psihološke abnormalnosti pacijenata sa sindromom iritabilnog kolona

osobina (neurotski poremeaji, hipohondrija, histerične i psihastenične osobine). Bolesnici sa SIK premorbidno pokazuju karakteristike liânosti, koje àdreduju ...

psihološke abnormalnosti pacijenata sa sindromom iritabilnog kolona - Сродни документи

psihološke abnormalnosti pacijenata sa sindromom iritabilnog kolona

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2490-3329/2006/2490-33290602087X.pdf

osobina (neurotski poremeaji, hipohondrija, histerične i psihastenične osobine). Bolesnici sa SIK premorbidno pokazuju karakteristike liânosti, koje àdreduju ...

kvaliteta života oboljelih od iritabilnog kolona - Repozitorij MEFOS

https://repozitorij.mefos.hr/islandora/object/mefos:515/datastream/PDF/view

Sindrom iritabilnog crijeva je bolest s velikom prevalencijom, ali još uvijek bolest o kojoj se ne zna i ne govori previše. S obzirom na to da su simptomi koji se ...

Ishrana hirurških pacijenata Osnovni ciljevi ishrane hiruških pacijenata

http://www.zcue.rs/uploads/files/Akreditacija/Saveti_Za_Pacijente/ISHRANA_HIRURSKIH_PACIJENATA.pdf

Pothranjenost, kao i gojaznost, utiču na pojavu komplikacija i mortalitet, tako da je pre operacije neophodno oceniti stanje ishranjenosti svakog pacijenta.

Liječenje sindroma iritabilnog crijeva - Dr Med | Repozitorij ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:1086/datastream/PDF/view

Sindrom iritabilnog crijeva (SIC) heterogeni je poremećaj koji se manifestira abdominalnim bolovima/nelagodom i promjenama u pražnjenju stolice u obliku ...

Dijetoterapija sindroma iritabilnog crijeva - Zdrava Istra

http://zdrava-sana.istra-istria.hr/uploads/media/Dijetoterapija_iritabilnog_sindroma_crijeva.pdf

Sindrom iritabilnog crijeva je čest poremećaj i javlja se u 10-15% populacije. Drugi nazivi za sindrom iritabilnog crijeva su spastični kolon, spastični kolitis, ...

TUZLANSKA KOLONA

https://www.helsinki.org.rs/serbian/doc/jurisic%20-%20milan%20petrovic.pdf

21 сеп 2009 ... U javnosti Republike Srbije, a najverovatnije i u javnosti nekih drugih sredina bivše. SFRJ, slučaj „Tuzlanska kolona“ je bolno pitanje bivše JNA ...

Dete sa Down sindromom

http://www.milance.edu.rs/file.php/1/kutak/files/prirucnik_za_roditelje.pdf

Nakon detaljnog ispitivanja, lekar Vam sao- pštava da Vaša beba ima Down sindrom. ... sledećoj trudnoći podvrgnu ... ili mozaičnog Down sindroma je jedan na ...

RAK (karcinom) DEBELOG CREVA ( kolona )

http://www.onk.ns.ac.rs/pdf/UputstvaPacijenti/Informator_za_pacijente-CaKOLONA.pdf

Koju vrstu raka (karcinoma) debelog creva imam? Da li može ... operacije samog tumora, podrazumeva se i vađenje ... KOMPLIKACIJE I NEŽELJENA DEJSTVA.

Predmet: Tuzlanska kolona (opt. Ilija Jurišić)

http://www.hlc-rdc.org/wp-content/uploads/2015/10/Tuzlanska_kolona-Izvestaj_zalbeni_postupak_23.09.2015.pdf

Predmet: Tuzlanska kolona (opt. Ilija Jurišić). Apelacioni sud u Beogradu – Odeljenje za ratne zločine. Broj predmeta: Kž1Po2 br. 3/13. Sastav veća: sudije Omer ...

hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom u ... - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8105/2010/0025-81051004280T.pdf

Hemoragijski sindrom bio je slabo izražen, a do normalizacije laboratorijskih nalaza došlo je nakon 15–18 dana. Prilikom praćenja trudnoće tokom bolesti i ...

Kombinovanje više kolona Obrasca POPDV - SOFTEK

https://www.softek.rs/pdf/primljen_ra%C4%8Dun_sa_vi%C5%A1e_pozicija.pdf

Obveznik PDV-a firma Test DOO primila je račun za komunalne usluge u iznosu od 4.530 RSD. Na računu je prikazana utrošena električna energija u iznosu od ...

