=4704

1 Oct 2012 ... GRIV. SKJ082. 01/10/2012 Desintegración física total con fines de reconocimiento económico. 1954. 17136390 HECTOR MANUEL ALFONSO ...

20. Plaća za rad u nepunom radnom vremenu, kod dva ... - Regos

https://regos.hr/app/uploads/2018/07/20.pdf

20 srp 2018 ... 10. travnja daje banci naloge za plaćanje doprinosa i poreza na dohodak i plaće na tekući raĉun radnika. - 10. travnja predaje Poreznoj upravi ...

Normativ za utvrđivanje rashoda na koje se ne plaća PDV

http://www.new.uino.gov.ba/get/222

NORMATIV. ZA UTVRĐIVANJE RASHODA NA KOJI SE NE PLAĆA. POREZ NA DODATU VRIJEDNOST. Red. br. N A Z I V. STOPA. %. 1. 2. 3. PROIZVODNJA.

Hidroelektrane na Zapadnom Balkanu Ko plaća, a ko ... - Bankwatch

https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2019/09/who-pays-who-profits-RS.pdf

Male hidroelektrane su proizvele samo 0,8% električne energije u 2018. godini ... Srbija. 1635. 11636. ZB6. 108. >488. Tabela 5: Broj malih hidroelektrana ...

Usluge zdravstvene zaštite za koje se ne plaća participacija i ...

https://www.zdravstvo-srpske.org/files/dokumenti/Tabela_participacija.pdf

MKB šifra dijagnoze. Pojašnjenje. Mjere prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Z11-Z13; Z30 – Z39. Niko od osiguranih lica ne plaća participaciju za ove usluge.

Upis2016-Plaća školarinu - Факултет организационих наука

http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2016/10/upis2016placaskolarinu.pdf

Упис кандидата у статусу „ПЛАЋА ШКОЛАРИНУ“. Прозивци ... распореду уписа: http://www.fon.bg.ac.rs/downloads/2016/10/Raspored-upisa.pdf. ВАЖНО: ...

Politika plaća i naknada u institucijama BIH za period 2015.

https://www.mft.gov.ba/bos/images/stories/pravilnici/2015/politika%20bosanski.pdf

Politika plaća i naknada u institucijama Bosne i Hercegovine za period 2015.-2018. godine ... Upravo zbog toga potrebno je analizirati uporedna iskustva država ...

Kada direktor treba da plaća poreze i ... - Kreston MDM

https://krestonmdm.com/wp-content/uploads/2018/04/Kada-direktor-treba-da-pla%C4%87a-poreze-i-doprinose_Biznis-magazin-136.pdf

posebnog ugovora o pravima i obaveza- ma, odnosno ... direktora osnivača privredno društvo ... radnom odnosu, nije osnivač i ne ... sa ili van radnog odnosa. ... radni odnos, tada se obračun poreza i do- ... odnos se zasniva ugovorom o radu.

Uputa za popunjavanje naloga za isplatu plaća i osobnih primanja u ...

http://www.kaba.hr/wp-content/uploads/2017/09/Uputa_za_popunjavanje_naloga_za_isplatu_placanja-310717.pdf

Uputa za popunjavanje naloga za isplatu plaća i osobnih primanja ... Da bi se uplata prepoznala kao plaća ili osobno primanje nalog treba sadržavati sljedeće ...

Pravni i ekonomski aspekti zagadjivac placa - final - Institut ...

http://www.ien.bg.ac.rs/data/images/knjige/zagadjivac_placa18.pdf

Nenad Bingulac, Goran Milojević ... dioksida, sumpor dioksida, amonijaka i praškastih materija. Emisijom amonijaka ... Čavoški A i Knežević Bojović A, Institut za.

2. Plaća radnika na radnom mjestu na kojemu se staž ... - Regos

https://regos.hr/app/uploads/2018/07/2.pdf

za radnika Ivu Ivića obračunava i dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje (I. i II. stup) za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem (obveza ...

Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka ... - RRiF

https://www.rrif.hr/I_SVOTE_NAKNADA_POTPORA_I_NAGRADA_KOJE_SE_MOGU_ISP-16866C.pdf

25 sij 2016 ... stopa poreza i prireza na dohodak u 2016. I. SVOTE NAKNADA ... iznosi 2.812,95 kn. podijeljene s brojem dana u mjese- cu, po stopi 20% ...

priporočena bruto plača pooblaščenega inženirja priporočena cena ...

http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/publikacije-IZS/Smernica-javne-gradnje_priloge/priloga-18-Priporocena-bruto-placa-pooblascenega-inzenirja-ZAPS-IZS.pdf

Odgovorni vodja projekta. Priporočena: Mesečna bruto plača. 2.500,00 EUR. 3.590,00 EUR. 4.680,00 EUR. Mesečna neto plača. 1.500,00 EUR. 2.000,00 EUR.

uputa o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u ...

http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Uputa-o-prihvatljivosti-tro%C5%A1kova-pla%C4%87a-i-povezanih-tro%C5%A1kova_2014.-2020..pdf

Primjena postotka rada definirana ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava .... 5 ... sati za taj mjesec, formula za izračun postotka rada na projektu za nepuno ...

Obveze doprinosa članova uprava i direktora ... - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd/Documents/Obveze%20doprinosa%20%C4%8Dlanova%20uprava%20i%20direktora%20dru%C5%A1tva.pdf

31 pro 2016 ... takva bila i osnovica za obračun doprinosa u 2016. godini iznosila je 3.120,00 ... najniža osnovica za obračun doprinosa biti će 2.515,18 kuna.

