Javne konsultacije - Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i ...

17 tra 2014 ... d) „brodski dnevnik“ je knjiga plovila i vodi se za vrijeme plovidbe i za ... g) „čamac“ je plovilo kraće od 20 m i volumena manjeg od 100 ... jedno plovilo postavljeno ispred motornog plovila koje pokreće ... odnosno polaganja na dno. ... da vozi punoljetna osoba koja ima položen ispit za upravljanje čamcem.

Javne konsultacije - Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i ... - Сродни документи

Javne konsultacije - Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i ...

http://www.mkt.gov.ba/dokumenti/transport/vodni_transport/dokumenti-za-javne-konsultacije/?id=3912

17 tra 2014 ... d) „brodski dnevnik“ je knjiga plovila i vodi se za vrijeme plovidbe i za ... g) „čamac“ je plovilo kraće od 20 m i volumena manjeg od 100 ... jedno plovilo postavljeno ispred motornog plovila koje pokreće ... odnosno polaganja na dno. ... da vozi punoljetna osoba koja ima položen ispit za upravljanje čamcem.

pravilnik - Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

http://www.mkt.gov.ba/bos/dokumenti/zakoni/?id=274

(3) Registracija vozila čija zapremina motora ne prelazi 50 cm³ nije vremenski ograničena. (4) Za traktore, radne mašine i motokultivatore, važenje registracije ...

rješenje ministarstvo komunikacija i prometa bosne i hercegovine ...

http://mup.ks.gov.ba/sites/mup.ks.gov.ba/files/26-19-2-19.pdf

5 tra 2019 ... ... O. DIMENZIJAMA, UKUPNOJ MASI I OSOVINSKOM. OPTEREĆENJU ... ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju ... ECE pravilnik broj 107 o jednistvenim odredbama o homologaciji vozila ...

Untitled - Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

http://www.mkt.gov.ba/bos/dokumenti/sporazumi/?id=2750

Dragoslav Mihajlović, predstavnik Udruženja za medunarodni i meduenditetski prevoz putnika prevoz putnika. Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, ...

Oblast I - Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

http://www.mkt.gov.ba/dokumenti/ostalo/Oblast%20I%20teorija.pdf

Vozački ispit iz upravljanja motornim vozilom za vozačа kategorije B polaže ... 78 Da li vozilo auto-škole u kojem se obavlja osposobljavanje i polaganje ispita iz ... 151 Vozač koji je mlađi od 21 godine starosti ili koji ima manje od tri godine vozačkog ... ima sve raskrsnice u dva ili više nivoa sa poprečnim putevima i drugim ...

Prečišćeni tekst - Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i ...

http://www.mkt.gov.ba/dokumenti/transport/sigurnost_prometa_na_cestama/zakoni/podzakoni/?id=6509

O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I ... signalizacije i opreme puta, ako je riječ o saobraćajnoj signalizaciji i opremi puta ... o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi ...

Pravilnik o radu - Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i ...

http://www.mkt.gov.ba/bos/dokumenti/zakoni/?id=1572

Ovim pravilnikom se uređuju uvjeti i način prijema zaposlenika u radni odnos, zaključivanje ugovora o radu, trajanje i prestanak ugovora o radu, i prava, ...

Zakon o komunikacijama - Ministarstvo komunikacija i prometa ...

http://www.mkt.gov.ba/dokumenti/komunikacije/zakoni/zakoni/?id=3641

l) Ministarstvo označava ministarstvo koje je, prema Zakonu o Vijeću ministara, ... Ovaj zakon u potpunosti zamjenjuje Zakon o telekomunikacijama Bosne i ...

Pravilnik o CEMT dozvolama - Ministarstvo komunikacija i prometa ...

http://www.mkt.gov.ba/dokumenti/transport/cestovni_transport/cemt/?id=7211

dozvola za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta domaćim prijevoznicima (u daljnjem tekstu: CEMT dozvole), raspodjela, korištenje, povlačenje i povrat ...

ministarstvo komunikacija i transporta bosne i hercegovine pravilnik

https://ms.ks.gov.ba/sites/ms.ks.gov.ba/files/pravilnik_o_postavljanju_posebnih_objekata_na_cesti_radi_smanjenja_brzine_kretanja_vozila_sgbih_17-07.pdf

12 ožu 2007 ... naseljena mjesta, gradove ili područja grada, a kolovozne trake se ... (2) Prva crta mora biti širine 20 cm, a slijedećim se povećava širina za 10 ...

zakon o advokaturi bosne i hercegovine - Ministarstvo pravde Bosne ...

http://www.mpr.gov.ba/web_dokumenti/Zakon%20o%20advokaturi.pdf

ZAKON O ADVOKATURI BOSNE I HERCEGOVINE. DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Sadržaj zakona. Ovim zakonom uređuju se organizacija i ...

