Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

Zakona o upravljanju otpadom («Službene novine. Federacije ... ne dostavlja godišnji izvještaj o ambalaži i ambalažnom otpadu u skladu s ovim Pravilnikom.

Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom - Сродни документи

Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

https://mpz.ks.gov.ba/sites/mpz.ks.gov.ba/files/Pravilnik_8811_0.pdf

Zakona o upravljanju otpadom («Službene novine. Federacije ... ne dostavlja godišnji izvještaj o ambalaži i ambalažnom otpadu u skladu s ovim Pravilnikom.

Upravljanje ambalazom i ambalaznim otpadom.ppt - GOMADJO & Co

https://www.gomadjo.co.rs/radovi/strucni/upravljanje_ambalazom_i_ambalaznim_otpadom_%28prezentaciona_forma%29.pdf

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“, br. 56/2010). 8. Pravilnik o sadržini deklaracije i uputstva za primenu sredstava za ...

Upravljanje ambalazom i ambalaznim otpadom ... - GOMADJO & Co

https://www.gomadjo.co.rs/radovi/strucni/upravljanje_ambalazom_i_ambalaznim_otpadom.pdf

Metalna ambalaža (metalna burad i limenke, i aluminijumska flaša). 15 01 04. * Primarni tretman i razvrstavanje ambalaže od pesticida kao i većeg dela drugih ...

PRAVILNIK o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ...

https://www.ekologija.gov.rs/?wpfb_dl=132&lang=lat

Ovim pravilnikom propisuju se obrasci izveštaja o upravljanju ambalažom i ... www.sepa.gov.rs. Obrazac 2. Obrazac 2. IZVEŠTAJ OPERATERA SISTEMA ...

O UPRAVLJANJU OTPADOM

http://www.ekologija.gov.rs/?wpfb_dl=145

Kretanje opasnog otpada prati poseban Dokument o kretanju opasnog otpada koji ... otpada, odnosno primerak popunjenog Dokumenta o kretanju opasnog ...

o upravljanju otpadom - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_upravljanju_otpadom.pdf

5) deponija jeste mesto za konačno sanitarno odlaganje otpada na površini ili ... 22) posebni tokovi otpada jesu kretanja otpada (istrošenih baterija i ... postrojenja do 31. decembra 2017. godine, uzimajući posebno u obzir uslove iz člana 64.

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM

http://www.mipa.co.me/files/documents/1513766712-Zakon%20o%20upravljanju%20otpadom%2064_11%20i%2039_16.pdf

29 дец 2011 ... I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet. Član 1. (1) Ovim zakonom uređuju se vrste i klasifikacija otpada, planiranje, uslovi i način upravljanja ...

o upravljanju otpadom - Papir Servis FHB

https://www.papirservis.rs/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/zakon_o_upravljanju_otpadom.pdf

29a) sekundarna sirovina jeste otpad koji se može koristiti za reciklažu radi dobijanja sirovine za proizvodnju istog ili drugog proizvoda (papir, karton, metal, ...

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/287-16%20lat.pdf

29 окт 2004 ... reciklaža, ponovno iskorišćenje, odlaganje i drugi načini tretmana otpada) na teritoriji. Republike Srbije. ... svoje usluge prema ceni utvrđenoj u skladu sa zakonom.” U stavu 2. ... emission limit values set out in parts 3 and 4 of ...

arhitektura i eko-dizajn u upravljanju medicinskim otpadom ... - CQM

http://www.cqm.rs/2008/pdf/3/22.pdf

polietilenske kese. Sadašnji način rukovanja sa medicinskim otpadom nosi velike rizike po zdravlje zaposlenih, ali i stanovništva u celini i predstavlja veliki ...

Uputstvo o upravljanju otpadom od sredstava za zaštitu bilja

http://www.ubh.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=308655&rType=2

28 мар 2018 ... ... za zaštitu bilja su plastični film, PET, metalna burad ili papirne kese. PREDLOG MODELA UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM NAKON.

Izvještaj o upravljanju - Plantaže

https://www.plantaze.com/wp-content/uploads/2019/05/Izvje%C5%A1taj-o-upravljanju-2018.pdf

„13.jul-Plantaže“ a.d. Podgorica, Izvještaj o upravljanju 2018. 2. Sadržaj: 1. KRATAK OPIS POSLOVNIH AKTIVNOSTI I ORGANIZACIONE STRUKTURE .

