lsmet SMAILOVIĆ PUTEVI KA STANDARDIZACIJI ... - Institut za jezik

Ekavske oblike riječi mezimac, mezimica i Srem ne treba u bosanskom jeziku dublirati s ijekavskim oblicima mjezimac, mjezimica i Sr{iem, jer je bosanski.

lsmet SMAILOVIĆ PUTEVI KA STANDARDIZACIJI ... - Institut za jezik - Сродни документи

lsmet SMAILOVIĆ PUTEVI KA STANDARDIZACIJI ... - Institut za jezik

http://izj.unsa.ba/files/2003-21-2/10-IsmetSmailovic98-102.PDF

Ekavske oblike riječi mezimac, mezimica i Srem ne treba u bosanskom jeziku dublirati s ijekavskim oblicima mjezimac, mjezimica i Sr{iem, jer je bosanski.

Zakon o standardizaciji BiH - Institut za mjeriteljstvo Bosne i ...

http://www.met.gov.ba/propisi/Zakon%20o%20standardizaciji%20BiH_19_01.pdf

ZAKON. O STANDARDIZACIJI BOSNE I HERCEGOVINE. I - OPĆE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom utvrđuju se ciljevi i principi bosanskohercegovačke ...

jezik u praksi - Institut za jezik

http://izj.unsa.ba/files/1984-13-1/3-SavoPujic27-44.PDF

kih varijanata termina) i sistematskiji pristup naporednoj obradi lek- sičkih višestrukosti ... stoke i svinja sije se krmno bilje i žita - kukuruz, ovas, zob« (III-74).

Hrvatski – jezik naših majki i naše djece - Institut za hrvatski jezik i ...

http://ihjj.hr/uploads/content/Hrvatski_jezik_IHJJ.pdf

25 velj 2015 ... javljuje jer je njezino značenje već uključe- no u značenje druge riječi ili su riječi isto- značne, npr. ... ne malo ulja, pa se iskriža kapula, što.

Marija Bačvanski - Institut za jezik

http://izj.unsa.ba/files/1985-14-1/6-MarijaBacvanski57-59.pdf

tuta za nemački jezik u Manhajmu. Tako se čitaocu na nov način pre- zentuju veoma relevantina poglavlja kontrastivne gramatike: 1. »Nemački modalni glagoli i ...

Enisa Gološ - Institut za jezik

http://izj.unsa.ba/files/2015-26-1-2/4-EnisaGolos.pdf

fenomena slikovitosti koriste se asocijacije, uz pomoć kojih se govori o ... otud ispod Huma, sa Raljevina, donese tiha noć mekan i zanosan glas pjesme, glas ...

Azra Hodžić-Čavkić - Institut za jezik

http://izj.unsa.ba/files/26-1-2/8__Azra_Hodzic-Cavkic_Tautoloske_frazeosheme_u_bosanskome_jeziku.pdf

2. Terminološka rješenja. U lingvističkim leksikonima i rječnicima te u ovdašnjim lingvistič- kim rješenjima apsolutni je superlativ sinonim elativu (Srpskohrvat-.

PRILAGOĐAVANJE MUSLIMANSKIH IMENA ... - Institut za jezik

https://izj.unsa.ba/files/1977-6-3/2-IsmetSmailovic19-30.PDF

Muslimanska imena orijentalnog porijekla potječu iz jezika pot- puno različitih po svojoj ... Tako se npr. muška imena sa završetkom na sugla- snik (Asim, Hasan ...

složene rečenice i namjerno značenje - Institut za jezik

https://izj.unsa.ba/files/2013-24-1-2/7-AlicaArnaut97-111.pdf

iskazati i klauzama unutar složene rečenice. Zavisnosložene rečenice s namjernom klauzom. Namjerna (finalna) zavisna klauza označava namjeru, cilj ili svrhu.

JEZIK I KNJIćEVNOST - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

https://www.pilar.hr/wp-content/images/stories/dokumenti/studije/16/milanja_kk_183.pdf

je, dakle, da je „ilirski“ jezik nastojao na harmoniziranju novoštokavskih hrvatskih narječja i starijih štokavskih idi- oma, s književnojezičnom preferencijom ...

pravopisa nastalih poslije 1960. god. - Institut za jezik

http://izj.unsa.ba/files/2003-21-1/4-SenahidHalilovic32-39.PDF

3 S. Halilović, Pravopis bosanskoga jezika, Sarajevo, Kulturno društvo ... Veliko i malo slovo: ... I. Jerković - M. Pižurica, Pravopis srpskog jezika: I. Pravila i.

o nekim sociolingvističkim aspektima hasanaginice - Institut za jezik

https://izj.unsa.ba/files/2013-24-1-2/3-JasminHodzic41-54.pdf

uvidima u društveni i kulturološki okvir balade Hasanaginica. Ključne riječi: balada Hasanaginica, jezička analiza, društveni okvir, originalni tekst, tamna mjesta.