Upute za - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/upute%20vjezbenici%2031.08_17.pdf

Temeljem Programa sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od.

VTS elaborat - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/VTS%20podrucja_prilog%20razmatranjima_elaborat_HHI.pdf

međunarodni pozivni znak. - kurs ... b) 44°51,64`N 13°45,44`E (točka na moru) c) 44°51 ... 385(0)21 571440; 571470; 571479. - fax. ... kružiću orijentirana prema plovidbenom toku), oznaku VTS centra kojem se treba javiti (broj ili slovo).

Izvršni sažetak NP-BBI - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/NP-BBI%20Izvr%C5%A1ni%20sa%C5%BEetak_%20bitno%20za%20okoli%C5%A1.pdf

Ovim dokumentom definira se i opisuje Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan ...

pravilnik - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20i%20uvjetima%20za%20obavljanje%20sigurnoga%20tijeka%20%C5%BEeljezni%C4%8Dkoga%20prometa.pdf

»Vozni red« je skup svih materijala u vezi s vožnjom vlaka koji su objavljeni i važe ... odredbama za označavanje teretnih vlakova, a uvjeti vožnje određuju se u ...

republika hrvatska ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/MORE/More%204_19/Ispiti%20tablica%202019%20ver%201_1.pdf

LUČKIM KAPETANIJAMA ZA STJECANJE SVJEDODŽBI O OSNOVNOJ OSPOSOBLJENOSTI U 2019. GODINI. ISPITNI ROKOVI. SPLIT. ISPITNI ROKOVI.

Nautički informacijski servis (nIS) - Ministarstvo mora, prometa i ...

https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/nIS_%20letak%207_16.pdf

Nautički informacijski servis (nIS) je višejezična besplatna aplikacija za pametne telefone. Ministarstva pomorstva ... VTS Hrvatska, zdravstvene ustanove, lučke ...

Modul D - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/MODUL%20-%20D.pdf

besprijekorno, biti jednostavan za rukovanje i tako konstruiran da je mogućnost ... Digitalni tahograf je kontrolni uređaj u vozilu relevantan za sigurnost, koji ...

Crna Gora Ministarstvo jayne uprave - Ministarstvo javne uprave

http://www.mju.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=392528&rType=2

20 дец 2019 ... managing age related challenges" Contract No. VS/2019/0031 u iznosu od. 2.519,21EUR. Projekat realizuje Unija poslodavaca Crne Gore;. 2.

Tehničke specifikacije opreme za ceste - Ministarstvo mora, prometa ...

https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/INFRASTRUKTURA/Infrastruktura%2011_19/Pravilnici%20-%20OZNAKE%2026-11_19/Prilog%203.%20Tehni%C6%92ke%20specifikacije%20opreme%20za%20ceste.pdf

26 stu 2019 ... Branik za označavanje zapreka – K14 i K14-1 ................................................ 16 ... prometa i infrastrukture. 4.5. Branici i polubranici – K26 i K27 .

Download - Ministarstvo javne uprave

http://www.mju.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=261167&rType=2

22 дец 2016 ... maslinovo ulje, orasi, suve smokve i ostale poslastice po kojima su prepoznatljivi, a bilo je tu i marama, bademantila i peškira. Organizovali.

Untitled - Ministarstvo javne uprave

http://www.mju.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=296815&rType=2&file=Informacija_UPI_433.pdf

upisano je u Registar nevladinih udruženja, NVO ,Drukčiji", na engleskom jeziku naziva ... punomoćje gospodinu Zlatanu Radenkoviću,JMBG 19 ., predsedniku.

Double L - Ministarstvo javne uprave

http://www.mju.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=304415&rType=2&file=Ugovor_Double L.pdf

27 феб 2018 ... konsekutivno prevođenje za engleski jezik po jednom prevodiocu ,. • simultano prevođenje za engleski jezik za dva prevodioca. • pisani prevod ...

