Crvena lista gljiva FBiH - Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Gljive u Bosni i Hercegovini su jako slabo istražene. Uvidom u ... Poler, A. (1991) Sakupljajmo jestive gljive-I izdanje, “Svjetlost” Zavod za udžbenike i nastavna ...

Crvena lista gljiva FBiH - Federalno ministarstvo okoliša i turizma - Сродни документи

Crvena lista gljiva FBiH - Federalno ministarstvo okoliša i turizma

https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/okolis/Crvena%20lista%20gljiva%20FBiH.pdf

Gljive u Bosni i Hercegovini su jako slabo istražene. Uvidom u ... Poler, A. (1991) Sakupljajmo jestive gljive-I izdanje, “Svjetlost” Zavod za udžbenike i nastavna ...

Crvena lista faune FBiH - Federalno ministarstvo okoliša i turizma

https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/okolis/Crvena%20lista%20Faune%20FBiH.pdf

Knjiga 3. CRVENA LISTA FAUNE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ... koji je nadgradio poznavanje faune mrava Bosne i Hercegovine od 57 vrsta do 89 ... Entomološko društvo Srbije, Srbija, Zbornik plenarnih referata i rezimea, pp: 43.

Crvena lista flore FBiH - Federalno ministarstvo okoliša i turizma

https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/okolis/Crvena%20lista%20Flore%20FBiH.pdf

Rasprostranjenost Planinska biljka koja raste na serpentinama u borovim šumama istočne Bosne ... Čvrsnica pod Drinačom (1700 m), Prenj – Babin klanac, Glogovo pl. Osnovne ... Vučji zub, Mali Štitnik, iznad Orjenske lokve, Dobri do kod ...

Močvara u pepelu - Federalno ministarstvo okoliša i turizma

https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/okolis/Fondeko%20svijet%2034.pdf

uspostavlja tako važna i neophodna veza čovjek – priroda, koja... 50. 34. 39. Mr. edin ... Čekajući da se oformi ... življenja, sunce je jedan od najfrekventnijih.

Natura 2000 u BiH - Federalno ministarstvo okoliša i turizma

https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/okolis/Natura%202000%20-%20Managment%20Plans%20LL.pdf

31 ožu 2015 ... 4.3.3 Cilj za zonu pećina i jama. 143. 4.3.4 Planirane aktivnosti u zoni pećina i jama ... Hrana odraslih četvoroprugih smukova uglavnom se.

opstanak je različitost - Federalno ministarstvo okoliša i turizma

https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/okolis/Fondeko%20Svijet%2032_PREVIEW.pdf

vali tekst novog Strateškog plana Konvencije za razdoblje 2011. ... tekstu zadataka i ciljeva u provođenju ključ- ... Najveće zagađenje rijeka Miljacka prima.

Prerada ribe - Federalno ministarstvo okoliša i turizma

https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/okolisne-dozvole/Prerada_ribe.pdf

proizvodnju pljeskavica od ribljeg mesa. Riba koja se koristi za preradu je uglavnom uzgojena u vlastitim ribogojilištima. Ribe se obično kolju, čiste, peru, ...

Proizvodnja piva - Federalno ministarstvo okoliša i turizma

https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/okolisne-dozvole/Proizvodnja_piva.pdf

operatorima pogona i postrojenja iz sektora proizvodnje piva koji pripremaju ... stoku, ponovno koristio u procesu fermentacije, koristio za pravljenje lijekova, ...

Prirodno-matematički fakultet - Federalno ministarstvo okoliša i turizma

https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/okolis/Invazivne%20vrste_F%20BiH_Dorada_Decembar_2019.pdf

27 lip 2006 ... Narodni naziv svilenica, cigansko perje. Kratak opis vrste ... Narodni naziv grmolika heljda, srebrna ĉipka, srebrnasti dvornik. Kratak opis vrste.

Prerada voća i povrća - Federalno ministarstvo okoliša i turizma

https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/okolisne-dozvole/Prerada_voca_i_povrca.pdf

Dijagram toka prerade krompira i mrkve – primjer postrojenja iz Finske............. 163. Slika 23. ... Koncentrirani voćni sok od kontinentalnog voća. (jabuka, kruška ...

Klaonice krupne stoke - Federalno ministarstvo okoliša i turizma

https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/okolisne-dozvole/Klaonice_krupne_stoke.pdf

Tabela 4-4 Uobičajeni okolišni problemi u klaonicama . ... Tabela 8-1 Rezultati devet pokaznih projekata . ... Voda se zadržava u njima sve dok se mast ne.

vješće o stanju okoliša u BiH.pdf - Federalno ministarstvo okoliša i ...

https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/okolis/Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20stanju%20okoli%C5%A1a%20u%20BiH.pdf

Umweltbundesamt GmbH (Austrijska agencija za zaštitu okoliša). Lektor: ... EEA - Evropska agencija za okoliš (European Environment Agency) ... ministarstva nadležnog za finansije, Ekonomsko-socijalnog savjeta RS-a, Privredne komore. RS-a, te ... Preporuka 6 - Unaprijediti Registre ispuštanja i prenosa zagađenja (eng.

