Osnove Java programiranja - Singipedia - Univerzitet Singidunum

čitalaca iz ovih jezika velika olakšica za učenje Jave, ali to nije preduslov za uspešno praćenje ove knjige. Napomenimo i da knjiga ne predstavlja uvod.

Osnove Java programiranja - Singipedia - Univerzitet Singidunum - Сродни документи

Osnove Java programiranja - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40720-osnove-java-programiranja-staro-izdanje/679

čitalaca iz ovih jezika velika olakšica za učenje Jave, ali to nije preduslov za uspešno praćenje ove knjige. Napomenimo i da knjiga ne predstavlja uvod.

Osnove JAVA programiranja - Zbirka - Singipedia - Univerzitet ...

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40721-osnove-java-programiranja-zbirka-pitanja-i-zadataka/680

Arrays.sortArray(lotoBrojevi). 拷 /nobr>. int[] lotoBrojevi = {5, 8, 17, 23, 27, 33,. 36}¸ 拶胸 杂 Arrays.binarySearch(lotoBrojevi, 17). ❍ ¼. ❍ ½. ❍ ½.

osnove programiranja python - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42765-osnove-programiranja-python/3516

OSNOVE PROGRAMIRANJA - PYTHON. Autor: dr Vladislav Miškovic. Recenzenti: dr Milan Milosavljević dr Mladen Veinović dr Boško Nikolić. Izdavač:.

Java programiranje - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40890-java-programiranje/850

Opis programskog jezika Java ne razlikuje se mnogo od sliʃnih opi sa za druge jezike opØte namene i tome je posveʂena cela ova knjiga. Novi pristup koji ...

osnove atletike - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/43094-osnove-atletike-teorija-i-metodika/3800

Metodika učenja trčanja na kratkim distancama. 18. 1.3.1. ... Istorijski razvoj trčanja preko prepona. 61. 3.1.1. ... atletskoj stazi, u dvorištu škole ili na terenima za odbojku ili košarku. ... Beograd: Fakultet za menadžment u sportu Univerziteta.

Osnove Java programiranja - Zbirka pitanja i zadataka sa rešenjima

http://predmet.sinergija.edu.ba/pluginfile.php/2849/mod_folder/content/1/ojpz.pdf?forcedownload=1

odgovarajućeg poglavlja u knjizi Osnove Java programiranja. Ali, da bi zadaci ipak bili interesantniji i praktičniji, njihova rešenja se ponekad oslanjaju na klase ...

UNIVERZITET SINGIDUNUM - Singipedia

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/41517-zastita-dece-od-nezeljenih-internet-sadrzaja/1596

Zaštita dece od neželjenih internet sadržaja. Laslo Tot 410534/2011. - 7 -. UVOD. „Znaju li roditelji šta im deca rade na internetu, s kim se dopisuju, koje web ...

Ekonomija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/43107-ekonomija/3871

Coca Cola i Pepsi). Primere oligopola možete ... od srpskih srednjovekovnih gradova, uz Beograd, Smederevo, Skoplje, Kotor i Prizren. Poslednji kovani srpski ...

Univerzitet Singidunum Diplomski rad - Singipedia

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42063-uloga-fransizinga-u-turistickoj-privredi/2142

Ugovor o franšizingu se smatra jednim od najznačajnijih instrumenata ... Tipični ugovor o franšizi iz sredine 90-tih se značajno razlikuje od svog predhodnika iz ...

Kriptologija I.pdf - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40901-kriptologija-i/3338

Vižnerova šifra predstavlja polialfabetsku šifru zamene. Metod je prvobitno opisao ovan Batista (Giovan Battista Bellaso) 1553 godine. Me utim šema algoritma ...

master rad - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42565-analiza-sistema-za-pretragu-slika-i-teksta/2828

takozvani Tjuringov test ,koji je napravio Alan Tjuring 1950. godine. ... Ovih šest disciplina sadrže većinu oblasti iz VI danas i Tjuringov test ostaje relevantan i ...

