tehnološki elaborat za podizanje trajnog nasada ... - Općina Vojnić

Pitomi kesten je voćna vrsta koja se na našim područjima za sada ne uzgaja intenzivno ... U posljednjih nekoliko godina u ponudi rasadnika nalaze se sadnice.

tehnološki elaborat za podizanje trajnog nasada ... - Općina Vojnić - Сродни документи

tehnološki elaborat za podizanje trajnog nasada ... - Općina Vojnić

https://www.vojnic.hr/dat/dm1663.pdf

Pitomi kesten je voćna vrsta koja se na našim područjima za sada ne uzgaja intenzivno ... U posljednjih nekoliko godina u ponudi rasadnika nalaze se sadnice.

tehnološki elaborat za podizanje trajnog nasada pitomog kestena

https://www.vojnic.hr/dat/dm1663.pdf

Sorte pitomog kestena: ❖ „Bouche de Betizac“ - 54 kom. ❖ „Maraval“ - 15 kom,. ❖ „Marsol“ – 15 kom,. ❖ „Precoce Miguele“ - 15 kom. ❖ Ukupno sadnica: 99 kom.

Elaborat zaštite okoliša – Podizanje nasada badema ... - Općina Selca

http://www.selca.hr/pdf/opcinski-nacelnik/Elaborat%20-%20Bracki%20vrtli%20doo%20-%20podizanje%20nasada%20badema%20u%20Selcima,%20otok%20Brac.pdf

... Brački vrtli d.o.o., na navedenoj lokaciji planira podizanje višegodišnjih nasada badema (Prunus dulcis) na površini 40 ha, a u uzgoj će biti implementirana.

PODIZANJE NOVIH NASADA MASLINA

https://www.savjetodavna.hr/wp-content/uploads/2019/01/PodizanjeNovihNasadaMaslina-1.pdf

karakteristike biljaka ne poznaju, sadnja većeg nasada vrlo je rizična, a u slučaju neuspjeha i vrlo skupa. Sorte za proizvodnju ulja. OBLICA. Sinonimi: orgula ...

Podizanje trajnih nasada badema na površini od 14,45 ha s ...

https://www.zadarska-zupanija.hr/images/dokumenti/P-2888-ELABORAT_NASADI%20BADEMA.pdf

B.1 EKOLOŠKI UVJETI ZA UZGOJ BADEMA. Opće je poznato da je badem tipična mediteranska voćka čija je rodnost u znatno većoj zavisnosti od ekoloških ...

Podizanje energetskih nasada za proizvodnju biomase

https://repozitorij.sumfak.unizg.hr/islandora/object/sumfak:1204/datastream/FILE0/view

15 lip 2015 ... red dolazi ponovna sadnja reznica odnosno formiranje novih nasada, koje će ako se bitno ne promjene ekološke prilike producirati bioma-.

PODIZANJE NASADA PITOMOG KESTENA (Castanea ... - Kesten EU

https://www.chestnuteu.com/wp-content/uploads/2019/12/4.-CEDRUS-FOREST-d.o.o.-prezentacija.pdf

4 pro 2019 ... PITOMI KESTEN. ▫ radovi na ... [1] Ž. Prgomet, I. Prgomet, S. Brana, Pitomi kesten, SKINK d.o.o. Rovinj, 2013. ... sadnice u kontejnerima.

PODIZANJE MATIČNOG NASADA PLEMKI SORTE KLEŠČEC ...

https://repozitorij.vguk.hr/islandora/object/vguk:281/datastream/PDF/view

rasadnik, uz provedbu brojnih obvezatnih postupaka, uz znatna financijska sredstva, bio ... o Obilježja lista i mladica-Lipolist, Gustopupica ili Čestopupica (kratki.

Podizanje višegodišnjeg nasada oraha na ukupnoj površini 63,6423 ...

http://www.bpz.hr/_Data/Files/160205124043746.pdf

Mogući utjecaji zahvata na okoliš tijekom proizvodnje oraha............................................ 45 ... Sorte koje će se saditi su Geisenheim. 139, Jupiter, Šampion i Tisa i to ...

Elaborat zaštite okoliša: Podizanje voćnjaka kestena i američkih ...

https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/95-ocjena-o-potrebi-procjene-utjecaja-zahvata-na-okolis.html?download=862%3Aelaborat-zastite-okolisa-podizanje-vocnjaka-kestena-i-americkih-borovnica-sa-sustavom-zastite-od-pa

Podizanje voćnjaka kestena i američkih borovnica sa sustavom ... Ako je zemlja dobro priređena pred sadnju, sadnja sadnica ide uz pomoć motike i/ili ... Predviđen je razmak redova od 3 m zbog optimalnog prostora za korištenje adekvatne.

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina ... - Istarska županija

https://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/prostorni_plan/Limski_zaljev_Limska_draga/Shematogram_B-Pedologija.pdf

CRVENICA tipična plitka i srednje duboka,. CRVENICA lesivirana srednje duboka,. EUTRIČNO SMEĐE vrtača (50:20:20:10). SMEĐE NA VAPNENCU plitko,.

