opis govora kukljice

očekivana je tvorba dodavanje sufiksa -āk- na pridjeve kao osinji, mravinji (u ... (G. grȍma), hljı̑b, hrȇb (trupac, balvan), jazı̑k, jȇž (ježinac; jež), kablı̑č, kaı̑č.

opis govora kukljice - Сродни документи

opis govora kukljice

https://bib.irb.hr/datoteka/684741.Opis_govora_Kukljice.pdf

očekivana je tvorba dodavanje sufiksa -āk- na pridjeve kao osinji, mravinji (u ... (G. grȍma), hljı̑b, hrȇb (trupac, balvan), jazı̑k, jȇž (ježinac; jež), kablı̑č, kaı̑č.

Fonemika dubrovačkoga govora

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/2378/1/591862.Ligorio_Fonemika_2011.pdf

Orsat Ligorio, Fonemika dubrovačkoga govora. Croat. Slav. Iadert. vi (2010), 21-46. 22. Majkovi, Mravinca, Rožat, Slano, Trsteno) te na Pelješcu (Gornja Vručica ...

rječnik crikveničkoga govora

https://bib.irb.hr/datoteka/710176.Rjenik_crikvenikoga_govora.pdf

14 srp 2014 ... ekavski dijalekt, iako za govor Crikvenice ne navodi nikakve podatke koji bi argumentirali tu tvrdnju. ... Pȑvōga rȁta. 2. zlatna oglica kȍlap im.a m. moždani udar Trȅfīl gā ... odr. prid. oduzet od moždanoga udara Ostȁlā j ...

POVEZANOST GOVORA I MOTORIKE

https://repozitorij.ufzg.unizg.hr/islandora/object/ufzg:1293/datastream/PDF/view

dvostruka funkcija igra važnu ulogu prije nego što progovori. Igre prstima i pjesme uz pokrete pomažu djeci da razviju razumijevanje ritma, kako ritma govora, ...

UTJECAJ GLAZBE NA RAZVOJ GOVORA

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/7521/1/UTJECAJ-GLAZBE-NA-RAZVOJ-GOVORA.pdf

brojalice zbog ritma koji njima dominira, strukture koja se lako percipira i pamti te karaktera koji uključuje pravila. One su bliske i prirodne djeci i djeca ih rado ...

BROKINA ZONA – OD GOVORA DO MUZIKE

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0351-2665/2017/0351-26651701033A.pdf

postavljaju pitanje redefinisanja osnovnih funkcija koje su se pripisivale Brokinoj arei. Ključne reči: Brokina zona, govor, produkcija, lingvistički i nelingvistički.

rječnik bruškoga govora - Srce

https://hrcak.srce.hr/file/301017

Ti su dakle primjeri izuzetno značajna podloga za raznovrsne za ključke ... lisko, -ota m ulizica? previjanac poput lisice llskot ... ”na luke", na zavoje, sad amo, sad tamo (npre o zecu); fig. ... dijelovi (ponajviše maleni)^u diobi ili mjerenju: Išlo je.

rječnik govora mjesta siverić

https://www.franjevci-split.hr/pdf/SIVERICpdf.pdf

29 lip 2010 ... manjkati – nedostajati. marangun – stolar, drvodjelac. marenda – doručak, zajutrak. marifetluk – činiti smicalice, (varke, prije- vare, podmetanja) ...

TURCIZMI U FRAZEMIMA HRVATSKIH GOVORA

https://hrcak.srce.hr/file/172850

2 ožu 2014 ... [email protected]. TURCIZMI U FRAZEMIMA HRVATSKIH GOVORA. U članku su prikazani rezultati istraživanja turcizama u frazemima ča-.

istraživanja govora - Odsjek za fonetiku

https://fonet.ffzg.unizg.hr/govorscan/GOVOR_UVEZANI/GOVOR-2001-18-2.pdf

opredjeljuju se tako čvrsto za ostvaraje s kratkosilaznim, jer nema toliko velikih razlika u korist toga naglaska. Moglo bi se čak reći da su ukupno tolerantniji za.

Patologija govora i disfazija DYSPHASIA

https://www.health.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0029/383861/dysphasia_croat.pdf

'Disfazija' je naziv za problem u komuniciranju. Imate problem s primanjem i reproduciranjem poruka. Još uvijek čujete i vidite. Moždana kap i povreda glave su.

GLAGOLSKI SUSTAV ZLARINSKOGA GOVORA

https://hrcak.srce.hr/file/92694

glagol, glagolski, I. - lice, jd. - jednina, mn.- mnozina, m. r.- muSki rod, z. r.- zenski rod, s. r.- srednji rod, in f.- infinitiv, prez.- prezent, imp. - imperativ, pf. - perfekt ...

