normativna i deskriptivna teorija donošenja odluka u ... - doiSerbia

Teorija odlučivanja jeste teorija o racionalnom donošenju odluka. „Pod od- ... Naime, fon Nojman i Morgenštern su razvili pristup korisnosti koji izbegava.

normativna i deskriptivna teorija donošenja odluka u ... - doiSerbia - Сродни документи

normativna i deskriptivna teorija donošenja odluka u ... - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0351-22741404025D

Teorija odlučivanja jeste teorija o racionalnom donošenju odluka. „Pod od- ... Naime, fon Nojman i Morgenštern su razvili pristup korisnosti koji izbegava.

Koncept donošenja odluka u fazi okruženju - Departman za ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/KatarinaZivanovic.pdf

A Platon je postavio temelje onome što će postati fazi logika ukazujući da postoji i nešto treće, pored isključivo tačnog i netačnog ([7]). Definicija 1.1 [2] Funkcija ...

rorti i savremena društvena teorija - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0353-57381002097P

Rortijeva „filozofija bez ogledala“. Prve elemente Rortijeve teorije koji nedvosmisleno imaju drušvenoteorijski značaj nalazimo već u završnim odeljcima Filozo-.

Iva Draškić Vićanović PSIHAGOŠKA TEORIJA ... - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0351-22741202107D

tivnim postupkom Gorgija je, prema mišljenju autora, zasnovao teoriju umetnosti koja se može nazvati psihagoškom. KLJUČNE REČI: Estetika, teorija, likovna ...

Una Popović PLATONOVA TEORIJA UMETNOSTI I ... - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0351-22741301119P

đenja različitih tipova umetnosti pod isti princip tumačenja i analize. ... Platon, Država, 399a-c; 399d; 400a Platon zadržava dorsku i frigijsku melodiju, kao one ...

P R O C E D U R E U PORESKOM POSTUPKU NORMATIVNA ...

http://www.mf.gov.me/files/1158746690.pdf

PRINUDNA NAPLATA POREZA. - Ako poreski obaveznik poresku obavezu ne plati prilikom podnošenja poreske prijave, odnosno kada je poresko rješenje.

Normativna baza podataka CONOR.SR - Cobiss

https://sr.cobiss.net/pokazatelji/doc/STAT_PRIRAST_2017_CONOR_SR_cir.pdf

Висока здравствена школа струковних студија, Београд. 02/2010. 0 ... Висока ИЦТ школа, Београд ... Народна библиотека 'Ресавска школа', Деспотовац.

normativna osnova i kriza banja luka - Ekonomski fakultet

http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/normativna-osnova-i-kriza-banja-luka.pdf

јасно је да у рачуноводству историјског трошка, или како се још означава, ... вредности остварене у пословном циклусу, који започиње да подсетимо ... 6 Да потсетимо обавеза примене фер вредности се односи на неке од ...

Zonska teorija kristala. Kvantna teorija provodljivosti metala.

https://www.borastankovic.edu.rs/wp-content/uploads/2017/05/zonska_teorija_kristala.pdf

zabranjene zone koja se nalazi između valentne i provodne zone. Kako je valentni ... Klasična teorija provodljivosti metala je zasnovana na slobodnim elektronima koji se usmereno kreću u ... razmotriti veze u kristalnoj rešetki poluprovodnika.

3. Deskriptivna statistika

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_22017/objava_54905/fajlovi/Deskriptivna%20statistika.pdf

24 lis 2018 ... Medijana – središnja opservacija nakon što ih poređamo po veličini. ❑ Ne zavisi od ekstremnih vrijednosti. ❑ Uzim se središnja vrijednost ...

2 Deskriptivna statistika - PBF

http://www.pbf.unizg.hr/content/download/2285/24128/version/1/file/bs2.pdf

2 Deskriptivna statistika. Prilikom opazanja ili eksperimentiranja, paznja istrazivaca redovito je us- mjerena na jednu ili više velicina. Ako se promatra samo ...

11.1 deskriptivna statistika

http://www.grad.hr/vera/webnastava/vjerojatnostistatistika/vis11-pdf.pdf

Definicija 11.7 (koeficijent varijacije). Koeficijent varijacije je relativna mjera standardne devijacija i racuna se na dva nacina. KV = σ x. · 100 ili pomocu kvartila ...

