Letno poročilo ZEOS za leto 2010 - Zeos doo

EKOF d.o.o • ELEKTRO OKROGELNIK d.o.o • ELEKTRO POÃIVAVŠEK d.o.o. ... d.o.o. • ADVANT d.o.o. • ARIS JABOLKKO d.o.o. • AVS PETER REBERŠEK s.p. ...

Letno poročilo ZEOS za leto 2010 - Zeos doo - Сродни документи

Letno poročilo ZEOS za leto 2010 - Zeos doo

http://www.zeos.si/images/dokumenti/letna_porocila/Letno_porocilo_ZEOS_za_2010.pdf

EKOF d.o.o • ELEKTRO OKROGELNIK d.o.o • ELEKTRO POÃIVAVŠEK d.o.o. ... d.o.o. • ADVANT d.o.o. • ARIS JABOLKKO d.o.o. • AVS PETER REBERŠEK s.p. ...

Letno poročilo družbe ZEOS Annual Report of ZEOS - Zeos doo

http://www.zeos.si/images/dokumenti/letna_porocila/Letno_porocilo_ZEOS_za_2011.pdf

ASYST ELECTRONIC d.o.o., ATM S.I. d.o.o., AVICOM d.o.o., AVS Peter Reberšek ... DREVENŠEK d.o.o., DSC d.o.o., DV8 d.o.o., EDICOM d.o.o., EKOF d.o.o.,.

letno porocilo za leto 2oo8 - GBD

http://www.gbd.si/GBDWeb/Upload/Content/file/LetnaPorocila/Letno%20poro%C4%8Dilo%20GBD%20BPD%202008.pdf

ELEKTRO PRIMORSKA D.D.. ETI ELEKTROELEMENT. D,D'. ETIKETA, TISKARNA, D.D' ... 471 .021 ,67. 939.732,t 4. 321.930,48. 635.449,00. 1.598.158,60.

letno poročilo za leto 2016 - Komunala Kranj

https://www.komunala-kranj.si/documents/komunala-kranj/Komunala-Kranj/Letna-porocila/Letno-porocilo-Komunala-Kranj-2016.pdf

ima družba vzpostavljen standard vodenja kakovosti ISO 9001:2008 in standard ravnanja z okoljem ISO ... obseg nove infrastrukture v vrednosti skoraj 69 mio EUR, ki omogoča višji nivo kakovosti varstva okolja ... Rovokopač - kombinirka novi.

Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2017 (PDF)

http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/lp/LP_2017_-_za_splet.pdf

1.10 Statistika za leto 2017. 42. 1.11 Poročila Varuha človekovih pravic RS. 46. 1.12 Srečanja s civilno družbo ali nevladnimi organizacijami. 49. 1.13 Varuh kot ...

letno poročilo skupine podravka leto 2017 - Žito

https://zito.si/wp-content/uploads/2019/03/PODD-konsolidirano-2017-prevod.docx.pdf

Portal CompanyWall business je Belupu podelil digitalni certifikat bonitetne odličnosti ... iz prevare, je večje od tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko ...

letno poročilo za leto 2019 jzz center za zdravljenje bolezni otrok

https://www.czbo.si/wp-content/uploads/2020/02/Letno-poro%C4%8Dilo-2019.pdf

27 feb 2020 ... Slikovna kartica MINI SET - pozicija ust. 1. 25,00 CZBO lastna sredstva. Slikovne kartice VEM-povem, set 1,2 ... POLET TRGOPROMET D.O.O..

letno poročilo občine dobrna za leto 2015 - Občina Dobrna

https://www.dobrna.si/web/images/Letno_poro%C5%B9ilo_2015_kon%C5%B9no.pdf

RAČUNOVODSKO POROČILO OBČINE DOBRNA ZA LETO 2015. Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za.

Predstavitev nove zbiralne akcije Stari aparati za otroški ... - Zeos doo

http://e-odpadki.zeos.si/images/dokumenti/aktivnosti/SZJ_Nova_zbiralna_akcija_Stari%20aparati_za_otrokismeh.pdf

30 jan 2018 ... Nova zbiralna akcija: STARI APARATI ZA OTROŠKI SMEH ... četrtek, 1. februar 2018, med 15:00 in 19:00: STUDIO GORENJE KOPER,.

Letno poročilo 2012 I Poslovno poročilo - SEOnet - Ljubljanska borza

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=37378

25 Apr 2017 ... result of divestment of Modiana and Intersport in 2016, and closing ... Supermarket Retail park, Subotica; Market Kneza Miloša, Kragujevac;.

Letno poročilo 2012 I Poslovno poročilo - Skupina Mercator

https://www.mercatorgroup.si/assets/Medletna-porocila/Porocilo-o-poslovanju-Skupine-Mercator-in-druzbe-PSM-d.d.-1-9-2015.pdf

17 nov 2015 ... maloprodajnih enot družbe Idea, d.d., pod družbo Mercator - S, d.o.o., ... Cenovne akcije v enotah Roda v Črni gori so bile osvežene z Vikend ...