Indukcija ovulacije kod bolesnica sa sindromom policističnih jajnika

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:1501/datastream/PDF/view

stopa ovulacija bila veća u onim ciklusima kojima je prethodilo prijelomno krvarenje (13). Iako otprilike 80% pacijentica ovulira uz primjenu CC, samo 35-40% ...

Nove spoznaje metaboličkih rizika u žena sa sindromom ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:952/datastream/PDF/view

policistični izgled jajnika, te hirzutizam. No, PCOS je heterogena bolest koja se manifestira vrlo širokim spektrom simptoma i značajki, te su stoga predlagane ...

Stilovi učenja djece i mladih sa sindromom Down - Edukacijsko ...

https://repozitorij.erf.unizg.hr/islandora/object/erf:710/datastream/PDF/view

Ključne riječi: Down sindrom, stilovi učenja, smjernice za poučavanje ... Akronim VAK označava vizualni, auditivni i kinestetički stil učenja, s obzirom na ...

dojenje djece s downovim sindromom - Edukacijsko-rehabilitacijski ...

https://repozitorij.erf.unizg.hr/islandora/object/erf:574/datastream/PDF/view

23 lis 2017 ... ni dude varalice djeci koju se doji“ modifikacija naglašava važnost ovog koraka i glasi: medicinski nužni dodatci ... Ono podržava vezivanje.

Vedenjska terapija za otroke s Tourettovim sindromom - Didakta

http://www.didakta.si/doc/jama_4_%282010%29_Vedenjska_04SI.pdf

Ozadje: Tourettov sindrom je kronična nevrološka motnja, ki se začne v otroštvu. Antipsihotiki so zdravljenje prve izbire za zmerne do hude tike, neželeni učinki ...

Blast gangrena desnog kolona zbog sklopetarne ... - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0042-84500506483I

kom operacije nađena je blast gangrena desnog kolona koja je rešena po ... bno kada je blast povreda debelog creva na vreme prepoz- nata, rezultati ...

Predmet: Tuzlanska kolona opt. Ilija Jurišić - Fond za humanitarno ...

http://www.hlc-rdc.org/wp-content/uploads/2014/02/Tuzlanska_kolona_-Izvestaj_sa_sudjenja_25_11_2013.pdf

25 нов. 2013 ... Predmet: Tuzlanska kolona opt. Ilija Jurišić. Viši sud u Beogradu, Odeljenje za ratne zločine. K-Po2 53/10 (ponovljeno suđenje). Glavni pretres: ...

RELIGIJSKI STRAH I PSIHOLOŠKE POSLEDICE

http://www.ceir.co.rs/images/stories/rit_02/rit_02_religijski_strah.pdf

Karen Hornaj kaže za osećanje krivice da je ili izraz anksioznosti ili odbrana od nje. Ona dalje tvrdi da je neurotičar zbog velike koločine anksioznosti sklon da ...

PSIHOLOŠKE OSNOVE INTONACIJE I RITMA

https://bib.irb.hr/datoteka/567762.P._Rojko_Psiholoke_osnove_intonacije_i_ritma.pdf

Resavo vodo ladna. Mi idemo preko polja. Falila mi se prošena moma. Solčence zahaja. Lazara majka karala. Lazi, Lazi, Lazare. Lado, tipan mi tupa po selo.

kliničke značajke bolesnika sa sindromom sepse - Repozitorij MEFOS

https://repozitorij.mefos.hr/islandora/object/mefos:408/datastream/PDF/view

U bolesnika sa sepsom potrebno je učiniti sljedeće pretrage: sedimentacija eritrocita, kompletna krvna ... 120. Vrući a. Respiratorni. Urinarni. Gastrointestinalni. B ro. j b o le sn ika ... aritmetička sredina vrijednosti visoka – 6,20 ng/mL. 6.52%.

andrijina borba sa digeorge sindromom baza ... - Udruženje ŽIVOT

http://www.zivotorg.org/wp-content/uploads/2017/11/rec-za-zivot-12-priprema-22-.pdf

okviru rubrike Reč stRuke detaljno predstaviti Vilijamsov sindrom. ... jno i stručno predstavila Lesch-Nyhan sindrom, a sad ćemo pokušati da Vam dočaramo ...

Blast gangrena desnog kolona zbog sklopetarne povrede abdomena

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0042-84500506483I

Kod sklopetarnih povreda treba očekivati sekundarne blast povrede koje su moguće na svim organima, a posebno onim ispunjenim vazduhom. K lj u č ne re č i :.

