BAR - UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI

tu može pozvati određeni brod, grupu brodova, brodove na određenom ... vanje stručnih ispita za pomorce i izdavanje isprava članovima ... BRODSKI PELJAR (pilot book) - navigacioni priručnik u kojem se ... ČAMCI NA MOTORNI POGON.

BAR - UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI - Сродни документи

BAR - UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI

http://pomorstvo.me/files/nauticki_informator.pdf

tu može pozvati određeni brod, grupu brodova, brodove na određenom ... vanje stručnih ispita za pomorce i izdavanje isprava članovima ... BRODSKI PELJAR (pilot book) - navigacioni priručnik u kojem se ... ČAMCI NA MOTORNI POGON.

Zakon o sigurnosti pomorske plovidbe ("Službeni list Crne Gore", br ...

http://www.kinns.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=345333&rType=2

odgovornost za upravljanje brodom, kao i obaveze i odgovornosti utvrđene ... Izuzetno od stava 1 ovog člana, plovni objekti na motorni pogon mogu ploviti i na manjim ... Način vođenja i sadržaj brodskih isprava i knjiga propisuje Ministarstvo. VII. ... Ispit za voditelja čamca polaže se pred komisijom za polaganje ispita za ...

veleuĉilište u karlovcu odjel sigurnosti i zaštite studij sigurnosti i ...

https://repozitorij.vuka.hr/islandora/object/vuka:265/datastream/PDF/view

VIZUALNE OSOBINE STAKLA. 5. PROIZVODNJA ... U ovom završnom radu definirat ću što je staklo, kako se proizvodi, koje vrste stakla postoje, te opasnosti ...

pomorske nesreće na području srednje dalmacije od kraja xix ...

https://hrcak.srce.hr/file/292523

Ključne riječi: nesreća, nezgoda, brod, parobrod, vlasnik, plovi- lo, jedrenjak ... Treba spomenuti da su se prvi trabakuli opremljeni dizelskim motorom pojavili ... bio osiguran i za štetu koju napravi trećim licima, odlučeno je da se pristupi.

Pomen pomorske desantne operacije Jubilee 1942 - FDV - Univerza ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_skulj-tina.pdf

Operacija Jubilee je izpostavila tudi nujnost skladnega sodelovanja vseh treh zvrsti oboroženih sil. Prav tako je nadzorno pokazala, da bodo zavezniki morali ...

Obveze doprinosa članova uprava i direktora ... - Porezna uprava

https://www.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd/Documents/Obveze%20doprinosa%20%C4%8Dlanova%20uprava%20i%20direktora%20dru%C5%A1tva.pdf

31 pro 2016 ... takva bila i osnovica za obračun doprinosa u 2016. godini iznosila je 3.120,00 ... najniža osnovica za obračun doprinosa biti će 2.515,18 kuna.

prirucnik bos.cdr - Ministarstvo sigurnosti

http://www.msb.gov.ba/anti_trafficking/dokumenti/prirucnici/?id=3919

Upu}ivanje u nadle`nu instituciju centar za socijalni rad i saradnja s ... seks-turizma i zabave. ... socijalni rad dolazile ponekad i razgovarale s mojom tetkom.

Na osnovu člana 45 - Ministarstvo sigurnosti

http://www.msb.gov.ba/PDF/strategija11122017.pdf

Organizovani kriminal danas ozbiljno ugrožava pravni poredak i podriva ... proizvodima dvojne namjene, privredni kriminal i poreske utaje, krivotvorenje i ...

Katalog znakova sigurnosti - Signalizacija

https://signalizacija.org/images/katalog-HTZ.pdf

JE ZABRANJENO PUŠITI. ZA-5A-S. ZA-2A-S ... NEZAPOSLENIMA. ZABRANJEN. ULAZ ... PRISTUP. OPASNO PO ŽIVOT. ZABRANJEN. PRISTUP OSOBAMA.

VENTILI SIGURNOSTI SA TEGOM DN 15...100 PN 16 ... - Termoinvest

http://www.termoinvest.net/katalog/6%20Ventil%20sigurnosti%20sa%20tegom.pdf

SRBIJA - 36208 KRALJEVO, Šumarice br. 34. Tel/fax: 381 36 5445 267, 36 5445 078 e-mail: [email protected] www.termoinvest.net. VENTILI ...

KB praktikum bos.indd - Ministarstvo sigurnosti

http://www.msb.gov.ba/anti_trafficking/dokumenti/prirucnici/?id=6071

neizostavno mora obaviti, jeste “ulazak u sistem” koji će najbezbolnije i nesmetano ... Drakulić Bogdan: “Pravo na samoubistvo”, Psihijatrija danas, vol. 27, 1995.

