Teorija odlučivanja - FonForum

Teorija odlučivanja se bavi rešavanjem složenih problema (donošenjem kompleksnih odluka) od najvedeg interesa za organizaciju koji se ne mogu rešiti ...

Teorija odlučivanja - FonForum - Сродни документи

Teorija odlučivanja - FonForum

http://www.fonforum.org/download/treca/Teorija_odlucivanja/Teorija_Odlucivanja-skripta_for_dummies.pdf

Teorija odlučivanja se bavi rešavanjem složenih problema (donošenjem kompleksnih odluka) od najvedeg interesa za organizaciju koji se ne mogu rešiti ...

teorija odlučivanja - Puskice

https://www.puskice.org/download/teorija_odlucivanja/teorija-odlucivanja-dopunjena-skripta.pdf

Opšte karakteristike odluka (12) – vezane za posmatrani problem odlučivanja: 1. Važnost odluke – Sve ... Teorija odlučivanja def. (20):. Proces koji koristeći ...

Teorija odlučivanja - Pitanja za usmeni deo ispita - Odlučivanje

http://odlucivanje.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Pitanja_Usmeni_TO.pdf

Teorija odlučivanja - Pitanja za usmeni deo ... Faze procesa odlučivanja po Sajmonu (navesti i objasniti). 4. ... Definicija odlučivanja i Teorije odlučivanja. 6.

sevidžova teorija odlučivanja - Prirodno matematicki fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_matematika/matematika_master_radovi/2017/2017-02-08-dm.pdf

teorija odlučivanja se bavi donošenjem odluka koristeći znanja matematičke ... Fon Nojmana i Morgenšterna u teoriji ekonomije, dok se sam pojam funkcije ...

Teorija igara - FonForum

http://www.fonforum.org/download/treca/Operaciona_istrazivanja_2/OI2_-_Prvi_poprvani_usmeni_kolokvijum.pdf

Teorija igara. 1. Elementi koji ... U odnosu na broj raspolozivih strategija: konacne i beskonacne igre; c. ... Odgovor je dala Fon Nojmanova teorema minimaksa.

Operaciona istraživanja 2 Poglavlje 8 - Teorija igara - FonForum

http://www.fonforum.org/download/treca/Operaciona_istrazivanja_2/Operaciona%20istrazivanja%202%20-%20skripta%20za%20I%20kolokvijum%202012-13%20%28by%20Stepke%29.pdf

Normalna forma igre dva igrača sa nultom sumom je trojka (A, B, C) gde je: 1. A = {ai} , (i = 1, 2, …, m), neprazan skup strategija igrača I. 2. B = {bj} , (j = 1, 2, …

Zonska teorija kristala. Kvantna teorija provodljivosti metala.

https://www.borastankovic.edu.rs/wp-content/uploads/2017/05/zonska_teorija_kristala.pdf

zabranjene zone koja se nalazi između valentne i provodne zone. Kako je valentni ... Klasična teorija provodljivosti metala je zasnovana na slobodnim elektronima koji se usmereno kreću u ... razmotriti veze u kristalnoj rešetki poluprovodnika.

Teorija saznanja, teorija progresa - Anarhistička biblioteka

https://anarhisticka-biblioteka.net/mirror/w/wb/walter-benjamin-teorija-saznanja-teorija-progresa.a4.pdf

tio figurativno, kao kada je veze koje ovde razmatramo kao odnos ... 40 Bodler na tom mestu prenosi iskustva jedne žene. Charles ... Šarl Bodler, Sabrana dela,.

Stabla odlučivanja

http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ms1psz/pdf/StablaOdlucivanja.pdf

Analiza na podacima studenata koji su polagali ispite ORT 1 i ORT 2 ... 60.82 % slučajeva gde je predviđena tačna ocena na ORT2 u odnosu na ORT1.

1. Osnovi Teorije Odlucivanja - Puskice

http://api.puskice.org/files/show/369

2.4. Drvo Odlucivanja i Sekvencijalno Odlucivanje ... Sekvencijalno odlučivanje – predstavlja takvu potencijalnu situaciju, za koju donosilac odluke može odložiti ...