Logistika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40907-logistika/867

Ovaj pristup se naziva sinhronizovano kretanje materijala. ... kvaliteta, poslovne zgrade koje poseduje, stil upravljanja, razne usluge, koje pruža kupcu,.

Kriptologija 2 - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40900-kriptologija-2/860

5.3.2. Razvoj sistema zasnovanih na biometrijskoj kriptografiji .......... 158 ... nepobedivo, ali veća upotreba bi značila značajno veći nivo bezbednosti podataka ... U slučaju C. sa slike (Slika 6.14), Bob ima kralja srce i zna da Alisa ima pik, ali ne.

Advertajzing - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42334-advertajzing/2442

Zagovornici ovog stanovišta imaju nega- tivan stav u vezi sa ... Bjelica, M., Jevtović, Z., (2005), Novinarstvo u teoriji i praksi, Anturijum, Beograd. Bojd, E., (2002) ...

bankarstvo - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40928-bankarstvo/888

investiranje, preuzimanje rizika, ugovorna štednja, berzanske aktivnosti. One imaju važnu ulogu, ... ćanje u dinarima otvore tekući račun u banci, da vode sredstva na tom računu i vrše plaćanja preko ... (Kamatica portal). Banka se osniva kao ...

Web dizajn - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42767-web-dizajn-html-css-i-javascript/3510

Primena HTML 5 za organizaciju strane. 154 ... Čemu služi i šta radi JavaScript. 200 ... Web strana je fajl, najčešće pisan u HTML-u ili nekom sličnom ML-u (Markup ... da konstatujemo da je razvoj ovih markap jezika išao tokom kao na slici 2.1. dok ... 20 L. Sikos, Web Standards: Mastering HTML5, CSS3 and XML, Apress,.

Elektrotehnika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40855-elektrotehnika/815

U elektrotehnici, uobičajena oznaka za napon je V ili v. Veliko slovo ... akumulisana energija u kalemu kao jednosmerna struja, koji je postojao u nekom trenutku.

Preduzetništvo - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40770-preduzetnistvo/730

Osnivanje radnje. 229 ... Osnovna razlika između menadžera i preduzetnika je odnos prema riziku. ... buhvatnu sliku radnog procesa, okvir za dugoročno planiranje, veliki skup signala ... radnja na periferiji, zanatska delatnost, uslužna delatnost manjeg obima, itd. ... zliku od otvaranja radnje, potreban je i početni kapital.

Računovodstvo - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40788-racunovodstvo/749

16. Састављање биланса на основу рачуна и формалан закључак књига. 83. 17. Проблем грешака у књиговодству. 85. 17.1. Методе откривања грешака.

informatika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42921-informatika/3495

INFORMATiKA. 4 jednim strujnim prekidačem koji signalizira CPU jedinicu po jedno binarno stanje u svakom trenutku. To stanje CPU prikazuje specifičnim ...

Prezentacije - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40937-modul-6-prezentacije/897

KORIŠûENJE APLIKACIJE POWER POINT ZA RAD SA ... Pamüenje prezentacije u drugom tipu fajla (RTF, template itd) .. 10 ... Na primer: možete upisati 17 i.

Matematika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40913-matematika-sa-zbirkom-zadataka/3159

8 авг 2015 ... METODA SMENE. U nekim slučajevima i pored toga što znamo da postoji primitivna funkcija funkcije. ( ). f x ne možemo metodom neposredne ...

menadžment - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40915-menadzment/875

slučaja Robin Hud, osnove planiranja, kao prve među jednakim ... vođenje i kontrola, to je proces koji traje neprekidno, sinhronizovano sa drugim pro- cesima.

osiguranja - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40769-pravo-osiguranja/729

jer je to vrsta osiguranja koja je najviše zastupljena u poslovanju društava za ... Tradicionalno, u osiguranje imovine spadaju razne vrste osiguranja pokretnih i ...

univerzitet singidunum beograd - Singipedia

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/43098-uticaj-viseg-menadzmenta-na-razvoj-modela-energetske-nezavisnosti-preduzeca-u-cilju-smanjenja-rizika-od-posledica-solarnog-udara/3811

Elektromagnetni puls, u svim padežima i brojevima ... predstavlja broj silnica električnog polja koje prolaze kroz određenu površinu ... Analiza rezultata ponašanja višeg menadžmenta naspram postavke novog modela stvaranja ... građani SAD u sred noći mogli da čitaju novine koliko je jaka bila solarna svetlost - aurora.

