Prezent u savremenom srpskom jeziku

њи у српском језику, али служи и за исказивање прошлих и будућих радњи, те ... поједина лица“, и 2) треба разликовати употребу времена у главним и.

Prezent u savremenom srpskom jeziku - Сродни документи

Prezent u savremenom srpskom jeziku

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/1223/Tanasic_Prezent_savremenom_srpskom.pdf?sequence=1&isAllowed=y

њи у српском језику, али служи и за исказивање прошлих и будућих радњи, те ... поједина лица“, и 2) треба разликовати употребу времена у главним и.

metafore o engleskom i srpskom jeziku u britanskom odn. srpskom ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19290/bdef:Content/download

pojmovnih metafora putem kojih se engleski odn. srpski jezik konceptualizuje, ali i ... konceptualizuju, jesu konkretniji pojmovi poput predmeta, delova tela, ...

O savremenom srpskom lutkarstvu - Assitej Srbija

http://www.assitejsrbija.org.rs/srpski/tekstovi/tematski/Marijana_Petrovic_O_savremenom_srpskom_lutkarstvu.pdf

radionicu za izradu lutaka i dekora. Konačno se posle više decenija, dva pozorišta, Dečje pozorište. Subotica i Malo pozorište Duško Radović renoviraju, ...

Tvorba reči u savremenom nemačkom jeziku

http://www.komunikacijaikultura.org/E-books/Tvorba%20reci%20u%20savremenom%20nemackom%20jeziku.pdf

6 мар 2013 ... Izbor iz literature o tovori reči u nemačkom i srpskom jeziku . ... obzira na to da li su izvedene od drugih prideva, ili pak od imenica i glagola: ... Iako se u nemačkom jeziku njihova deklinacija razlikuje od imeničke, pridevi i ...

Tvorba reči u savremenom nemačkom jeziku - Komunikacija i ...

http://www.komunikacijaikultura.org/E-books/Tvorba%20reci%20u%20savremenom%20nemackom%20jeziku.pdf

6 мар 2013 ... Izbor iz literature o tovori reči u nemačkom i srpskom jeziku . ... prisvojne zamenice imaju pridevsku deklinaciju. Uvek se koriste uz određeni ...

O srpskom jeziku - KrajinaForce

http://www.krajinaforce.com/dokumenti/O%20srpskom%20jeziku%20LMK.pdf

народни језик, јер у њему нема ничега што не би било у народном језику ... брата-апостола, који су га у свом родном граду Солуну морали да науче још ...

Apstraktne imenice u srpskom jeziku

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/4921/Ivanovic.Mag.rad.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dani~i}ev prevod Svetog pisma staroga i novoga zaveta; a drugi sloj (na kome ... gustota : gusto}a : gustost; krivda : krive` : krivost : krivota : krivo}a; glupost : ... nastajao film, nastajao je i termin bioskopŒ; Radovanovi} 1978: 70-71 i d. ... humanost: „Ceo izraz ‰licaŠ pokazuje ... dobrotu i iskrenost“ (Domanovi} R., R. SANU);.

GOVORNE BAZE NA SRPSKOM JEZIKU

http://www.telfor.rs/telfor2000/radovi/7-2.pdf

tokom vremena. Smisao se izvlači iz ... izdvajanje obeležja raditi bez greške – desiće se da ne registruje ... izračunati na razne načine, a najlakše se shvata kao zbirna verovatnoća ... (datum i vreme rođenja – znak i podznak, i sl.), automatski.

NASLOV RADA NA SRPSKOM JEZIKU

https://www.sepa.gov.rs/download/radovi/2017/CadjoIsar_SezonskaDinamikaFitoplanktonaAkumulacionogJezeraCelije.pdf

konstatovana. KLJUČNE REČI: fitoplankton, abundanca, hlorofil a, cijanobakterije, "cvetanje" vode. SEASONAL DYNAMIC OF PHYTOPLANKTON OF.

Katalog na srpskom jeziku. - Moravka

http://www.moravka.rs/moravka-katalog-srpski.pdf

609. Začinska smeša za pasulj 609. Začinska smeša za riblju čorbu 609. TP: 30 kom. 8"606017632979. TP:30 kom. 3606017631897. MORAVKA LESKOVAC ...

FRANCUSKE POZAJMLJENICE U SRPSKOM I BUGARSKOM JEZIKU

https://ispan.waw.pl/ireteslaw/bitstream/handle/20.500.12528/670/70-godini-392-400.pdf?sequence=1&isAllowed=y

francuskog leksičkog sadržaja na srpski i bugarski jezik. Iako ova dva jezika ne pripadaju istoj jezičkoj porodici kao francuski jezik, ni jedan ni drugi nisu odoleli.