PROCES ODLUČIVANJA O VALUTI KREDITNOG ZADUŽENJA ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1820-3159/2016/1820-31591601097A.pdf

Interni revizor Banca Intesa a.d. Beograd, doktorand na Fakultetu za poslovne ... kamatne stope na kredite za refinansiranje niže od kamatnih stopa za potrošnju.

značaj bihejviorističkog pristupa za unapređivanje odlučivanja u ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13700/bdef:Content/download

Ciljevi fokus grupa bili su da se konstruiše skala vrednosnih orijentacija menadžera zaposlenih u finansijama, koja je kasnije primenjena u anketnom ...

modeliranje kao analitičko sredstvo odlučivanja u savremenom ...

http://www.tfb.ba/repozitorij/2/RIM/RIM2013/rim2013_094%20G%20-%20107%20-%20Stosic%20Vlasta_pdf_96.pdf

simulaciju predstavljaju "najbolju pretpostavku" realnosti dizajnera modela, a aleatornost dozvoljava nepredvidivost. 1. UVOD. U ovom radu prikazaćemo ...

predrasude u procesu odlučivanja i mogućnosti njihovog ...

http://horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2018_1/EH_2018_1_rs_Nikolic.pdf

23 апр 2018 ... odluka je da naprave razliku između opcije status quo koja je u određenom trenutku racionalan izbor i status quo opcije koja je rezultat averzije ...

TEORIJA PLASTIČNOSTI - TEORIJA SKUPOVA 725

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/teorija_skupova.pdf

726. TEORIJA SKUPOVA. U ovom će se članku prikazati izgradnja osnova klasične teorije skupova. Relacija pripadnosti. Ako je s element skupa S, kaže se.

TEORIJA ELASTIČNOSTI - TEORIJA GRAFOVA 701

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/teorija_grafova.pdf

TEORIJA ELASTIČNOSTI - TEORIJA GRAFOVA. 701. Rješenje se izvodi na osnovi pretpostavke da je debljina klina jednaka jedan i da je sila F jednolično ...

Model višekriterijumskog odlučivanja za povećanje robusnosti reda ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0040-2176/2017/0040-21761701091J.pdf

deonici pruge u cilju povećanja robusnosti reda vožnje. Ključne reči: red vožnje, kašnjenje vozova, robusnost, kapacitet pruge, višekriterijumsko odlučivanje. 1.

Železničke stanice kao jedinice odlučivanja o ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/8d19/3610cbb8d0a69185b82e28e1607f10cd724c.pdf

Ključne reči: efikasnost, DEA, ulazni/izlazni model, železničke stanice. 1. UVOD ... jedinica odlučivanja (stanice), dve ulazne promenljive ... važe Bus Plus karte.).

postupak prethodnog odlučivanja pred europskim sudom1

https://hrcak.srce.hr/file/208288

za pokretanjem postupka za prethodno pitanje radi rješenja spora. To je dužnost nacionalnog suda budući da je vezan sadržajem spora i snosi odgovornost ...

Proces odlučivanja potrošača o izboru restorana: primjena ...

https://hrcak.srce.hr/file/251358

Findings and implications – The stylized EKB model of the consumer decision process (Tuan-Pham & Higgins,. 2005) was used as a framework for developing ...

matematika 3 - FonForum

http://www.fonforum.org/download/druga/Matematika_3/Mata3-predavanja.pdf

Dobija se diferencijalna j-na cije je opšte rešenje po- lazna familija. ... d) Linearna diferencijalna jednacina prvog reda. (LNH) ... cosϕ isinϕ - Ojlerova formula.

marketing - FonForum

http://www.fonforum.org/download/druga/Marketing/Marketing_skripta-prvi_deo_by_chikadj.pdf

jednog proizvoda vezana za postojanje drugog proizvoda (primer: motorna vozila i ... Segmentacija tržišta je proces podele tržišta na određeni broj relativno ...

1. zadatak - FonForum

http://www.fonforum.org/download/prva/oikt/1-Vezbe/PPT-zadaci.pdf

pozadina slajda О boja pozadine svetloplava, na 0.5cm od ivica slajda napravite okvir ... Kreirajte prezentaciju za besplatne male oglase. 1. Kreirajte šablon koji ... Prezentaciju ćete zapamtiti u formatu PowerPoint Show. 2. Kreirajte šablon koji ...

NET Framework - FonForum

http://www.fonforum.org/download/treca/Programski_jezici/Predavanja-prvi_kolokvijum.pdf

jezik Java, CLR podržava MS programski jezici: C#, VB.NET, C .NET, JScript.NET programski jezici drugih proizvođača: COBOL, Eiffel, Perl, Pzthon, SmallTalk ...

