obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - Fond PIO Crne Gore

a) Uslov za sticanje prava na invalidsku penziju ako je invalidnost prouzrokovana povredom na ... Značajne su novine koje se uvode u penzijski sistem Crne.

obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - Fond PIO Crne Gore - Сродни документи

obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - Fond PIO Crne Gore

https://www.fondpio.me/pdf/Vodic1%20za%20ostvarivanje%20prava%20iz%20PIO.pdf

a) Uslov za sticanje prava na invalidsku penziju ako je invalidnost prouzrokovana povredom na ... Značajne su novine koje se uvode u penzijski sistem Crne.

o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - Fond PIO Crne ...

https://www.fondpio.me/zakoni/odoprinosimazaobavezno.pdf

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi), u smislu ovog zakona su: 1) doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;.

ZA VAS - Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

http://fzocg.me/documents/Publikacija/Publikacija_Forum.pdf

Privremenu spriječenost za rada preko 30 dana utvrđuje prvostepena ljekarska komisija na predlog izabranog doktora. Privremena spriječenost za rad po ...

Untitled - Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

https://fzocg.me/Administracija/Documents/157008445910.%20Cjenovnik%20zdravstvenih%20usluga%20transfuziologije.pdf

4,37. 6,00. X12003 Određivanje krvne grupe (ABO/epruveta). X12045 | Određivanje krvne grupe ABO/gel metoda. X12004 | Ispitivanje RH-D antigena/epruveta.

lista ljekova - Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

http://fzocg.me/documents/Lista_ljekova/Lista_ljekova_2018.pdf

J01MB04 pipemidna kiselina kapsula, tvrda. Hemofarm. Pipem. 200mg 20x200mg. R; SZ. 0.99 €. 0.41 €. 1.40 €. J01MB04 pipemidna kiselina kapsula, tvrda.

Katalog propisa 2016 - Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

http://fzocg.me/documents/Bolovanja_2016/Pravilnik_o_nacinu_ostvarivanja_prava_na_privremenu_sprijecenost_za_rad_i_ostvarivanja_prava_na_naknadu_zarade_za_vrijeme_privremene_sprijecenosti_za_rad.pdf

27 јул 2016 ... tekstu: Ljekarska komisija), po pravilu uz lično prisustvo osiguranika, ... za rad u trajanju do 15 dana odobrava izabrani doktor, a preko 15 dana Ljekarska ... Član 30. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi ...

Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko ... - vrifbih

http://www.vrifbih.ba/javni-izvj/Report.aspx?id=7027

23 svi 2014 ... Do datuma stupanja Zakona na snagu, M4 obrasci su se predavali ... tri godine i izvršenje migracije podatka sa starog na novi sistem, a.

izvještaj 19.07.-25.07. - Fond PIO Crne Gore

http://www.fondpio.me/analiticke/pdfs/22-IZVJE%C5%A0TAJ%2019.07.-25.07..pdf

21 јул 2014 ... GALERIJA PODOVA SINTELON. 510. 000000001116607. OBUSTAVE NA PENZIJE ZA VI-2014. 442,67. 22.7.2014. 40095129. 42320000000.

Putni nalog - Fond PIO Crne Gore

http://www.fondpio.me/statistika/Putni%20nalog/putni0001.pdf

TODOC. 27213. Obrazac putnog naloga za teretno vozilo (PN-2) eretnog lista ... PUTNI NALOG. ZA TERETNO ... NALOG N° 011538. ZA PUTNIČKI AUTOMOBIL.

dušan perović - Fond PIO Crne Gore

https://www.fondpio.me/CV-s/Du%C5%A1an%20Perovi%C4%87.pdf

Angažovanje. Pored redovnih obaveza, vodio je međunarodne pregovore u vezi javnog duga i pregovore u vezi zaduživanja Crne Gore. Vlada Crne Gore ...

potvrda o životu - Fond PIO Crne Gore

https://www.fondpio.me/zahtjevi/POTVRDA%20O%20%C5%BDIVOTU-1.pdf

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore. Bulevar Ivana Crnojevića 64, 81000 Podgorica. POTVRDA O ŽIVOTU I STATUS KORISNIKA PENZIJE.

zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju - Fond PIO Crne Gore

https://www.fondpio.me/zakoni/Z%20%20A%20%20K%20%20O%20%20N%20o%20P%20I%20O.pdf

Osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 40 godina staža osiguranja. ... sposobnosti, za izračunavanje godišnjeg ličnog koeficijenta uzimaju se ... njegove smrti i to pravo joj pripada od dana smrti osiguranika, odnosno korisnika.