Deskriptivna statistika

http://matematika.fkit.hr/novo/statistika_i_vjerojatnost/predavanja/1%20-%20Deskriptivna%20statistika.pdf

površine lijevo, a oko polovice desno od medijana). Na primjer, histogram iz Primjera 1, medijan dijeli na lijevi dio koji ima 48.75% i desni koji ima 51.25% ...

Teorija saznanja, teorija progresa - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/mirror/w/wb/walter-benjamin-teorija-saznanja-teorija-progresa.a4.pdf

tio figurativno, kao kada je veze koje ovde razmatramo kao odnos ... 40 Bodler na tom mestu prenosi iskustva jedne žene. Charles ... Šarl Bodler, Sabrana dela,.

DRŽAVNOPRAVNI PROVIZORIJUM Do donošenja Ustava ...

http://www.znaci.net/00001/93_4.pdf

Do donošenja Ustava Kraljevine grba, Hrvata i Slovenaca vlast je pripadala kralju, ... la, pomagala i usmeravala protiv Kraljevine SHS delatnost crnogorskih ...

Deskriptivna statistička analiza

http://www.ef.uns.ac.rs/predmeti/oas/statistika/2020-01-10-des-deskriptivna-statistika.pdf

10 јан 2020 ... •medijala (M l. ),. •kvartili* (Q),. •kvintali (Kv),. •decili (D),. •percentili* (P). Str. 37. Srednje vrednosti po položaju. To su srednje vrednosti koje se ...

Računovodstvena politika amortizacije u funkciji donošenja ...

https://hrcak.srce.hr/file/192429

Ključne riječi: amortizacija, dugotrajna imovina, financijski rezultat poslovanja, metode obra- čuna amortizacije, poslovne odluke poduzeća. 1. Uvod. Cilj svakog ...

Deskriptivna statistika - PMF Personal Pages

https://personal.pmf.uns.ac.rs/ivana.grkovic/wp-content/uploads/sites/38/2014/03/Statistika-PP.pdf

U tabeli sa kumulativnim frekvencijama, medijana se čita iz one vrste, u kojoj je kumulativna frekvencija. Fi veda od polovine obima uzorka (u ovom primeru ...

Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja ...

http://connecting-youth.org/publications/publikim24.pdf

inicijative - Beograd, Unija srednjoškolaca Srbije, Kancelarija za mlade Raška,. Omladina JAZAS – Kragujevac, Studentski parlament Fakulteta pedagoških.

Zabrana donošenja oružja, municije i sličnih predmeta, kao i ...

https://www.mk.niedersachsen.de/download/107134/Waffenerlass_serbisch.pdf

Zabranjuje se donošenje oružja u školu i nošenje oružja u školi, u školskom ... oružje), uređaje za raspršivanje plina, hladno oružje sa sečivom i vatreno oružje, ...

I II. na snagu danom donosenja i objavit ie se na internet stranici ...

https://www.skupstina.tk.gov.ba/file/odluka-o-rezultatima-izbora-najpovoljnijeg-ponudaca-za-pripremu-obradu-i-stampanje-sluzbenih-novina-tk/66

14 pro 2018 ... Detaljnom analizom prispjelih ponuda Komisija je konstatovala da ponude ponuclada "MAXI. PLUS" d.o.o. Tuzla i "HARFO-GRAF" d.o.o. Tuzla, ...

2. deskriptivna statistika - Filozofski fakultet u Splitu

http://marul.ffst.hr/~abubic/nastava/statistika/statistika_prirucnik_ucitelji.pdf

mjerena pojava na razini skupa prikupljenih podataka čime se bavi deskriptivna statistika te. (2) kako bi se na temelju podataka dobivenih mjerenjem na jednom ...

Proces donošenja odluke o kreiranju marketing kanala pri plasmanu ...

http://www.vps.ns.ac.rs/SB/2011/8.10.pdf

livene (tučane) radijatore i Jugoterm Merošina, koji proizvodi čelične (pločaste) ... se analizira prodaja aluminijumskih radijatora, koji se ne proizvode u Srbiji, ...

Ponašanje potrošača tokom donošenja odluke o kupnji - Digitalni ...

https://repozitorij.unin.hr/islandora/object/unin:1766/datastream/PDF/view

29 ruj 2017 ... Ponašanje potrošača smo podijelili na tri čimbenika koji ga čine. Detaljno je opisan proces donošenja odluke o kupnji. Kod procesa donošenja ...