ODLUKA O UPRAVLJANJU RIZICIMA - HNB

https://www.hnb.hr/documents/20182/525873/h-odluka-o-upravljanju-rizicima_npt.pdf/381be9bf-4fff-4eba-b1d3-157b776ca203

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje: 1. ... (4) Kreditna institucija dužna je osigurati da diversifikacija njezinih portfelja koji nose ...

ABC metoda u upravljanju troškovima - EFZG

http://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/RAC/hpercevic/upravljacko_racunovodstvo/ABC%20metoda.pdf

Obilježja metoda obračuna troškova i prelazak na ABC metodu. 4. ... Upravljanje troškovima, odnosno, planiranje, obračun i kontrola troškova najvažnije je.

O KORPORATIVNEM UPRAVLJANJU Korporativno upravljanje - kaj ...

https://www.zdruzenje-ns.si/uploads/fajli/I._Dimitric_-_Splosno-o-korporativnem-upravljanju.pdf

1 avg 2010 ... Korporativno upravljanje (corporate governance) je na svetovni ravni dobro poznan in uveljavljen izraz, vendar pa nima enotnega pomena in ...

iskustva i prakse u upravljanju postrojenjem za prečišćavanje ...

http://www.voda.ba/uimages/Jasmin%20Pandurovic,%20Asmir%20Nisic%20ZR.pdf

Jasmin Pandurović dipl.ing.teh. JKP „Komunalno“ ... rijeku Oskovu. Ušće rijeke Oskove u Spreču je prvi uzvodni “najveći” zagađivač akumulacije Modrac koja se.

ZAKON O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA

http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=303096&rType=2&file=Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama.pdf

29 дец 2016 ... ispuštanja komunalnih otpadnih voda i druga pitanja od značaja za upravljanje komunalnim otpadnim vodama. Komunalne otpadne vode.

287 primjena nlp tehnika u pmi projektnom upravljanju u kriznim ...

https://bib.irb.hr/datoteka/968501.Primjena_NLP_tehnika_u_PMI_projektnom_upravljanju_u_kriznim_uvjetima.pdf

Neurolingvističko programiranje (engl. ... Ključne riječi: upravljanje projektima, PMI, PMBOK, neurolingvističko programiranje, NLP tehnike. 1. UVOD. Institut za ...

OCENJIVANJE UČINKA U UPRAVLJANJU LJUDSKIM RESURSIMA

http://arhiva.suk.gov.rs/dotAsset/10684.pdf

uključujući regrutovanje, upravljanje karijerom, plaćanje i obuku. Takođe ... šest proučavanih procesa u upravljanju ljudskim resursima: regrutovanje, stručno.

RSS-2-13 Razvoj softverskog rešenja za podršku upravljanju ...

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2013/radovi/RSS-2/RSS-2-13.pdf

diktirana načinom i brzinom reagovanja sistema na promene tržišta. Poslovni procesi ... [5] B. Eckel, “Misliti na Javi”, Mikro knjiga, 2002. [6] B. Lazarević, Z.

XML baze podataka u upravljanju leksickim resursima - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~jtomasevic/publications/jt.pdf

odred¯ivanje najproduktivnijeg koncepta i pored¯enje srpskog i engleskog Word- net-a. ... nekom drugom formatu onda mora da se izvrši prevod¯enje tog XML dokumenta ... U odsustvu srpskog recnika i dvojezicnog englesko/srpskog recnika ... http://tehnika.krstarica.com/l/programiranje/xml-veci-od-html-a-manji- od-sgml- ...