DOBROVOLJNO PENZIJSKO OSIGURANJE I DOBROVOLJNI ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/5935/Disertacija3867.pdf?sequence=2&isAllowed=y

DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND. 23. 1.1. Osnovna obeležja dobrovoljnog penzijskog fonda. 23. 1.2. Osnivanje i naziv fonda. 25. 1.3. Prospekt. 30. 1.4.

o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - pio

https://www.pio.rs/sites/default/files/Zakon%20o%20doprinosima%20za%20obavezno%20socijalno%20osiguranje-2019.pdf

invalidsko osiguranje po osnovu zaposlenja, odnosno po osnovu samostalne delatnosti ... umetnike je oporezivi prihod po osnovu obavljanja umetničke delatnosti na ... Zahtev za povraćaj plaćenih doprinosa iz stava 9. ovog člana podnosi se na ... Obrazac iz stava 10. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove ...

Obavezno zdravstveno osiguranje u RS - paket prava

https://www.zdravstvo-srpske.org/files/dokumenti/2012_Fond_Brosura_Paket_p.pdf

Фонда ће бити овјерена здравствена књижица и онда када за њих није уплаћен ... здравствена књижица, али ће Пореска ... књижице буде изгубљена?

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

http://uzmiracun.rs/htdocs/Files/01276/zakon-o-doprinosima-za-obavezno-socijalno-osiguranje.pdf

ЗАКОН. О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ. (''Службени гласник РС'' број 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, ...

o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon-o-doprinosima-za-obavezno-socijalno-osiguranje.pdf

7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 ... Ovim zakonom uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (u daljem ... zaposleni ostvari od poslodavca, na koja se ne plaća porez na zarade ...

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - NSZ-a

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/13/13522_zakon_o_doprinosima_za_obavezno_socijlno_osiguranje.pdf

27) Najniža mesečna osnovica doprinosa je najniži iznos na koji se ... primenjuje se zaključno sa isplatom zarade za mesec decembar 2017. godine, shodno ...

obavezno osiguranje stečajnih upravnika u ... - Tokovi osiguranja

http://tokoviosiguranja.edu.rs/wp-content/uploads/2018/03/12-04_2.pdf

stečajnih upravnika, ali i nova pojava – povezivanje stečajnog upravnika s pra- ... zato što nije bila utvrđena lista stečajnih upravnika, što nije bio donet pravilnik.

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon-o-doprinosima-za-obavezno-socijalno-osiguranje.pdf

ZAKON. O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE. ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 ...

program razvoja lovstva crne gore za period 2014 - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=188236&rType=2

Zec obični - Brojno stanje ove vrste divljači u 01.04.2004. godini iznosilo je 26.471 jedinka. ... kukuruz i zob, a od sočne hrane stočnu repu, stočni kelj i šargarepu. ... rupama koje sama kopa ili sklonište nalazi u ved iskopanim rupama jazavca.

pravci razvoja crne gore 2018-2021. godine - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=297334&rType=2&alphabet=cyr

godine u prvu godinu osnovnih studija, na javnim ustanovama visokog ... P aksa je pokazala od eđe e edostatke koji se od ose a st ateško pla i a je i ... 1000 (2015-2017) sklopljeno je 376 ugovora za kupovinu stanova po povoljnim uslovima, ...

glasilo hrvata crne gore - Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

http://beta.hrvaticg.com/wp-content/uploads/2018/03/hg-147-148-web.pdf

njom istom s ruku res'jecam bez! Onamo, 'namo... za brda ona. Milošev, kažu, prebiva grob! Onamo pokoj dobiću duši, kad Srbin više ne bude rob. Knjaz Nikola ...

almanah fudbalskog saveza crne gore - Fudbalski savez Crne Gore

https://fscg.me/files/documents/1133/Almanah%20fscg%202016-17_web.pdf

DEČIĆ: Mijatović Milan, Mihailović Nikola, Mijušković Ivan, Božanović Matija, Pepić ... Ognjanović Dejan, Maraš Luka, Kotorac Dejan, Pajović Lazar – Bokelj.

