Prilog 5, 3. dio

3 ožu 2016 ... Ilustracija 8: Merkalijeva skala potresa sa očekivanim efektima. Pogleda li se Merkalijeva skala potresa na prethodnoj slici vidjet ćemo da ...

Prilog 5, 3. dio - Сродни документи

Prilog 1 Prilog 1 - Tablice s nomenklaturama ko Tablice s ... - CVH

https://www.cvh.hr/media/1673/okru_nicaprilog1.pdf

Tablica 3 - Vezna tablica Vrsta motora - Ekološka kategorija - Vrsta goriva. Ekološka kategorija. [V9]. Nazivi vrsta motora prije. 2005. Vrsta motora. Vrsta motora.

Prilog 5, 3. dio

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Radioloska%20i%20nuklearna%20sigurnost/Procjene,%20istrazivanja%20i%20analize/SPUO/PRILOG%205_3.pdf

3 ožu 2016 ... Ilustracija 8: Merkalijeva skala potresa sa očekivanim efektima. Pogleda li se Merkalijeva skala potresa na prethodnoj slici vidjet ćemo da ...

PRILOG

http://www.ubh.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=392480&rType=2&file=Pravilnik o uslovima za premje%C5%A1tanje po%C5%A1iljke bilja prilog.pdf&alphabet=cyr

Irska, Grcka, Velika Britanija (Sjeverna Irska, ostrvo Man i Jersey). 6. Globodera pallida (Stone) Behrens. Letonija, Portugaliia (Azori), Slovenija, Slovacka, ...

Prilog 3.

http://www.zagreb-montaza.hr/izvjesca/Plan-podjele/prilog-5.pdf

OFFICE PRO 2003 WIN 32 ENGLISH OLP NL. 0,00. 0,00. W ... CORELDRAW GRAPHICS SUITE X4 WIN. 103. 0,001 ... USISIVAC PLANA (AMEX). POLICA ...

Prilog 2.pdf

https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/Prilog%202.pdf

Јед.мере Количина. Јед.цена. (без ПДВ-а). Јед.цена. (са ПДВ-ом). Износ. (без ПДВ-а) ... пута. Користи се материјал из ископа (поз. 12020) m3. 1,060.82. 14. 12070. Израда банкине од ... терена у слојевима од по 20 cm ... (30cm у земљи и 170cm изнад земље). Израда струјних веза стезаљкама. Комплет са.

Prilog 1

https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/osg/elektronsko_dostavljanje_podataka_n_prilog1.pdf

10 јан 2001 ... Врсте ризика у оквиру врста осигурања класификују се наследећи начин: 01. ОСИГУРАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕЗГОДЕ. 01.01.

Prilog 2

http://www.korcula.hr/wp-content/uploads/2019/06/prilog-2-1.pdf

ŽRNOVO. 2430. 2002/2. ORANICA. 6. ŽRNOVO. 1619. 2579. PAŠNJAK. 349. ŽRNOVO. 1373. 3167/1. ORANICA. 856. ŽRNOVO. 1616. 3847. PAŠNJAK. 349.

Prilog 3

http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=318979&rType=2

SAČINJAVANJE ČEK LISTE ZA TRAŽENU KATEGORIJU: ... Držač za sapun sa upakovanim sapunom ili ... Držači za peškire blizu kade ili tuš kabine. OS. OS os.

Prilog 3 B

http://www.szh.hr/wp-content/uploads/2015/06/2016.-Prilog-3B.pdf

B RADNOPRAVNA ZAŠTITA OD POSLOVNO UVJETOVANIH OTKAZA. 1 ... i nakon poduzetih mjera iz točke III. ovog priloga postoji tehnološki višak radnika.

Prilog 1:

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/4877/Disertacija511.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2.3.1 Појам Руска култура-западно и источно стваралаштво-сличности и ... „Загледан у живот-књига промишљања свакодневнице“ и „Појуће срце-књига ... јачи и тиме побеђује и непобедиво, а „заљубљеност“ је за Чехова оно ...

Prilog 3 A

http://www.szh.hr/wp-content/uploads/2015/06/2016.-Prilog-3A.pdf

Razlozi za poslovno uvjetovane otkaze ugovora o radu mogu se pojaviti ako ... Radnicima koji će se naći na konačnoj listi tehnološkog viška (osim radnika koji.