Izveštaj o upravljanju rizicima 2013 - Mobi Banka

https://www.mobibanka.rs/static/file/upravljanje_rizicima_2013.pdf

U Decembru 2013, Telenor Danemark Holding AS Danska, deo Telenor Grupe sa sedištem u ... Mapa rizika pruža čitaocu vizuelnu dekonstrukciju univerzuma rizika u set glavnih tipova i pod-tipova rizika. Takođe ... Ovakav nivo pokrivenosti.

podrška evidenciji i upravljanju preobrazbe katastra ... - demlas

https://demlas.geof.unizg.hr/pluginfile.php/262/mod_book/chapter/59/PEUPKZKN.pdf

2. digitalni listovi katastarskog plana u rasterskom obliku i. 3. digitalni katastarski plan u vektorskom obliku. Obzirom na porijeklo, katastarski planovi su ...

kaizen pristup upravljanju troškovima - Repozitorij Veleučilišta u ...

https://repozitorij.vuka.hr/islandora/object/vuka:739/datastream/PDF/view

45 Imai M., Kaizen - Ključ japanskog poslovnog uspjeha, Mono i Manjana, Beograd, 2008., str. 32. 46 Ibidem, str. 33. Page 29. 24 sredstva, dok inovacija ...

učinkovitost markentiških alata za društvene mreže u upravljanju ...

https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst:1095/datastream/PDF/view

Viralni marketing je oblik marketinške strategija koja za cilj ima direktno širenje ideje ili promotivne poruke povezane s proizvodom među potencijalnim kupcima ...

POROČILO O UPRAVLJANJU DRUŽBE Vodstvo matične ... - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=12752

Uprava matične družbe Luka Koper, d.d., je sprejela naslednjo izjavo: Uprava družbe je v obdobju od zadnje objave izjave o spoštovanju Kodeksa, 3. aprila ...

trendovi pri upravljanju zalihama završni rad - Repozitorij Fakulteta ...

https://repozitorij.fpz.unizg.hr/islandora/object/fpz:542/datastream/PDF/view

rada kojim su opisane osnovne značajke upravljanja zalihama. Kako bi se pojasnile metode za upravljanje zalihama, prethodno je opisano kako se zalihe dijele ...

učešće lokalne zajednice u upravljanju zaštićenim prirodnim ...

http://storage.bos.rs/transformator/publications/1--nkd_upravljanje-za--5--1ti--4-87enim-prirodnim-dobrima.pdf

Prvo područje koje je zaštićeno na teritoriji današnje Srbije bila je Obedska bara, stavljena pod zaštitu još 1874. godine. Prva zaštićena prirodna dobra u Srbiji ...

savremeni pristup upravljanju skladištem za zrnaste kulture

http://www.kompenzacionifond.gov.rs/file/strucni%20tekstovi/savremeni-pristup-upravljanju-skladistem-za-znaste-kulture.pdf

Definisanje cena usluga i načina obračuna . ... pomoću uređaja za prskanje (leđna motorna ili mehanička ručna prskalica) ... Više silosnih ćelija čine bateriju.

Sonja V. Rudić ULOGA DERIVATA U UPRAVLJANJU VALUTNIM ...

http://union.edu.rs/wp-content/uploads/2016/08/Sonja-Rudic-PHD-DOKTORAT.pdf

Prema najnovijim podacima obim trgovine derivatima višestruko prevazilazi ... Grafikon 10: Struktura učešća valutnih parova u svopu u periodu od 2013. ... koje nisu u većoj meri izložene dešavanjima na globalnom finansijskom tržištu, takođe.

Neposredno učešće građana u upravljanju lokalnom zajednicom ...

https://www.osce.org/sr/serbia/82794?download=true

stavljanje zakonskog okvira za neposredno učešće građana na lokalnom ni- vou (međunarodna dokumenta i povelje, Ustav Republike Srbije i zakonska.

teškoće u upravljanju finansijskim rizicima i primeni mrs/msfi realnog ...

http://portal.finiz.singidunum.ac.rs/Media/files/2014/76-80.pdf

unapredilo računovodstveno izveštavanje. ... FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE U FUNKCIJI ... skladu sa MRS/MSFI proizilaze iz karakteristika samih stan-.

podršku upravljanju vodnim resursima u slivu reke drine

http://www.rdvode.gov.rs/doc/dokumenta/javne-rasprave/drina/Roof%20Report_local_ver4.pdf

KROVNI IZVEŠTAJ ZA SLIV REKE DRINE - NACRT jun 2017. godine ... količine vode, pa se najveći vodostaj beleži u proleće, u aprilu i maju. ... Na teritoriji BiH rade tri hidroelektrane: "Zvornik", "Bajina Bašta" i "Višegrad". Prve dve nalaze se ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.