istorijska učestalost i prostorna raspodela zemljotresa ... - Meteologos

Tabela 2: Merkalijeva skala ... kao i ekvivalentne, ali znatno detaljnije skale EMS−98 ( Evropska Makroseizmička Skala iz 1998. godine). Intezitet zemljotresa.

istorijska učestalost i prostorna raspodela zemljotresa ... - Meteologos - Сродни документи

istorijska učestalost i prostorna raspodela zemljotresa ... - Meteologos

http://www.meteologos.rs/wp-content/uploads/2017/06/ISTORIJSKA-UCESTALOST-I-PROSTORNA-RASPODELA-ZEMLJOTRESA-NA-TERITORIJI-JUGOISTOCNE-EVROPE-I-MEDITERANA.pdf

Tabela 2: Merkalijeva skala ... kao i ekvivalentne, ali znatno detaljnije skale EMS−98 ( Evropska Makroseizmička Skala iz 1998. godine). Intezitet zemljotresa.

istorijska uĉestalost i prostorna raspodela olujnih ... - Meteologos

http://www.meteologos.rs/wp-content/uploads/2017/06/ISTORIJSKA-UCESTALOST-I-PROSTORNA-RASPODELA-OLUJNIH-VETROVA-NA-TERITORIJI-JUGOISTOCNE-EVROPE.pdf

opisuju, a pored toga i veoma bitna za ovaj rad Boforova skala na osnovu koje se vrši klasifikacija vetrova. Pored Boforove skale predstavljene su i Fudţitina ...

Prostorna i vremenska raspodela potencijalne ugroženosti područja ...

http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/download/603/551

... području Vojvodine pogoduju nastanku i razvoju intenzivnih vetroerozionih procesa. Među brojnim uzročnim faktorima složenog procesa eolske erozije (reljef, ...

Istorijska biogeografija-tercijar

http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/1001/05Istorijska%20biogeografija-tercijar.pdf

Ova era obuhvata dva perioda – tercijar i kvartar. Dalje raščlanjenje tercijara je izvršeno na osnovu faunističkih fosila. Paleocen i eocen se svrstavaju u.

Jačina magnitude zemljotresa

http://www.model.u-szeged.hu/data/etc/edoc/tan/NBudinski/LogaritamskaFunkcija.pdf

Koristeći osobine logaritama dobijamo: Zaključak je da je zemljotres u Indijskom okeanu bio dva i po puta jači od zemljotresa u. Japanu. Na Slici 10 je prikazano ...

Kulturno - istorijska baština Srbije Manastir Studenica

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/4802/mod_folder/content/0/2.%20Turizam%20i%20prostor%2011.pdf?forcedownload=1

godine. • napisao prvi književni rad na srpskom jeziku. • Studenica (crkva Bogorodice i Kraljeva crkva) je bila najznačajniji manastir u srednjevekovnoj Srbiji na.

Analiza geoprostorne i vremenske distribucije zemljotresa kao ...

http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_casopisi/arhiva/VD_2014-leto/66-2014-2-11-Cvetkovic.pdf

... на континенталне зоне спуштања, на каледонске орогене структу- ре, Урал, Апалачке, Аустралијске Алпе, Скандинавске и Карпатске планине. У гео-.

REPUBLIKA SRBIJA KARTA EPICENTARA ZEMLJOTRESA

http://www.seismo.gov.rs/Seizmicnost/Karta_epicentara_l.pdf

Mw >=3.0. REPUBLIKA SRBIJA. KARTA EPICENTARA ZEMLJOTRESA. Republički seizmološki zavod. Autor mr. sci. Slavica Radovanović. Saradnici: mr.sci.

političke posljedice zemljotresa u bosanskoj krajini 1969 ... - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-582211.pdf

Ključne riječi: Banja Luka, Bosanska krajina, Branko Mikulić, Mitja. Ribičić, Josip ... Abstract: This work was written solely on the basis of Branko Mikulic. Fund ...

PROSTORNA DISPERZIJA EPIDEMIJA I PANDEMIJA U SVETU ...

http://www.dgt.uns.ac.rs/download/medeicinska-geografija/medgeov4.pdf

bolesti u jednoj populaciji. ... i uobičajeno pojavljivanje (širenje) bolesti među ... KOLERA. ▫ Kolera je akutna infekcija koju izaziva bakterija Vibrio cholerae.

