000 28-08 Zakon o unutrašnjoj plovidbi Brčko Distrikta BiH

brodova i ostalih plovila, Kapetanija Distrikta je dužna da naredi da odreñeni ... isprava i knjiga kao i pregledom broda ili njegovih dijelova. ... (3) Visinu naknade za polaganje stručnog ispita za sticanje stručne osposobljenosti za upravljanje ...

000 28-08 Zakon o unutrašnjoj plovidbi Brčko Distrikta BiH - Сродни документи

000 28-08 Zakon o unutrašnjoj plovidbi Brčko Distrikta BiH

https://skupstinabd.ba/3-zakon/ba/Zakon%20o%20unutras--njoj%20plovidbi%20Brc--ko%20Distrikta%20BiH/000%2028-08%20Zakon%20o%20unutras--njoj%20plovidbi%20Brc--ko%20Distrikta%20BiH.pdf

brodova i ostalih plovila, Kapetanija Distrikta je dužna da naredi da odreñeni ... isprava i knjiga kao i pregledom broda ili njegovih dijelova. ... (3) Visinu naknade za polaganje stručnog ispita za sticanje stručne osposobljenosti za upravljanje ...

000 24-07 Zakon o prekršajima Brčko distrikta BiH - Skupština Brčko ...

https://skupstinabd.ba/3-zakon/ba/Zakon%20o%20prekrs--ajima%20Brc--ko%20Distrikta%20BiH/000%2024-07%20Zakon%20o%20prekrs--ajima%20Brc--ko%20distrikta%20BiH.pdf

b) Registar novčanih kazni je baza podataka o novčanim kaznama za prekršaje propisana ... c) broj kaznenih poena koje zakon propisuje za takav prekršaj.

ZAKON O PUTEVIMA BRČKO DISTRIKTA BiH - Putevi Brčko

http://www.putevibrcko.ba/wp-content/uploads/2014/01/Zakon-o-putevima-43-04.pdf

ZAKON. O PUTEVIMA BRČKO DISTRIKTA BiH. I. OPĆE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom uređuje se pravni položaj javnih puteva u Brčko distriktu BiH, ...

Porodicni zakon Brcko Distrikta - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/porodicni_zakon_brcko_distrikta.pdf

Ako na dan odreen za zaključenje braka ne dou jedan ili oba bračna partnera, a izostanak ne ... (3) Dobitak od igara na sreću je bračna tekovina. (4) Prihodi od ...

ZAKON O SLATKOVODNOM RIBARSTVU BRČKO DISTRIKTA BiH

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bih135214.pdf

9. matica je spolno dozrela riba, bez obzira na spol; ... cjelinu i ima uslove za ribolov, akvakulturu i zaštitu riba, stručno sistemsko praćenje i primjenu ... (1) Dozvole za sticanje ribolovačkog prava u rekreativno-sportskom ribolovu nosiocu ribolovačkog ... novčane kazne obavezno se izriče i zaštitna mjera oduzimanja riba ...

001 34-18 Zakon o volontiranju - Skupština Brčko distrikta BiH

https://skupstinabd.ba/3-zakon/ba/Zakon%20o%20volontiranju/001%2034-18%20Zakon%20o%20volontiranju.pdf

U smislu ovog zakona volontiranje je organizovano i dobrovoljno ulaganje vremena, ... zakonom, drugim propisom i ugovorom, osim ugovora o volontiranju,.

ZAKON O RADU BRĈKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

https://www.zzzbrcko.org/zakoni/1.pdf

prestanak ugovora o radu, prava i obaveze koje proizlaze iz radnog odnosa, ... poslodavac" je svako fizičko ili pravno lice koje na osnovu ugovora o radu.

Zakon o notarima Brcko Distrikta Bosna i Hercegovina - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon_o_notarima_Brcko_distrikta.pdf

Z A K O N. O NOTARIMA BR KO DISTRIKTA. I. OSNOVNE ODREDBE lan 1. Cilj zakona. Ovim zakonom ure uju se organizacija, ovla tenje, na in rada, kao i ...

