7. Vijčani spojevi

7.1.3 Zavojnica i navoji . ... Normalni metrički navoji označavaju se slovom M koje slijedi nazivni promjer navoja d u mm, npr. M 20. Kod finih metričkih navoja uz ...

7. Vijčani spojevi - Сродни документи

7. Vijčani spojevi

https://www.ffri.hr/~mdundjer/Elementi%20strojeva%20I/07-VijcaniSpojevi.pdf

7.1.3 Zavojnica i navoji . ... Normalni metrički navoji označavaju se slovom M koje slijedi nazivni promjer navoja d u mm, npr. M 20. Kod finih metričkih navoja uz ...

NERASTAVLJIVE VEZE I SPOJEVI Zakovicni spojevi Zavari - Fsb

https://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/pdf/pmf/osnove_strojarstva/EMS_PREDAVANJA.pdf

Dimenzije zakovica se vide u donjoj tablici. Duljina sirove zakovice l ovisi o ukupnoj debljini limova l1. Proracun zakovicnih spojeva. Zakovice racunamo s ...

prednapregnuti vijčani spoj

https://bib.irb.hr/datoteka/322020.GElasticni_vijcani_spoj_2004-05.pdf

Iz tablice I odabere se prvi veći promjer jezgre koji odgovara standardnom ... 2. Glavne mjere metarskog ISO-navoja (prema DIN 13). Tablica I. Normalan navoj ...

Rotacioni vijčani kompresor sa ubrizgavanjem ulja - TONI ...

http://www.kompresori.co.rs/galerija-teknokom/rotacioni-vijcani-kompresor-sa-ubrizgavanjem-ulja.pdf

ubrizgavanjem ulja,koja pruža visoku učinkovitost i kvalitetu vrhunskog rješenja kompresora ... emisiju (vredi za sve kompresore sa vazdusnim hlađenjem).

Vijcani kompresori u tehnici hladenja I ... - SMEITS Izdanja

https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/download/236/259/

nece biti govora. Vijcani kompresor (sl. 1) pripada familiji kom presoras pozitivnirn istiskivanjem u koju su uklju eeni i klipni kompresori. ali ne i centrifugalni kom.

3. lemljeni spojevi - Fsb

https://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/pdf/pmf/osnove_strojarstva/lemljeni_spojevi.pdf

Meko lemljenje je postupak spajanja metala pri relativno niskom talištu lema. ... Tvrdo lemljenje se upotrbljava za odgovornije spojeve od mekog jer je nosivist ...

4. Nerastavljivi spojevi

https://www.ffri.hr/~mdundjer/Elementi%20strojeva%20I/04-NerastavljiviSpojevi.pdf

Ishodi učenja: (a) Usvojena znanja iz nerastavljivih spojeva (definicija, spajanje i vrste spojeva). (b) Usvojena znanja iz zalijepljenih spojeva (osnove, lijepila, ...

07. Elastični spojevi

https://www.ffri.hr/~mdundjer/Elementi%20strojeva%20II/17-ElasticniSpojevi.pdf

7.2 Opruge (spring, Feder) .............................................................................. ... 7.3.1 Čelične cilindrične opruge od okrugle žice . ... Spiralne opruge. [Jelaska 2005, str.

HELIKOPTER — HETEROCIKLIČKI SPOJEVI

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/heterociklicki_spojevi.pdf

azolidin (pirolidin). Heteroaromatski spojevi. Kao što im i ime govori, hetero- aromatski spojevi slični su po svojim svojstvima karbociklič- kim aromatskim ...

3. zavareni spojevi - TFZR

http://www.tfzr.uns.ac.rs/Content/files/0/03%20Zavareni%20spojevi.pdf

Rešenje. Aksijalni otporni moment se računa za površinu koja je zavarena (slika 3.4.) i to za osu y pošto je savijanje oko te ose, odnosno u pravcu x ose: b = 60.

CINKOVI SPOJEVI — CIRKONIJUM

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/cirkonijum.pdf

Njegov najobičniji spoj, silikat ZrSi04, kao mineral zvan cirkon, upotrebljava se već dugo u ... topljeni natrijum-silikat, kremenu kiselinu, natrijum-titanat i že.

BAKAR — BAKARNI SPOJEVI 665

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/bakarni_spojevi.pdf

CuS04 • 5H20, modra galica ili plavi kamen, i bakarni oksiklorid, ... modra otopina kupri-tetramonio-hidroksida [Cu(NH3)4](OH)2,. Schzveizerov reagens, koja se ...

