Borut Troha. Gojenje endivije (Cichorium ... - Digitalna knjižnica BF

KG endivija / plavajoči sistem / inertni substrati / steklenjak/hidroponika. KK AGRIS F01/F08. AV TROHA, Borut. SA JAKŠE, Marijana (mentorica). KZ SI-1000 ...

Borut Troha. Gojenje endivije (Cichorium ... - Digitalna knjižnica BF - Сродни документи

Borut Troha. Gojenje endivije (Cichorium ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_troha_borut.pdf

KG endivija / plavajoči sistem / inertni substrati / steklenjak/hidroponika. KK AGRIS F01/F08. AV TROHA, Borut. SA JAKŠE, Marijana (mentorica). KZ SI-1000 ...

ENDIVIJE (Cichorium endivia L.)

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/strokovna_gradiva/tehnologija_pridelave_endivije_2017.pdf

4 dec 2016 ... Endivija (Cichorium endivia L.) je izredno uporabna solatnica, primerna še posebej za pozno poletno in jesensko ter zimsko obdobje, ko solate ...

Untitled - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_kranjec_neda.pdf

al. Zanimiv in delno še vedno skrivnosten je razplod močerila. Dokazana je oviparnost pri 11,5°c, pri nižjih temperaturah podzemnih voda pa samica morda.

UNIVERZA V LJUBLJANI - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_kogovsek_vesna.pdf

Učbenik torej vključuje informativno funkcijo (znanje), skoznjo pa še konativno (vrednote), kognitivno (sposobnosti) in emotivno (emocionalna obarvanost.

VILJAMOVKA - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/dv1_tomsic_joza.pdf

in širino plodov, količino pridelka ter trdoto plodov za sorte 'Viljamovka',. 'Conference' in 'Abate Fetel'. Te sorte so bile cepljene na naslednje podlage: sejanec ...

Razumevanje fotosinteze med gimnazijci - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/dn_vlacic_daniela.pdf

2.1.1 Fotosinteza, avtotrofnost in heteretrofnost ter vloga fotosinteze v biosferi. ... 2.4.1 Fotosinteza in respiracija (celično dihanje) v učnem načrtu (stari program) ...

Rickettsia - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dd_gracner_maja.pdf

rikecioze/ rikecije/ Rickettsia sp./ nova vrsta rikecije/ klopi/ Haemaphysalis sulcata. AV. GRAČNER, Maja, univ. dipl. biolog. SA. DUH, Darja (mentor). KZ. SI-1000 ...

7 VIRI - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/dd_jarni_kristjan.pdf

Izpad sajenja jesena je deloma nadomestila tudi sadnja divje češnje ... ki je značilen za dolgoţiveče in tuje prašne drevesne vrste (Vekemans in Hardy, 2004; ...

VSEBNOST NEKATERIH PREHRANSKIH ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_vergan_ivanka.pdf

žižol iz rodu Ziziphus, od 40 pa vse do 170 vrst. Energijska vrednost (EV) sveže žižole je primerljiva z energijsko vrednostjo sveže fige. EV žižole na 100 g je ...

Phalaenopsis sp. - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/du2_zanelli_barbara.pdf

DK UDK 635.9:582.594:57.018.6:57.086.16(043.2). KG okrasne rastline/Phalaenopsis/orhideje/barva cvetov/barvanje/sorte/sistemsko barvilo/modro črnilo.

SORTE - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_zemljic_anita.pdf

ŠD Vs. KD UDK 634.21:634.541.1:631.559(043.2). KG sadjarstvo/breskve/Prunus persica/`Royal glory´/podlage/deviška tla/pridelek/ kakovost. KK AGRIS F01.

icsi - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_knez_katja.pdf

20 maj 2009 ... injection/ ICSI/ intracytoplasmic morphologically selected sperm ... celic (predvsem zarodne celice), zlepljanje (aglutinacija) spermijev in.