PRAVILNIK o uniformi Policije Brčko distrikta BiH - Policija Brčko ...

https://policijabdbih.gov.ba/pravilnici/pravilnik%20o%20uniformi%20policije%20bd.pdf

g) kravate, h) pulovera, i) kratke jakne ... i) sredstva za vezivanje - PVC lisice jednokratne, j) sredstva za vezivanje - lisice metalne, k) službena palica, l) taktička ...

ZAKONO PRAZNICIMA BRČKO DISTRIKTA BiH - Skupština Brčko ...

https://skupstinabd.ba/3-zakon/ba/Zakon%20o%20praznicima%20Brc--ko%20Distrikta%20BiH/000%2019-02%20Zakon%20o%20praznicima%20Brc--ko%20Distrikta%20BiH.pdf

Z A K O N. O PRAZNICIMA BRČKO DISTRIKTA BiH. Član 1. Ovaj zakon reguliše zvanične praznike Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ...

Predlog zakona o pravima putnika u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi

https://www.paragraf.me/nacrti_i_predlozi/predlog-zakona-o-pravima-putnika-u-pomorskoj-i-unutrasnjoj-plovidbi.pdf

5) putnički prevoz je prevoz putnika morem ili unutrašnjim plovnim putevima ... pokretljivosti, prihvatljivu alternativnu vrstu prevoza u putničkom saobraćaju ili na ... Gore”, broj 41/2018), Ministarstvo saobracaja i pomorstva organizovalo je ...

pravilnik - Policija Brčko distrikta BiH

https://policijabdbih.gov.ba/pravilnici/Pravilnik%20o%20detaljnom%20izgledu,%20boji,%20opisu,%20sirovinskom%20sastavu%20i%20vremenu%20trajanja%20uniforme%20Policije%20Brcko%20distrikta%20BiH.pdf

(6) Kravata je od materijala je tamno plave boje, sirovinskog sastava 60 % vuna i 40% poliester, težina: 200 g/m2 ( ± 3% ) , sa čvorom i gumenom trakicom za ...

Zbirka medijskih objava - Vlada Brčko distrikta BiH

http://vlada.bdcentral.net/content/DownloadAttachment/?id=b82dbe1f-0ac6-436f-a563-de4c5fdc18a0&langTag=bs

30 нов. 2019 ... Brčkog”, dodijeljena je pred- stavi "Sjećaš li se. Doli Bel" u produkciji. Kamernog teatra. 55. Sarajevo, dokje nagrada za najbolji dramski tekst ...

Direktor Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, na osnovu ...

https://www.zzzbrcko.org/Javni%20poziv/Liste%20teze%20zaposljiva%20lica%202017/Odbijeni.pdf

27 јул 2017 ... „ŽELJO“ DOO. TANJA MIHAJLOVIĆ. 17/62. „JOY MARKETING“ DOO. ELVEDIN OSMANOVIĆ. 18/104. „DERBY TRADE“ DOO. BILJANA MIĆIĆ.

pravilnik - Odjeljenje za javnu sigurnost - Vlada Brčko distrikta BiH

http://js.bdcentral.net/content/DownloadAttachment/?id=a5c336ec-237a-4076-b816-d1d1da95c4bb&langTag=bs

Opći uslovi za izdavanje licence su: ... (1) Posebni uslovi za izdavanje licenci za izradu prostorno-planske dokumentacije su: ... g) građevinarstva i arhitekture;.

Lista pitanja za test općeg znanja - Policija Brčko distrikta BiH

https://policijabdbih.gov.ba/images/Test_Opsteg_znanja_2017_web_hr.pdf

2 lip 2017 ... Ko je napisao poemu „Mostarske kiše“? a) Aleksa Šantić b) Pero Zubac c) Meša Selimović. 75. Autor djela „Stepski vuk“ je: a) Herman Hesse.

