Konkursna dokumentacija - Narodni muzej

11 мар 2019 ... Дијаматске турпије сет. Kremer или одговарајуће. 126 Formula Five © одвајач за гумене калупе. BG Model shop или одговарајуће. 127.

Konkursna dokumentacija - Narodni muzej - Сродни документи

Konkursna dokumentacija - Narodni muzej

http://www.narodnimuzej.rs/wp-content/uploads/2019/03/Konkursna-dokumentacija.pdf

11 мар 2019 ... Дијаматске турпије сет. Kremer или одговарајуће. 126 Formula Five © одвајач за гумене калупе. BG Model shop или одговарајуће. 127.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

http://www.jkpkomusl.rs/pdf/970.4%20%20KONKURSNA%20DOKUMENTACIJA%20GRADJ%20MATERIJAL.pdf

24 јун 2016 ... Predmet javne nabavke je;nabavka građevinskog materijala ... u obavezi da dostavi obrazac specifikacije materijala sa strukturom cene overen.

konkursna dokumentacija - KSS

http://www.kss.rs/files/Javne%20nabavke/2015/konkursna%20dokumentacija%20JN%2012-2015.pdf

... pečatom i potpisana od strane ovlašćenog lica), menično ovlašćenje - pismo (popunjeno, overeno pečatom i potpisano od strane ovlašćenog lica), kopija.

konkursna dokumentacija - PMF-a

https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=15518

30 нов. 2017 ... Menica i menično ovlašćenje se izdaju kao finansijska garancija za ... dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje, u visini od 10% ...

Konkursna dokumentacija - KG BUS

https://kgbus.rs/wp-content/uploads/2019/dokumenti/javne-nabavke/usluge-prevoza-putnika-u-gradskom-i-prigradskom-prevozu-1.2.52018/konkursna-dokumentacija.pdf

... сваком возилу се додељује број бодова према табели: Тип мотора. E6. ЕЕV ... Превозник је у обавези да ред вожње из става 1. овог члана поднесе на ...

JN 1-1-40-18 RO - Konkursna dokumentacija

http://www.domzdravljanis.co.rs/documents/JN%201-1-40-18%20RO%20-%20Konkursna%20dokumentacija.pdf

2 авг 2018 ... Pretraga baze podataka (pacijenata) po više kriterijuma i to ime pacijenta, ID ... 07173318; PIB: 100334358; JBKJS: 02437, s jedne strane i. 2.

konkursna dokumentacija - Rtv

http://static.rtv.rs/pdf/2019/01/17/kd-prevod-engleski.pdf

17 Jan 2019 ... name: Public Broadcasting Service “Radio Television of Vojvodina” ... TV, the Internet, as well as the introduction of new types of non-linear distribution. ... it is necessary to keep in mind the necessity of continuous work and ... an organized criminal group, that they were not convicted for criminal acts against ...

konkursna dokumentacija mvd-2-16.pdf

http://sc.rs/sc/javne_nabavke/dokumentacija/373/konkursna%20dokumentacija%20mvd-2-16.pdf

6692/11 од 16.12.2015.године, Одлуке број 6502 од 06.12.2016.године о покретању ... Понуђач треба да обезбеди наручиоцу поклон ваучере,појединаче ... Списак малопродајних објеката понуђач доставља на свом меморандуму ... javne nabavke na koje se zahtev za zaštitu prava odnosi i naziv naručioca u.

Konkursna dokumentacija - Stari DIF

http://www.staridif.rs/nabavke/0419/KONKURSNA-DOKUMENTACIJA.pdf

26 јул 2019 ... Бланко соло меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде. Меница се доставља УЗ ПОНУДУ. У супротном, понуда ће бити ...

Konkursna dokumentacija JN 2/14 КЊИГЕ

http://www.bibliotekakovin.rs/akta/Konkursna%20dokumentacija%20JN%202%2014%20%D0%9A%D0%8A%D0%98%D0%93%D0%95.pdf

20 авг 2014 ... 45 Вероника Хенри. СТРАНАЦ У НОЋИ. 1. 46 Дебора Макинли-. ИСТИНА О ЉУБАВИ. 3. 47 Натанијел Хоторн. СКЕРЛЕТНО СЛОВО--. 1.

Konkursna dokumentacija-izmena 1

http://www.apotekazajecar.rs/wp-content/uploads/2013/11/Konkursna-dokumentacija-izmena-1.pdf

vaginalete kutija. 1. 289 salbutamol. ECOSAL 1 po 200 doza (100 ... LOMEXIN 1 po 600 mg. Catalent Italy S.P.A.. Vaginla kaps kutija. 200. 594 loperamid.