DIPLOMSKI RAD Subjektivna procjena nazalnosti govora kod ...

https://repozitorij.erf.unizg.hr/islandora/object/erf:517/datastream/PDF/view

U narodu su poznati pod nazivom „zečja usna“ i/ili „vučje ždrijelo“.Prema ... Za razumijevanje ukupne problematike koju donosi rascjep usne i/ili nepca važno je.

4. NEUROZNANOST, NASTAVA, UČENJE I RAZVOJ GOVORA

https://bib.irb.hr/datoteka/884372.NEUROZNANOST_NASTAVA_UCENJE_I_RAZVOJ_GOVORA.pdf

Neurotransmiteri prenose impuls s aksona na dendrit. Drugim riječima, za prelazak živčanog impulsa, koji je nabijen elektricitetom, za- služna je kemijska ...

SINTEZA GOVORA NA SRPSKOM JEZIKU POVEZIVANJEM ...

https://www.etran.rs/common/archive/ETRAN_1955-2006/ET%28R%29AN_1955-2006/eTRAN/46.ETRAN.2002.2/AK%20Akustika/Secujski%20et%20al.pdf

govora na srpskom jeziku orijentisanog na spajanje govornih segmenata odabranih u ... progutani glasovi, svi takvi slučajevi bili su evidentirani, zajedno sa ...

KLASIFIKACIJA CRNOGORSKIH GOVORA - Matica crnogorska

http://www.maticacrnogorska.me/files/45/04%20adnan%20cirgic.pdf

radova, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Titograd, 1984, str. 97–128. ... stavova stajala imena poput Pavla Ivića i Mitra Pe ši kana, nije čudo što ih je ...

119 udk: 316.775:177 korijeni suvremene kulture javnog govora u ...

https://bib.irb.hr/datoteka/565881.MD10_119-136_Ciceronove_sinteze_Dorde_Obradovic.pdf

Apstrakt: Marko Tulije Ciceron je sintetizirao sva njemu poznata znanja o govorništvu u Antičkoj Grčkoj i Antičkom Rimu. Uz vlastito govorničko obrazovanje ...

Frazeologija mjesnoga govora Donje Dubrave

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4882/1/Martina%20Kova%C4%8D_Diplomski%20rad.pdf

u kojem se kontekstu frazemi rabe, a u rječniku frazema opisana su značenja frazema. Na samom kraju rada iznijet je ... Imeti solji v glovi. sklonost krađi. Imeti doge prste. ... BIK. Živeti kak bik na gmojni. Život bez obaveza, lagodan život.

Testovi za ispitivanje govora i jezika - Fasper

http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/nastavnici/Brojcin_Branislav/predavanja/mrd/Testovi%20za%20ispitivanje%20govora%20i%20jezika%20-%20studenti%2009.pdf

Testovi za ispitivanje govora i jezika. •Trijažni artikulacioni test. •Globalni artikulacioni ... smo obavili važan posao. DA. BABA DAPO Čitaću novine. jutros u lov.

SLOvar BOvŠKEGa GOvOra - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/slovar_bovskega_govora.pdf

fižola; 2. jed za prašiče iz slabe repe bjondast* ... snivati || sniwá:tĝ sní:wĝm nedov. – sanjati snobes* || snůobĝs v povedkovi rabi – v zvezi itě: u snůobĝs ...

ČETIRI GOVORA U RUKOPISU I a 55 ARHIVA HAZU Diplomski rad

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/10509/1/Ana_Katarina_Smigoc_Pavlovic.pdf

posmrtni govor. Vekarić se u svojoj tvrdnji da je u naslovu rukopisa došlo do pogreške prepisivača poziva upravo na činjenicu da 1607. godine, iz koje datira ...

o proučavanju crnogorskih govora do polovine ... - Matica crnogorska

http://www.maticacrnogorska.me/files/53/12%20adnan%20cirgic.pdf

3 Viđeti: Vuk Karadžić, Srpske narodne poslovice, Cetinje, 1836. ... 29 „O govorima Crne Gore“, Godišnjak Zadužbine Sare i Vase Stojanović,. II (1935), str.

proceedings - Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora

https://www.iefpg.org.rs/Conference/2015/SL2015/2015_PROCEEDINGS_SPEECH_AND_LANGUAGE_2015.pdf

По следам ген-бабочки сразу же был начат новый поиск – азбуки ... исконска, независна од језика, па према томе – и азбука звукова говора и азбука ...