SINTEZA GOVORA NA SRPSKOM JEZIKU POVEZIVANJEM ...

https://www.etran.rs/common/archive/ETRAN_1955-2006/ET%28R%29AN_1955-2006/eTRAN/46.ETRAN.2002.2/AK%20Akustika/Secujski%20et%20al.pdf

govora na srpskom jeziku orijentisanog na spajanje govornih segmenata odabranih u ... progutani glasovi, svi takvi slučajevi bili su evidentirani, zajedno sa ...

ekvivalenti na srpskom, ruskom i engleskom jeziku

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-5881/2015/0354-58811501057S.pdf

Rečnik. Srpski jezik. Ruski jezik. Engleski jezik analiza анализ analyse/ analyze analiza nektara анализ нектара analysis of nectar. Argentina. Аргентина.

Pravopisni principi u slovenačkom i srpskom jeziku

http://slovenci.rs/wp-content/uploads/2017/05/Poletanovic-01.pdf

U radu su, polazeći od istorijskog razvoja srpskog i slovenačkog pravopisa, predstavljene ... i slovenački jezik srodni, njihovi pravopisni principi zasnivaju se na različitim ... 2003, 171). Ovaj rečnik na mnogim mestima daje prednost odgova-.

STRATEGIJE UČTIVOSTI U SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16920/bdef:Content/download

Za komparativnu analizu realizacije strategija učtivosti između engleske i srpske ... indirektnije fraze od muškaraca u realizaciji govornih činova zahteva, ...

PRAGMATIČKI ANGLICIZMI U SRPSKOM JEZIKU ... - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Biljana_Misic-Ilic/publication/313627448_Pragmaticki_anglicizmi_u_srpskom_jeziku/links/59df0b54a6fdcca0d3301c3a/Pragmaticki-anglicizmi-u-srpskom-jeziku.pdf

Ključne reči: pragmatički anglicizmi, pozajmljenice, srpski jezik, diskursne ... i italijanskom češće korišćenje por favor i prego, u govornom činu zahteva, pod.

Apstraktne imenice u srpskom jeziku - SANU-a

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/4921/Ivanovic.Mag.rad.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Univerzitet u Beogradu. Filolo{ki fakultet. Nenad B. Ivanovi}. Apstraktne imenice u srpskom jeziku. (tvorbeni i semanti~ki aspekti) magistarski rad. Beograd, 2008.

semantika kauzativnih konstrukcija u norveškom i srpskom jeziku

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/5037/Disertacija646.pdf?sequence=1

nekorespondentnosti sa semantički ekvivalentnim izrazima u srpskom jeziku, u kom ... norveški jezik, ili Rečnik srpskoga jezika (poznatiji kao Jednotomnik) za ...

značenje predloga u albanskom i srpskom jeziku - Index of

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:5509/bdef:Content/download

Albanski jezik odlikuje pet padeža (ne računajući vokativ) među kojima ... albanskom, pojavljuju i one koje su u jezik ušle usled prevoda ad litteram i ... Neobavezna šetnja i njihov prolazak kraj stadiona Rena, omogućila im je ... Në këtë film, lehohen të hyjnë fëmijë nën moshën 16 vjeç. ... (Da hodamo po oblacima?)

Lista zanimanja na srpskom jeziku - Anlaufstelle-anerkennung.at

https://media.anlaufstelle-anerkennung.at/Lehrberufe_Deutsch_Serbisch_Juli_2015.pdf

1 јул 2015 ... Hemijski laborant. Chemieverfahrenstechnik. Hemijsko-tehnološki tehničar. ChirurgieinstrumentenerzeugerIn. Izrađivač hiruških instrumenata.

Uzvici u bosanskom/bošnjačkom, hrvatskom i srpskom jeziku ...

https://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/BKS-Projekt/docs/Dugina_Uzvici_u_bs_hr_sr_Gralis-Korpus_2014.pdf

29 lis 2014 ... ko, kojevitez, kokoda, kokodak, kot, kr, krca, kre, krek, kreke, kres, kri, krk, krka, krkac, krmau, krmeč, kš, kubac, kukureku, kukurijeku, kukuriku, ...

leksika u srpskom jeziku pod uticajem engleskog u žargonu ...

http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/download/2044/1970/

U ovom radu predmet interesоvanja je uticaj engleskog jezika na leksiku u žargonu omladine koja komunicira preko interneta i društvenih mreža, konkretno na ...

POSLE DVADESET GODINA, PONOVO NA SRPSKOM JEZIKU

http://www.carobnaknjiga.rs/chest/katalog/carobna-knjiga-katalog-2018.pdf

Sadrži epizode 34, 35 i 36 ... teškom i mučnom u nama, i s lakoćom šeta kroz sve sobe književnosti, ne zatvarajući za sobom ... njega je pucao Kid Karter, zvani.

Predrag Ćetković, Slovo o jeziku u srpskom pravosuđu

http://www.ius.bg.ac.rs/crimenjournal/articles/Crimen_001-2013/Broj%201-2013%20-%2006%20Predrag%20Cetkovic.pdf

1 мар 2013 ... u nedoumici da li se neka reč piše na jedan ili na drugi način. Tako ... na strani 2 pominje „predhodno pitanje“, dok na strani 7 govori o „ ... Ne sumnjamo da je sudu poznato koji je od dva prethodno navedena oblika pravilan,.

