Redza 2.ai - Агенција за заштиту животне средине

3 мар 2010 ... ња података о амбалажи и амбалажном отпаду. Одговорности и обавезе везане за управљање амбалажним отпадом су дате у Закону ...

Redza 2.ai - Агенција за заштиту животне средине - Сродни документи

Redza 2.ai - Агенција за заштиту животне средине

http://www.sepa.gov.rs/download/Uputstvoambalaza.pdf

3 мар 2010 ... ња података о амбалажи и амбалажном отпаду. Одговорности и обавезе везане за управљање амбалажним отпадом су дате у Закону ...

С А Д Р Ж АЈ - Агенција за заштиту животне средине

http://www.sepa.gov.rs/download/UpravOtpad/LapovoLPUO.pdf

највећи је удео незапослених лица која први пут траже посао, при чему учешће ове групације у укупном броју ... Јагодина. Користи улични. 1,1 м3 .А.С.А. ИНВЕНТ АЛАТИ доо. Алексе. Шантића. 12 ... Шљака и пепео. 0.32. 3.52. 5.

У В О Д - Агенција за заштиту животне средине

http://www.sepa.gov.rs/download/UpravOtpad/NegotinLPUO.pdf

фарма бројлера и инкубаторска станица Неготин, власник Петровић Славица. - инкубаторска ... Ул. 12.септембар (аутобуска станица ''Дензор''). 8.

Untitled - Агенција за заштиту животне средине

http://www.sepa.gov.rs/download/Statistika_otpada.pdf

званичне статистике за период 2009–2012, као и у Стратегији управљања отпадом за период 2010–2019. Поред тога, публикација садржи објашњења ...

отпада - Агенција за заштиту животне средине

http://www.sepa.gov.rs/download/UpravOtpad/RPUO_JuznobanatskiRegion.pdf

изабрана је постојећа депонија општине Вршац, која се налази на ободу града ... ПАНО НОРДИК. 5. 35. ЗАНИНИ. 25. 36. ЋИРКОМ. 5. УКУПНО: 1.970 м3 ... облику сматрајући да је то туђи посао за који је већ неко плаћен, те да се.

Чистији ваздух за све - Агенција за заштиту животне средине

http://www.sepa.gov.rs/download/CistijiVazduhZaSve2013.pdf

сумпор-диоксида - главни узрок киселих киша - је смањена за више од 80%, али... □ ... више ... Које су последице загађења ваздуха? Здравствени ...

Шумарство, лов и риболов - Агенција за заштиту животне средине

http://www.sepa.gov.rs/download/konf2009/6.Sumarstvo,%20lov%20i%20ribolov.pdf

Индикатори стања шума показују благо побољшање квалитета и величине шумских екосистема. ▫ Садашња површина шума у. Србији према подацима ...

Kultura i biodiverzitet - Агенција за заштиту животне средине

http://www.sepa.gov.rs/download/5.Vasic.pdf

за заштиту природе Србије: Светски дан заштите животне средине 2002-06-05; “Биодиверзитет као. (биолошка) основа одрживог развоја” Крушевац: ...

[email protected] LIST - Агенција за заштиту животне средине

http://www.sepa.gov.rs/download/UpravOtpad/NoviSadLPUO.pdf

1 дец 2010 ... Нови Сад је економски центар Војводине, најплодније ... депонија за не – опасан отпад и депонија за инертан отпад; захтева третман ...

KIRILO SAVIĆ - Агенција за заштиту животне средине

http://www.sepa.gov.rs/download/UpravOtpad/VelikaPlanaLPUO.pdf

Сеизмолошки завод СР Србије – Београд, територија општине Велика Плана пада у подручје максимално опаженог интензитета 7°, 8° и 9° МCS скале ...

Мр Драгана Видојевић - Агенција за заштиту животне средине

http://www.sepa.gov.rs/download/VidojevicZemljiste.pdf

Министарство животне средине и просторног планирања. АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. Мр Драгана Видојевић ...

општине мајданпек - Агенција за заштиту животне средине

http://www.sepa.gov.rs/download/UpravOtpad/MajdanpekLPUO.pdf

општина. Како је општина Мајданпек сагласна да заједно са општинама Бор, Кладово,. Неготин, Књажевац, Зајечар,Сокобања,Бољевац формира ...