RAZŠIRJENOST VINSKE TRTE (Vitis sp.) V ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dv1_peterc_maja.pdf

Grozdje je v veliki meri namenjeno sveži uporabi, nekatera gospodinjstva pa ... Sorta 'Otelo' je hibrid, ki je nastal s križanjem vrst Vitis labrusca L. in Vitis riparia.

Predloga za diplomsko nalogo BF - Digitalna knjižnica BF - Univerza ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_damijan_rok.pdf

5 maj 2011 ... Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Lj., Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2011 ... Hrana:15 kg, 47,50 €. (Husse ... skladiščenih nekaj zalog hrane za pse, ki bi jo lastniki lahko odkupili in si s tem prihranili ... Das Bachgebirge, Klagenfurt. Husse. (2011) http://www.husse.si/ (25. 2.

PRAVE LISTNE UŠI - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_kos_katarina.pdf

anholociklične vrste: ni spolnega razmnoževanja, le viviparija – živorodne uši. Slika 1: Razvojni krog holocikličnih (levo) in anholocikličnih vrst listnih uši (Stern, ...

vpliv športne aktivnosti na menarho - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/du2_dekleva_barbara.pdf

KG menarha/razvoj deklet/vpliv športa/otroci v Sloveniji. AV DEKLEVA, Barbara, diplomirana biologinja (UN). SA GOLJA, Petra (mentor)/BOŽIČ, Janko ...

Časopis za slovensko krajevno zgodovino - Digitalna knjižnica ...

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-JO5ZKFTZ/bfeb8976-ad7e-4c1e-818e-336df610ec5b/PDF

nediktu slabe 4 libre denarja, kar je tudi storil. To je tudi zadnji neposredni podatek o Benediktovem poslovanju, ki ga srečamo v virih, kar pa ne pomeni nujno ...

štajerska kokoš - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_lojen_karolina.pdf

perutnina/kokoši/avtohtone pasme/štajerska kokoš/zgodovinski viri/Slovenija ... brahma in houdan sta bili označeni za »kvarljivca« štajerske kokoši, dorking je ...

ponudba hrane za pse na slovenskem trgu - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_savorn_mitja.pdf

4.1.2.2 Suha hrana za pse s preveliko telesno maso in za občutljive pse ... medtem ko proizvajalec hrane za pse Husse ponuja enako hrano za pasje mladiče ...

RAST, RAZVOJ IN PRIDELEK PAPRIKE - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_kocevar_tanja.pdf

poskus smo vključili tri sorte paprike tipa bela babura: 'Bianca F1', 'Blondy F1' in ... solat, za polnjene, vlaganje v kis ali olje in za ajvar (Petauer, 1993).

kazalo vsebine - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dv1_ambrozic_tadeja.pdf

ŠD Vs. DK UDK 635.34:631.526.32:631.559(043.2). KG vrtnarstvo/zelje/sorta/pridelek/. KK AGRIS F01. AV AMBROŽIČ Tadeja. SA. ŽNIDARČIČ, Dragan (mentor).

naprava ribnika - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_rezabek_suzana.pdf

Beli lokvanji. Slika 9: Beli lokvanj (Beli lokvanj, 2010). V to skupino spadajo lokvanji, ki imajo značilno snežno bele cvetove. Preglednica 2: Sorte belih lokvanjev ...

Canis lupus - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/dd_jelencic_maja.pdf

Mala moja Pika, presrečna sem, da te imamo in da se skupaj podajamo novim zmagam naproti. FINANCIRANJE. Doktorski študij je sofinancirala Evropska unija ...

tehnologija izdelave kuhanega sira - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_presa_urska.pdf

V vsakem poskusu smo kuhan sir izdelali iz 15 l mleka , ki ... 2.2.1 Sirotkin ali albuminski kuhan sir. ... 2.2.3 Kuhan sir, narejen iz svežega sira (Halloumi) .

mikotoksini v hrani in krmi - Digitalna knjižnica BF - Univerza v ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/du1_grubar_barbara.pdf

ŠD Du1. DK UDK 633.1:632.4:615.9(043.2). KG hrana/krma/ţita/koruza/plesni/Fusarium/Aspergillus/Penicillium/skladiščenje/ mikotoksini/neţeleni učinki.