IMENIČKA TVORBA REČI U NEMAČKOM I SRPSKOM JEZIKU

https://fedora.ucg.ac.me/fedora/get/o:449/bdef:Content/get

nemačkom i srpskom jeziku sa posebnim osvrtom na tvorbene modele slaganja i ... glagola i prideva i shodno tome, postoji klasifikacija koja obuhvata ... često zadržavaju svoju deklinaciju i da se zajedničke imenice koje su nastale od prideva,.

Multimodalnost reklamnog diskursa na engleskom i srpskom jeziku

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16260/bdef:Content/download

рекламни дискурс на енглеском и српском језику, а циљ истраживања ... 54URL: https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/download/ ... ft – free translation; слободан превод ... CV – Controlled Vocabularies; контролисани вокабулари.

Rastvori i osobine rastvora U srpskom jeziku reč rasvor predstavlja ...

http://helix.chem.bg.ac.rs/~mmilcic/Osnovi_hemije/deveti_cas.pdf

Henrijev zakon: S g. = kP g. S p je rastvorljivost gasa, P g parcijalni pritisak gasa, k –. Henrijeva konstanta (definisana za svaki gas-rastvarač sistem pri odre enoj ...

Uvodni i završni pozdravi u imejlovima na srpskom jeziku - CEJSH

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pss_2017_13_13/c/11962-11823.pdf

Уводни и завршни поздрави у имејловима на српском језику*. ABSTRACT: Lazić-Konjik Ivana, Uvodni i završni pozdravi u imejlovima na srpskom jeziku.

pridevi koji označavaju emocije u engleskom i srpskom jeziku

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15020/bdef:Content/download

prideva koji označavaju emocije u engleskom i srpskom jeziku sa naglaskom na ... poređenje i kolokacije sa odgovarajućim predlozima, kao i na razlike u ...

zbirka starijih izdanja (do 1941. godine) na srpskom jeziku ...

http://www.gimnazija-senta.rs/sa_files/dokumenti/48_Konyvtarunk/1522231005-stari__fond_na_srpskom_.pdf

TE ZBIRKE (1912-1916), DOK SU KNJIGE IZ PERIODA 1941-1945 PREDOČENE ... SFS (STARI FOND NA SRPSKOM JEZIKU), ALI JE POREDAK KNJIGA NA.

Preuzmite katalog Prity na srpskom jeziku Fajl je u ... - I.N.D. grejanje

http://www.ind-grejanje.co.rs/download/Prity%20Catalog%202009%20Serbian.pdf

65x55x93. PRITY FG. 18 5=23. 57x53x105. 150. 20 6=26. 65x55x115. 187. PRITY FG V15. PRITY FG R. PRITY FG V18 R. PRITY FG V20. Peći Prity sa rernom ...

posle dvadeset godina, ponovo na srpskom jeziku - Čarobna knjiga

http://www.carobnaknjiga.rs/chest/katalog/carobna-knjiga-katalog-2018.pdf

Romani iz serijala Saga o vešcu učinili su ga slavnim, a igra zasnovana na tim romanima – kultnim piscem. Danas je on najnagrađivaniji savremeni poljski ...

imenička tvorba reči u nemačkom i srpskom jeziku - Univerzitet Crne ...

https://fedora.ucg.ac.me/fedora/get/o:449/bdef:Content/get

pri čemu naziv 'contrastive' potiče od latinskih pojmova contra 'protiv' i stare 'stajati' ... produktivne i najčešće denotiraju životinje ili biljke, kao smrdibuba i visibaba, i tek ... imeničke složenice (Putzmittel → sredstvo za čišćenje, Messbecher ...

2. KUĆNI RED ŠKOLE na srpskom jeziku - "MIROSLAV ANTIĆ" - Palić

https://www.skopalic.edu.rs/download/13_14/kucni--red.pdf

Statuta Osnovne škole „Miroslav Antić”, Palić, Školski odbor je na svojoj sednici ... U Školi postoji dežurstvo nastavnika, učenika i pomoćnog osoblja. ... Odeljenjski starešina u svom odeljenju određuje po 2 (dva) redara iz spiska učenika ... Ako nastavnik zakasni na čas, i u roku od 5 minuta od početka časa ne dođe, redar.

BROJEVI Sistem brojeva u srpskom jeziku čine: osnovni brojevi ...

https://dictionary.hcnm.org/download/Brojevi.pdf

Sistem brojeva u srpskom jeziku čine: osnovni brojevi, zbirni brojevi, brojne imenice i ... Za brojeve od 200 do 900 postoje, takođe, dve različite vrste naziva: 200.

VRSTE REČI U srpskom jeziku postoji deset vrsta reči, koje mogu biti

https://dictionary.hcnm.org/download/Vrste_reci.pdf

U srpskom jeziku postoji deset vrsta reči, koje mogu biti: a) promenljive b) nepromenljive. 1) imenice. 6) prilozi. 2) pridevi. 7) predlozi. 3) zamenice. 8) veznici.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.