Rasprave i članci

Bilo bi uputno da se kaže u čemu je naročito značenje Faureovo u okviru suvremene ... Ta bitka imala je odlučno značenje ne ... Da se ne zaboravi Frigidno!

Rasprave i članci - Сродни документи

ČLANCI I RASPRAVE

https://hrcak.srce.hr/file/118418

Ključne riječi:helenizam, helenizacija, židovstvo, kršćanstvo,. Knjiga Otkrivenja. Uvod. Da bismo razumjeli govor o helenizmu u Novom zavjetu, poslije kratkog ...

Rasprave i članci

http://www.lzmk.hr/images/radovi8/rad8_slovo%20f.pdf

Bilo bi uputno da se kaže u čemu je naročito značenje Faureovo u okviru suvremene ... Ta bitka imala je odlučno značenje ne ... Da se ne zaboravi Frigidno!

Rasprave i članci - Leksikografski zavod Miroslav

http://www.lzmk.hr/images/radovi7/rad7_slovo%20b.pdf

Međutim taj pojam ima i suvremeno značenje i aplikaciju. Neka se ... Neoplatonik oportunista, koji se kloni svake glasnije opozicije protivu crkvenih klasika, B.

RASPRAVE I CLANCI:Uzdanica.qxd - Факултет педагошких наука

https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/04/Uzdanica_6-1.pdf

познавање именице додатно утичу њено значење и морфосинтаксички ... италијанског (stanza, gondola), из шпанског (siesta, potato, mosquito), порту-.

Rasprave

https://hrcak.srce.hr/file/252740

zabiljeπke iz dnevnika i drugo. U vrijeme ... Rice, The Vampire Diaries (Vampirski dnevnici) L. J. Smith i ... matrati i kao “novo(us)postavljena” u serijalu Twilight.

izvještaj s rasprave - Documenta

https://www.documenta.hr/assets/files/Sudjenja/sudjenja/OLAJNICA-izvjestaji-s-glavne-rasprave.pdf

3 lip 2013 ... Iz dokumentacije je razvidno da je tijelo pokojnog Aleksandra Labe bilo prvobitno pokopano u masovnoj grobnici na petrovačkoj cesti (ukupno ...

izvještaj s glavne rasprave - Documenta

https://www.documenta.hr/assets/files/Sudjenja/GRANATIRANJE_SLAVONSKOG_BRODA_izvjestaji_s_pracenja.pdf

... oružje uperio u vojsku. Pored ulaza u vojarnu zatekli su bestrzajni top usmjeren prema gradu. Opt. Janka Radmanovića su zatekli s manjom grupom vojnika.

Zakazane rasprave po odjeljenju - pravosudje.ba

https://www.pravosudje.ba/vstv/faces/docservlet?p_id_doc=62774

9 мар 2020 ... SAŠA BLAGOJEVIĆ i drugi. PREDRAG SIMIĆ. Datum i vrijeme /. Lokacija. Broj predmeta /. Sudija. Pravni osnov. Radnja. Stranka u predmetu ...

RETORIKA I HOMILETIKA NEKE TEOLOŠKE RASPRAVE O ...

https://hrcak.srce.hr/file/146263

26 ruj 2012 ... kao što je retorika, imati neko značenje i biti integrirana u teologiju propovije- danja i propovjedničke službe. Problem je za Augustina ...

RASPRAVE I ıLANCI RAT U SLOVENIJI 1991. - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-93127.pdf

državne krize, kratkotrajnim tzv. junskim ratom u Sloveniji. To je bio uvod u graÿanski rat u Hrvatskoj i rasplamsavanje ratnog požara na prostoru SFRJ. U centru ...

izvještaj sa javne rasprave o koncesinim aktima o mineralnim ...

http://www.gsv.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=235837&rType=2&file=36_154_21_04_2016.pdf

9 мар 2016 ... subvertikalni ostenjaci s to se mora imati u vidu pri eksploataciji. Korito Š titaric ke rijeke nalaži se na nadmorskoj visini od 855 m do 900 m, ...

IZVORNE ZNANSTVENE RASPRAVE 1. Opće upute za oblikovanje ...

https://www.ffos.unios.hr/download/upute-za-formatiranje-i-stilsko-oblikovanje-teksta.pdf

Jednostruki navodnici koriste se samo za značenja riječi i izraza i za navode unutar drugih navoda. Navode na jeziku različitom od jezika na kojemu je prilog ...