PDF Prilog 3

https://www.voban.rs/media/3286/prilog-3.pdf

... BANKE / CEO. NEODREĐENO VREME. 2 ... ODBORA. POSLOVNI SEKRETAR IZVRŠNOG ODBORA BANKE ... PRIVREDOM ZA KOMERCIJALNO BANKARSTVO ... DIREKTOR POSLOVNOG CENTRA BEOGRAD ... I KONTAKT CENTAR.

Prilog-sve konačno

http://opcina-sestanovac.hr/files/admin/plan_zis_i_cz/6_Prilog00_sve_konacno.pdf

LOVAČKA UDRUGA „KREŠEVICA“ ... Mesnica IR Kuman ... snijeg i led sa svog vozila prije uključivanja u promet, uz obavezno korištenje zimske opreme.

Prilog - Institut IMS

https://www.institutims.rs/nauka/Tehnicka_resenja/PRILOZI/Prilog%201/Prilog%201_Definisanje%20kvaliteta%20opekarske%20sirovine%20sa%20lezista%20Staro%20Lojze%20kod%20Leskovca%20nacina%20primene%20za%20proizvodnju%20crepa

načina primene za proizvodnju crepa i definisanje minimalnog vremena pečenja crepa. Naručilac i korisnik: "Mladost" a.d. Leskovac. Kategorija rezultata: Bitno ...

Prilog br. 9 - Obrazac NK-1

https://www.paragraf.rs/obrasci/Prilog_br._9_-_Obrazac_NK-1.pdf

Прилог бр. 9. ОБРАЗАЦ НК - 1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА. Порески орган. Бројчана ознака општине _____. Година ______. НАЛОГ ЗА КЊИЖЕЊЕ БРОЈ ...

Prilog 6. - HAZU-a

http://info.hazu.hr/upload/File/FIN_18/JN/Prilog-6.Izvadak-iz-Glavnog-projekta,-arh.-i-el.pdf

Zatečeni inventar mlinice (peć s kotlom, preše, mlin, drvene grede, kamene konzole za ... Jedinična cijena sadrži ... demontaže prozora i vrata po komadu.

Podprilog uz Prilog-1

http://www.soapatin.org/documents/1494400790-Podprilog_uz_prilog_1_PPI-1.pdf

Ђ.3.1. Просечна цена 1m² одговарајуће непокретности на основу које је за 20___. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности ...

Prilog-1 uz Obrazac PPI-1

http://www.soapatin.org/documents/1494400727-Prilog_1_uz_PPI-1.pdf

Редни број Прилога-1. Прилог-1 уз Образац ППИ-1. Место непокретности. (зона у којој се налази). 1. Пореска стопа. 0,. %. 2. Утврђена пореска ...

prilog - BaneDG2483

http://www.banedg2483.com/wp-content/uploads/2018/02/prilog.pdf

рановизантијског и римског периода који се повезујуса локалитетом Градина на планини Јелици и Лишкој Тави. 4. Богатство биодиверзитета: На овом ...

Prilog-2 uz Obrazac PPI-1

http://www.smederevo.org.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/prilog2.pdf

Прилог-2 уз Образац ППИ-1 m². ¹. (зона). (корисна површина). (место). (катастарска општина). (назив улице). (спрат). (бр. листа непок.)². Дан од којег се ...

Prilog 5 - Собрание

https://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/Godisen%20izvestaj%202009%20PRILOG.pdf

На пример Ѕахоо беше осуден за даваье лични податоци на кинеските власти, но белгиските власти беа казнети за недаваье податоци на судија.

Prilog 1 - Novosti.rs

https://www.novosti.rs/upload/images/dosije/4/16.pdf

ODLUKA O OSNIVANJU ... Odluku o promeni firme donosi Upravni odbor osnivača na način predvidjen ... 50300 Prodaja delova i pribora za motorna vozila,.

Prilog 5 - Statistički aneks

https://www.paragraf.rs/obrasci/Prilog_5_Stat_aneks.pdf

компензација и повраћаја пореских дажбина. 673. 641. 3. Приходи по основу условљених донација. 476 део 650 4. Приходи од закупнина за земљиште.

14.6.2019. Prilog Prvasici_NL_1

https://www2.pgz.hr/doc/pozivi/foto/2019/Prvasici2019.pdf

14 lip 2019 ... Đurinić, Leona Frlan, Anja Gregić, Sara Holek, Mia ... Katnić, Sara Klarić, Mia Končar, ... Sandro Hanušić, Gabriel Hudorović, Karlo Jokić, Vita.

