Психологија - Fakulteti / edukacija

... У БЕОГРАДУ. 1/13. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ. ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ. БОДОВИ СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА. Психологија. 30.06.2016 ...

Психологија - Fakulteti / edukacija - Сродни документи

Психологија - Fakulteti / edukacija

http://fakulteti.edukacija.rs/wp-content/uploads/2016/07/filozofski-fakultet-beograd-psihologija-prijemni-2016.pdf

... У БЕОГРАДУ. 1/13. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ. ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ. БОДОВИ СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА. Психологија. 30.06.2016 ...

VA Ž NO - Fakulteti / edukacija

http://fakulteti.edukacija.rs/wp-content/uploads/2015/07/raspored-upisa-fon.pdf

5 јул 2015 ... V A Ž N O ! RASPORED UPISA. NA FAKULTET ... momenta upisa na FON, ispiše iz kategorije budžet sa tog drugog fakulteta. Skreće se pažnja ...

У В Е Р Е Њ Е - Fakulteti / edukacija

http://fakulteti.edukacija.rs/wp-content/uploads/2015/09/uverenje-o-prihodima.pdf

... у Републици Србији у установе за смештај и исхрану за школску 20____/ 20_____ годину овлашћени орган Општине ... Студентски центар Нови Сад.

Psihologija - Fakulteti / edukacija

http://fakulteti.edukacija.rs/wp-content/uploads/2016/07/filozofski-fakultet-beograd-psihologija-prijemni-2016.pdf

30 јун 2016 ... Бр пријаве Презиме (име родитеља) име. Тест знања. ТОИ. Ukupno. 4001. Ивановић (Витомир) Милена. 20,00. 21,00. 41,00. 4002.

Dramski departman - Fakulteti / edukacija

http://fakulteti.edukacija.rs/wp-content/uploads/2015/07/akademija-umetnosti-novi-sad-preliminarna-lista-2016-departman-dramskih-umetnosti.pdf

AKADEMIJA UMETNOSTI. NOVI SAD. Del.broj: 03-16/8. Datum: 04.07.2016. Na osnovu čl. 85. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS" br. 76/2005),.

Историја уметности - Fakulteti / edukacija

http://fakulteti.edukacija.rs/wp-content/uploads/2015/07/filoyofski-fakultet-bg-istorija-umetnosti.pdf

3 јул 2015 ... 40,00 24,00 10,00. 74,00. Буџет ИУ АР ЕН АН ПЕ ФС. СО. 11. 6048 Остојић (Предраг) Ивана. 38,64 21,00 14,00. 73,64. Буџет ИУ. 12.

информатор 2015. - Fakulteti / edukacija

http://fakulteti.edukacija.rs/wp-content/uploads/2014/08/Informator_2015.pdf

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИСТОРИЈЕ. ... Правни и Економски, а исте године основан је и Филозофски факултет са ... Тест знања из историје.

закон о универзитету - Fakulteti / edukacija

http://fakulteti.edukacija.rs/wp-content/uploads/2017/01/preliminarna-rang-lista-stipendisti-UNS.pdf

... 62 СТИПЕНДИЈE СТУДЕНТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ. ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ. РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА.

Departman dramskih umetnosti - Fakulteti / edukacija

http://fakulteti.edukacija.rs/wp-content/uploads/2018/08/akademija-umetnosti-novi-sad-konacna-lista-2018-departman-dramskih-umetnosti.pdf

1. АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ. НОВИ САД. Дел.број: 03-17/13. Датум: 10.07.2018. На основу чл. 100 Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" бр.

Прелиминарна ранг листа - Fakulteti / edukacija

http://fakulteti.edukacija.rs/wp-content/uploads/2018/08/medicinski-fakultet-novi-sad-preliminarna-lista-2018-stomatologija.pdf

Гњатовић (Милан) Милана. 23.00. 50.00. 90.00. 1. Чворовић (Владимир) Тамара. 26.00. 51.00. 91.00. Универзитет у Новом Саду. Медицински факултет ...

Poslovna ekonomija i menadžment - Fakulteti / edukacija

http://fakulteti.edukacija.rs/wp-content/uploads/2018/08/ekonomski-fakultet-kragujevac-konacna-lista-2018-poslovna-ekonomija-i-menadzment.pdf

99.82 397 39.82 Социологија 30.00 Пословна ек 30.00 економска Краљево. Б. 6 Недељковић (Драгољуб) Радмила. 99.66 411 39.66 Рачуноводст 30.00 ...