APSTRAKCIJE U PROGRAMIRANjU - FonForum

http://www.fonforum.org/download/druga/Strukture_podataka/SPA_-_sredjena_predavanja_2011_-_by_Maksa.pdf

-Ovi načine definišu tri osnovne vrste apstrakcija podataka. Klasifikacija. -Svi objekti istih ... -Semantika (značenje) nije obuhvaćena interfejsom. -Prava potpuna ...

Tipovi podataka - FonForum

http://www.fonforum.org/download/treca/Programski_jezici/Slajdovi_sa_vezbi-prvi_kolokvijum.pdf

Dati du svi predefinisani tipovi podataka koji su dostupni u IL-u. • Podržava i vrednosne i referentne tipove. • Od tipa podataka koje promenjiva treba da sadrži ...

MATEMATIKA 1 - Prvi deo FON - FonForum

http://www.fonforum.org/download/prva/matematika_1/Ispitna_pitanja_-_prvi_deo.pdf

Pojam determinante. 1. Definisati determinantu kvadratne matrice reda n. 2. Napisati prema definiciji iz 1. sve sabirke za sluqaj n = 3 i navesti Sarusovo pravilo.

Upravljačko računovodstvo - FonForum

http://www.fonforum.org/download/treca/Upravljacko_racunovodstvo/UR%20-%20zadaci.pdf

Upravljačko računovodstvo. Primer 1. Za potrebe planiranja i analize poslovanja, potrebno je sastaviti Plan prihoda i rashoda i Plan novčanih tokova za period ...

Algoritmi i Strukture podataka - FonForum

http://www.fonforum.org/download/druga/Strukture_podataka/SPiA_-_Zadaci_iz_stabala-2012.pdf

Algoritmi i Strukture podataka. - Zadaci iz stabala-. *** Svi zadaci su testirani***. Page 2. 2. ** Klasa binarnog stabla package Branko-Stabla; public class ...

Upravljanje troskovima_skripta2007_konacna verzija - FonForum

http://www.fonforum.org/download/druga/Upravljanje_troskovima/Upravljanje-troskovima-skripta.pdf

... TROŠKOVA) skripta. KNJIGA 1. TROŠKOVI U POSLOVNOM ODLUČIVANJU. DR SLOBODAN MARKOVSKI ... [3] Ilić B., Slajdovi sa predavanja, FON, 2006.

uvod u informacione sisteme - FonForum

http://www.fonforum.org/download/prva/uis/UIS-Skripta_za_ispit_2008.pdf

Uvod u informacione sisteme. - Informacioni sistem –. (pojam i karakteristike). Informacioni sistem je sistem u kojem se veze izmeñu objekata i veze sistema sa.

I Pojam i sadržaj računovodstva - FonForum

http://www.fonforum.org/download/druga/Finansije%20i%20Racunovodstvo/2-Racunovodstvo/racunovodstvo_-_teorija_-_skripta_by_Maksa.pdf

(2) Upravljačko računovodstvo – bavi se pružanjem informacija koje su neophodne menadžment grupi u vezi donošenja odluka i vrednovanja performansi ...

INTEGRALI Zadaci sa kolokvijuma - FonForum

http://www.fonforum.org/download/prva/matematika_2/II_kolokvijum/Zadaci_sa_II_kolokvijuma-Integrali%5BDjoric%5D-2011.pdf

INTEGRALI. Zadaci sa kolokvijuma. Dragan ori. Sadr aj. 1 Neodre eni integral. 3. 2 Odre eni integral. 6. 3 Nesvojstveni integral. 9. 4 Dvojni integral. 11. 5 Redovi.

1 Skripta iz ArOs-a Napomena - FonForum

http://www.fonforum.org/download/druga/AROS/AROS_-_Skripta_za_drugi_deo.pdf

Skripta iz ArOs-a. Napomena: Ova skripta pokriva materijale sa vezbi i predavanja, kao i uradjene primere iz knjige (pitanja na kraju svake glave). Skoro sva ...

deo 1: organizacija i arhitektura računara - FonForum

http://www.fonforum.org/download/druga/AROS/AROS_skripta-oba_dela.pdf

ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA. 1.1. Uvod. Prvi potpuno funkcionalan elektronski digitalni računar - ENIAC - napravljen je 1946. godine.

Menadžment tehnologije i razvoja - FonForum

http://www.fonforum.org/download/druga/MTR/MTR%20-%20skripta%20za%20II%20deo%20-%20MT%20%28by%20Stepke,%20skolska%202011-12%29.pdf

Menadžment tehnologije i razvoja. 1. Hijerarhijska struktura poslovnog sistema. Poslovni sistem je širi sistem od proizvodnog sistema i ostvaruje odnos sa svim ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.