PRILOG 37 Službena beleška

https://pescanik.net/wp-content/PDF/dokumenta/Prilog_37_%28Insajder,_sluzbena_beleska%29.pdf

31 мар 2006 ... Službena beleška. Ono što beleška nesporno dokazuje jeste da je ministar Jočić prekršio zakon pošto je naredio da Ulemek nakon predaje ...

Prilog br. 2 – Uputstvo za rad EPM v3.2 - BELhospice

http://www.belhospice.org/wp-content/uploads/Uputstvo-za-rad-EPM-v3.2.pdf

Prihvatanje svih validno prezentovanih platnih kartica . ... Provera transakcija . ... Banca Intesa Beograd ima pravo da izmeni Uputstvo za rad e-commerce ... Trgovac u obavezi da u odgovarajućoj web formi (internet prodaja) ili formi audio zapisa ... stanje računa platne kartice (uspešno – račun platne kartice zadužen ili.

Prilog broj 4. - Tigar ad

http://www.tigar.rs/docs/Prilog-4.pdf

31 дец 2017 ... "AGROMARKET" D.O.O. KRAGUJEVAC. 4,661,717.11. 0.21%. 56. "TELENOR" ... "ELEKTRA" S.Z.R. P.R. INĐIJA. 17,356.10. 0.00%. 653.

RRiF prilog PNO 12 2017.

https://rrif.hr/dok/preuzimanje/RRiF-2017-12-prilog-neprofitni-ogledni-primjerak.pdf

3 pro 2017 ... Sitni inventar u uporabi. Za isknjižavanje sitnog inventara. 04911. 04211. 2.000,00. 2.000,00. 3. Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme.

prilog 15. - Narodne novine

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/437902.pdf

2 lis 2015 ... B) KOEFICIJENTI ZA OBRAČUN KORISNIH VRIJEDNOSTI. POVRŠINA ... koeficijent radne/manipulativne površine ispred zgrade – asfaltna/.

Prilog 1-Zastupanje zahtev

https://www.carina.rs/lat/Dokumenti%20i%20obrasci%20latinica/Prilog%201-Zastupanje%20zahtev-LAT.pdf

Lice koje daje ovlašćenje (pun naziv). Mesto, ulica i broj. Poreski identifikacioni broj. ISPRAVA O ZASTUPANJU. NEPOSREDNI ZASTUPNIK. POSREDNI ...

Prilog I Natjecajna dokumentacija

https://www.lag-karasica.com/store/Prilog-I-Natjecajna-dokumentacija.pdf

Preuzmite predložak Poslovnog plana (Obrazac B. sastavni dio Natječaja) u word formatu te ga ... Izjava o proizvodnim resursima poljoprivrednog gospodarstva ... Obrazac C. Izjava o veličini poduzeća. ... Izjava o neaktivnosti sukladno čl.

Prilog 2 - Bilans uspeha

https://www.paragraf.rs/obrasci/Prilog_2_-_Bilans_uspeha_ID_3633.pdf

БИЛАНС УСПЕХА за период од ______ до ______ 20____. године. - у хиљадама динара -. Група рачуна, рачун. ПОЗИЦИЈА. АОП. Напомена број. Износ.

Prilog 1 - Bilans stanja

https://www.paragraf.rs/obrasci/Prilog_1_-_Bilans_stanja_ID_3469.pdf

БИЛАНС СТАЊА на дан _20 . године број. -у хиљадама динара-. Износ. Претходна година. Крајње стање | Почетно стање. 20. 1 01.01.20 . 6. 7. Група.

Prilog 1 - Tehnologija hrane

https://www.tehnologijahrane.com/wp-content/uploads/2012/09/Prilog-1.pdf

Upotreba posle kontrolisane fermentacije i/ili prikladnog ... Limitirana upotreba za alkalna zemljišta (pH >7,5). Troska, šljaka ... 6) kaustična soda. 7) alkohol.

Prilog 1 Privatno vlasništvo

http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=358691&rType=2

Privremeni objekti: • montažni objekat sa terasom (šank P=15m2, terasa P=202 m2), šank zidan od kamena do ... konstrukcija sa pokrivačem od sendvič panela.

Prilog br - trogir holding

http://www.tgholding.hr/images/PDF/zastita/Prilog-3.pdf

Gumene čizme. Zaštitni prsluk za zimu. Zaštitna kaciga. Zaštitne rukavice. Pojas za rad na visini. VODOINSTALATER. Radno odijelo (dvodijelno, ili kombinezon).

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.