Прелиминарна ранг-листа – Језик ... - Fakulteti / edukacija

http://fakulteti.edukacija.rs/wp-content/uploads/2018/07/filoloski-fakultet-beograd-preliminarna-lista-2018-jezik-knjizevnost-kultutra.pdf

Филолошки факултет. Прелиминарна ранг-листа – Језик, књижевност, култура. * верификована награда са републичког такмичења максималним ...

Jedinstvena rang lista kandidata - Fakulteti / edukacija

http://fakulteti.edukacija.rs/wp-content/uploads/2016/07/fon-bg-preliminarna-rang-lista-menadzment-i-organizacija-2016-2017.pdf

105 1177 Đurović Danilo (Ljubiša). 39.86 46.50. -----. 86.36 ... 112 1199 Lazović Marina (Milija). 38.26 47.70. ----- ... 606 Lazović Petar (Goran). 33.72 32.10. -----.

preliminarna (jedinstvena) rang lista kandidata ... - Fakulteti / edukacija

http://fakulteti.edukacija.rs/wp-content/uploads/2015/07/preliminarna-rang-lista-2017-medicinski-fakultet-nis-integrisane-studije-farmacije.pdf

Univerzitet u Nišu. Medicinski fakultet. SPISKOVI KANDIDATA ZA POLAGANjE. PRIJEMNOG ISPITA. Broj: 02-6557/2. 29. jun 2017. god. Strana 1 od 3.

ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА

http://www.uf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2011/10/PlanPP.pdf

Предмет. Педагошка психологија је психолошка дисциплина у оквиру које се проучава психолошка основа образовања и васпитања. Наставницима она ...

Психологија учења

http://moodle.f.bg.ac.rs/mod/resource/view.php?id=29583

email: [email protected] · http://moodle.f.bg.ac.rs PSIU. Уводни ... Version 2.0 (with CD-ROM), Wadsworth Publishing. ▫ McLeod, P., Plunkett, K. and Rolls, ...

ПСИХОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАЊЕ

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0353-7129/2009/0353-71290901077P.pdf

Ključne reči: emocionalna inteligencija, emocije, nastava, školski uspeh ... sredini. Zoran Milivojević, u svojoj knjizi “Emocije“, kaže da nijedan pristup koji ljud-.

РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА

http://www.pfvr.ni.ac.rs/dokumenti/tekstovi/68_1_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf

Развојна психологија проучава психолошки развој деце и младих, као и психичке промене у одраслом и старачком добу. Тај развој и промене ...

психологија - Klett

https://www.klett.rs/sites/default/files/knowledge/2_SS_psihologija_prirucnik_low.pdf

Појам базичне структуре личности и социјалног карактера. Теорије личности ... истраживањима (интервју, упитник, тест, скале процене).2 ... бити јако занимљиви ученицима и усвајају их лако и са задовољством. Међутим, неки ...

ПРВИ ДЕО : ПСИХОЛОГИЈА РАДА

http://api.puskice.org/files/show/756

3) Психологија развојних стадијума (дечија, младост, старост итд.) 4) Психопатологија - психичка обољења и одступања од нормалног понашања.

ПсИХоЛоГИја оБраЗоВаЊа - Klett

https://www.klett.rs/sites/default/files/news/psihologija_obrazovanja_prodajna_mesta.pdf

Студентски трг, Студентски трг 6, 011/2185295. Врање. Декос ДЕ, Симе Погачаревић 18, 064/1634070. Вршац. Књижара Стерија ПЛУС, Светосавски трг ...

Психологија - Универзитет у Београду

http://www.f.bg.ac.rs/files/buduci_studenti/osnovne/prijemni-PS.pdf

... У БЕОГРАДУ. 1/14. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ. ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ. БОДОВИ СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА. Психологија. 27.06.2019 ...

Психологија кризе - Filozofski fakultet

http://www.ff.uns.ac.rs/uploads/files/Studijski%20programi/2015/OAS/Specifikacija%20predmeta%20Psihologija%20OAS.pdf

Клиничка психологија, Катедра за Клиничку психологију, ЛМУ, Минхен & Футура публикације,. Нови Сад, 129-138. Влајковић Ј. (2009): Од жртве до ...

психологија раног детињства - fasper

http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/nastavnici/Matejic_DJ_Zorica/predavanja/Raz_senzomoto_funk/PSIRD.pdf

карактеристикама детињства и принципима раног развоја детета прожимају се, повезују и интегришу у ... Дете, наравно, не открива тај симболички свет одмах и одједном, али оно ... Чудесни „случај Гејџа“, младића који је након.