Komplikacije kod implantacije trajnog elektrostimulatora ...

http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.553

napreduje, ugradnja se izvrši do kraja ukoliko se pacijentu pogoršava stanje sa disanjem smješta se u Koronarnu je- dinicu, radiološki se dokazuje komplikacija ...

Tablica za određivanje postotka trajnog invaliditeta kao ... - InCUBIS

https://incubis.izvorosiguranje.hr/Putno/Doc/Izvor/T50103%20-%20Tablica%20invaliditeta.pdf

članka tog prsta. 3) Za gubitak jagodice prsta bez gubitka koštanog dijela članka prsta ne određuje se invaliditet. 112. Potpuna ukočenost ramenog zgloba ...

Program trajnog motrenja tala_finalno.indd - HAOP

http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/013_tlo/Program_trajnog_motrenja_tala_Hrvatske.pdf

crvenica plitka i srednje duboka. 2.razina. HR_J1_3. 277. 5013996. 2301299. 45,25144. 13,96774. P azin pretežno poljodjelska zemljišta oranica antropogena ...

tablica invaliditeta za određivanje trajnog gubitka opće radne ...

https://www.triglav.hr/wps/wcm/connect/03386719-9e7d-4e93-b9d8-e4c0cddc2756/Tablica invaliditeta - TAB-inv-NE 09-5hr.pdf?MOD=AJPERES

UVODNA ODREDBA. Pri određivanju postotka trajnog gubitka opće radne sposobnosti ne uzimaju se u obzir subjektivne tegobe, psihički poremećaji odnosno.

UzGOJ TRAJNIH NASADA KUPINE I MALINE - Repozitorij ...

https://repozitorij.vuka.hr/islandora/object/vuka:29/datastream/PDF/view

Zato malina ima rupu, dok se kupina bere zajedno s peteljkom. ... puta ručno okopavanje u redu; ujesen priprema tla za sjetvu trava u međuredu ili ... za obradu zemlje kao što su plug za oranje, tanjurače, freza, sijalica, stroj za izradu gredica i.

Predstavljamo zaštitu i ishranu dugogodišnjih nasada u ... - Partner

https://www.partner.ba/upload/attachments/predstavljamo_zastitu_i_ishranu_dugogodisnjih_nasada_u_jesen_Wfy.pdf

U ovom periodu protiv uzročnika ovih bolesti koriste se hemijske mjere zaštite „plavo prskanje“ koje se izvodi preparatima na bazi bakra. Zaštita preparatima na ...

mogućnosti očuvanja i revitalizacije nasada starih sorata jabuke u ...

https://repozitorij.agr.unizg.hr/islandora/object/agr:174/datastream/PDF/view

stari voćnjak u kojem su posađene različite tradicionalne sorte jabuka uzgojene ... Dio stabala koja kondicijski još imaju dobar izgled trebalo bi dobro orezati, te.

program podizanja nasada tartufa u središnjoj istri - Repozitorij ...

https://repozitorij.agr.unizg.hr/islandora/object/agr:1657/datastream/PDF/view

uzgoj tartufa kod nas nedovoljno, odnosno gotovo nikako istraženo područje. Stoga su idejna rješenja o tehnologiji uzgoja za potrebe ovog rada iz literature sa ...

aktualni problemi u zaštiti intenzivnih nasada bajama od bolesti i ...

https://hrcak.srce.hr/file/278775

Nekroze mogu zahvatiti i drvo debljih grana i tada se javlja karakteristično smoljenje. Slika 4. Diaporthe amygdali - nekroze izboka (snimila G. Kožarić-Silov).

Podizanje Windows 7 OS-a sa flash-a - Darko Petrovic

http://www.darkopetrovic.com/pdf/Tutorijal-Butabilni_%20flash_sa_Win7.pdf

Windows 7 na DVD-ju (Butabilni flash disk morate kreirati na racunaru koji poseduje opticki ... Otkucajte LIST DISK i prepoznajte vas usb. U ovom slucaju to je ...

PODIZANJE ORGANSKOG VOCNJAKA UZICE ORGANSKA_ppt ...

http://arhiva.nara.ac.rs/bitstream/handle/123456789/1529/PODIZANJE%20ORGANSKOG%20VOCNJAKA%20UZICE%20ORGANSKA_ppt%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Sadnja će se obaviti na približno istoj dubini na kojoj je sadnica rasla u rastilu ... Dren. Glog. Šumska jagoda. Kleka. Ogrozd. Ruža. Brusnica. Divlja kupina. Zova ...

BROŠURA ZA PODIZANJE NOVIH ŠUMA POŠUMLJAVANJEM

http://www.upravazasume.me/razni_fajlovi/1316608259.pdf

za stručnu pomoć i sadnice obratite se lokalnom šumarskom stručnjaku UŠ CG. Za opšte informacije u vezi podizanja novih šuma možete se obratiti i na:.