Višestruki odgovori DESKRIPTIVNA STATISTIKA Analyze ... - EFOS

http://www.efos.unios.hr/statisticka-analiza-poslovnih-podataka/wp-content/uploads/sites/189/2013/04/SAPP_13_Vi%C5%A1estruki-zapisi-odgovora.pdf

Posljednja izmjena: 22.9.2017. Ekonomski fakultet u Osijeku,. Kolegij: Statistička analiza poslovnih podataka. On-line nastavni materijali. 1. Višestruki odgovori.

Metode merenja i obrade podataka Deskriptivna statistika

http://www.dif.bg.ac.rs/~informatika/Materijal_inf/Predavanja_inf/VI_predavanje_met_update.pdf

13 дец 2009 ... 5. Organizacija podataka. 6. Prikaz podataka. 7. Mere centralne tendencije. 8. Mere disperzije. 9. Deskriptivna statistika u Excel-u ...

Deskriptivna statistika SPSS PODJELA STATISTIČKIH ... - EFOS

http://www.efos.unios.hr/statisticka-analiza-poslovnih-podataka/wp-content/uploads/sites/189/2013/04/SAPP_9_Deskriptivna_SPSS.pdf

Ekonomski fakultet u Osijeku,. Kolegij: Statistička analiza poslovnih podataka. On-line nastavni materijali. 2. Deskriptivna statistika. ▫ opisuju se statistički podaci.

TEORIJA PLASTIČNOSTI - TEORIJA SKUPOVA 725

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/teorija_skupova.pdf

726. TEORIJA SKUPOVA. U ovom će se članku prikazati izgradnja osnova klasične teorije skupova. Relacija pripadnosti. Ako je s element skupa S, kaže se.

TEORIJA ELASTIČNOSTI - TEORIJA GRAFOVA 701

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/teorija_grafova.pdf

TEORIJA ELASTIČNOSTI - TEORIJA GRAFOVA. 701. Rješenje se izvodi na osnovi pretpostavke da je debljina klina jednaka jedan i da je sila F jednolično ...

Odluka o raspodeli dobiti za 2018.godinu (Odluka o ... - Luka Senta

http://www.luka-senta.rs/uploads/editor/skupstina%20akcionara/21-06-2019/sa%20skupstine/Odluka%20o%20raspodeli%20dobiti.pdf

21 јун 2019 ... Dru5tvo pri isplati dividende, obustavlja porez i uplaiuje ga pre isplate dividende, tako da korisnik dobija neto iznos dividende. Pravo na ...

Dr. Pavel Rojko: Što (ni)je teorija glazbe? (J..Završki: Teorija glazbe.

https://bib.irb.hr/datoteka/577627.Rojko_to_nije_teorija_glazbe.pdf

verbalizaciju nečega što nije potrebno (ni moguće, uostalom, suvislo) definirati, te gotovo uvijek završava u tautologijama, simplifikacijama, pogreškama, ...

OOP teorija

https://racunarstvoiinformatika.files.wordpress.com/2015/10/oop-teorija.pdf

III razred. TEORIJA šk. 2015/16. OBJEKTNO-ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE ... Napomena: razvojno okruženje Lazarus možete pruzeti sa sledeće adrese:.

TEORIJA PROIZVODNJE

http://agririsk.agr.hr/Uprava-pdf/TEORIJA%20PROIZVODNJE.pdf

UPRAVA POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA- vježbe. Odnos inputa i outputa naziva se PROIZVODNA. FUNKCIJA. Proizvodna funkcija uvijek opisuje ...

TEORIJA NIZOVA

http://old.elfak.ni.ac.rs/downloads/nauka/izdavastvo/teorija-nizova.pdf

1 јул 2013 ... Opšte osobine konvergentnih nizova iskazujemo sledecim teoremama. Teorema 1.2.1. ... osnovu prirodnog logaritma lnx = loge x. Ovaj broj se ...

Teorija letenja

http://cad.gov.rs/upload/letacko/knjige/ula/ULA%20%20-%20%20Teorija%20letenja.pdf

broj osoba u vazduhoplovu, potrebno je voditi računa da je: 1. brzina sloma ... 40 - Podzvučna oblast strujanja gasova u odnosu na Mahov broj je: 1. 0.2<M<0.8.

TEORIJA REDOVA

http://old.elfak.ni.ac.rs/downloads/nauka/izdavastvo/teorija-redova.pdf

3 мар 2013 ... Stepeni redovi 45. 3.2.1. Uniformna konvergencija stepenih redova 49. 3.2.2. Predstavljanje funkcija pomocu stepenih redova 55. 3.3.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.