анализа стања - Агенција за заштиту животне средине

http://www.sepa.gov.rs/download/Protokol_o_vodi_i_zdravlju_Analiza_stanja.pdf

(Закон о потврђивању Протокола о води и здрављу уз конвенцију ... дозвољено у води за пиће (Правилник о хигијенској исправности воде за пиће, „Сл.

Izveštaj za 2012. - Агенција за заштиту животне средине

http://www.sepa.gov.rs/download/Izvestaj_2012.pdf

Анализа квалитета воде применом описног индикатора Serbian Water Quality Index (SWQI) је урађена за ... отпадни боја и лак. 3% ... транспорта и одлагања пепела на депонију пепела ТЕ Костолац А. Блокови ТЕ Костолац Б,.

nedostatak vode za piće - Агенција за заштиту животне средине

http://www.sepa.gov.rs/download/prezentacije/2018/NedostatakVodeZaPice.pdf

Dobrila Kujundžić (MPZŠS/Republička direkcija za vode), ... Aleksandar Šotić (Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Beograd), ... do širenja betonskih cevi između anker blokova koji su fiksni što izaziva havariju. ... vodosnabdevanja u gradu Čačku i opštinama Arilje, Požega, Lučani i Gornji Milanovac ...

општине бела црква - Агенција за заштиту животне средине

http://www.sepa.gov.rs/download/UpravOtpad/BelaCrkvaLPUO.pdf

Бојан Мијатовић - ПИК „Јужни Банат“. Обренија Милер - АД Циглана „2. октобар“, Јасеново. Миле Лужајић – Millennium, Јасеново. Јелена Станојев ...

Regionalni plan - Novi Sad - Агенција за заштиту животне средине

http://www.sepa.gov.rs/download/UpravOtpad/RPUO_NoviSadBackaPalankaBackiPetrovacBeocinZabaljSrbobranTemetinVrbas.pdf

Богојево, као и пруге Гајдобра – Бачка Паланка. Железничка пруга Нови Сад – Гајдобра –. Богојево ... Потребан број је рачунат за случај да је услугама.

Stanje zemljista Macve - Агенција за заштиту животне средине

http://www.sepa.gov.rs/download/prezentacije/2015/IzvestajStanjeZemljistaMacve.pdf

5 дец 2015 ... Расположиво земљиште у Републици Србији (%) ... Plodne ravnice na severu i severozapadu, krečna i bazna zemljišta na istoku, glinovita ...

PROMENA KLIME U SRBIJI - Агенција за заштиту животне средине

http://www.sepa.gov.rs/download/VodeSrbije/3_Promena_klime_u_Srbiji_cinjenice_ocekivani_uticaji.pdf

5 јун 2015 ... O izboru naslova prezentacije. ❑ Odraz ... pa.gov.rs. KONCEPT PREZENTACIJE ... Efekat staklene bašte predstavlja prirodan proces vraćanja.

PLAN Nova Varos 260911 - Агенција за заштиту животне средине

http://www.sepa.gov.rs/download/UpravOtpad/NovaVarosLPUO.pdf

Локални план управљања отпадом, општина Нова Варош израдила је уз ... ("Службени гласник РС", број 36/09), Закона о заштити животне средине ... Јединице градске поште постоје у 6 месних центара, а поштански саобраћај.

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

https://www.mionica.rs/sr-rs/e-uprava/dokumenta/send/147-/1433-pl-n-r-d-2017

Комунална инспекција - 2 извршиоца. - Грађевинска инспекција - 1 извршиоц. - Саобраћајна инспекција - 1 извршиоц. - Инспекција за заштиту животне ...

Секретаријат за заштиту животне средине - Град Ниш

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Program-zastite-zivotne-sredine-Grada-Ni%C5%A1a-2017-2027.pdf

Адреса: Трг Краља Александра ... Адреса: Дечанска 5, ... су, полагање испита за такси возаче и обавезу такси превозника да ову делатност обављају.

Секретаријат за заштиту животне средине - Град Ниш - Градска ...

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Program-zastite-zivotne-sredine-Grada-Ni%C5%A1a-2017-2027.pdf

Адреса: Трг Краља Александра ... Адреса: Дечанска 5, ... су, полагање испита за такси возаче и обавезу такси превозника да ову делатност обављају.