PROSTORNA ZNAČENJA PADEŽA U JEZIKU MIHOVILA ...

https://morepress.unizd.hr/journals/radovif/article/viewFile/1640/2302

1 »Uzročna značenja padeža u jeziku Mihovila Pavlinovića«, Jezik, XX/. 1972—3, br. 1, 2 i 3, ... c) Srodno je značenje da što dolazi od nekog pojma koji se na-.

Jelena Ferina PROSTORNA RAZDIOBA KOMPONENTI VODNE ...

https://bib.irb.hr/datoteka/505992.Diplomski_rad_JF_2011.pdf

Evapotranspiracija je proces isparavanja vode s tla (evaporacija) te iz biljaka i životinja (transpiracija). Komponente vodne ravnoteže, iako najvećim dijelom ...

prostorna analiza saobraćajne nezgode - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/017d/cc417855f8524870952e6675a8f341a6a97e.pdf

među kojima su i saobraćajne nezgode. Analiza saobraćajnih nezgoda predstavlja analizu okolnosti pod kojima se dogodila saobraćajna nezgoda i analizu ...

Precrtavanje likova - Vizualno-prostorna orijentacija - Artmedia

https://www.artrea.com.hr/skola/3likovi_4.pdf

Dovrši crtanje svakog lika tako da i s druge strane bude jednak. Simetrični likovi. On-line škola artrea.com.hr. Edukativni sadr aji na jednom mjestu -.

Prostorna analiza utjecaja geografskih i geoloških čimbenika na ...

https://hrcak.srce.hr/file/270627

bitke za Galipolje 1915. godine. Navedeni autori klasificirali su zemljište poluotoka Galipolja na pet kategorija s aspekta geologije, geomorfologije,.

prostorna značenja padeža u jeziku mihovila pavlinovića - Morepress

https://morepress.unizd.hr/journals/radovif/article/viewFile/1640/2302

1 »Uzročna značenja padeža u jeziku Mihovila Pavlinovića«, Jezik, XX/. 1972—3, br. 1, 2 i 3, str. 19—24, 59—63, 84—95. V. tamo i drugu literaturu. 2 Urednik ...

Dino Huzanić Mišek Prostorna analiza obrambenih pomorskih ...

https://zir.nsk.hr/islandora/object/pmf:3593/datastream/PDF/view

9 velj 2016 ... Izrađene su tematske karte i karte opće prohodnosti ... dijeli se na Jugoslavensku Narodnu Armiju (skraćeno JNA) i Teritorijalnu obranu ...

Normalna raspodela P( 1.5 X 2.5)

https://domacistatistika.yolasite.com/resources/Normalna%20raspodelaAEAR.pdf

Normalna raspodela. 1. Neka slučajna promenljiva X ima normalnu raspodelu sa parametrima. 0. = μ i standardnom devijacijom. 1. = σ . Izračunati verovatnoću ...

Obavestenje- raspodela NL-uni za E4 god.pdf

https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/Obavestenje-%20raspodela%20NL-uni%20za%20E4%20god.pdf

11 феб 2016 ... Gebrüder Weiss d.o.o, Dobanovci. 1. Global Karavan d.o.o, Beograd. 1. Gomid d.o.o,Ivanjica. 2. Gorjanac Logistic d.o.o, Subotica. 1.

7. Modeli raspodela

http://statlab.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/11/7.-Modeli-raspodela.pdf

7 нов. 2015 ... МОДЕЛИ ПРЕКИДНИХ РАСПОДЕЛА. Биномна расподела. Дефиниција 7.2: Случајна променљива X има Биномну расподелу, ако може ...

Binomna raspodela

http://ttl.masfak.ni.ac.rs/TOK/PREDAVANJA%20TM%20-%207.pdf

funkcije raspodele ili funkcije gustine, poznatih tipova teoretskih raspodela. ... FORMULACIJA: Binomna raspodela je pogodna za opisivanje situacije u ...

Normalna raspodela

http://haos.ff.bg.ac.rs/nastava/radovi/9Normalna.pdf

Rm. ∈. • Označavamo sa X : N (m σ2). Označavamo sa X : N (m,σ ). • Naziva se i Gausova, jer je Gaus dokazao da se g(x) dobija kao gustina raspodele sp koja ...

Uniformna raspodela

http://haos.ff.bg.ac.rs/nastava/radovi/10SVEraspodele.pdf

Uniformna raspodela. • Sp X ima uniformnu raspodelu na intervalu (a,b) ako je p p. ( , ) j gustina sp X.... ∈][. 1 bax g(x) a b ab. −. 1..... ∉. ∈. −. = ],[.