Konkursna dokumentacija - bolnica

http://www.smederevo.org.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/12_04_2018_Popovac_Konkursna%20dokumentacija%20-%20bolnica.pdf

27 апр 2018 ... Техничка спецификација – пројектни задатак за потребе израде пројектне документације за потребе санације и реконструкције ...

konkursna dokumentacija - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2019/06/Konkursna-dokumentacija-Rezervni-delovi-2019.pdf

4 јун 2019 ... Rezervni delovi za motorne testere, čistače, kresače i prskalice. 4. Rezervni delovi ... sejačica IMT ,za prskalice i atomizere Morava i Metalogradnja, prskalice. AGROMEHANIKA , za sejačice, prikolice i osočare MAJEVICA. 17.

Konkursna dokumentacija sa izmenama

http://www.dztemerin.rs/download/JN01-2017/konkursna%20dokumentacija%20JN01-2017%20izmena.pdf

24 јан 2017 ... Цена по jедин. мере. Укупна вредност Произвођач. Romed или ... ком. 80. 44. Кондоми. Ком. 2000. Укупна вредност без ПДВ-а. ПДВ.

konkursna dokumentacija - ITNMS

http://www.itnms.ac.rs/downloads/konkurs_ipv_2019.pdf

22 окт 2019 ... za postupak javne nabavke usluga male vrednosti broj JNMV 1-2-4/2019 za potrebe naručioca. Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih ...

Konkursna dokumentacija za JN 7/2017

http://www.cigota.rs/sites/default/files/konkursna_dokumentacija-radovi.pdf

19 окт 2017 ... Интернет страница: www.cigota.rs. 2. Врста поступка јавне набавке. Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ...

konkursna dokumentacija - Subotica.rs

http://www.subotica.rs/documents/pages/8997_2.pdf

9) VOLKSWAGEN GOLF 4 KARAVAN - Godina proizvodnje 2000 ... 5) UPUTSTVO PONU AČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU. Ponuda se smatra ... Naručilac priprema Konkursnu dokumentaciju i vodi postupak na srpskom jeziku. Ponuač ...

Konkursna dokumentacija - Град Ниш

http://www.eservis.ni.rs/javnenabavke/KONKURSNA%20DOKUMENTACIJA_1279.pdf

12 дец 2018 ... Испорука и монтажа изводног телефонског ормана ITO-LI типа BRATEL Kron или одговарајући. kom. 1. 1.3. Испорука и монтажа ADC ...

konkursna dokumentacija - PRO TENT

http://protent.rs/wp-content/uploads/2019/01/konkursna-dokumentacija-09-19.pdf

в. —. Інші-ІВ. НІМЕwa ww1.11.чиг I. II"w-7"-М,. 19імти 111HI"Tiew"-"Інте р " " -гч гч. -. -. - -. -гч-1 г. - ге тегічні тендент-а-а-ірным II, II чипws LL-1-----ын.

Konkursna dokumentacija - NS SEME

https://nsseme.com/wp-content/uploads/2019/08/JN56-konkursna-dokumentacija.pdf

12 авг 2019 ... 509 motokultivator. 1995. 4. 13791 IMT. 509 motokultivator. 1996. 5. 20352 IMT. 539. 1651. 4WD traktor. 2012. 6. 13358 IMT. 539 SA. KAB.

овде. - Narodni muzej

http://www.narodnimuzej.rs/wp-content/uploads/2019/03/Program.pdf

Путеви средњег века: Немањићи потомца. Режија: Ивана Стивенс. Србија 2017. Трајање 25'. Историјски архив и музеј Хидре. Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο ...

NARODNI MUZEJ SLOVENIJE

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/letna-porocila/porocilo-o-delu-2005.pdf

NARODNI MUZEJ SLOVENIJE. LETNO POROČILO. 2005. 3. UVOD. Ker se zavedamo, da je izjemno pomembno, kaj nudimo obiskovalcu, smo nadaljevali z ...

Narodni muzej Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UNP/Dokumenti/SPI/Zapisniki-proracunske-inspekcije/Leto-2018/Narodni_muzej_Slovenije.pdf

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije (U.I. RS, št. 60/03, 37/08, 10/09);. Pravilnik o računovodstvu Narodnega muzeja Slovenije z dne ...

nobody is perfect - Narodni muzej

http://www.narodnimuzej.rs/images/Nobody_Is_Perfect_Karikatura_Narodni_muzej_G_Stanisic.pdf

Карикатуре, Стрела, Мољац, Церекало... о приликама у Бугарској, источном питању ... Министри Љуба Јовановић и ... 20/100, запис л. д: =Hamlet: bit.