Futsal reprezentacija Crne Gore 2009 – 2019. - Univerzitet Crne Gore

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_1259/objava_53829/fajlovi/Lazar%20Karadzi%C4%87,%2008.10

kojim se mali fudbal igrao na američkom kontinentu. Ta je kovanica ... dimenzije terena za igru koje moraju da bude pravougaone, njegova dužina ne veća od.

Strategija razvoja saobraćaja Crne Gore 2019 ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=367876&rType=2

saobraćaja za razliĉite vrste investicija po razliĉitim vidovima saobraćaja. Tabela 3.4: Karakteristike sistema za upravljanje sredstvima18. Karakteristike. Opis.

katastarske parcele broj 841/6 u svojini Crne Gore - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=329531&rType=2

Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - katastarske parcele broj 841/6, u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 485 KO Bistrica, ...

Bilten Vrhovni sud Crne Gore 1/2019 - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3ZyaHMvL2RvYy9CaWx0ZW5fMS0yMDE5LnBkZg===

odluke drugostepenog suda kojom je odlučeno o glavnom zahtjevu i o kamati u vrijednost ... mjesto, nesumnjivo je da se ne radi o radnom sporu o zasnivanju, postojanju i ... Prvostepeni sud nalazi da potvrda ne predstavlja dokaz da je pravni prethodnik ... Iz rješenja Fonda PIO Crne Gore, Područno odjeljenje Podgorica.

strategija upravljanja vodama crne gore - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=280146&rType=2

Dostignute faze razvoja upravljanja vodama u Crnoj Gori. 56. 4.3. Stanje u ... Mapa plaža na Crnogorskom primorju ... Hercegovina, Hrvatska, Slovenija i Srbija).

JevreJske zaJednice crne Gore - Jevrejska zajednica Crne Gore

http://www.jevzajcg.me/knjige/Almanah56.pdf

23 авг 2017 ... br.5-6; izlazi na 6 mjeseci; Godina iii; issn 2337-0157 ... Violinista na krovu ...........................................................................................................116. 26.

Inženirska zbornica Črne gore (Inženjerska komora Crne Gore ... - IZS

http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/imenik/odlok_o_ustanovitvi_inzenirske_iniciative_za_regionalno_sodelovanje.pdf

(Inženjerska komora Crne Gore). Hrvaška zbornica gradbenih inženirjev. (Hrvatska komora inženjera građevinarstva). Zbornica pooblaščenih arhitektov in ...

Pravilo službe Vojske Crne Gore - Vojska Crne Gore

http://www.vojska.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=272218&rType=2&file=Pravilo slu%C5%BEbe Vojske Crne Gore.pdf

Civilno lice u službi u Vojsci oslovljava se prema dužnosti ili zvanju sa: " ... mora biti uredno savijena (povezana) tako da ne prelazi gornji dio okovratnika košulje; oblik ... frizure treba biti takav da se ne vide šiške ispod kape, odnosno šljema,.

Stomatološke komore Crne Gore - Stomatološka komora Crne Gore

http://www.stomkomcg.me/Bilten5.pdf

kontrolom ordinacija i postupanja u slu ajevima kada do e do problema. Žale se na ... Dok Stomatološka poliklinika (Poliklinika) radi sma- njenim kapacitetom ...

1/16 finala Kupa Crne Gore - Fudbalski savez Crne Gore

https://fscg.me/files/documents/1948/1-16%20finala.pdf

Fudbalski savez Crne Gore. Bulevar Veljka Vlahovića bb, 81000 Podgorica. Tel: 382 20 445 600. Fax: 382 20 445 600, 382 20 445 660. E-mail: [email protected].

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.