позив за писмени тест општег знања - Policija Brčko distrikta BiH

https://policijabdbih.gov.ba/images/konkurs2013/KONKURS2017/PONOVLJEN_poziv_za_pismeni_test_opsteg_znanja_2017_P_SRP.pdf

БАХОР. ЕМИР. Изудин. Брчко. 9. БАНДА. БЕЛМИН. Авдија. Брчко. 10. БАШИЋ. КЕМАЛ. Сабит. Брчко. 11 ... Мерсед. Брчко. 18. ЋАТОВИЋ. АБДЕЛ. Фехим.

pitanja za pismeni test rada na računalu - Policija Brčko distrikta BiH

https://policijabdbih.gov.ba/images/2017_Pitanja_racunari_web_hrvatski.pdf

Standardan raspored slova na tastaturi računala je: ... a) Cut b) Copy c) Paste. 38. Kombinacija tastera Ctrl V koristi se u Windows aplikacijama za komandu:.

Mjesečni bilten - Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta Korisni linkovi

http://www.zzzbrcko.org/bilten/bilten%20april.pdf

1 апр 2017 ... Program Coke. Summership je jedan od načina na koji Coca-Cola HBC B-H Sarajevo nastavlja na praktične i primjenjive načine mladima ...

vođa sektora-područni policajac gluhovi ć ... - Policija Brčko distrikta

http://www.policijabdbih.gov.ba/sektori/Sektor%20Gluhakovac.pdf

E.mail: [email protected]. PODRUČJE SEKTORA. Bezbjednosno-Sigurnosni sektor obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Gluhakovac,. Grbavica ...

poziv za pismeni test opšteg znanja - Policija Brčko distrikta BiH

https://policijabdbih.gov.ba/images/saopstenje/poziv_za_pismeni_test_opteg_znanja_2017_P_BOS.pdf

29 мај 2017 ... MANIGODA. DEJAN. Zoran. Brčko. 65. MARIĆ ... Vladimir. Brčko. 120. ŽIVKOVIĆ. NATALIJA. Joso. Orašje. 121. ŽIŽIĆ. SMAIL. Muhamed. Brčko.

poziv za pismeni test opšteg znanja - Policija Brčko distrikta

https://policijabdbih.gov.ba/images/saopstenje/poziv_za_pismeni_test_opteg_znanja_2017_P_BOS.pdf

29 мај 2017 ... MANIGODA. DEJAN. Zoran. Brčko. 65. MARIĆ ... Vladimir. Brčko. 120. ŽIVKOVIĆ. NATALIJA. Joso. Orašje. 121. ŽIŽIĆ. SMAIL. Muhamed. Brčko.

ZAKON O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA

https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Zakon_o_plovidbi_i_lukama_unutarnjih_voda%5B1%5D.pdf

(1) Ovim se Zakonom ureĊuje plovidba unutarnjim vodama Republike Hrvatske, sigurnost plovidbe unutarnjim vodama, pravni status, naĉin upravljanja vodnim ...

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/2467-16%20lat.pdf

U Zakonu o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15 i 96/15-dr. zakon), u članu 13. st. 1. i 2. menjaju se i glase:.

Zakon o plovidbi i lukama na unutrasnjim vodama PRECISCEN ...

http://uprava-brodova.gov.rs/sr_cir/pdf/zakoni/zakon_o_plovidbi_i_lukama_na_unutrasnjim_vodama_PRECISCEN_TEKST%20.pdf

З А К О Н. О ПЛОВИДБИ И ЛУКАМА НА УНУТРАШЊИМ ВОДАМА. (Службени гласник РС бр. 73/10 и 121/12). Пречишћен текст закључно са изменама из ...

Provedena akcija kodnog naziva "TEMPO" - Policija Brčko distrikta BiH

https://policijabdbih.gov.ba/images/Izvjestaj-za-medije-PBD-BiH-provela-akciju-kodnog-naziva-TEMPO.pdf

17 velj 2020 ... akciju kodnog naziva ”TEMPO” usmjerenu na borbu protiv korupcije. U okviru akcije slobode je lišen visokopozicionirani službenik Vlade Brčko ...

Zakon o unutrašnjoj trgovini

https://montenegro.eregulations.org/media/Zakon_o_unutrasnjoj_trgovini.pdf

Ugovorom o selektivnoj distribuciji, proizvođač uslovljava prodaju robe samo onom ... Distanciona trgovina je prodaja na malo putem sredstava distancione ...