NITRACIJA — NITRO-SPOJEVI

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/nitro_spojevi.pdf

Nitratna kiselina isparuje i zajedno s dušikovim oksidima odvodi se s vrha kolone u kondenzator. Na dnu kolone izlazi razrijeđena sulfat na kiselina, koja se ...

ALUMINIJEVI SPOJEVI — ALUMINIJUM

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/aluminijum.pdf

rastvoriti aluminijum-hidroksid, i to tim više što je manja koncen tracija NaOH u povratnoj lužini. Tačka C prikazuje sastav alu minatne lužine nakon razređenja ...

9. Cjevovodi i spojevi cjevovoda

https://www.ffri.hr/~mdundjer/Elementi%20strojeva%20I/09-ElementiCjevovoda.pdf

240]. Spojni elementi – uzajamno spajanje cijevi, te cijevi s ostalim elementima cjevovoda. Ra- zlikuju se: Rastavljivi spojevi cjevovoda. Navojni spojevi ...

Kemijski elementi i njihovi spojevi

http://eskola.chem.pmf.hr/udzbenik/u59/1%20nemetali.pdf

Komadić sumporne trake, upali na plamenu svijeće i ispusti u porculansku zdjelicu. Odmah spusti stakleno zvono tako da sumporov dioksid ne izlazi u prostoriju ...

Navojni spojevi - Univerzitet Crne Gore

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_19645/objava_35437/fajlovi/XI%20nedjelja%20predavanja.pdf

7 pro 2018 ... navojni spojevi,. - presovani spojevi,. - klinovi i. - opruge. • Nerazdvojivi ili nerastavljivi spojevi su oni koji se ne mogu rastaviti na komponente ...

SAPUNI, kemijski spojevi nastali neutralizacijom mas nih kiselina ...

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/sapuni.pdf

Sapuni se prema svojim svojstvima ubrajaju u detergente, tj. u veliku skupinu površinski aktivnih tvari koje mogu obavljati funkciju čišćenja (v. Detergenti, TE 3 ...

BIOAKTIVNI SPOJEVI SAMONIKLOG MEDVJEĐEG LUKA (Allium ...

https://repozitorij.agr.unizg.hr/islandora/object/agr:1337/datastream/PDF/view

Medvjeđi luk je samonikla biljka iz porodice sunovratki (Amaryllidaceae). U Hrvatskoj ova biljka raste u kontinentalnom i gorskom području, dok je na krajnjem ...

heterociklički aromatski spojevi - Repozitorij Odjela za kemiju

https://repozitorij.kemija.unios.hr/islandora/object/kemos:63/datastream/PDF/view

Najčešće se kao reagens koriste alkil-halogenidi, a kao katalizator spojevi s aluminijem ili željezom. U Friedel-Crafts-ovoj alkilaciji Lewisova kiselina (AlCl3) ...

Učestali leksički spojevi u engleskom jeziku biotehničke ... - Index of

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16262/bdef:Content/download

učestalih leksičkih spojeva, koje u pisanju na engleskom jeziku mogu koristiti ... Glagol u pasivu fragment predloške fraze is shown in figure/fig., is based on ...

Polifenolni spojevi grožđa, vina i komine - Bioactive Winewaste

http://bioactive-winewaste.com/wp-content/uploads/2016/02/%C4%86urko1.pdf

20 stu 2015 ... Slobodni antocijani. • Polimerni pigmenti. Stilbeni. Fenolne kiseline. • Hidroksicimetne kiseline. • Hidroksibenzojeve kiselina. Flavonoli.

Konektorski spojevi optičkih vlakana, karakteristike i ... - Telfor 2008

http://2008.telfor.rs/files/radovi/10_29.pdf

metara optičkog vlakna, što mnogo doprinosi ukupnom slabljenju. Stoga je važno steći potpuno razumevanje mehanizama u procesu povezivanja optičkih ...

alkaloidi kao bioloski aktivni spojevi u hrani - Hranom do zdravlja

http://hranomdozdravlja.com/seminar10/apstrakti/06.Samira_Brkic-Alakaloidi_kao_bioloski_aktivni_spojevi_u_hrani.pdf

To su amidni alkaloidi. Pripadaju grupi protoalkaloida jer se atom azota nalazi van ciklusa i nema bazne osobine. Kapsaicin je prirodni alkaloid, tvar zbog kojeg ...

1 1. ZAŠTITA VODOVA 1.1. KRATKI SPOJEVI U MREŢI Kratki spoj u ...

http://mabacic.eios.hr/oo/ks.pdf

Struje kratkog spoja izazivaju velike smetnje u telekomunikacijskim. ureĎajima i u ... Ako struja kratkog spoja teče kroz zemlju, na mjestu kratkog spoja. (spoja ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.