predlog nacionalni plan za implementaciju ... - Vlada Crne Gore

13 јул 2019 ... Ksilolin, čija je aktivna materija lindan. Uvezeno je ukupno 1650 litara (1650 komada u pakovanjima od litra),. • Endofan 35, čija je aktivna ...

predlog nacionalni plan za implementaciju ... - Vlada Crne Gore - Сродни документи

predlog nacionalni plan za implementaciju ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=370698&rType=2

13 јул 2019 ... Ksilolin, čija je aktivna materija lindan. Uvezeno je ukupno 1650 litara (1650 komada u pakovanjima od litra),. • Endofan 35, čija je aktivna ...

nacionalni plan zaštite i spašavanja od požara - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=345403&rType=2

CRNA GORA. VLADA CRNE GORE. NACIONALNI PLAN. ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD. POŽARA. Podgorica, decembar 2018. godine ...

PREDLOG AKCIONI PLAN prilagođavanja ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=344558&rType=2&file=81_104_27_12_2018.pdf

27 дец 2018 ... *obraditi spoljašnje i unutrašnje stepenište vizuelno kontrasno i protiv klizanja ... stepenice nije izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj.

Predlog ZAKON O SARADNJI CRNE GORE SA ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=184497&rType=2&file=2_90_20_11_2014.pdf

20 нов. 2014 ... Odnos Crne Gore sa iseljenicima zasniva se na uzajamnoj ... iseljenicima (u daljem tekstu: Uprava), u saradnji sa organima državne ... iseljenika kroz specifične forme organizovanja (komore, poslovna ... 1 Rečnik stranih reči Ivana Klajna i Milana Šipke. 3 ... ovog zakona, ved seta izbornog zakonodavstva.

Predlog plana optimizacije javne uprave Crne ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=325848&rType=2

Na temelju Zakona o načinu utvrđivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i. Odluke Vlade o maksimalnom broju stalno zaposlenih za 2015.

predlog - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=181814&rType=2

U članu 56 poslije stava 1 dodaje se novi stav, koji glasi: „Izuzetno, vozač vozila označenog znakom pristupačnosti u skladu sa članom 18 stav 3 ovog zakona, ...

PREDLOG ZAKON O PRIPRAVNICIMA U ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=224087&rType=2

ZAKON O PRIPRAVNICIMA U SUDOVIMA I DRŽAVNOM. TUŽILAŠTVU I PRAVOSUDNOM ISPITU. I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet. Član 1. Ovim zakonom ...

PREDLOG ZAKON O OGRANIČAVANJU ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=365067&rType=2

4) cigarilosi su manja vrsta cigara izrađena kao gotov duvanski proizvod čija ... kraju cigarete ili iz drugih duvanskih proizvoda za pušenje, u kombinaciji sa ...

1 Predlog ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU I ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=361392&rType=2&alphabet=cyr

meteoroloških stanica za standardna mjerenja i za specijalni meteorološki ... stanice; dostavljanje šifrovanih SYNOP, CLIMA, RADAP, HIDRO, CLAIR, WAREP, i.

Predlog ZAKON O MEĐUNARODNIM ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=172085&rType=2

4) embargo na naoružanje, vojnu opremu i robu dvostruke namjene određenu propisima o ... Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:.

nacionalni program razvoja kinematografije 2018 ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=320318&rType=2&alphabet=cyr

koprodukcije, od ukupno 50 prijavljenih projekata, za sufinansiranje je podržan 21 – u ukupnom ... distribuciji domaćih i filmova od posebnog interesa. 3.4.

PREDLOG ZAKON O STRANCIMA I. OSNOVNE ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=175147&rType=2

Stranac je dužan da za vrijeme kretanja, boravka i rada u Crnoj Gori poštuje ... Viza za kratki boravak (viza C) izdaje se za turistička ili druga putovanja, za ... srednjoškolskog obrazovanja, potrebna je saglasnost roditelja, staratelja, odnosno ... Obrazac zahtjeva za produženje dozvole za privremeni boravak propisuje.

PREDLOG ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA I ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=290700&rType=2

ZAKON. O TRŽIŠTU KAPITALA. I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet. Član 1. Ovim zakonom uređuju se: uslovi za osnivanje i rad tržišta kapitala; vrste finansijskih.

Predlog rješenja o postavljenju generalnog ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=294115&rType=2

saobraćaja i pomorstva, postavlja se ZORAN KOSTIĆ, diplomirani pravnik, dosadašnji v.d. generalnog direktora ovog direktorata. 2. Dispozitiv ovog rješenja ...

PREDLOG Na osnovu člana 8 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=278365&rType=2

vodeni gas, sa ili bez svojih ... Hidraulične turbine, vodena kola i ... Bežične infracrveni uređaji za daljinsku kontrolu konzola za video igrice. 1,8 ... Tarifni broj 9005 ne obuhvata teleskopske nišane za vatrena oružja, periskopske teleskope za ...

Predlog za davanje saglasnosti za razmjenu ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=385677&rType=2&alphabet=cyr

KOLAŠIN 1450 AD za katastarske parcele br. 1127/12 površine 322 m2 i 1127/14 površine 440 m2, obje upisane u list nepokretnosti broj 67 KO Smrčje, čiji je ...