Romsko-srpski rečnik knjaževačkog gurbetskog govora.pdf

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/4629/Romsko-srpski%20re%C4%8Dnik%20knja%C5%BEeva%C4%8Dkog%20gurbetskog%20govora.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ROMSKO-SRPSKI REČNIK KNJAŽEVAČKOG GURBETSKOG GOVORA | da su svi sagovornici dvojezični govornici romskog i srpskog jezika, a mnogi od njih ...

Rezultat istrazivanja ekstemnog govora u medijima - BlogOpen

http://www.blogopen.rs/wp-content/uploads/2017/11/Rezultat-istrazivanja-ekstemnog-govora-u-medijima.pdf

Mnogi štampani mediji u Srbiji pribegavaju senzacionalizmu, objavljivanju ... STRAVIČNO NEVREME U NOVOM SADU Drvo palo na automobil, POGINULA ...

RJEČNIK KOMIŠKOGA GOVORA PREDGOVOR Ovaj je ... - Srce

https://hrcak.srce.hr/file/300984

niku, jer neupućenima ne bi bilo uvijek lako odrediti pravo značenje na ziva na osnovi ... óapójte 3 rúke tarcarulá i ukarcójte kajić, sprémo se nevera ol pulen ta.

Usvajanje govora kod dvodijalektalnoga djeteta: jezični razvoj ...

https://hrcak.srce.hr/file/222754

Tata iden Ø Pokojo. (= gledati crtani film Pocoyo, 1;10). Iden Ø taj poklon (= otvoriti, 1;11). Tata idemo Ø ove životinje (= čitati, 1;11).27. (15) Teta sad ide doma, ...

EEG u djece s teškoćama u razvoju govora - diplomski rad - darhiv

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/5655/1/%28EEG%20u%20djece%20s%20te%C5%A1ko%C4%87ama%20u%20razvoju%20govora%20-%20diplomski%20rad%29.pdf

Razvojna disfazija je potpuna ili djelomična nesposobnost govora u razvoju ... Djeca kojima je dijagnosticirana disfazija nisu u stanju usvojiti govor koji čuju oko ...

prilog razlučivanju problema etiologije nerazvijenog govora

https://hrcak.srce.hr/file/260651

PRILOG RAZLUČIVANJU PROBLEMA. ETIOLOGIJE NERAZVIJENOG GOVORA. Ključne riječi: nerazvijen govor, razvojna disfazija, govorno razumijevanje,.

GLAGOLI I GLAGOLSKE DOPUNE U RAZVOJU DEČIJEG GOVORA

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:6602/bdef:Content/download

semantičko znanje prepoznaju pojedine tipične imenice i glagoli. Na primer, ukoliko se reč odnosi na konkretan objekt, onda se sparuje sa urođenom ...

razumevanje govora kod dece od šest do devet godina1

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2018/1452-73671801009G.pdf

nje specifičnih jezičkih poremećaja ili intelektualne ometenosti kod ispitanika iz uzorka. Ključne reči: razumevanje govora, auditivna diskriminacija, rimovanje ...

Fonologija govora Zaglava na Dugom otoku - Repozitorij UNIZD

https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:118/datastream/PDF

Stariji pamte negdašnji izgovor ȁn'je153 'anđeo', no danas je ȁnd'e. Istina, jednom smo registrirali ... 'imati rezak okus, reziti'; usp. rasȉt'i. (nsv. rasikovȁti ...

Mirjana Stakić IGRE MAŠTE U FUNKCIJI RAZVOJA GOVORA ...

https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/05/Mirjana-Staki%C4%87-IGRE-MA%C5%A0TE-U-FUNKCIJI-RAZVOJA-GOVORA-DECE-PRED%C5%A0KOLSKOG-UZRASTA.pdf

smama za decu, nalazeći da stvaralački pristup jeziku iskazan u njima ... ne leksičke igre, za koju uvod može predstavljati pesma Vladimira Baloga. „Vrste glava” ...

Filozofski fakultet, Zagreb Centar za rehabilitaciju sluha i govora Dr ...

https://hrcak.srce.hr/file/245174

na osnovi osjeta sluha za govor. On niti ... Kao dokaz može nam poslužiti različita osjetljivost ljudskog sluha na tona- litete koje ... loše izgovorilo ili loše čulo.

građa za diferencijalni rječnik trogirskoga caka vskog govora od ...

https://hrcak.srce.hr/file/202961

ra; 2. vaditi mulj iz vode ili mora jaružalom. -- fangat. - kolica s dva kola za ... kliješta raka, panda mačke, korijen zuba: >>Bojin se poć u zubara jerbo su mi puna ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.