IZVJESTAJ SA JAVNE RASPRAVE po Nacrt odluke za ... - Opština Bar

http://bar.me/wp-content/uploads/2017/12/Izvje%C5%A1taj-sa-javne-rasprave.pdf

Pisane komentare na Nacrt odluke, u toku javne rasprave, dostavili su: • Snežana Simić, NVU “Šapice“ Bar. • Miodrag Banović, Fondacija “Infosport” Bar ...

Rasprave o pripadnosti štokavštine u 19. stoljeću - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:1037/datastream/PDF/view

jezikoslovce koji se smatraju njezinim pripadnicima i koji su bili suprostavljeni Vuku. Karadžiću čije su namjere ugrožavale samoodređenost hrvatskoga jezika, ...

renesansne peripatetičke rasprave i novi pojam znanosti

https://repozitorij.hrstud.unizg.hr/islandora/object/hrstud:1831/datastream/PDF/view

stoljeća termin „renesansa“ poprimio prvenstveno kulturološko, umjetničko i političko značenje. Pritom izraz „renesansna filozofija“ rabim u najširem određenju,.

Primjedbe sa javne rasprave 1-14 - Glavni Grad Podgorica

http://podgorica.me/db_files/Urbanizam/PlanskaDokumentacija/2016/primjedbe_sa_javne_rasprave_dio_i_1-14.pdf

550-4318- 30 , kod Podgoricke banke, Socijete Generale Group. VRIJEME I MJESTO PREDAJE. Clan 6. PRO DAV AC je duzan da predmetna sredstva , preda ...

UVODNE NAPOMENE Sadasnji trenutak rasprave ekonomista u ...

https://hrcak.srce.hr/file/31103

deviznog tecaja (devalvacijom ili promjenama stupnja devalvacija), kako bi se izvrsila ... devizni tecaj. Ovo pokazuje vrlo veliko znacenje koje imaju de facto.

Bivstvovanje – primarni predmet rasprave nekih islamskih ... - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-537015.pdf

Bivstvovanje – primarni predmet rasprave nekih islamskih filozofa. Hasan Džilo. Fakultet islamskih nauka u Skoplju, Makedonija. Rasprava o bitku u islamskoj ...

Odgovori na primjedbe s javne rasprave - bez tijela državne uprave

https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/ARHIVA%20DOKUMENATA/SPUO/nadlezno_mzoe/odgovori_na_primjedbe_s_javne_rasprave_bez_tijela_drzavne_uprave.pdf

Znate li da uz sušenje i miješanje kalifornijske gliste mogu prerađivati i muljeve otpadnih voda? Znate li da ... nego zarada ostvarena temeljnom djelatnošću.

Zapisnik sa glavne rasprave - Sindikat Univerziteta Crne Gore

http://www.sucg.me/system/documents/107/original/Zapisnik%20sa%20glavne%20rasprave.pdf?1347434373

II Podnosilac predloga: predsjednik sindikalne organizacije mr Vukašin Zogović oran. III Druga strana u sporu: Ljiljana Jovanović, predstavnik Univerziteta Cme ...

ČLANCI

http://www.ius.bg.ac.rs/crimenjournal/articles/Crimen_001-2011/Crimen_001-2011_01.Stojanovic.pdf

Odavno se ukazuje da su prevencija i represija u krivičnom pravu u tesnoj me- đusobnoj vezi. Iako je krivično pravo pre svega represivnog karaktera, represija ...

Korozijski članci

https://bib.irb.hr/datoteka/749408.TEORIJSKE_OSNOVE_1-1_skripta.pdf

Korozija (lat. corrodere, nagrizati) u tehničkom smislu je nepoželjno trošenje konstrukcijskih metala kemijskim djelovanjem okoline. Kemijskim procesom.

gorivni clanci.pdf

http://marjan.fesb.hr/~fbarbir/PDFs%20Termoenergetska%20postrojenja/10%20Nove%20tehnologije%20-%20gorivni%20clanci.pdf

Apollo program koristi alkalijske gorivne članke ... Ponovni interes za PEM gorivne članke. Courtesy of UTC ... Gorivne ćelije se povezuju serijski u “svežanj”.

ORIGINALNI ČLANCI

https://aseestant.ceon.rs/index.php/vsp/article/download/4845/3277/0

Mihailo Stjepanović||, Dejan Kojić*, Aleksandar Argirović¶, Vinka Vukotić*‡. *Clinical Hospital Center „Dr Dragiša Mišović“ – Dedinje, Belgrade, Serbia; †Institute.

