Uvod u Javu - CET

q osnovne postavke objektno orijentisanog programiranja; ... Učeći osnove programskog jezika Java, kao ilustracije određenih mehanizama poslužiće nam.

Uvod u Javu - CET - Сродни документи

Uvod u Javu - CET

https://cet.rs/wp-content/uploads/2017/06/Java_2_JDK_5_Pog_01_Od_pocetka.pdf

q osnovne postavke objektno orijentisanog programiranja; ... Učeći osnove programskog jezika Java, kao ilustracije određenih mehanizama poslužiće nam.

Diplomski rad Ivica Ozanjak Uvod 1 1. UVOD 1. 1. Općenito o vatro ...

https://www.sfsb.unios.hr/kth/zavar/io_dipl5/1_uvod.pdf

nelegirani kotlovski limovi (za rad do ϑr < 500 °C),. - nisko legirani Mo – i Mo - Cr – čelici (za rad pri ϑr < 550 °C),. - ″ Super 12 % Cr ″ - toplinski visoko ...

PNEUMATIKA Uvod, osnovne značajke pneumatike Uvod ... - Fsb

http://titan.fsb.hr/~jpetric/Predavanja/Pn&Hi_Predavanja%20II%20dio.pdf

5 pro 2017 ... 6. Preciznost: ± 0.2 mm. Brzina do 2 m/s. Ubrzanje do 1.5 g. Cilindri, zakretni. Hvataljke. Specijalni cilindri. • Stezni cilindri. Pneumatski mišići.

Uvod u elektrotehničke materijale 1.1 UVOD Sirovina, materijal ...

http://brod.pfst.hr/~ivujovic/stare_stranice/pdf_zip_word/nastupno_uvod_elmat.pdf

19 svi 2015 ... Konstrukcijski materijali služe za uobličavanje proizvoda u cjelinu. ... Kako bi se model atoma prilagodio činjenici da elektron ima i.

Uvod u termodinamiku - << Uvod u statisticku fiziku >> - grdelin

http://grdelin.phy.hr/~ivo/Nastava/StatistickaFizika/predavanja/03_pred.pdf

broj čestica, N (broj molova z = N/NA, masa). ▷ tlak p (barometar). ▷ temperatura T (termometar). Svaki termodinamički parametar može se izmjeriti mjernim.

uvod u menadžment ljudskih resursa uvod - VLADIX.NET | Web ...

http://www.vladix.net/the/mk/OM230-2.pdf

Menadžment ljudskih resursa (HRM) je oblast nauke o organizaciji koja se bavi ... napredovanja kroz hijerhiju, pozicije za koje se može aplicirati, knjige za ...

leksikon uvod 8:leksikon uvod.qxd.qxd - Hrvatsko akademsko društvo

http://www.had.org.rs/leksikoni/Leksikon%208.pdf

He in rich, Hilda, nastavnica srpsko-hrvatskoga jezika u mirovini, Subotica ... pan je na Bajskom groblju u Subotici. ... Bajsko groblje najveće je i najznameni-.

Uvod u programski jezik Uvod u programski jezik C Uvod u ...

http://www.unidu.hr/datoteke/711izb/01-Uvod.pdf

Programski jezik C g j g j. □ Jedan od najvažnijih programskih jezika u. Jeda od aj a j poga s je au povijesti komercijalne računalne industrije. ▫ Jezik vrlo niske ...

120 Uvod

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8469/2011/0042-84691102120M.pdf

Majkić Đ. Zoran, Vukčević S. Novak, Vojska Srbije,. Uprava za ... Majk ić. , Z. i dr., Analiz a vrsta i lo ka cija ve za i ne kih k onstruktivnih za hte v a pri ugradn ji ra.

Uvod u xml

http://www.ss-tehnicka-ck.skole.hr/wp-content/uploads/2016/10/Uvod_u_xml.pdf

XML – eXtensible Markup Language je jezik za opisivanje podataka koji omogućuje kreiranje gotovo neograničenog broja elemenata tako da ima vrlo širok ...

1 Uvod u XML

http://www.fil.bg.ac.rs/branislava/materijali/praktikum_4/vezbe/1_Cas.Zadaci.pdf

Šta je osnovna namena XML-a? 12. Šta su XML ... Šta je koreni XML element? Navesti primer. ... Šta znaci da je sadrzaj XML elementa jednostavan? Navesti ...

