Назив предмета: Теорија одлучивања

Назив предмета: Теорија одлучивања ... Основе теорија одлучивања. ... Туммала Р. и Сукновић М, Одлучивање – формални приступ, ФОН, 2003. 2.

Назив предмета: Теорија одлучивања - Сродни документи

Назив предмета: Теорија одлучивања

http://fmz.edu.rs/novi/download/2016/samovrednovanje/2/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%94%204%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%97%D0%98/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%204.4.%20%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0

Назив предмета: Теорија одлучивања ... Основе теорија одлучивања. ... Туммала Р. и Сукновић М, Одлучивање – формални приступ, ФОН, 2003. 2.

Назив предмета: Латински језик 2 Шифра предмета Статус ...

http://flf.unibl.org/wp-content/uploads/2018/10/latinski-2.-francuski.doc.pdf

Студијски програми за које се организује: Француски језик и књижевност и ... латинском језику, те дефинишу и разликују пасив у простим и сложеним ...

Назив предмета: ДОГМАТИКА III Скраћени назив Статус ...

http://www.bogoslovski.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B03.pdf

тајни новог живота и познању Богочовека Христа. ... 4 Страдање и Васкрсење Христово. Вазнесење Христово и силазак Духа Светог. Други долазак ...

Матурски рад из (назив предмета) НАЗИВ МАТУРСКОГ РАДА ...

http://www.skolazadizajn.com/Uploads/Sablon_za_maturski_rad.pdf

НАЗИВ МАТУРСКОГ РАДА. Ментор: Ученик: Име Презиме, проф. Име Презиме, IV-1 ... матурског рада. Име и презиме ученика, IV-1. 10. 5. ЗАКЉУЧАК.

Назив предмета: ДОГМАТИКА II Скраћени назив Статус ...

http://www.bogoslovski.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B02.pdf

10 Прародитељски грех и његове последице. Рај и живот првих људи. Дрво живота и дрво познања добра и зла. Прародитељки грех. Последице ...

Назив предмета: ДОГМАТИКА IV

http://www.bogoslovski.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B04.pdf

Јован Зизјулас, Еклисиолошке теме, изд. Беседа, Нови Сад 2001.2. Димитрије Станилоје,. Православна догматика III, Сремски Карловци 1997.3.

Назив предмета: Хемија

http://starisajt.zuov.gov.rs/dokumenta/CRPU/POLJTEHNICAR/6.%20Hemija.pdf

ХЕМИЈА – изборни предмет. Годишњи фонд часова: 64. Разред: трећи. Циљеви предмета: Развој система хемијског знања као подршке за даље ...

Назив предмета - Филолошки факултет

https://www.flf.unibl.org/wp-content/uploads/2019/03/Sakralni-stil.pdf

Свети Николај Српски „философ, теолог и песник“: Молитве на језеру,. Символи и сигнали. Поетска функција сакралног језика. Стилске фигуре:.

Назив предмета: ОРГАНСКА ХЕМИЈА II

https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2019/DH/OAS-Biohem/Z-203.pdf

Студијски програми: Основне академске студије хемије(ОХ),Интегрисане ... C. Vollhardt, N. E. Schore, Organska hemija, IV izdanje, Data Status, Nauka, ...

Назив предмета: ИСТОРИЈА РЕЛИГИЈЕ I

http://www.bogoslovski.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2019/11/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B51.pdf

2 Асировавилонске религије. 3 Ислам. 4 Индија: ведизам, браманизам и хиндуизам. 5 Египат. 6 Зороастризам. 7 Први колокиј. 8 Религија старе Кине.

Назив предмета: Корпоративни идентитет

http://fkm.megatrend.edu.rs/wp-content/uploads/2015/11/Korporativni-identitet.pdf

Услов: нема условљености. Циљ предмета. Изучавање предмета Корпоративни идентитет треба студентима да пружи основна аналитичка знања и.

Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/09/IKK-509.pdf

обимнија знања за интегрисано управљање отпадом. ... Предавања, аудио-визуелне вежбе, рачунске вежбе, семинарски рад и консултације.

Назив предмета: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА I

https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2019/DH/OAS-HemKK/Z-101.pdf

Назив предмета: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА I. Шифра: З-101 ... Литература. 1. Д. Полети: Општа хемија II део, Хемија елемената, ТМФ, Београд, 2000. 2.

Назив предмета: ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК I Скраћени ...

http://www.bogoslovski.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2019/11/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA1.pdf

Назив предмета: ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК I. Скраћени назив. Статус. Семестар ЕСПБ. Фонд часова(П А Л). ЦСЈЕ I обавезни. II. 3. 2. 1. Шифра ...

1. НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЕНГЛЕСКА КЊИЖЕВНОСТ I (650-1500) 2 ...

http://www.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/studProg/anglistika/I%20Engleska%20knjizevnost%201%20i%202.pdf

Деканић Јаноски, С., Критичка историја старе енглеске књижевности, II издање,. Београд: Филолошки факултет и Крагујевац: Нова светлост, 1998.

Назив предмета: РАЗВОЈНА И ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА

https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2019/DH/Integrisane/PMF01.pdf

Назив предмета: РАЗВОЈНА И ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА. Шифра: ПМФ01. Наставник: Тамара С. Јовановић. Статус предмета: обавезни (МПБ, ДПГ, ...

Назив предмета: Географија у наставним плановима и ... - PMF-a

https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/09/DMG109.pdf

Назив предмета: Географија у наставним плановима и програмима света и Србије. Наставник: Јован Ромелић, Анђелија Ивков-Џигурски.

Назив предмета: ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК III Скраћени ...

http://www.bogoslovski.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2019/11/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA3.pdf

Назив предмета: ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК III ... Петковић, Речник црквенословенског језика, Сремски Карловци 1935; Славко Зорица, Основи ...

Назив предмета: ГЛОБАЛНЕ КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2019/DH/OAS-HemKK/DG302.pdf

Представљање фактора који утичу на климатске промене ... Методе извођења наставе: Фронтална настава путем мултимедијалних презентација; ...

Назив предмета: ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК II Скраћени ...

http://www.bogoslovski.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2019/11/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA2.pdf

Назив предмета: ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК II. Скраћени назив ... 12 БРОЈЕВИ: ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПРОМЈЕНА БРОЈЕВА. 13 НЕКЕ ...

Техничар за ловство и рибарство 2.Назив предмета

http://skolapancic.edu.rs/pdf/lov%20i%20ribolov%20I.pdf

Службени гласник РС-Просветни преглед бр.6/91 из 1990/91 : 8.Препоручена литература:уџбеник математике за први разред средње шќоле и збирка ...

Назив предмета: Популациона политика и планирање породице

https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/09/DPG106.pdf

Назив предмета: Популациона политика и планирање породице. Наставник: Бранислав Ђурђев, Милка Бубало Живковић, Анђелија Ивков Џигурски.

Студијски програм: Дефектологија Назив предмета ... - Fasper

http://www.fasper.bg.ac.rs/stud_programi/osnovne-stud/data-moto/IIgod/Medicinska-rehabilitacija.pdf

Студијски програм: Дефектологија ... Борис Недвидек: Основи физикалне медицине и рехабилитације, Медицински факултет, Нови Сад,. 1986. 3.

Назив предмета: РИМСКА КЊИЖЕВНОСТ ЦАРСКОГ ДОБА ...

http://flf.unibl.org/wp-content/uploads/2018/10/rim-knjiz-carskog-doba-za-fra-i-lat.pdf

Циљеви изучавања предмета: Циљ наставног процеса предмета Римска књижевност царског доба јесте да студенти упознају римско књижевно ...

Назив предмета: ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА Годишњи фонд ...