2020-02-19 Press Clipping 19.02.2020 - Vlada Brčko distrikta BiH

http://www.vlada.bdcentral.net/content/DownloadAttachment/?id=a8b224a5-99f9-4558-bf07-d97535e3388f&langTag=bs

18 феб 2020 ... Brčko: Detalji akcije “Tempo” u kojoj je “pao” Ferhat Ćejvanović. Serijski br. 3. Medij; Doseg. Otisak.ba; , Bosna i Hercegovina. Rubrika, Datum.

Zakon o unutrasnjoj trgovini Federacije BiH - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon_o_unutrasnjoj_trgovini_FBiH.pdf

ZAKON O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI FEDERACIJE BIH. ("Službene novine ... b) vrstu trgovačke radnje, odnosno maloprodajnog objekta, c) šifru djelatnosti ...

zakon o upravnim sporovima br ko distrikta bosne i hercegovine

http://aarhus.ba/sarajevo/images/docs/1.Zakon_o_upravnim_sporovima_4_00.pdf

ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA ..3. I OSNOVNE ODREDBE .3. II NADLE NOST .4. III UPRAVNI SPOR . 4. IV POSTUPAK . 6. V OBAVEZNOST PRESUDE.

zakon o zdravstvenom osiguranju br ko distrikta bosne i hercegovine

https://www.fzobrcko.ba/file/zakon-o-zdravstvenom-osiguranju/56

(1) Naknada plate za vrijeme porodiljskog odsustva za prva tri mjeseca, odnosno za ... (1) Ako bolovanje od iste bolesti traje bez prekida ili sa prekidima ukupno ...

001 16-19 Zakon o likvidacionom postupku B - Skupština Brčko ...

https://skupstinabd.ba/3-zakon/ba/Zakon%20o%20likvidacionom%20postupku/001%2016-19%20Zakon%20o%20likvidacionom%20postupku%20B.pdf

ZAKON O LIKVIDACIONOM POSTUPKU. DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE. Član 1. (Predmet zakona). Ovim zakonom uređuje se likvidacioni postupak koji se ...

Zakon o oruzju i municiji Brcko distriktu BiH -BOS - pravosudje.ba

https://www.pravosudje.ba/vstv/faces/pdfservlet?p_id_doc=22228

12 lis 2011 ... aa) „registrovano oružje“ je oružje za koje je izdata odgovarajuća isprava o oružju; ... odjaviti oružje u roku od osam dana od dana prodaje.

001 15-15 Zakon o ovjeri potpisa i rukopisa - Skupština Brčko ...

https://skupstinabd.ba/3-zakon/hr/Zakon%20o%20ovjeri%20potpisa/001%2015-15%20Zakon%20o%20ovjeri%20potpisa%20i%20rukopisa.pdf

ZAKON. O OVJERI POTPISA, RUKOPISA I PRIJEPISA BRČKO DISTRIKTA. BOSNE I HERCEGOVINE. DIO PRVI – OVJERA POTPISA, RUKOPISA I PRIJEPISA.

74, Brčko SEMESTRALNI LIST Fakultet - Evropski univerzitet Brčko ...

https://eubd.edu.ba/03-OS/1-3.Obrazac_SL_semestralni_list.pdf

EVROPSKI UNIVERZITET. BRČKO DISTRIKT BIH. Bijeljinska cesta br. 72 – 74, Brčko. SEMESTRALNI LIST. Fakultet: Ime i prezime studenta: Broj indeksa: ...

Na osnovu člana 57. Statuta JP "Radio Brčko" doo Brčko distrikt BiH ...

http://radiobrcko.ba/wp-content/uploads/2019/03/Kodeks-ponasanja-zaposlenih-u-JP-Radio-Brcko.pdf

da bude ljubazan i predusretljiv u svim svojim službenim ophođenjima sa građanima, kolegama i šefovima,. - da se ponaša zakonito, pošteno, nepristrasno i ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.