UVOD

https://bib.irb.hr/datoteka/826143.diplomski_1231.pdf

Funkcija za čitanje i dekodiranje kratke poruke. ... Naredba za prelazak u pokretački program te slanje nove inačice programa . ... Sve je započelo 1982. godine kada je Europska komisija za pošte i ... podsustav mreže mobilnih telefona.

Uvod u TEX - PMF-MO

https://web.math.pmf.unizg.hr/~ungar/lkratko2e_internet.pdf

izdavacke kuce odlucuje o izgledu štampanog djela (broj i širina stupaca, font, ... Novi, tzv. ce fontovi, sadrze i mnoga akcentirana slova, pa tako sadrze i sva.

OOP 04 - Uvod u OOP

https://matfoop.github.io/OOP/vezbe/prezentacije/03.oop.pdf

Enkapsulacija. Nasleđivanje ... char postavka[] = ”Sta je StringBuilder u Java svetu?”, odgovor1[] ... odgovor3[] = ”Najpoznatija knjiga za ucenje jezika Java”;.

201 Uvod

http://www.vtg.mod.gov.rs/arhiva/2012/vojnotehnicki-glasnik-1/17.-mirko-borisov.pdf

oznaku lista topografske karte razmera 1:100000. Takođe, svakom listu koji pokriva teritoriju Srbije pridruženo je odgovarajuće geografsko ime (naziv).

I UVOD

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/4583/Doktorska%20disertacija%20-%20Milosevic%20Radovan.pdf?sequence=1&isAllowed=y

smanjuje međućelijski otpor na taj način što omogućava mišićnim ćelijama da funkcionišu kao sincicijum, te se tako olakšava transport električnih signala kroz ...

1. Uvod u C

http://www.etfos.unios.hr/~lukic/oop/Auditorne_vje%C5%BEbe_5.pdf

kombiniranja jednostavnih naredbi u upravljačke strukture. U C# postoji šest takvih struktura: blok, while petlja, do ..while petlja, for petlja, foreach petlja, if izraz i ...

1. UVOD - FSB

http://repozitorij.fsb.hr/1718/1/13_02_2012_Cijeli_zavrsni_3.pdf

Tehnologija obrade odvajanjem čestica je tehnologija u kojoj se određenom materijalu, tj. ... Cermet je mješavina metala ili legure sa najmanje jednom keramičkom fazom. ... [11] http://www.clemson.edu/ces/camsil/publications/jpaper10.pdf.

208 Uvod

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8469/2011/0042-84691104208P.pdf

čena top-haubica 152 mm M84 (NORA-A), a do 1992. nastavljen je ... janjem u naoružanje projektila sa generatorom gasa M84-GG, čiji je domet bio 28,6 km.

2 UVOD

https://www.sfsb.unios.hr/kth/zavar/cz_dipl3/2%20uvod.pdf

U novije vrijeme za praćenje parametara zavarivanja koriste se senzori koji ... Foto-dioda je senzor koji se koristi za određivanje jačine intenziteta svjetlosti.

0. UVOD

https://upravazasume.gov.rs/wp-content/uploads/2019/06/GJ-Jadarevo-Crvena-gora-2019.pdf

Na nadležnim službama u ŠG "Golija"- Ivanjica, je da svojim delovanjem kod nadležnih državnih organa omoguće ... "VIN-Rabrenović-Drvopromet" doo. 17.

70 Uvod

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8469/2012/0042-84691201070M.pdf

va, kako na unutrašnjem tako i na međunarodnom nivou [5], što dopri- nosi pojavi ... Vorden proširio teorijom „Pet prstenova“. ... ne, Mikro knjiga, Beograd, 2003.

151 Uvod

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8469/2014/0042-84691402151P.pdf

28 феб 2014 ... oblasti da bi zaposleni na adekvatan način bili zaštićeni: Pravilnik o sadr- žaju elaborata o uređenju gradilišta (Službeni glasnik RS, 12/121), Ured ... Službeni glasnik Republike Srbije, 121/2012, Pravlinik o sadržaju elaborata.

P2-3-6 - uvod u C

http://rti.etf.rs/rti/ir1p2/materijali/P2_3_6_uvod_u_C.pdf

©Programiranje 2 – 2009 ETF Beograd. 2/76. Uvodni zadatak – Zdravo svete! • Sastaviti na jeziku C program koji ispisuje poruku na glavnom izlazu. • Rešenje:.