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2016/06/Od-igracke-do-racunara-1-4.pdf

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА. Годишњи фонд часова: 36. Разред: први. Циљеви предмета: −. Развијање алгоритамског начина мишљења. −.

Мастер академске студије форензике Назив предмета

https://www.uns.ac.rs/images/doc/acimsi/programi/mas_fo/OF-04.pdf

Студијски програм: Мастер академске студије форензике. Назив предмета: ... M. Osnove komunikologije. Fakultet političkih nauka, Beograd, 2001. Marković ...

Назив предмета: УВОД У ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ Шифра ...

https://www.flf.unibl.org/wp-content/uploads/2019/05/uvod-u-teoriju-knjizevnosti-ruski-2019-1.pdf

Такође, циљ предмета Увод у теорију књижевности је да студентима омогући ... Драгиша Живковић, Теорија књижевности, било које издање. Миливој ...

Назив предмета: ШКОЛСКИ ОГЛЕДИ У НАСТАВИ ХЕМИЈЕ

https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2019/DH/Integrisane/IPH-501.pdf

хемијски експеримент, облик рада и технику хемијског експеримента за дату ... Хемијски експерименти у настави хемије, значај и функција; Типови ...

ред. бр. број предмета подносилац захтева назив ... - Mediscopia

https://mediscopia.com/wp-content/uploads/2016/08/Februar2016RegDP.pdf

8 феб 2016 ... Лозница додатак исхрани VENDOKSIN KAPI. (kapi u bočici à 50ml, zbirno pakovanje od 4 bočice); за. LEVIATHAN d.o.o., Владе Зечевића.

Друмски саобраћај Назив предмета - Висока техничка школа ...

https://old.vts.edu.rs/images/dokumenta/saobracaj/knjiga_predmeta_saob.pdf

Студијски програм : Друмски саобраћај ... семинарски рад, студија случаја. 20. Минимум ... семинарских радова и елебората и демонстрационе методе .

Назив предмета: Компјутерска графика (1055) Број ЕСПБ: 6 ...

http://vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2019/10/1055-Kompjuterska-grafika.pdf

Садржај предмета. Теоријска настава. Увод: Визуелне комуникације. Компјутерска графика. Интерактивна компјутерска графика. Динамика у ...

Назив предмета: Ватрогасна тактика (1020) Број ЕСПБ: 7 Услов ...

http://vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2019/10/1020-Vatrogasna-taktika.pdf

Садржај предмета. Теоријска настава. Упознавање са основним принципима гашења пожара на индустријским објектима. Гашење пожара класе.

Назив предмета: Стручни енглески језик (1018) Број ЕСПБ: 3 ...

http://vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2019/10/1018-Strucni-engleski-jezik.pdf

... заменице; прилози за начин; глаголска именица (gerund); глаголска времена Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect. Continuous и Past Perfect ...

УНИВЕРЗИТЕТ I циклус Пун назив предмета Катедра Катедра ...

http://www.maf.ues.rs.ba/PDF_za_sajt/ZAJEDNICKI_I_II_2017/Masinski%20elementi%201.pdf

циклус студија. 2.година студија. МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 1. Катедра за машинске конструкције и инжењерски дизајн производа. Статус предмета.

Руски језик 2 Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ...

https://www.flf.unibl.org/wp-content/uploads/2019/04/Ruski-jezik-2-%E2%80%93-srpski-2019.pdf

Маројевић, Радмило. Граматика руског језика. Београд; Завод за уџбенике и наставна средства,. 1998. Облици провјере знања и оцјењивање: завршни ...

Морфологија српског језика Шифра предмета Статус предмета ...

https://www.flf.unibl.org/wp-content/uploads/2019/04/Morfologija-srpskog-jezika-%E2%80%93-srpski-2019.pdf

Студијски програм српског језика и књижевности, први циклус. Условљеност другим ... Морфологија. У: Нормативна граматика српског језика. Ијекавско ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.