dijalektika sramote - Polja

DIJALEKTIKA SRAMOTE: PREDSTAVLJANJE U. METANARACIJI SRAMOTE ... Pre je slučaj da oni dobijaju značenje u svojoj artikulaciji sa konkretne pozicije ...

dijalektika sramote - Polja - Сродни документи

dijalektika sramote - Polja

https://polja.rs/wp-content/uploads/2015/12/selection8.compressed-5.pdf

DIJALEKTIKA SRAMOTE: PREDSTAVLJANJE U. METANARACIJI SRAMOTE ... Pre je slučaj da oni dobijaju značenje u svojoj artikulaciji sa konkretne pozicije ...

RELJEF NA STUPU SRAMOTE NA FORUMU U ZADRU Nenad ...

https://hrcak.srce.hr/file/164309

Iznad toga je korintski kapitel. Iako je kapitel dosta izlizan i ostecen, ipak je vidljivo da se sastoji od dva lista. Vrhovi listova dodiruju gornju traku kapitela gdje se ...

Zenonova dijalektika

https://filozofijagsm.files.wordpress.com/2018/01/zenonova-dijalektika.pdf

EMPEDOKLE IZ AGRIGENTA. III. U svakom slučaju, Jedno ili svet ne bi mogli da se identifikuju sa grčkim bogovima. Primećeno je (Šeling (Schelling)] da u ...

SKALIĆEVA KONTEMPLATIVNA DIJALEKTIKA

https://hrcak.srce.hr/file/121605

opte i nužno dok se dijalektika odnosi na ono vjerojatno. Ukoliko dijalektika (ili logika) i u okviru aristotelizma povremeno zadobiva značenje ars artium, ...

DIJALEKTIKA KOLEKTIVNOG PREUMLJENJA

http://www.ceir.co.rs/images/stories/rit_10/rit_10_dijalektika.pdf

DIJALEKTIKA KOLEKTIVNOG. PREUMLJENJA. -Verski aspekt- ... eshatonu sloboda nesumnjivo dobija novo značenje – dobija svoje ispunjenje i svoju puninu.

Dijalektika prosvetiteljstva - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0353-57380801305V

DOI: 10.2298/FID0801305V. KULTURA I/ILI OBMANA. (Dijalektika prosvetiteljstva)1. Apstrakt: Ovaj tekst se bavi Adornovom dijalektičkom kritikom kulture, unu-.

KULTURA I/ILI OBMANA (Dijalektika prosvetiteljstva)1 - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0353-57380801305V

vljenih vrednosti postojećeg društva, kultura je, ka e Adorno, pro- ... ra u celini svedoči o postojanju ovog sukoba, savremena masovna kultura pokazatelj.

ZATVORENA ILI OTVORENA DIJALEKTIKA? Kritika marksovske ...

http://instifdt.bg.ac.rs/wp-content/uploads/1987/11/stojanovic-1987.pdf

guca dosledna dijalektika istorije bez unutrasnje dijalek- tike ljudske sustine. Srecom, Marks-istrazivac cesto je prekoracivao okvi- re koje je sebi odredivao kao ...

fenomenologija i dijalektika nacionalnog identiteta i srpskog ...

http://www.ius.bg.ac.rs/zbornici/IPS2015/4.Pages%20from%20Identitetski%20preobrazaj%20Srbije-4.pdf

У том смислу и српски национални идентитет ... да ли је за српски и сваки други национални идентитет важнија оданост ... су ретко постајали свеци.

ARTHUR SCHOPENHAUER: ERISTIČKA DIJALEKTIKA: KAKO ...

https://hrcak.srce.hr/file/338200

Eristička dijalektika nauk je o postupanju čovjeka prema urođenoj sklonosti ... razlikovanjem koje uvodi dodatno značenje ili slučaj. U slučaju da protivnikova.

dijalektika učenja vrline u platonovom protagori - Arhe

http://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/download/584/602

Sažetak: Sudbina dijaloga Protagora takva je da se on najčešće ostavlja ad acta uz lakonski komentar da je u pitanju Platonova „negativna dijalektika“. Autor se ...