PODIZANJE VINOGRADA NA DALMATINSKOM ... - Završni radovi

https://repozitorij.vguk.hr/islandora/object/vguk:81/datastream/PDF/view

PODIZANJE VINOGRADA NA DALMATINSKOM KRŠU. U TVRTCI VINOLINE D.O.O.. Završni rad. Povjerenstvo za obranu i ocjenu završnoga rada: 1. Mr.sc.

ENS-2-13 Pumpa za podizanje vode energijom hidrauličkog udara i ...

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2014/radovi/ENS-2/ENS-2-13.pdf

vodosnabdevanja velikih seoskih kuća, farmi i seoskih zajednica. ... pritisak u pumpi, otvara nepovratni ventil i gura vodu kroz ... ali se može povećati i do 80%.

SADNJA VODENOM SADILJKOM Podizanje vinograda na ovakav ...

https://www.savjetodavna.org/Savjeti/2013%20Sadnja%20vodenom%20sadiljkom.pdf

Kao i kod sadnje vinove loze na klasičan način neophodno je dobro pripremiti zemljište za sadnju. Na mjestu koje je planirano za budući vinograd, potrebno je.

Podizanje razumijevanja među djecom i omladinom o OPCP-u

https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/children_declarations/child_friendly_opsc_opcp/opcp_bosnian.pdf

20. novembra 1989. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je ... OPCP je „komunikacijska procedura” za Konvenciju UN-a o pravima djeteta i ... Ako se prava nekog djeteta krše, a dijete ne može pronaći rješenje problema u ...

Igor Trakić PODIZANJE KVALITETA ODRŽAVANJA PROIZVODNE ...

http://www.cqm.rs/2005/fq2005/SEKCIJA%20H%20-%20%20Rani%20radovi/28%20-%20I.%20Trakic.pdf

nad svakom jedinicom proizvodne opreme pojedinačno.Posmatrana mašina, uređaj i sl. se nalaze u procesu proizvodnje i potpuno nesmetano izvode svoje ...

ovlašćenje za podizanje novca u gotovini sa računa lica starijih od ...

https://www.voban.rs/media/5304/ovla%C5%A1%C4%87enje-za-podizanje-gotovine-sa-ra%C4%8Duna-lica-starijih-od-65-godina.pdf

OVLAŠĆENJE ZA PODIZANJE GOTOVINE SA RAČUNA LICA STARIJIH OD 65 GODINA ... nastalih nakon proglašenja vanrednog stanja u Republici Srbiji na osnovu proglašene pandemije virusa ... Adresa iz identifikacionog dokumenta.

grad pregrada grad zlatar općina bedekovčina općina desinić ... - KZŽ

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2019_26.pdf

24 lip 2019 ... I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade za 2019. godinu. 2515. 4. I. Izmjena i dopuna ... paravani, način gradnje i dr.) kao i primjenom ...

elaborat - Čigota

http://www.cigota.rs/sites/default/files/UDRUZENJE%20PEDIJATARA%20SRBIJE.pdf

Nekada devojčice u adolescenciji imaju poteškoće da ostvare inicijalni gubitak u težini i pri značajnijoj redukciji ukupnog dnevnog energetskog unosa (dijeta.

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU

https://www.simora.hr/userfiles/media/Knjiga%203.14.pdf

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU ... 153/13 i Zakona o zaštiti na radu ( NN 71/14, 118/14, ... Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada ( NN 29/13 ) ... Investitor treba imenovati koordinatora II najkasnije 5 dana prije prijave gradilišta ukoliko.

elaborat V.Gradište-potpisan

http://tovg.org/wp-content/uploads/2017/02/elaborat-V.Gradi%C5%A1te-potpisan.pdf

Насловна страна : Елаборат енергетске ефикасности. 1.2. Садржај: Елабората енергетске ефикасности. 1.3. Решење о одређивању овлашћеног лица: ...

Elaborat zaštite od požara

http://www.onk.ns.ac.rs/jn/JN-61-2017-O-01-ZOP-IOV.pdf

24 јан 2017 ... Definisanje evakuacioih puteva i njihov proračun se odreuje putem SRPS TP 21–2003 – Tehničke preporuke za gra evinske tehničke mere ...

ELABORAT ZA VZPOSTAVITEV MESTNEGA SPLETNEGA ...

https://kulturni-napovednik.squarespace.com/s/MITF_statistika_vseh_objavljenih_strani_10_5_2015-4_8_2017pdf.pdf

/koledar/2015/7/16/ne-festival-gledalia-zatiranih. /koledar/2015/8/13/poletne-kolesarske-poti-spomeniki-znanih-osebnosti-v-mariboru.

ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM BRKOVIĆ d.o.o. ...

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/media/filer_public/9f/fe/9ffeb86e-e024-4e4f-a7c2-98c1c0dc8dea/ego_brkovic_2018_ver1.pdf

SANJA KOZULIĆ, mag. ing. aedif. ... otpadna plastika (isključujući ambalažu). 2 ... 16 01 19 plastika. 2. 6. 17 02 03 plastika. 1. 7. 19 12 04 plastika i guma. 210.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.