Ugovor konsultant - Ministarstvo javne uprave

http://www.mju.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=359926&rType=2&file=Ugovor konsultant.pdf

UGOVOR o pružanju konsultantskih usluga. Ovaj ugovor zaključen je dana ... konsultantskih usluga na izradi akcionog plana u skladu sa definisanim Projektnim.

„Službeni list CG“, br. 39/11 i 66/12 - Ministarstvo javne uprave

http://www.mju.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=265481&rType=2&file=Uredba stru%C4%8Dni ispit 7-14.pdf&alphabet=cyr

UREDBU. O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA ... Stručni ispit za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja polaže se po programu koji ... državnog službenika i namještenika; Plan integriteta; Izbjegavanje sukoba interesa ...

Верзија за штампу - Ministarstvo javne uprave

http://www.mju.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=305655&rType=2&file=Zakon o drzavnoj upravi%2C 12.3.2018..pdf&alphabet=cyr

Zakon o državnoj upravi. Zakon je objavljen u ... Državna uprava vrši poslove uprave u okviru prava i dužnosti Crne Gore. Član 2. Državna uprava vrši poslove ...

Ministarstvo zdravlja - Uprava za javne nabavke

http://www.ujn.gov.me/wp-content/uploads/2012/06/min.zdravlja.pdf

Ministarstvo zdravlja u skladu sa propisima iz oblasti zdravstva izdaje odobrenja odnosno dozvole o ispunjenosti uslova za uzimanje i korišćenje biološkog ...

Poziv br 2-12 za otvoreni postupak javne nabavke - Ministarstvo ...

http://www.mzdravlja.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=101897&rType=2&file=Poziv br 2-12 za otvoreni postupak javne nabavke-kancelarijski materijal i oprema 17-04-12.pdf

17 апр 2012 ... materijali, od papira ili kartona. 28522200-. 9. Sitna kancelarijska oprema. 28522000-. 7. Korpice za pisma, sitna kancelarijska oprema i ...

Ugovor o pruzanju usluga agencijskog ... - Ministarstvo javne uprave

http://www.mju.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=313574&rType=2&file=Ugovor o pruzanju usluga agencijskog informativnog servisa.pdf

8 мај 2018 ... Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema specifikaciji i prihvaćenoj ponudi br. 1/2018 od ...

Informacija o portalu eUprave 2016 - Ministarstvo javne uprave

http://www.mju.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=280689&rType=2

Ukupan broj e-usluga na portalu e-uprava (na dan 31.12.2016. godine) je ... Prijava Korisnika za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim.

CRNAGORA MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=269135&rType=2

stranici eUprava CO iznosi 62, a najvise pregleda je imala vijest: "Elektronsko ... Trenutno implementirani servisi na Disaster Recovery lokaciji su: ... porast broja prijava u odnosu na 2015. godinu, ono sto se posebno istice jeste rnnogo veca ozbiljnost i ... Zahtjev za izdavanje licence za rad auto skole Ministarstvo prosvjete.

Ugovor o pružanju usluga održavanja eSV - Ministarstvo javne uprave

http://www.mju.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=327140&rType=2&file=Ugovor o pru%C5%BEanju usluga odr%C5%BEavanja eSV.pdf

Član 4. Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme. Izvršilac se obavezuje da će usluge održavanja software-skog rješenja Portala ESV, funkcionalne podrške i ...

6F-rC - Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

http://www.mpr.gov.ba/ministarstvo/dokumenti/?id=9291

21 velj 2019 ... Sjedište i adresa pravnog lica. Hamdije Kreševljakovića 9. Transakcijski računi (naziv banke i broj računa). Raiffeisen bank. (Banka). 0 0 7 7 8.

Untitled - Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

http://www.mod.gov.ba/files/file/brosura_perspektiva/BOSANSKA-1.pdf

putem telefonskih poziva; pisanja pisama i prijava na konkurse za posao; posjete ... 23.1 Pratiti potražnju (slati molbe za posao i biografije/CV ukoliko je to ...

vodič - Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

http://www.mpr.gov.ba/web_dokumenti/Vodic%20kroz%20tranzicijsku%20pravdu%20u%20BiH.pdf

me sektora pravosuđa u BiH - čime se zvanično BiH poziva da ... značenje nije dovoljno jasno, niti je njegovo ... servis Drvar producirao je film Mea Culpa .

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.