инвестиције у заштиту животне средине - Fiskalni savet

http://www.fiskalnisavet.rs/doc/analize-stavovi-predlozi/FS-Investicije-u-zastitu-zivotne-sredine.pdf

26 јун 2018 ... ПРОИЗВОДИ КОЈИ ПОСТАЈУ ПОСЕБНИ ТОКОВИ ОТПАДА. ... говорило током фискалне консолидације у периоду 2015-2017. и то је ...

pdf 823KB - Фонд за заштиту животне средине и енергетску ...

http://ekofondrs.org/sadrzaj/dokumenti/prikupljanje_podataka_o_otpadu/Pravilnik_o_metodologiji_prikupljanja_podataka_o_otpadu_i_njihovoj_evidenciji_319627185.pdf

дио Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада. („Службени гласник Републике Српске“, број 19/15), (у даљем тексту: Правилник о ...

ПКС - Одбор за заштиту животне средине и одрживи развој

https://api.pks.rs/storage/assets/Naknade%20i%20takse%20u%20%C5%BEivotnoj%20sredini1.pdf

1 јан 2020 ... Производи који после употребе постају посебни токови отпада су: ... животне средине за 2017. годину (Report on Economic Instruments.

Информатор о раду - Градска управа за заштиту животне средине

https://environovisad.rs/images/informator2019.pdf

1 јан 2020 ... животне средине, Нови Сад, Руменачка 110а, приземље, соба 1, где ... даваоца услуга ПМФ-а Департмана за физику из Новог Сада као.

Индикатори биодиверзитета - Агенција за заштиту животне ...

http://www.sepa.gov.rs/download/Indikatori_biodiverziteta_2015.pdf

су: Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. године („Службени ... Црвена књига дневних лептирова (2003);. Црвена књига ... „Омасовљење мреже за евидентирање лептира у Србији”;.

план рада сектора за заштиту животне средине ... - Grad Beograd

https://portal.beograd.gov.rs/komisija/planovi/vazduh,%20otpadne%20vode%20-%20III.pdf

7041055 100008875 ПУ Др.Сима Милошевић. Земун. Земун, Миленка Павловића. 135. I. 8756821. 101342790 МБ Комерц. Земун. Земун, Војводе Николе.

план рада инспекције за заштиту животне средине ... - Град Шабац

http://sabac.rs/images/pages/Godisnji%20Plan%202019%20-%20kopija.pdf

31 јан 2019 ... CENTAR MAČVA. EXPRES ŠABAC. Контрола по Решењу сагласности на студију бр. 501-3-4/2011-08. Ризик:низак x. DRUŠTVO ZA.

Ekonomski instrumenti za 2015 - Агенција за заштиту животне ...

http://www.sepa.gov.rs/download/posebni/EkonInstr_2015.pdf

Извештај о економским инструментима за животне средине у Републици Србији за 2015. годину. 6. ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА (Р). Кључне поруке: 1) Издаци ...

Lokalni plan upravljanja otpadom - Агенција за заштиту животне ...

http://www.sepa.gov.rs/download/UpravOtpad/StaraPazovaLPUO.pdf

плана управљања отпадом на територији општине Стара Пазова, ... живине “Верић”, “Панграф”Д.О.О. графичко предузеће, фабрика намештаја.

Dodatne informacije JNOP 3/2018 - Агенција за заштиту животне ...

https://www.sepa.gov.rs/download/IJZ/nabavkeponovom/2018/PitanjaOdgovori_JNOP_3_2018.pdf

5 мар 2018 ... фотокопију захтева за регистрацију менице, овереног од стране ... другог облика средства финансијског обезбеђења, те нам овако постављен захтев ... 80 Analizator za kontinualno merenje sumpordioksida-prilog 1.

Difuzno zagadjenje sliv Kolubare - Агенција за заштиту животне ...

https://www.sepa.gov.rs/download/Kolubara_Difuzno_zagadjenje.pdf

Основна структура података за FyrisNP модел за слив реке Колубаре ............. ... Слив Колубаре захвата западни део Србије и на њега отпада 4,12% ... Детаљна мапа земљишта је дакле важно средство за селекцију адекватних.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.