SOCIJALNE REPREZENTACIJE PROŠLOSTI socijano-psihološke ...

http://mhp-journal.ru/upload/Library/Petrovic_N_%282018%29_Socijalne_Reprezentacije_Proslosti.pdf

lokalnih aktera, i interesima manjih zajednica kojima čovek pripada, a na kraju i samim ... 5.90 1.43 356 6.72 0.63 103 5.57 1.52 253 -10.02*** ... pogrešan utisak. Ove, i druge ... epizoda, pomenula više događaja, ili bar ih pominjala češće.

Kultura kao sredstvo i prostor psihološke manipulacije - CIVITAS ...

http://www.civitas.rs/04/article/pdf/Civitas04_article04.pdf

15 нов. 2012 ... Rezime: Kultura i manipulacija su u višeznačnom i višeslojnom odnosu. ... upravljanje (rukovođenje) ljudima kako bi se njihova aktivnost ...

PITANJA PSIHOLOŠKE PROCENE LIČNOSTI I INTEGRACIJE Josip ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0048-5705/2004/0048-57050401143K.pdf

Osnovni kvalitet njegove nove knjige posvećene pitanjima psihološke procene ličnosti i integracije sastoji se u velikom stvaralačkom naporu da se iskažu nova ...

Odnos ranog iskustva i psihološke separacije–individuacije ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/8202/Disertacija9417.pdf?sequence=1&isAllowed=y

iskustva i sekundarne psihološke separacije–individuacije adolescenata. ... terapija, koja se razvijala na temeljima tradicionalnih kognitivno-bihejvioralnih ...

Psihološke potrebe roditelja djece oboljele od dijabetesa

https://ff.unsa.ba/files/zavDipl/19_20/psi/Samira-Seleskovic.pdf

Znaci dijabetesa i simptomi (Perišić i Janković, 2014) se postepeno razvijaju i neprepoznati mogu ostati dugo, posebno kod male djece. Tipični simptomi i ...

rečenice kao dopune uz psihološke glagole u hrvatskom jeziku

https://hrcak.srce.hr/file/256832

rečenične dopune; uzročne rečenice. 1. Uvod. Zavisne surečenice uz pojedine psihološke glagole u literaturi su tumačene različito. Pojedini autori smatraju da ...

Transakcijskom analizom do psihološke otpornosti - Centar Proventus

https://udrugaproventus.org/wp-content/uploads/2018/09/P_Transakcijskom-analizom-do-psiholoske-otpornosti-WEB.pdf

7. 2. Transakcijska analiza (TA). 8. 2.1 Što je to transakcijska analiza. 8. 2.2 Teorija ličnosti - Ego stanja. 10. 2.3 Teorija komunikacije. 14. 2.3.1 Transakcije. 14.

psihološke značilnosti oseb po težki poškodbi glave ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1995/1/DIPLOMSKO_DELO.pdf

Diplomsko delo obravnava – kot že naslov nakazuje – psihološke posledice, ki jih pusti ... Obstaja tudi tako imenovan potravmatski hidrocefalus, ki nastane.

Diplomski rad Utjecaj theta moždanih valova na neke psihološke i ...

https://repozitorij.erf.unizg.hr/islandora/object/erf:434/datastream/PDF/view

Ključne riječi: moždani valovi, theta moždani valovi, hipokampus, pamćenje, ... Delta moždani valovi najniže su frekvencije od svih valova te su povezani s ...

Milanko Čabarkapa, Etički aspekti psihološke selekcije kandidata za ...

http://www.as.edu.rs/pdf/articles/391

veća pažnja poklanja selekciji kandidata za posao (Knežević, 2014), i dodatnim ... Tako, na primer, profesionalna udruženja psihologa imaju svoje etičke kodekse ... Testovi ne bi trebalo da budu korišćeni u svrhe za koje nisu konstruisani.

4.11. Hipertenzija kod pacijenata na dijalizi

http://www.hipertenzija.ba/hemodijaliza-hipertenzija.pdf

pokazala da je nizak sistolni krvni pritisak (<120 mmHg) povezan s povećanim ... biti potrebno kako bi se utvrdila fiziološka važnost endotelinskog faktora.

trijaža pacijenata - judzks

http://judzks.ba/wp-content/uploads/2018/09/trijaza_sevda_dzenana.pdf

nauzeja , povrćanje. • opstipacija ili dijareja. • temperatura 38 – 40 stepeni C. • drhtavica , slabost općeg stanja. • lumbalgija , dorzalgija, artralgija , mialgija.

zakon o pravima pacijenata

http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2013/06/ZAKON-O-PRAVIMA-PACIJENATA.pdf

Ovaj zakon primenjuje se na zdravstvene ustanove, druge oblike zdravstvene službe (u ... Pacijent ima pravo na sve vrste informacija o stanju svoga zdravlja, ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.