Proizvodnja i prerada mlijeka - Federalno ministarstvo okoliša i ...

https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/okolisne-dozvole/Proizvodnja_i_prerada_mlijeka.pdf

Sektor proizvodnje i prerade mlijeka ima dugu tradiciju u Bosni i Hercegovini. Trenutno postoji 44 registrovane mljekare u BIH. Prostorno su raspoređene svuda ...

Zakon o bibliotečkoj djelatnosti FBiH - Federalno ministarstvo ...

http://fmks.gov.ba/stara/kultura/legislativa/fbih/36.pdf

Zakon o bibliotečkoj djelatnosti. Izvorno Službeni list Republike Bosne i Hercegovine br. 37/95. I - OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim Zakonom uređuje se ...

federalno ministarstvo zdravstva 1173 pravilnik - ZZJZ FBiH

http://www.zzjzfbih.ba/wp-content/uploads/2018/10/FMZ-Pravilnici-medicinska-dokumentacija-sl-N-61-18-ilovepdf-compressed.pdf

(2) Medicinska dokumentacija iz stava (1) ovog člana vodi se u pisanom i elektronskom obliku saglasno Zakonu o evidencijama u oblasti zdravstva. Član 3.

Lista klasifikovanih supstanci - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=145823&rType=2

R: 22-43-50/53. S: (2-)36/37-60-61. 015-157-00-0 fosfinska kiselina; [1] fosfitna kiselina [2]. 237-066-7 [1]. 233-663-1 [2]. 13598-36-2 [1]. 10294-56-1 [2]. Xn; R22.

Akcijski plan razvoja kulturnog turizma - Ministarstvo turizma

https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AA_2018_c-dokumenti/akcijski%20planovi/003_160128_akc_p_kultur.pdf

kretanja vezanih uz kulturni turizam u svijetu te vezanih uz spoznaje o kretanju kulturnog turizma u Hrvatskoj. • Analize stanja kulturno-turističke ponude i ...

Strategija razvoja turizma - Ministarstvo turizma

https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/160120_1-sast_medjmint_vijece.pdf

Glavni razvojni cilj. • Operativne strategije. • Uloga Međuministarskog vijeća. • Akcijski plan. • Očekivani učinci. Sadržaj. 2. Strategija razvoja turizma RH do 2020 ...

ELABORAT zaštite okoliša [PDF] - Ministarstvo zaštite okoliša

https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/ARHIVA%20DOKUMENATA/ARHIVA%20---%20OPUO/2015/elaborat_zastite_okolisa_44.pdf

utjecaja zahvata na okoliš za koju je nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. ... povrća, linije za proizvodnju sokova od voća i povrća i komorne sušare za voće, povrće i ljekovito bilje. U sklopu linije ... Pri izradi suhomesnatih prerađevina iskošteno meso se ostavlja 6-10 sati da se ohladi, melje se i ... Idejni projekt br.

ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Opuo/05_03_2019_Elaborat_Vinski_Vrh.pdf

Usvojeno Vaer. = 10,75 m × 6 m × 3,5 m = 225,7 ... planiranih prometnica. Gradnja magistralnih kolektora odvodnje, zajedno s možebitnim pročistačima izvan.

federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 569 ...

https://fmpvs.gov.ba/wp-content/uploads/2017/Poljoprivreda%20legislative/Poljoprivreda-pravilnici/Pravilnik-pcela-31-18.pdf

25 tra 2018 ... prirodnog rojenja, vještačko razrojavanje, uzgoj pčelinjih matica i slično); o) "košnica" je nastamba koja sadržava zajednicu pčela medarica ...

1. Okolišna dozvola za FIS doo Vitez - Federalno ministarstvo ...

https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/okolisne-dozvole/FIS%20doo%20Vitez.pdf

... rjesavajuci zahtjev operatora FIS d.o.o. Vitez, na osnovu cl. 71. i 72. Zakona 0 zastiti okolisa ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 33/03, 38/09), ), clanka 27.

PREDNACRT ZAKONA O LOVSTVU I - Federalno ministarstvo ...

https://fmpvs.gov.ba/wp-content/uploads/2017/Sumarstvo-lovstvo/Propisi-u-izradi/20.3.19.-Prednacrt-ZOL.pdf

10. čagalj (Anis aureus). 11. dabar (Castor fiber L.) 12. mungos (Herpestes auropunctatus). 13. rakunopas (Nyctereutes procyonoides). 14. lisica (Vulpes vulpes).

Bosna i Hercegovina - Federalno ministarstvo pravde

http://fmp.gov.ba/bs/lista-stalnih-sudskih-tumaca-u-federaciji-bih.html?file=files%2FPDF%2FListe%2FTumaci%2F%C4%8CE%C5%A0KI.pdf

L I S T A. STALNIH SUDSKIH TUMAĈA ZA ĈEŠKI JEZIK. NA PODRUĈJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE. Red. Broj. PREZIME I IME. ADRESA.