“dekanesa” i “dekanica” – normativni status - Institut za jezik

https://izj.unsa.ba/wp-content/uploads/2020/01/09.-Dolic-B.-Dekanesa-i-dekanica-normativni-status.pdf

s ostalim leksemama iz iste značenjske skupine (akademske titule ... Halilović, Senahid (1996): Pravopis bosanskoga jezika, Preporod,. Sarajevo. Halilović ...

Filozofski fakultet, Sarajevo vom turcizmi.2 - Institut za jezik

http://izj.unsa.ba/files/1984-13-4/3-RemzijaHadziefendic199-217.PDF

turcizama u romanu Derviš i smrt Meše Selimovića, Naš jezik, XXV/3, Be- ograd, 1981. ... t9 Svi su citati dati prema Dervišu i smrti, Svjetlost, Sarajevo, 1977,.

OKVIRNI KURIKULUM ZA NEMAČKI JEZIK NA ... - Goethe-Institut

https://www.goethe.de/resources/files/pdf96/pk6979899.pdf

metoda (vrtlog ideja, mape uma, učenje po stanicama, planske igre i igre po ulogama) što više simulirati situacije iz poslovnog života i sprovoditi projekte.

Mrežnik. Upute z - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

http://ihjj.hr/mreznik/uploads/upute.pdf

2. pridjeve koji su dio sveze. 3. polusloženice s imenicom koju obrađujemo u drugome dijelu. 3. imenicu imenicu u genitivu. Sve skupine odvajamo točkom sa ...

refleksivni glagoli i njihova leksikalizacija u ... - Institut za jezik

http://izj.unsa.ba/wp-content/uploads/2019/02/06_Zineta_Lagumdzija_Almira_Dzanic_Refleksivni_glagoli_i_njihova_leksikalizacija.pdf

refleksivnih glagola u njemačkom jeziku, kroz korpusno istraživa- nje odabranih ... oblik povratne zamjenice se (povratni glagoli), kao i glagolima uz koje se se ...

leksičke osobine evanđelja iz dovolje - Institut za jezik

https://izj.unsa.ba/files/28-17/02.%20Erma_Ramic_Kumic_Leksicke_osobine_evandjelja_iz_Dovolje.pdf

Evanđelju po Luki, a značajno manje u odnosu na Evanđelje po Marku. Različita leksička ... 11 Miroslavljevo evanđelje predstavlja zetsko-humsku redakciju.

Funkcionalni pravopis - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

http://ihjj.hr/mreznik/uploads/6519200978431b5755d9aedcb7b502b2.pdf

koje opći pravopis ne daje ili ne daje u potpunosti odgovor jer se uvijek pri susretu ... Također se zarez pogrešno stavlja ispred zavisne surečenice: Kreditni rast ...

Glagoljica u interaktivnim multimedijima - Institut za hrvatski jezik i ...

http://ihjj.hr/mreznik/uploads/9fc088e1c3242481b1d8779ea048054c.pdf

G Svemirska glagoljica igra je u kojoj igrač svojim brodom štititi Zemlju od asteroida. G asteroidi su prikazani kao blokovi koji u sebi sadržavaju glagoljična slova.

primjena standardnojezičnih - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

http://ihjj.hr/mreznik/uploads/eaac4a46179ace9c20eeb734b84aa0d4.pdf

kao jedinstveni pravopis koji se upotrebljava u svim školama, na kojemu su ... mediji', radni praznik 'praznik na koji se radi', a praznik rada 'praznik kojim se.

Zabavna glagoljica - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

http://ihjj.hr/mreznik/uploads/79a9424cd6d404a71e334c38a8641bf7.pdf

Takve su igre Leteća glagoljica, koja je rađena po uzoru na igru za pametne telefone ... točkica jede glagoljična slova kako bi uspio pojesti duhove koji ga love.

osobenosti književnojezičkog izraza i interkulturna ... - Institut za jezik

http://izj.unsa.ba/files/26-1-2/4__Sedina_Brkic-Medjedovic_Osobenosti_knjizevnojezickog_izraza_i_interkulturna_podudaranja_u_zbirci_Pjesme_i_napjevi_iz_BiH.pdf

Krajem šora čađava mehana,. Onkraj šora čađava mejhana stršom strši, glava nečešljana, stršom strši glava nečešljana posrnula od teškoga pića, posrnula od ...