PERSPEKTIVNE NOVE SORTE BRESKEV - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_mlakar_mojca.pdf

Mlakar M. Perspektivne nove sorte breskev (Prunus persica L.) in nektarin (Prunus ... Vse ostale sorte breskve in nektarine so imele povprečno trdoto od 4,85 do.

Hriberšek Katarina - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_hribersek_katarina.pdf

6 okt 2006 ... KG koze/pasme/srnasta pasma/mlečnost/mleko/sestava/Slovenija ... prednost uvedbe AT4 metode je predvsem nižja cena izvedbe kontrole. ... Srnasta pasma koz spada med evropske, alpske pasme koz in je izrazito mlečna ...

zasaditev mozirskega gaja nekoč in danes - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_presecnik_darinka.pdf

21 avg 2007 ... listavci, vednozelene rastline, enoletnice, dvoletnice, iglavci, trajnice in druge. Park smo opazovali vse leto, od spomladi do jeseni. Žal je park v ... celo Zgornjo savinjsko dolino in tako je reka Mozirski gaj dobesedno odnesla. Mozirski ... ženskega cveta je skoraj do vrha obdano z mesnatim rdečim ovojem.

NOČNI ULOV KRILATIH ŽUŽELK (Insecta) - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_krajsek_jozica.pdf

2.1.6 Red Diptera - dvokrilci. 9. 2.1.6.1 Opis. 9. 2.1.6.2 Življenjski krog. 10. 2.1.6.3 Prehranjevanje. 10. 2.1.7 Red Hymenoptera - kožekrilci. 11. 2.1.7.1 Opis. 11.

Diplomska naloga Pomen in uporaba lokvanjev - Digitalna knjižnica ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_crepinsek_jana.pdf

KG okrasne rastline/vodne rastline/lokvanj/vodni motivi/zasebniki ... KAZALO SLIK. Slika 1: Nymphaea alba ( L.) ─ beli lokvanj (Allison, 1991) .

ekonomičnost postopkov priprave travne silaže - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/zootehnika/vs_cingl_matej.pdf

V zadnjem času je cena mleka dramatično padla, zato so kmetje prisiljeni ... so lahko betonski, v zadnjem času pa se pogosto uporabljajo tudi montažni silosi.

Interakcije borovih spojin in emulzij voskov z ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dd_lesar_bostjan.pdf

15 apr 2011 ... Najpogostejši obliki sta borova kislina in boraks. Poznanih je več kot 80 različnih mineralnih tipov boraksa, med njimi je najpogostejši tinkal ...

hranilna vrednost različnih vrst kruha na ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_leskovec_petra.pdf

... na internetni strani za vzorec Mercator bela štruca (Žito, 2012) . ... na internetni strani za vzorec sirova štručka (Žito, 2012). ... vzorec ržen kruh (Žito, 2012) .

preizkušanje novih sort balkonskega cvetja - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_knific_majda.pdf

okenskih in balkonskih rastlin skromen, saj so sem sodile petunije, pelargonije, fuksije, begonije in ... Želijo imeti take rastline, ki ne potrebujejo posebne nege.

hranilna vrednost nekaterih izdelkov hitre hrane - Digitalna knjižnica ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_perko_tina.pdf

KG hitra hrana/pica/kebap/sendviči/burek/beljakovine/maščobe/ogljikovi hidrati/ ... hitre hrane: gozdarski sendvič (V9), tunin sendvič (V10), domači sendvič ...

vsebnost holesterola v jajcih treh linij kokoši - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_intihar_andreja.pdf

26 sep 2006 ... Preučevali smo vsebnost holesterola v jajcih enako starih kokoši, ki so ... araukana, grahasta plimutka, australorp, črni giant, črna minorka, rjavi ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.