1. Uvod - pmf kg

https://www.pmf.kg.ac.rs/radijacionafizika/Documents/AtomskaPMF/Atomska0102.pdf

struje i vremena može se dobiti konstanta NA. 2.3.2. Gasna konstanta i Bolzmanova konstanta. Univerzalna gasna konstanta R i Bolcmanova konstanta k su ...

I 1. UVOD

http://weblibrary.apeiron-uni.eu:8080/WebDokumenti/18364-uvod.pdf

MOŽDANI UDAR, CEREBRO-VASKULARNI INSULT. Cerebrovaskularni insult CVI (moždani udar ili kap, infarkt mozga, apopleksija-naprasan prekid), je ...

1 Uvod

http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/mk/7/mkn7p15-25.pdf

pa je sada jednostavno odrediti NZS(1960, 191646) i NZD(1960, 191646). NZS(1960, 191646) = 23 · 34 · 51 · 72 · 132 = 26830440,. NZD(1960, 191646) = 21 ...

Uvod u UML

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_2928/objava_53155/fajlovi/1.pdf

UML dijagrami klasa. • Dijagram klasa. • Sadrži sve klase u sistemu. • Atribute i metode. • Veze između klasa. • Dijagram klasa ne sadrži. • Detalje veza. • Detalje ...

1. UVOD

http://dsp.etfbl.net/students/golic.pdf

obilježavanje akorda je veoma korisno za nekog ko se često susreće sa ... Na taj način je moguće ... stanje ima vjerovatnoću pojavljivanja različitu od nule, pri zadatom početnom stanju. ... kombinacija emitovala i na kraju sabrati te vjerovatnoće. ... kraju dovesti do toga da matrica prelaza nema nultih članova na mjestima ...

Uvod u PHP - CET

http://cet.rs/wp-content/uploads/2017/06/PHP-i-MySQL_pog_01.pdf

Mada je glavni predmet ove knjige kako da se PHP i MySQL koriste kao kombi- nacija, za veći deo rada koristićete samo. PHP. U ovom i sledećem poglavlju, ...

C, Uvod i tipovi

https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir1p2/materijali/predavanja/C_Uvod_Tipovi.pdf

✓Laslo Kraus, Programski jezik C sa rešenim zadacima, Akademska misao ... Viši programski jezik opšte namene ... napisan u C-u. ✓prevodioci za druge jezike ...

Uvod u marketing

https://www.viser.edu.rs/index.php/download/4271

cenu. Postoji jasna razlika između rabata i popusta u tome što popust nije ... angažovanje i obuka demonstratora, obavljanje pregovora sa vlasnicima prodavnica, ... strategije je nagradna igra koju organizuje kompanija Soko Štark, motivišući.

UVOD U SEMANTIKU

https://hrcak.srce.hr/file/121412

Semantika je termin koji se odnosi na proučavanje značenja. Nažalost, značenje uključuje razne aspekte jezika pa ne postoji opća suglasnost o tome.

UVOD U FILOZOFIJU

http://www.djkbf.unios.hr/en/nastava/e-materijali/category/24-katedra-filozofije?download=88%3Auvod-u-filozofiju

Osim toga, temeljne filozofske datosti nisu dostupne razumu, pa ... S druge strane, misli Heidegger, ako uzmemo filozofiju kao iracionalnu, uzimamo racionalna.

[R/RSF] Uvod u sociologiju

http://fpn.unsa.ba/b/wp-content/uploads/2016/12/BA-K-SIMS-SR-S-R-RSF-Uvod-u-sociologiju-21.11.2016..pdf

Bajro. 5979/SMS. 219 SIGURNOSNE I MIROVNE STUDIJE. Sigurnosne i mirovne ... Socijalni rad# I ciklus - npp 2015/16. UVOD U SOCIOLOGIJU. ŽUPIĆ.

SADRŽAJ 1. UVOD ...........................................................

https://zir.nsk.hr/islandora/object/pfos:348/preview

Pčelinjoj zajednici pelud je glavni izvor bjelančevina, vitamina i minerala. Pčele peludna zrnca sakupljaju sa cvjetova biljaka, istodobno im dodajući nektar.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.