Психологија личности - Филозофски факултет - Универзитет у ...

http://ff.ues.rs.ba/files/docs/users/Urednik/Psihologija-silabusi/psihologija-licnosti-1.pdf

Структура, динамика и развој личности. 4.Структура личности и предвиђање понашања. 5.Приступи проучавања личности и теорије личности. 6.

аналитичка психологија у светлу модерне херменеутике

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19083/bdef:Content/download

Психа, архетипови, колективно несвесно и комплекси показују се у светлу предструктуре разумевања, а Ја и. Сопство као различити аспекти одговора ...

Психологија учења - Филозофски факултет - Универзитет у ...

http://ff.ues.rs.ba/files/docs/users/Urednik/Psihologija-silabusi/pihologija-ucenja.pdf

Емоционално условљавање, Учење и личност, Мишљење. 13. Оперативна меморија (трајање и капацитет оперативне емеморије, манипулисање ...

Назив предмета: РАЗВОЈНА И ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА

https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2019/DH/Integrisane/PMF01.pdf

Назив предмета: РАЗВОЈНА И ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА. Шифра: ПМФ01. Наставник: Тамара С. Јовановић. Статус предмета: обавезни (МПБ, ДПГ, ...

Пословна психологија - Fakultet za pravne i poslovne studije

http://www.flv.edu.rs/wp-content/themes/flvtheme/pdf/predmeti-2019-20/Knjiga-predmeta_OAS_Poslovna-psihologija.pdf

Студијски програм: Пословна психологија - Oсновне академске студије. Назив предмета: ОСНОВИ СОЦИОЛОГИЈЕ. Наставник: доц. др Радивоје ...

У В Е Р Е Њ Е - Fakulteti

http://fakulteti.edukacija.rs/wp-content/uploads/2015/09/uverenje-o-prihodima.pdf

... у Републици Србији у установе за смештај и исхрану за школску 20____/ 20_____ годину овлашћени орган Општине ... Студентски центар Нови Сад.

Žurnalistika - Fakulteti

http://fakulteti.edukacija.rs/wp-content/uploads/2018/08/filozofski-fakultet-novi-sad-preliminarna-lista-2018-zurnalistika.pdf

1 397 Јовановић (Биљана) Анђела. 1. 5.00 5.00 4.93 4.79. 39.44. 49.00. 88.44. 2 539 Пејин (Никола) Милица. 1. 4.73 4.69 4.50 4.57. 36.98. 51.00. 87.98.

Rang lista - Fakulteti

http://fakulteti.edukacija.rs/wp-content/uploads/2018/08/prirodno-matematicki-fakultet-novi-sad-preliminarna-lista-2018-turizam-modul-lovni-turizam.pdf

27 јун 2018 ... 85.24. 50.00. 35.24. 00346 budžet. Beljanski Srdjan Bogdan. 84.84. 46.00. 38.84. 00541 budžet. Tešić Snežana Tina. 84.22. 54.00. 30.22.

Menadžment i organizacija - Fakulteti

http://fakulteti.edukacija.rs/wp-content/uploads/2018/07/fon-beograd-konacna-lista-2018-menadzment-i-organizacija.pdf

Е пошта: [email protected]; Посетите: www.fon.bg.ac.rs. Коначна ранг листа кандидата. Студијски програм: Менаџмент и организација. Ранг Пријава ...

Историја уметности - Fakulteti

http://fakulteti.edukacija.rs/wp-content/uploads/2016/07/filozofski-fakultet-beograd-istorija-umetnosti-prijemni-2016.pdf

30 јун 2016 ... Бр пријаве Презиме (име родитеља) име. Тест знања. ТОИ. Ukupno. 6001. Матић (Миломир) Јелена. 27,00. 23,00. 50,00. 6003.

Dramski departman - Fakulteti

http://fakulteti.edukacija.rs/wp-content/uploads/2015/07/akademija-umetnosti-novi-sad-preliminarna-lista-2016-departman-dramskih-umetnosti.pdf

4 јул 2016 ... AKADEMIJA UMETNOSTI. NOVI SAD. Del.broj: 03-16/8 ... akademski studija na Akademiju umetnosti u Novom Sadu i Izveštaja komisija za realizaciju prijemnih ... DEPARTMAN DRAMSKIH UMETNOSTI. Studijski program ...

Beogradska politehnika - Fakulteti

http://fakulteti.edukacija.rs/wp-content/uploads/2018/08/beogradska-politehnika-konkurs-drugi-upisni-rok-2018.pdf

Висока школа струковних студија - БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА ... Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом ... Школе, интернет страни Школе, путем е-mail адресa [email protected] и.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.