Letno poročilo 2012 I Poslovno poročilo - Mercator

https://www.mercatorgroup.si/assets/Uploads/Mercator-annual-report-2016.pdf

31 Dec 2016 ... Slovenian company Intersport ISI, d.o.o.. The company Poslovni sistem Mercator, d.d., and the company Enterprise Fund VII of Poland, a private.

letno poročilo - IPF

https://www.ipf.si/media/110432/letno-porocilo-ipf-2018.pdf

29 mar 2019 ... Podpisani Goran Lisica, kot član Nadzornega odbora IPF, k. o., Šmartinska cesta 152, Ljubljana, skladno z 29. členom. Zakona o kolektivnem ...

Letno poročilo - Istrabenz

http://www.istrabenz.si/letnoporocilo2006/IB_net_LP_POSLOVNO_2006.pdf

30 maj 2007 ... jadrnica Maxi Jena. ... Maxi Jeno, največjo v Sloveniji zgrajeno regatno jadrnico ... uspešna akcija pospeševanja prodaje “Slovenske šole za 1.

letno poročilo - Mladinska knjiga

https://www.mladinska.com/_files/44907/Letno%20porocilo%20MKZ%20in%20SMK%202017.pdf

4 jun 2018 ... POROČILO NADZORNEGA SVETA MLADINSKE KNJIGE ZALOŽBE, D. D., ... jevo, Mladinska knjiga Beograd in Mladinska knjiga Skopje.

Letno poročilo 2012 - Kinodvor

http://www.kinodvor.org/wp-content/uploads/2017/10/kinodvor-letno-porocilo_2012.pdf

Habemus papam: Imamo papeža, Nanni Moretti, Italija/Francija, 2011. - Torinski konj, Béla Tarr, Madžarska, Francija, Nemčija, Švica, ZDA, 2011. - Ime mi je Li, ...

Letno poročilo Instituta 2015 (pdf) - IJS

https://www.ijs.si/ijsw/Informacije%20javnega%20zna%C4%8Daja?action=AttachFile&do=get&target=LP_IJS_2015_SLO.pdf

Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo (CEMM) . ... Uroš Cvelbar, svetovna konferenca 228th Meeting ECS, Phoenix, ZDA, 10. 10. 2015 (1). 11.

letno poročilo 2015 - Jskd

https://www.jskd.si/organizacija/o_skladu/Porocilo_program_2015_JSKD.pdf

Plasira nove poglede na film in medije, promovira inovacije v medijskem ... skromnim sredstvom, ki jih imamo skupaj s koproducentom – društvom MILF iz ... Glasbeni del bo povezan s slovenskim prevodom sočasnega literarnega dela, ki.

LETNO POROČILO 2017 tisk.cdr - Sklad NEK

http://www.sklad-nek.si/datoteke/katalogKategorija/LETNO-POROcILO-2017-web.pdf

ANALIZA TVEGANOSTI PORTFELJA SKLADA ZA LETO 2017 ... tradicionalno bolj zaspani trgi, Japonska, evropska periferija (Italija, Španija), ki so dosegali ...

LETNO POROČILO skupine Sava Re in Save Re, d.d. 2018

https://www.sava-re.si/media/objave/dokumenti/2019/Revidirano_letno_porocilo_skupine_Sava_Re_in_Save_Re__d_d___za_leto_2018.pdf

3 apr 2019 ... PREDSTAVITEV SAVE RE IN SKUPINE SAVA RE ... centra za modeliranje. ... Blagajna. 23.867. 25.546. Denarna sredstva na transakcijskih ...

Letno poročilo / Annual Report - UniCredit Bank

https://www.unicreditbank.si/content/dam/cee2020-pws-si/SI-DOK/IC-documentation/Annual-Repports/UniCredit%20letno%20porocilo%202018.pdf

31 dec 2018 ... Banka je oblikovala 0,8 milijona evrov oslabitev za kredite (v letu 2017 je ... oblikovali tudi edinstven enoletni rotacijski študentski program.

letno poročilo 2018 - Krka, dd, Novo mesto

https://www.krka.biz/media/doc/si/za_vlagatelje/2019/Krka%20-%20letno%20porocilo%20za%20leto%202018.pdf

18 apr 2019 ... prispevala večina regijskih trgov, vrednostno pa največ Srbija, kjer smo ... Načrti poslovanja skupine Krka za leto 2019 Na seji novembra 2018 smo ... Abanka Vipa, d. d. (6,10 %), Trimo, d. d. (6,10 %), Lesnina inženiring, d. d. ...

Vrtec dr. France Prešeren LETNO DELOVNO POROČILO za šolsko ...

http://www.vrtec-francepreseren.si/db/vrtecfp/file/LDP_CB_KONCNO.pdf

Povprečna prisotnost otrok po mesecih in skupinah za šolsko leto. 2015/2016. 3.4. KADROVSKI POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI. Število oddelkov in ...