PREGLEDNI ČLANCI

http://147.91.244.8/crimenjournal/articles/Crimen_001-2013/Broj%201-2013%20-%2006%20Predrag%20Cetkovic.pdf

1 мар 2013 ... da i pisanje velikog slova kod naziva ulica može predstavljati dilemu. Tako sud u jednom pasusu na strani 38 piše: „...u Beogradu, u ulici ...

Elektrokemijski članci - PMF

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Elektrokemija_predavanje_3_Elektrokemijski_clanci.pdf

Vrste članaka. • Galvanski članci. • Spontana kemijska reakcija kao posljedica razlike potencijala elektroda. • Elektrolitički članci. • Kemijska reakcija omogućena ...

Članci/Papers

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3471/2013/0354-34711304310D.pdf

Ivana Domazet, Hasan Hanić, Ivana Simeunović. UDK 658.8.012.12, originalni naučni rad. * Ovaj rad je deo istraživačkog projekta pod šiframa 47009 (Evropske ...

CLANCI I RASPRA VE

http://iis.unsa.ba/wp-content/uploads/2019/09/19-Prilozi-%C4%8Clanak-Milorad-Ekme%C4%8Di%C4%87.pdf

Dr Milorad Ekmecic. USTANAK U HERCEGOVINI 1882. I ISTORIJ.SKE РОUКЕ•). Svaki pokusaj da se ustanak u Hercegovini 1882. smjesti u okvire potonje ...

Misa-epika i clanci.qxd

http://miodrag-stanisavljevic.cincplug.com/wp-content/uploads/3-epika-i-clanci.pdf

da je studija Epika i drama pravi primer uspele primene ideja strukturalizma i,. {to je jo{ va`nije, ruskih formalista. I nije zna~aj samo u tome {to se Mi{a Sta-.

Članci KAIZEN™ Magazin #3

https://rs.kaizen.com/app/images/rs/materials/KAIZENT_Magazin_3.pdf

23 мај 2019 ... Nataša Marković, direktor, GALEB GROUP. Dejan Pantić, direktor, BEOROL. Ivan Stoiljković, Corporate Lean Manager, WACKER NEUSON.

pregledni clanci reviewarticles - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0025-81050902031M

voda je u porastu. Prosecna ... U oko 15% slucajeva prisutna je slobodna tecnost II trbuhu (ascites). Definitivna ... skog oboljenja u maloj karlici. Definitivna ...

PREGLEDNI ČLANCI REVIEW PAPERS

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8469/2014/0042-84691403101R.pdf

Slika 7 – Satelitski snimak MSG1 RGB za temperaturu oblaka. Figure 7 ... dući da radarski snimci prikazuju realno stanje poplave već unutar dva dana od ...

PREGLEDNI ČLANCI REVIEW ARTICLES

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0025-8105/2010/0025-81051004195D.pdf

RATIONAL APPLICATION OF TUMOR MARKER CA 125 IN GYNECOLOGICAL ONCOLOGY. Srđan ĐURĐEVIĆ1 ... Jedno od prvih pitanja na koje kliničar treba da odgovori ženi koja ima tumor u maloj karlici jeste: da li je tumor benigne ili ...

PREGLEDNI ČLANCI OCENJIVANJE RADNE SPOSOBNOSTI KOD ...

https://publisher.medfak.ni.ac.rs/AMM_1/amm-stari/2000-html/2-broj/OCENJIVANJE%20RADNE%20SPOSOBNOSTI....pdf

života se čovek nalazi, ocena radne sposobnosti obuhvata: ... nzer za medicinu rada timski procenjuje medicinsku opravdanost za upući- vanje na invalidsku ...

(2000) 6 (61-70) STRUČNI ČLANCI HIDATIDOZA - RAZNOLIKOST ...

https://publisher.medfak.ni.ac.rs/AMM_1/amm-stari/2000-html/6-broj/HIDATIDOZA....pdf

psece pantljicare (T.echinococcus). Njeno poznavanje je od izuzetnog dijagnoznog i kliničkog značaja. Radom se prikazuje rendgenska slika: hidatidoze jetre ...

6 45-50 STRUČNI ČLANCI RENDGENSKA SLIKA DIVERTIKULA ...

https://publisher.medfak.ni.ac.rs/AMM_1/amm-stari/2001-html/6-broj-2001/RENDGENSKA%20SLIKA%20DIVERTIKULA....pdf

divertikul, kod kojeg zid sadrži sve slojeve zida creva. Divertikul jednjaka ... Slika 4. Divertikuloza debelog creva - tip I. Irigografija. na descedentnom kolonu, ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.