Normalna raspodela P( 1.5 X 2.5) - Statistika

https://domacistatistika.yolasite.com/resources/Normalna%20raspodelaAEAR.pdf

Normalna raspodela. 1. Neka slučajna promenljiva X ima normalnu raspodelu sa parametrima. 0. = μ i standardnom devijacijom. 1. = σ . Izračunati verovatnoću ...

atlas raspodela - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~v_jevremovic/atlas.pdf

Eksponencijalna raspodela. Funkcija raspodele. F(x)=1 − e−x/λ, x ≥ 0. Entropija. H(x)=1 ln λ. U skupu sluqajnih promen ivih qije su gustine jednake nuli za x ...

Tablica 1 - Normalna raspodela

http://arhimed.matf.bg.ac.rs/~misko/flf/stat/tablice/statistika-Tablica1-normalna%20raspodela.pdf

Tablica 1. Procenat od celokupne površine pod normalnom krivom između ordinate nad AS i ordinate nad sigma skorom. ,00. ,01. ,02. ,03. ,04. ,05. ,06. ,07. ,08.

7. Modeli raspodela - statlab.fon.rs

http://statlab.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/11/7.-Modeli-raspodela.pdf

7 нов. 2015 ... Нормална расподела. Приликом решавања проблема граничне функције Биномне расподеле, De. Moivre је 1733. године открио ...

Normalna raspodela i standardna skala

http://metodologijamentus.weebly.com/uploads/5/1/9/7/51973983/19._gaus_i_z-skorovi.pdf

Normalna raspodela učestalosti mera. 11. X mera f frekvenca mere. 14. 20. 2. 5. 8. 17. 175. 185. 205. 145. 155. 165. 195. Primeri. Skor na testu. Visina. Stav. 3.0.

Visedimenzionalna normalna raspodela - PMF Personal Pages

https://personal.pmf.uns.ac.rs/nevena.dugandzija/wp-content/uploads/sites/42/2018/11/Visedimenzionalna-normalna-raspodela.pdf

Višedimenzionalna normalna raspodela. X = (Xq...,xn): (m, v). V... Simetrična, pozitivno definitha nxn matrica m=(ma... mn) ... fiksiran vektor kolona. Tada je.

Multivarijaciona normalna raspodela - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/2017-12-18-mm.pdf

2 јан 2019 ... raspodele za jednu slučajnu promenljivu. Kako je normalna raspodela karakterističnog oblika (u obliku zvona) mnogi statistički modeli bazirani ...

MASTER RAD Paretova raspodela i njena primena u aktuarskoj i ...

http://elibrary.matf.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/4319/Djenic_Svetlana.pdf?sequence=1

U trecem poglavlju su navedene osobine Paretove raspodele, njeni momenti, karakterizacija, Lorencova kriva i koeficijenti nejednakosti mere koji su izvedeni.

Vejbulova raspodela i njena primena u teoriji pouzdanosti

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/DijanaCovic.pdf

U ispitivanju pouzdanosti sistema koristi se Vejbulova (Weibull-ova) raspodela, kao i proširena i modifikovana Vejbulova raspodela. Navedene raspodele ...

Multivarijaciona normalna raspodela - Prirodno matematicki fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/2017-12-18-mm.pdf

2 јан 2019 ... Uslovna raspodela i višedimenzionalni korelacioni koeficijent ... Kako je normalna raspodela karakterističnog ... konvergencija je uniformna u.

1 Normalna raspodela 1. Neka slučajna promenljiva X ... - Statistika

https://domacistatistika.yolasite.com/resources/Normalnaraspodela.pdf

Normalna raspodela. 1. Neka slučajna promenljiva X ima normalnu raspodelu sa parametrima. 0. = µ i standardnom devijacijom. 1. = σ . Izračunati verovatnoću ...

padavine - Meteologos

http://www.meteologos.rs/wp-content/uploads/2019/05/PADAVINE-DEFINICIJA-MERENJE-I-OBRADA-PODATAKA.pdf

9 окт 2014 ... pluviograf, ombrograf. ○ registruje promenu intenziteta kiše tokom vremena ... Helmanov pluviograf. Merenje padavina. ▫ Registrujući kišomer.

vazduhoplovna meteorologija - Meteologos

http://www.meteologos.rs/wp-content/uploads/2017/06/VAZDUHOPLOVNA-METEOROLOGIJA_Lazar-Lazic.pdf

U situaciji prikazanoj na slici, pilot će u tački C vide- ... Električno pražnjenje vrši se u vidu munje, koja je, ustvari, kanal jonizovanog ... Sl. 9.8 Radarska slika.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.