LUKA KOPER, dd REVIDIRANO LETNO POROČILO 2004 - SEOnet

http://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=7615

družbo in skupino Luka Koper. Skupščina delničarjev je dne 14. julija 2004 sprejela predlog uprave in nadzornega sveta družbe o delitvi bilančnega dobička v ...

Letno poročilo o varstvu pred sevanji in jedrski varnosti ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSVS/Letna-porocila/2828e89cf8/Letno-porocilo-o-varstvu-pred-sevanji-in-jedrski-varnosti-2006-razsirjeno.pdf

30 jun 2007 ... zraka tudi v primeru izgube kompresorja in napajanja stisnjenega zraka iz ... Lesnina EMMI d.d., Kolodvorska. 37a, 2310 Slovenska Bistrica.

letno poročilo javnega zavoda zdravstveni dom dr. julija polca kamnik

https://www.zdkamnik.si/system/files/LETNO%20PORO%C4%8CILO%202015.pdf

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik (Uradni list. RS, št. 39/09, 56/09, 45/11 in 76/12) izvaja naslednje dejavnosti:.

Letno poročilo o delu ZPMS 2015 - Zveza prijateljev mladine

https://www.zpms.si/wp-content/uploads/2019/07/Ad4_POROcILO_2015___KONcNO-1.pdf

Na tej skupščini je bil sprejet tudi program dela in finančni načrt za leto 2015. ... Nacionalnega odbora za prosti čas in letovanje (seja UO ZPMS, 10. 12. 2015); ...

Poročilo o delu za preteklo leto - centerdobrna.si

http://www.centerdobrna.si/wp02/wp-content/uploads/2016/04/Letno-porocilo-2015.pdf

Letno poročilo 2015. RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2015. Na Dobrni, dne 16.02.2016. (kraj in datum). Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna ...

POROČILO O RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI za leto 2017 - fs@um

https://www.fs.um.si/fileadmin/Documents/FS/Raziskovanje/PorocilaOraziskovalnemDelu/Raziskovalno_porocilo_Fakultete_za_strojnistvo_2017.pdf

31 avg 2018 ... dejavnosti ( Uradni list RS, št. 52/16 ) ni bilo ... 766. http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx? ... http://www.mas.bg.ac.rs/_media/istrazivanje/fme/vol45/4/ ... Hidraulički fluidi - primjeri dobre prakse : pozvano predavanje na seminaru Servohidraulika, ... FRIEDRICH, Bernd, VUČEVIĆ, Dragana, ČOLIĆ, Miodrag.

POROČILO O RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI za leto 2018 - fs@um

https://www.fs.um.si/fileadmin/Documents/FS/Raziskovanje/PorocilaOraziskovalnemDelu/Raziskovalno_porocilo_Fakultete_za_strojnistvo_2018.pdf

31 jul 2019 ... Methods, IABEM 2018, Paris, June 26-28 2018. [S. l.: s. n.]. 2018, str. 97. [COBISS.SI-ID 21631766] kategorija: SU. (S) točke: 2, št. avtorjev: 2/2.

POROČILO O RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI za leto 2016 - fs@um

https://www.fs.um.si/fileadmin/Documents/FS/Raziskovanje/PorocilaOraziskovalnemDelu/Porocilo_o_RD_za_2016_07.08.2017.pdf

31 jul 2016 ... https://issuu.com/svet.strojnistva/docs/svet_strojnistva_mar16/1. [COBISS.SI-ID 19503638] kategorija: 1NK (S); tipologijo je verificiral OSICD ...

poročilo o uporabi in skladnosti za leto 2017 - Združenje ...

https://www.zdruzenje-ns.si/uploads/bookstore/dokumenti/Poroilo_o_uporabi_in_skladnosti_2017_Kodeks_za_nejavne_drube.pdf

IN SKLADNOSTI ZA LETO 2017. Kodeks upravljanja za nejavne družbe. ZA VEČJO KONKURENČNOST DRUŽB. REPUBLIKA SLOVENIJA. MINISTRSTVO ZA ...

Poročilo PEF za študijsko leto 2004/2005 - Pedagoška fakulteta

https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Mednarodna/Porocila/porocilo2004-05.pdf

5 maj 2004 ... UL za obdobje 2005 – 2007 ter konstituiral Senat PeF novega sklica za obdobje od 05.04.2005 ... Norma (Sombor), 9, 2-3,. 39-51. [COBISS.

osnovno zdravstvo gorenjske poslovno poročilo za leto 2017

https://www.ozg-kranj.si/data/files/Poslovna%20porocila/POS_POR_2017.pdf

31 dec 2017 ... zdravstva Gorenjske za leto 2017, ki vključuje naslednje vsebinske sklope: I. osebna izkaznica;. II. zakonski predpisi in druge pravne podlage ...

INFORMACIJA: Poročilo o izvajanju programov športa za leto 2008

https://www.loska-dolina.si/mma/INFORMACIJA:/2009051513354909/

organizacija prireditev (dan hoje in športne igre za odrasle); sodelovanje na ... višini 220,96 EUR mora klub vrniti v proračun občine Loška dolina. 6) OSNOVNA ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.