24/2013. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Ulica Republike ...

http://pravopis.hr/uploads/pdf/70ba87d91022fa1.pdf

16 svi 2013 ... morfonološki, tj. da se u okviru jedne riječi piše, koliko je to moguće, ... Nazivi sakramenata pišu se malim početnim slovom: sakrament ...

razvoj zavisne atributske klauze u bosanskom ... - Institut za jezik

https://izj.unsa.ba/files/28-17/01.%20Zenaida_Karavdic_Razvoj_atributske_klauze.pdf

Jedna je da su se i nezavisne i zavisne složene rečenice razvile iz prvobitnog ulančava- ... je, kao prelazni tip razvoja složenih, i zavisnih i nezavisnih rečenica.

ePRAVOPIS - Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša - ZRC SAZU

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/epravopis_2017.pdf

{B} Grk; Grkinja; Grkov; Grkinjin; grški. {O} EDNINA: im. ... Gŕkinja Gŕkinje samostalnik ženskega spola; ime bitja; ... spekel v obliki torte čokoladno maso, ki ji je.

bosančica u ćiriličnoj paleografiji i njen status u ... - Institut za jezik

http://izj.unsa.ba/wp-content/uploads/2019/02/01_Edina_Vrazalica_Bosancica_u_cirilicnoj_paleografiji.pdf

tar), bosansko-dalmatinska ćirilica (Jagić), bosanska brzopisna grafija. (E. F. Karskij) ... grčke osnove te je poprimila mnoge elemente iz latinice, a bosansko ... u mnogim prilikama pretvaraju se u uglaste forme, a neka slova međusobno su.

Nihada Ibrišimović, Aida Kahriman-Krhan - Institut za jezik

http://izj.unsa.ba/wp-content/uploads/2020/01/10.-Ibrisimovic-N-Kahriman-Krhan-A.-Generacijski-utjecaj.pdf

Ključne riječi: razgovorni bosanski jezik, leksička stratifikacija, genera- cija, žargonizmi, dijalektizmi, arhaizmi, neologizmi, posuđenice. NIHADA IBRIŠIMOVIĆ.

ćebelarski terminolośki slovar - Inštitut za slovenski jezik Frana ...

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/cebelarski_terminoloski_slovar.pdf

1.16. slovar ima 3078 iztočnic. razvrščene so po absolutni abecedi. 2. Glava slovarskega ... ájdova čebélja páša -e -e -e ž paša na cvetovih ... čistosti rase ang.

ePRAVOPIS - ZRC SAZU - Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/epravopis2018.pdf

elektronski in spletni različici (2008–2011) ugotovljeno, da je treba namesto skrajšane različice ... MNOŽINA: im. da Vincijevi, rod. da Vincijevih, daj. da. Vincijevim, tož. da ... démonoma; MNOŽINA: im. demóni in démoni, rod. demónov in ...

struktura epske poetske formule u kolokacijama s ... - Institut za jezik

http://izj.unsa.ba/files/28-17/05.%20Ivana_Tomic_Struktura_epske_poetske_formule_u_kolokaCIJAMA.PDF

stilskog i leksičko-semantičkog aspekta, odnosno šta je to što uvjetuje epsku poetsku ... skom i strukturnom planu”.2 Kao što nam je poznato, fenomen epske.

prijevodi platonovih djela na hrvatski jezik - Institut za filozofiju

http://www.ifzg.hr/prilozi/57-58/Prijevodi%20Platonovih%20djela%20na%20hrvatski%20jezik%20-%20Prilozi%202003.PDF

Gadarner: Dijalektika i sofIStika II Platonov" Sedmom pism".); Platon. Driava. Fakultet ... Raca Gozba II Grka> gdje se ukratko i školski zadovoljavajuče opisuje.

1. »Bosanski turski učitelj« je prva dvojezična, tj ... - Institut za jezik

http://izj.unsa.ba/files/1985-14-1/4-MevlidaKaradza-Garic41-50.PDF

rodnom jeziku, ali arapskim pismom. Ibrahim Berbić je u kon- taktu sa našim studentima u Carigradu shvatio koliko je muke zadavalo učenje turskog jezika i ...

Prof. dr Nedim Smailović - Univerzitet za poslovne studije

https://univerzitetps.com/wp-content/uploads/2019/03/nedim_smajlovic.pdf

36 godina radnog staža u Mtel Banja Luka. • Angažman u svojstvu predavača na univerzitima Apeiron Banja Luka,. UPS Banja Luka, Univerzitet Vitez, Vitez.

deutsch lernen mit comics učiti njemački jezik sa ... - Goethe-Institut

http://www.goethe.de/ins/ba/sar/pro/bkd/comic/verschprochen-buch-web.pdf

Deutsch lernen mit comics Von Jugendlichen für Jugendliche. Obećano! Učiti njemački jezik sa stripovima od mladih za mlade. Bibliothek/Biblioteka: Publicistika.

pitanje akcenta ličnih imena u ortoepskoj normi ... - Institut za jezik

https://izj.unsa.ba/wp-content/uploads/2020/01/04.-Hodzic-J.-Pitanje-akcenta-licnih-imena.pdf

vora ličnih imena (i prezimena) u bosanskom (još) nemamo studije većeg obima. ... Zato se dodaje: “U našem jeziku makedonska imena na -ski stekla su ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.