Investicije - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40882-investicije/842

investicije zasnovane na kapitalnim ulaganjima, a druga na investiranje na ... repo i obrnuti repo, brokerske kratkoročne pozajmice, eurodolari, federalni fon-.

DIPLOMSKI RAD - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42046-finansijski-analiza-na-primeru-preduzeca-alfa-plam-ad-iz-vranja/2125

ANALIZA BILANSA USPEHA. Bilans uspeha je finansijski izveštaj u kojem su iskazani ostvareni prihodi i rashodi privrednog društva u određenom obračunskom ...

Multimedija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40706-multimedija-praktikum/667

Vežba 4.5.2 Javascript (klijent) – boja pozadine stranice ...... 198 ... za novogodišnje praznike pomoüu elektronske pošte (npr. za Microsoft. Outlook). Lokacija ...

OP 13 Osnove OOP - uvod u klase - Univerzitet Singidunum

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/4841/mod_folder/content/0/OP%2013%20Osnove%20OOP%20-%20uvod%20u%20klase.pdf?forcedownload=1

termini tip (type) i klasa (class) imaju isto značenje, a sama promenljiva je referenca na objekt ... i promenljivi objekti. • Apstrakcija i enkapsulacija klase. 21 ...

menadžment u sportu - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/43110-menadzment-u-sportu/3875

Menadžment u sportu. 2.1. Pojam i značaj strategije. 40. 2.2. Definicija strategije. 44. 2.3 .Formulisanje i nivoi strategije. 49. 2.4. Upravljanje procesom ...

zbirka zadataka - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40903-kvantitativne-metode-zbirka-zadataka/863

Napiši Maklorenov polinom etvrtog stepena za funkciju: a). 2. 2 ... Red. broj. Naziv vežbe. Datum. Evidencija Napomene. 1. Koristeþi datu matricu. A= 3 1. 8. 5. 2.

Beograd, 2018. - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42928-preduzetnistvo/3502

Beograd, 2018. ... tor i Avon za posebne kutije za karmine i šminku. Sa rastom ... crno-beli katalog na 16 strana, koji pred- ... 31. decembar 2013. 88.235,06.

Verovatnoća i statistika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40847-verovatnoca-i-statistika/807

130. 6.5. ZADACI. 131. 7. MATEMATIČKA STATISTIKA. 133. 7.1. OSNOVNI POJMOVI STATISTIKE. 133. 7.2. STATISTIČKE TABELE, POLIGONI I HISTOGRAMI.

i devizni kurs - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42121-berzansko-trziste-stranih-valuta-forex-i-devizni-kurs/2203

... SINGIDUNUM U BEOGRADU. DEPARTMAN ZA POSLEDIPLOMSKE STUDIJE. MAGISTARSKI RAD. Berzansko tržište stranih valuta (forex) i devizni kurs.

Informacione tehnologije - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40691-informacione-tehnologije/652

U radu je dat pregled novog softvera za upravljanje voznim i mašinskim parkom, ... prošlog veka u SAD je pokrenut projekat integrisane proizvodnje pomoću računara ... metodama; metod anketiranja je najučestaliji ali treba izdvojiti Malkom ...

Međunarodna gastronomija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42924-medjunarodna-gastronomija/3498

žene.22 U svojoj kultnoj knjizi Slatko i moć, Minc pak donosi studiju o šećeru, koja izra- ... Danas gastronomija objedinjuje teorijska i praktična znanja vezana ... 190 Prvo kondenzovano mleko stvoreno je i poizvedeno u fabrikama „Nestle“.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.