нумизматичар - Narodni muzej

http://www.narodnimuzej.rs/wp-content/uploads/2018/06/Numizmatichar-29-2011.pdf

СРПСКИ СРЕДЊОВЕКОВНИ НОВАЦ У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ У НИШУ ....................... 331. Vesna CRNOGLAVAC. SERBIAN MEDIEVAL COINS IN THE ...

konkursna dokumentacija - Vodovod Subotica

http://www.vodovodsu.rs/post/post_attachments/download/3198

3 дец 2018 ... postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ... OBAVEŠTENjE O MESTU, DANU I SATU OTVARANjA PONUDA, ... za izradu plana preventivnih mera sukcesivno u roku do 15 kalendarskih dana, nakon prijema ... (Obrazac izjave podizvođača, strana 20 Konkursne dokumentacije), ...

23.01.2019. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA ... - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2019/01/KD-STRUCNI-NADZOR-NA-IZVO--ENJU-RADOVA-IV-2018-SG-SO.pdf

23 јан 2019 ... IV BRAVARSKI RADOVI KROV NA KOTLARNICI. Projektom ... Cena usluge stručnog nadzora je fiksna do okončanja ugovora, i ne može se.

Izmenjena i dopunjena Konkursna dokumentacija II - NSZ-a

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/11/11173_izmenjena_i_dopunjena_kd_ii_za_nabavku_radova_na_izgradnji__kapitalnom__investicionom__i_teku__em_odrzavanju_zgrada_i_objekata__jn_7318.pdf

7 нов. 2018 ... 1.3 Опшити постојећи калкански зид поцинкованим лимом. На постојећи калкански зид монтирати недостајајући поцинковани лим тако ...

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN MALE VREDNOSTI 9-11-15

http://www.domzdravljanis.co.rs/documents/KONKURSNA%20DOKUMENTACIJA%20JN%20MALE%20VREDNOSTI%209-11-15.pdf

21 авг 2015 ... Obrazac ponude sa strukturom ponuđene cene, i uputstvom kako da se popuni ... Proizvođač "Beretta". Tip ... 4 x Gasni kotao sa gorionikom.

Konkursna dokumentacija - ЈП Пошта Србије

https://www.posta.rs/Tenderi/Dokument/Fajlovi/42525_25084.pdf

Понуђач мора да достави потврду, овлашћење или неки други документ, издат ... овлашћеног лица понуђача), менично овлашћење" - писмо (попуњено,.

Konkursna dokumentacija - Град Краљево

http://www.kraljevo.rs/wp-content/uploads/2019/04/KONKURSNA-DOKUMENTACIJA-deratizacija-404-18.pdf

1 апр 2019 ... ... узрочника заразних болести и то сузбијањем и уништавањем штетних мишоликих глодара: црни пацов, сиви пацов и кућни миш.

Konkursna dokumentacija- scenske zavese.pdf

http://www.nispuppets.org.rs/files/javne_nabavke/Konkursna%20dokumentacija-%20scenske%20zavese.pdf

3 јул 2015 ... o Позориште лутака Ниш, ул. Булевар др Зорана Ђинђића бр. 7. o ПИБ: 101858075 o Матични број: 07227191 o [email protected].

Konkursna dokumentacija JN ciscenje-1905

http://www.domzdravljanis.co.rs/documents/Konkursna%20dokumentacija%20JN%20ciscenje-20.05.2014.pdf

20 мај 2014 ... Javna nabavka usluga čišćenja Doma zdravlja Niš za 2014.godinu ... pranje zavesa (kao i trakastih) – jednom godišnje. • pranje rasvetnih tela i ...

Konkursna dokumentacija - Naša Radost

https://www.nasaradost.edu.rs/uploads/editor/Javne%20Nabavke/R138-2018/KONKURSNA_C.%20kuhinja.pdf

28 нов. 2018 ... Цена за овакве радове одређује се на основу ценовника свих ... opšivki prozora, dimnjaka i drugih ... "Keramika" Mladenovac ili diugog.

JN 1-1-4-19 Konkursna dokumentacija stomatoloski-izmena 04.06 ...

http://www.domzdravljanis.co.rs/documents/JN1-1-4-19Konkursnadokumentacijastomatoloski-izmena.pdf

26 јун 2019 ... Chlorophenol kanfor , lek za dezinfekciju kanala 20 ml , odgovarajući Difurid. 26. Sol. Chllumsku a 20 ml. 27. Rastvor za retrakciju gingive 20ml ...

Pojasnjenja - Konkursna dokumentacija JN 16-13 - jugoistok.com

http://www.jugoistok.com/wp-content/uploads/2013/07/Pojasnjenja-Konkursna-dokumentacija-JN-16-13.pdf

страници наручиоца www.jugoistok.com , заинтересовани понуђач GMB Automatik је затражио додатна појашњења и то: У складу са чл. 63. Закона о ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.