106 pravilnik - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i ...

https://fmpvs.gov.ba/wp-content/uploads/2017/Veterinarstvo/Veterinarstvo-pravilnici/vet-prav516.pdf

22 јан 2016 ... stanice, klinike, samostalne veterinarske prakse, veterinarske ... *Veterinar iz jedne veterinarske ambulante može biti prijavljen samo za jedno.

umarstva i vodoprivrede - Federalno ministarstvo poljoprivrede ...

https://fmpvs.gov.ba/wp-content/uploads/2017/Sumarstvo-lovstvo/Sumarstvo-pravilnici/Pravilnik6605.pdf

DIVLJI BADEM, VEBIJEV BADEM [Pru nus webii. (Spach) Vierh.] HRVATSKA SIBIREJA (Sibiraea croatica Degen). (^vrsnica, ^abulja). MUNIKA, BJELOKORI ...

Na osnovu člana 7 - Federalno ministarstvo poljoprivrede ...

https://fmpvs.gov.ba/wp-content/uploads/2017/Poljoprivreda%20legislative/Poljoprivreda-pravilnici/pravpolj0214.pdf

za proizvodnju rakija i voćnih vina u pogledu prostora, opreme i stručnog kadra, vođenje evidencija ... rakije u kljuk i za vrenje, b) destilaciju, doradu, njegu,.

Preuzmi - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i ...

https://fmpvs.gov.ba/wp-content/uploads/2017/Publikacije/Operativni-program/9-Operativni-program-za-biljne-genetske.pdf

Voćni rasadnik. “Srebrenik“, ... Voćni Rasadnik Srebrenik. Voćarstvo. Mr. ... Lipolist. Vinova loza. Vitis vinifera. Menigovka. Vinova loza. Vitis vinifera. Nadidžar.

stajski otpad sa peradarskih farmi - Federalno ministarstvo ...

https://fmpvs.gov.ba/wp-content/uploads/2019/03/vet-pst.pdf

ĉine stajnjak, koji je po završetku turnusa potrebno ukloniti iz objekata peradarskih farmi. Feces i urin, kao osnovni proizvod peradi koji se izluĉuje iz organizma, ...

Zakon o kulturnim dobrima BiH - Federalno ministarstvo kulture i ...

http://fmks.gov.ba/stara/kultura/legislativa/bih/42.pdf

(Predmet Zakona). Zakonom o kulturnim dobrima Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon) uređuju se vrste kulturnih dobara, uspostavljanje zaštite nad ...

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavilo je dana 03.12 ...

http://fmpu.gov.ba/download/liste/ListaStrucnihLicaWeb_032019-4.pdf

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavilo je dana 03.12.2018. godine javni ... (35) EMIR HADŽISMAILOVIĆ. 157. ... (25) EDIN ALIČKOVIĆ. 397.

Na osnovu člana 33 - Federalno ministarstvo energije, rudarstva i ...

https://fmeri.gov.ba/media/1149/pravilnik_odredjeni_poslovi_cro.pdf

stručni ispit jest ispit kojega prema Zakonu o rudarstvu Federacije Bosne i ... imovine, stvarno-pravnih odnosa, zaštite od požara, zaštite od prirodnih i drugih.

federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 523 rješenje ...

http://www.vladahbz.com/sadrzaj/dokumenti/ministarstvo-poljoprivrede-vodoprivrede-i-sumarstva/PRAVILNIK%20o%20veterinarsko-zvotinjskog%20podrijetla.pdf

20 ožu 2013 ... pojedinačnih odluka o javnim nabavkama u skladu sa odredbama Zakona ... prispjele ponude, sačini zapisnik o otvaranju ponuda, ocijeni prispjele ponude ... tvrtke maloprodajnog objekta, datum isporuke i količinu. (2) Izjavu ...

federalno ministarstvo zdravstva - Stomatološki fakultet sa klinikama

http://sf.unsa.ba/wp-content/uploads/2013/04/Plan_i_program_specijalizacija_17-11.pdf

Rad na bolni~kim odjeljenjima. Usvojiti iskustva, znanja i vje{tine uzimanju anamneze i ... uklanjanje nakupina masti upotrebom liposukcije s dermolipektomijom.

Strateški plan ruralnog razvoja BiH - Federalno ministarstvo ...

https://fmpvs.gov.ba/wp-content/uploads/2017/Ruralni-razvoj/Strateski-plan-BiH.pdf

tov u sistemu krava-tele i za uzgoj ovaca i koza (koje pašom mogu da obezbijede i 70% ... Proizvodnja šarana i drugih ciprinidnih vrsta ribe se smanjuje ... Isplativost novih ekonomskih aktivnosti koje primaju podršku iz okvira ove mjere, bit će.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica za 2005.g - vrifbih

http://www.vrifbih.ba/javni-izvj/Report.aspx?id=8349

nedosljedna primjena Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih ... od 5.850,00 KM ) koji je isplaćen na osnovu Odluke ministra o isplati poklon bona uposlenicama za 8. mart i iznos od 11.250,00 KM ( bruto iznos od 16.875 ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.