UTICAJ KRUTOSTI OPRUGE NA RAD VENTILA SIGURNOSTI ...

http://www.termoenergetika.rs/termoenergetika/pdf/uticaj_krutosti_opruge_na_rad_ventila_sigurnosti.pdf

UTICAJ KRUTOSTI OPRUGE NA RAD VENTILA SIGURNOSTI. SPRING CONSTANT EFFECT ON THE SAFETY VALVE PERFOMANCE. Mr.Dimitrije Đorđević ...

4. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ... - Veleri

https://www.veleri.hr/files/datotekep/nastavni_materijali/k_sigurnost_1/SUPEE_POG_04_dio_2.pdf

Napon, koji pri tome djeluje na čovjeka, naziva se napon dodira U. D. , a ovisan je prije svega od veličine pada napona na prijelaznoj impedanciji tla (stajališta).

Lista standrada uz Naredbu o sigurnosti liftova

http://www.mvteo.gov.ba/attachments/bs_lista-standrada-uz-naredbu-o-sigurnosti-liftova.pdf

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova –. Liftovi za prevoz osoba i tereta – Dio 21: Novi putnički liftovi i putničko-teretni liftovi u postojećoj zgradi.

Pravila i mjere sigurnosti za rad u kemijskom laboratoriju

https://www.biotech.uniri.hr/files/Pravila_i_mjere_sigurnosti_za_rad_u_kemijskom_laboratoriju_2019.pdf

Čepove reagens boca nikada ne odlažite na radni stol tako da donjim dijelom (koji ulazi u bocu) dodiruje radnu površinu. Na taj način zagadit ćete čep (a time i ...

Naredba 0 zrakoplovnoj sigurnosti Air Safety Order

https://www.ccaa.hr/download/documents/read/air-safety-order--aso-2012-006-prihvatljivi-nacini-udovoljavanja-zahtjevima-i-upute_49

(Narodne novine 54/10 i 34/11). Referentne smjernice: Nema ... Helicopter Flight Manual data, and is to be at least 10.7 m (35 ft) above: i. the take-off surface; or.

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU ODJEL SIGURNOSTI I ZAŠTITE ...

https://repozitorij.vuka.hr/islandora/object/vuka:171/datastream/PDF/view

za vrijeme popravka i opskrbe vozila gorivom i mazivom, motor vozila mora biti ... čvrsto spojene pomoću stezaljki za olovne polove akumulatora sa kiselinom ili ...

ventili sigurnosti sa oprugom prirubnički - Termoinvest

http://www.termoinvest.net/katalog/7%20Vent.sigur.sa%20oprugom-prirubn..pdf

SRBIJA - 36208 KRALJEVO, Šumarice br. 34. Tel/fax: 381 36 5445 267, 36 5445 078 e-mail: [email protected] www.termoinvest.net. VENTILI ...

planovi o sigurnosti vode za piće - cecra

http://www.cecra.dh.pmf.uns.ac.rs/pdfww2009/Bozo_PSV.pdf

Brzo mešanje/flokulacija. Koagulacija. Aktivan ugalj ... Aktivan ugalj. Flokulacija ... Značenje. Beleška. Značajno. Prioritet. Rizik se posmatra od strane tima u.

Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti ...

http://www.upfbih.ba/uimages/DVADESET%20ZAKONA/Zakon20o20posredovanju20u20zapoC5A1ljavanju20i20socijalnoj20sigurnosti20nezaposlenih20osoba.pdf

zapošljavanju, prava i obaveze nezaposlene osobe, osiguranje za slučaj nezaposlenosti i socijalna sigurnost nezaposlenih osoba, postupak ostvarivanja prava ...

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH

http://www.mkt.gov.ba/dokumenti/transport/sigurnost_prometa_na_cestama/zakoni/zakoni/?id=3683

25) međunarodna vozačka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlaštena organizacija na osnovu nacionalne vozačke dozvole te države;. 26) mimoilaženje je ...

unapređenje sigurnosti leta implementacijom vazduhoplovnog ...

http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2005/RADOVI%20PDF/%285%29%20-%20MULTIMEDIJE-TELEKOMUNIKACIJE-Bojkovic-Acimovic/05-S.Gvozdenovic-P.Mirosavljevic-O.Cokorilo.pdf

14 дец 2005 ... Ključne reči: sigurnost letenja, vazdušni saobraćaj, ICT, TCAS. 1. Uvod. Evropska ... razvoj sistema za regulisanje vazdušnog saobraćaja.

Kazneni/Krivični zakon BiH - Ministarstvo sigurnosti

http://msb.gov.ba/anti_trafficking/zakonodavstvo/zakoni/?id=3868

ZNAČENJE IZRAZA U OVOM ZAKONU ... djelu kod njega postojao nehat a zakon za takvo djelo propisuje ... krivično djelo propisuje kažnjavanje i za nehat.

izvješće o sigurnosti - Ministarstvo zaštite okoliša

https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/Rizi%C4%8Dna%20postrojenja/Izvje%C5%A1%C4%87a%20o%20sigurnosti-u%20tijeku/Izvjesce_o_sigurnosti_%28UNP_Terminal_Slavonski_Brod%29.pdf

nesreća kao što je opisano u sljedećih sedam točaka iz Priloga IV Uredbe: ... Tijekom tihog vremena formira se niska naoblaka i smog te inverzioni.