Obrazac PO-SD - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/Dokumenti%20vijesti/Obrazac%20PO-SD.pdf

OBRAZAC PO-SD. IZVJEŠĆE O PAUŠALNOM DOHOTKU OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI I UPLAĆENOM PAUŠALNOM POREZU NA DOHODAK I.

Obrazac M - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/ARHIVA%20OBRAZACA/POREZ%20NA%20DOHODAK/ObrazacM.pdf

Obrazac M. (podnositelj zahtjeva). REPUBLIKA HRVATSKA. MINISTARSTVO FINANCIJA. (adresa prebivališta/uobičajenog boravišta). POREZNA UPRAVA.

Koprivnica - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/Dokumenti%20vijesti/Javna%20Prodaja%20-%20PU%20Sjeverna%20Hrvatska%20%28Koprivnica%29%20-%2001.09.2016.pdf

9 ruj 2016 ... HRVATSKA. Ribolovni štap marke: LINEAEFFE International. PRO dužine 5 metara crnoplave boje sa pripadajćim najlonom i udicom. 45,00.

HR - Porezna uprava Federacije BiH

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/zakoni/d76a6-izmjena-pravilnika-dobit-11-17.pdf

po osnovu ostalih prihoda (Obrazac. POD- 818), Prijava ... potraživanja (izvod otvorenih stavki: IOS), sa dužnikom ... obrasci: Porezni bilans (Obrazac PB. 800-A) ...

Obrazac I-RA - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DODANU%20VRIJEDNOST/I-RA.pdf

BR. / OIB). KNJIGA IZDANIH (IZLAZNIH RAČUNA). - IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -. RED. BROJ. R A Č U N. K U P A C (PRIMATELJ. DOBRA ILI USLUGA). IZ.

Untitled - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/en/Documents/Certificates%20on%20income,%20tax%20and%20resident%20status/Certificate%20of%20resident%20status%20-%20on%20specific%20date%20-%20DTA.pdf

POTVRDA O REZIDENTNOSTI. (Ime i prezime ili naziv). (Adresa). (OIB). Navedena fizička/pravna osoba je prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog ...

OBRAZAC ROD- DOP - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/DOPRINOSI/ROD-DOP.pdf

Moj status u obveznim osiguranjima jest: 2.1. status je usklađen (ili će biti usklađen) prema samostalnoj djelatnosti iz točke 1. 2.2. Zaposlen/a sam kod ...

Obrazac TI - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/UTVR%C4%90IVANJE%20REZIDENTNOSTI%20U%20POREZNE%20SVRHE/Obrazac%20TI.pdf

Adresa u inozemstvu nakon odlaska iz Republike Hrvatske: ... Ako osoba propusti odjaviti prebivalište prije iseljenja, odjavu mora zatražiti u roku od 15 dana od dana ... prebivališta, boravišta, mjesta uprave ili nekoga drugog obilježja slične ...

Obrazac PDV-M 2 - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DODANU%20VRIJEDNOST/PDV-MU.pdf

Obrazac PDV-MU. POREZNI OBVEZNIK: (NAZIV/IME I PREZIME). (ADRESA: MJESTO, ULICA I BROJ). (BROJČANA OZNAKA (ŠIFRA) DJELATNOSTI. PREMA ...

Obrazac PDV-M - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DODANU%20VRIJEDNOST/PDV-MI.pdf

(PDV ID. BR. / OIB). EVIDENCIJA. O PRODANIM DOBRIMA NA KOJA SE PRIMJENJUJE POSEBNI POSTUPAK OPOREZIVANJA MARŽE. RED. BROJ.

Obrazac PDV – F - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DODANU%20VRIJEDNOST/PDV-F.pdf

EVIDENCIJA. RAČUNA O PRODANIM DOBRIMA RADI POVRATA PDV-a. U OKVIRU PUTNIČKOG PROMETA. BROJ: ______ DATUM: ______ 20 ______.

I II III - Porezna uprava Federacije BiH

http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/OGLAS-DRUGA%20AUKCIJA%20Sarajevo%20.pdf

vrijednosti standardnog zlatnog nakita. 12. 58,60. 2.153,55. Ukupno ... PRODAJA NA AUKCIJI IZVRŠIT ĆE SE NA SLIJEDEĆI NAČIN: 1. Ponuđači na Drugoj ...

ovdje. - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/HR_Fiskalizacija/Aktualnosti%20dokumenti/UPUTA%20blagajni%C4%8Dki%20maksimum.pdf

Predmet: Blagajnički maksimum obveznika fiskalizacije. - uputa. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (dalje u tekstu: Zakon) objavljen je u Narodnim ...

BS - Porezna uprava Federacije BiH

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/zakoni/1b14f-pravilnik-10_11-bs.pdf

Obrazac MIP-1023 se koristi za mjesečno izvještavanje Porezne uprave od strane poslodavca/isplatioca plaća, drugih ličnih primanja i koristi koje ostvaruju ...

Obrazac PDV-S - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DODANU%20VRIJEDNOST/PDV-S.pdf

OBRAZAC PDV-S. POREZNA UPRAVA. PODRUČNI URED. (1). PDV identifikacijski broj. (3). HR. ISPOSTAVA. (2). Porezni obveznik. (naziv/ime i prezime). (4).

Isporuka NPS - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DODANU%20VRIJEDNOST/Isporuka%20NPS.pdf

CARINSKA UPRAVA. PRIJAVA. ZA ISPORUKE NOVOG PRIJEVOZNOG SREDSTVA IZ RH U DRUGU DRŽAVU ČLANICU. I. PODACI O ISPORUČITELJU:.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.