3 PREDLOG ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=382533&rType=2

PREDLOG. ZAKON. O JAVNIM NABAVKAMA. I. OSNOVNE ODREDBE. 1. Predmet, obveznici primjene i značenje izraza. Predmet. Član 1. Ovim zakonom ...

Predlog ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=134499&rType=2

2) o građenju, prodaji ili zakupu nepokretnosti ili drugim pravima na ... standardni obrazac za jednostrani raskid ugovora iz člana 94 stav 7 ovog zakona.

Predlog za ustupanje na korišćenje, bez naknade ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=282099&rType=2

Trenutno, Ugovorom o zakupu poslovnog prostora broj 020174883/1 ... UGOVOR O USTUPANJU NA KORIŠĆENJE BEZ NAKNADE PROSTORA ... Ustupioc se obavezuje da plaća troškove korišćenja gradskog građevinskog zemljišta, ...

PREDLOG ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE I ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=225251&rType=2

mjerama zaštite prirodnih vrijednosti područja, negativan uticaj na zaštićena prirodna dobra, finansijska sredstva za sprovođenje mjera zaštite prirode, izazove ...

PREDLOG ZAKON O PUTEVIMA I. OSNOVNE ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=395473&rType=2

PREDLOG. ZAKON. O PUTEVIMA. I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet. Član 1. Ovim zakonom uređuje se pravni položaj javnih i nekategorisanih puteva, način.

PREDLOG ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=386173&rType=2&alphabet=cyr

(1) Naziv ortačkog društva obavezno sadrži oznaku: "ortačko društvo" ili ... oblika privrednog društva ("akcionarsko društvo" ili "AD", "društvo sa ograničenom.

PREDLOG ZAKON O OVJERI POTPISA ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=330169&rType=2

II. OVJERA POTPISA I RUKOPISA. Član 6. Ovjera potpisa vrši se na način što lice čiji se potpis ovjerava pred ovlašćenim službenim licem suda ili organa ...

PREDLOG ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=390018&rType=2

Član 1. U Zakonu o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore („Službeni list. CG“ br. 28/14 i 31/17) u članu 2 riječi: ,,Odjeljenje za vojno ...

Predlog ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI I ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=330246&rType=2

ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI. I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet zakona. Član 1. Ovim zakonom uređuju se poslovi državne uprave, organizacija državne ...

PREDLOG ZAKON O PLATNOM PROMETU I ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=138585&rType=2

1) platne transakcije izvršene iskljuĉivo u gotovom novcu neposredno izmeĊu platioca i ... a mogu se urediti i uslovi za otvaranje i voĊenje raĉuna za plaćanje u skladu sa ... ukljuĉujući informacije o naĉinu korišćenja platnih instrumenata, ...

PREDLOG ZAKON O BEZBJEDNOSTI HRANE I ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=212095&rType=2&file=1_124_27_08_2015.pdf

27 авг 2015 ... Prezentacija hrane i hrane za ţivotinje. Član 24. Hrana ... Genetski modifikovana hrana ili hrana za ţivotinje je hrana odnosno hrana za ţivotinje.

PREDLOG ZAKON O SPREĈAVANJU NASILJA I ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=282312&rType=2

Predmet. Ĉlan 1. Ovim zakonom ureĎuju se mjere za sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama i obaveze organizatora sportskih ...

PREDLOG Na osnovu člana 184 stav 4 ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=196406&rType=2

... odnosno ličnu upotrebu nasljednika);. - bicikle i motocikle, privatna motorna vozila i njihove prikolice, kamp kućice, plovila za rekreaciju i privatne avione; kao i.

PREDLOG ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=367869&rType=2

U članu 117 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi: ... regulisati Zakonom o putevima, dok su članom 7 ZOBS-a tačkama 17 i 18, regulisane površine.

Predlog rješenja o imenovanju međunarodnog ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=264144&rType=2

Jovica Aćin, Srbija. - Miljenko Jergović, Hrvatska i. - Vlatko Simunović, Crna Gora. 2. Članu Žirija pripada naknada za rad u jednokratnom iznosu od 22 ...

PREDLOG Na osnovu člana 15 stav 1 Odluke o ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=325712&rType=2

31) Božidarka Marković, profesorica na Biotehničkom fakultetu Univerziteta ... 60) Željko Vidaković, predstavnik Nacionalnog udruženja „Organic Montenegro“,.

Predlog Na osnovu člana 174 stav 2 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=398640&rType=2

Majica kratkih rukava "polo" je od platna (pamuk i poliester), tamnoplave boje, sa ... uglom rastojanje od centralnih tačaka na zvjezdicama do prve duže ivice ...

Crna Gora Uprava za vode Predlog ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=96009&rType=2

pored naknade za korišćenje voda za uzgoj ribe (0,005 €/kg proizvedene pastrmke) određene Odlukom o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i ...

Predlog STRATEGIJA RAZVOJA MIKRO, MALIH I ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=325628&rType=2

poboljšani su uslovi MSP za pristup finansijama za početnike u kombinaciji sa ... Na UDG se već sedam godina za redom organizuje Berza preduzetničkih ideja ...

3 predlog zakon o finansijskom lizingu, faktoringu ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=288997&rType=2

Pojam ugovora o faktoringu. Član 63. Ugovor o faktoringu je ugovor zaključen u pisanoj formi, kojim se faktor obavezuje da pruži uslugu faktoringa, a povjerilac ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.