Glasilo Civilna zaštita - Ministarstvo sigurnosti

http://www.msb.gov.ba/dokumenti/AB38731.pdf

BROJ 15/16. SADRŽAJ. Civilna zaštita - Glasilo Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Izdavač - Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog ...

ZAKON O OSNOVAMA SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U ...

https://www.parlament.ba/law/DownloadDocument?lawDocumentId=6dffad28-c0f8-42c5-bdfa-c55567c67370&langTag=hr

podebljanim i kosim slovima; Zakon o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti ... pri zaustavljanju ili parkiranju vozila ne postupi prema odredbama članka 70. st.

Migracioni profil BiH za 2018. godinu - Ministarstvo sigurnosti

http://msb.gov.ba/PDF/010720191.pdf

Na granici BiH su u 2018. godini izdate 34 viza što je za 40,35% manje nego u ... poretka BiH i obavljanja djelatnosti za koje je potrebna radna dozvola, a istu ...

Nacionalna strategija kibernetičke sigurnosti - Ured Vijeća za ...

https://www.uvns.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nacionalna%20strategija%20kiberneticke%20sigurnosti%20%282015.%29.pdf

7 lis 2015 ... SEKTORI DRUŠTVA I OBLICI SURADNJE DIONIKA KIBERNETIČKE ... različitih usluga, neke potpuno nove, a neke tradicionalne, ali u novom, ... podzakonskih propisa, a do sada uočeni problemi u praksi, u većini slučajeva ...

migracijski profil bosne i hercegovine - Ministarstvo sigurnosti

http://msb.gov.ba/PDF/MIGRACIJSKI_PROFIL_2016_2HRV.pdf

djelatnosti za koje je potrebna radna dozvola, a istu ne posjeduju. ... Kanadu (10 osoba pod supsidijarnom zaštitom koje su posjedovale kartone supsidijarne.

Zakon o osnovama sigurnosti saobracaja na putevima ... - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-osnovama-sigurnosti-saobracaja-na-putevima-u-BiH.pdf

(3) Privremena registracija vozila važi najduže jednu godinu i može se, ... (4) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije oldtajmera pravilnikom propisuje ...

Razvoj sustava kibernetičke sigurnosti i nacionalne taksonomije u ...

https://hrcak.srce.hr/file/307125

1 pro 2018 ... sigurnosti energetskih sustava predstavlja novi inter- disciplinarni izazov ... znanosti Sveučilišta u Memphisu, SAD (University of Memphis ...

Zakon o kaznenom/krivičnom postupku BiH - Ministarstvo sigurnosti

http://msb.gov.ba/anti_trafficking/zakonodavstvo/zakoni/?id=3866

during the investigative procedure and after the indictment has been brought, acts in cases ... who after filing of the indictment acts in cases as prescribed by this Code; f) ... Zakazivanje glavnog pretresa ili održavanje ročišta i donošenje odluke.

PROPISI IZ OBLASTI SIGURNOSTI HRANE U BiH U cilju uvođenja ...

http://www.msb.gov.ba/dokumenti/AB38735.pdf

4) Pravilnik o označavanju hranjivih vrijednosti upakovane hrane (“Službeni glasnik BiH”, broj 85/08);. 5) Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i ...

Zakon o hrani u Bosni i Hercegovini - Ministarstvo sigurnosti

http://www.msb.gov.ba/dokumenti/7Zakon_o_hrani.pdf

zdravstvene ispravnosti i kvaliteta hrane i stočne hrane, na nivou Bosne i Hercegovine. 3. ... Stavljanje na tržište je držanje hrane ili hrane za životinje u cilju prodaje, ... Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije i drugim opštim aktima u ...

Analiza zastupljenosti nastavnih sadržaja iz područja sigurnosti u ...

http://css.ba/wp-content/uploads/2011/06/images_docs2_analiza%20studijskih%20programa%20sigurnosti%20u%20bih.pdf

Za razliku od sigurnosti, sigurnosne studije su relativno mlada naučna ... razoružanje i arbitražu, kao određujuće instrumente za promociju međunarodnog mira i.

dimenzije i perspektive sigurnosti lgbt osoba - Ministarstvo za ...

http://www.minmanj.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=260162&rType=2&file=Bezbjednost i osnovna prava-dimenzije i perspektive sigurnosti LGBT osoba.pdf

Mozzart sport, 2016, Incidenti ispred Pionira: Zvezdini navijači napali Partizanove, ... http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/hronika/aktuelno.291.html:437331-.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.