Dijalektika otočnosti: Otvorena zatvorenost otočnih zajednica kao ...

https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_101-2017_046-061_Jeinic.pdf

političko) značenje mogli poprimiti otoci ako bismo ih shvatili kao mjesta prožimanja i nadopunjavanja ovih dvaju arhetipa? Zamislimo da relativna izoliranost ...

Rudi Supek Zagreb DIJALEKTIKA POJEDINACNOGA I ... - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-264443.pdf

Zagreb. DIJALEKTIKA POJEDINACNOGA I OPCENITOGA. Složit ćemo se sa Hegelom da Je »slobQ~a ~a« ona bitna osobina čovjeka koja određuje sve druge.

negativna dijalektika i jezički zaokret: aktuelnost ... - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0353-57381002029I

konsteliranje pojmova. Pojmove treba „rasporediti“ oko fenomena, tako da izraze njegovo dinamičko, kontekstualno značenje, ono što kao pojedinačni pojmovi ...

Transcendentalna dijalektika u Kritici čistog uma - Repozitorij UNIZD

https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:1513/datastream/PDF/view

27 ruj 2017 ... Odjel za filozofiju. Preddiplomski sveučilišni studij filozofije (dvopredmetni). Transcendentalna dijalektika u Kritici čistoga uma. Završni rad.

Perverzija i metoda. Žižekova „platonska ljubav“ za film, dijalektika ...

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0353-57381301381M

Žižekova „platonska ljubav“ za film, dijalektika egzemplifikacije i katastrofa psihoanalize u kinematičkom diskursu filozofije. Apstrakt Članak raspravlja o odnosu ...

Polja 460 B.indd

https://polja.rs/wp-content/uploads/2015/12/460-10.pdf

jem obliku: „Što je prevod doslovniji, to će pre biti shvaćen kao prevod u doslovnom ... Razlog tome je činjenica da glagolski oblici kirivinskog zahtevaju ličnu za- ... 13 Pokušavam da ispoštujem uobičajenu distinkciju između iskaza i rečenice, ...

Untitled - Polja

http://polja.rs/wp-content/uploads/2017/04/Polja-286-14-15.pdf

Već na prvom koraku, u prvom stihu pesme. >>Santa Maria della Salute. (SMDS) skriva se misterija s koje valja podići ta- janstveni veo; jer na pitanje kako ...

Sol Belou - Polja

https://polja.rs/wp-content/uploads/2015/11/486-11.pdf

... у Америци у 19. веку, у којима би учествовала група црних робова и тукла се све док у рингу не остане само један. (Прим. прев.) МЕЂАШИ. Сол Белоу ...

DOLAZAK - Polja

https://polja.rs/wp-content/uploads/2016/09/Polja-133-135-31-31.pdf

MOJ OTAC TRAMVAJ VOZI. Moj otac, kad tramvaj vozi,. Stoji na desnoj nozi,. A drugom nogom zvoni. Da se sa klizave šine. Nestašno dete skine;. On grči nogu ...

ovde - Polja

http://polja.rs/wp-content/uploads/2017/11/Polja-357-4-11.pdf

na scenu. Nikada nećemo saznati kako se ime ruže izgovara na hazar- skom. ... se zna da je Umberto Eko pozdravio njegovu pojavu i da Milorad Pavić govori o ...

SOLILOKVIJ - Polja

https://polja.rs/wp-content/uploads/2016/06/Polja-76_10_11.pdf

SOLILOKVIJ. Sa ulice su dopirali prigu§eni zvukovi i povremeno se t:ulo brujanje zvona, i ti zvukovi zvona bili su slabi i umorni i t:inilo se da dopiru iz velike, ...

intertekstualnost - Polja

https://polja.rs/wp-content/uploads/2015/12/458-18.pdf

INTERTEKSTUALNOST: POKUŠAJI DEFINISANJA POJMA. Le livre est l'œuvre du livre. Le livre multiplie le livre. Edmond Jabès1. U narednim poglavljima ...

LAJBNIC - Polja

https://polja.rs/wp-content/uploads/2016/09/10-3.pdf

10 сеп 2016 ... lajbnic:jedinstven i relativan svet brino paradi. U svojoj poslednjoj knjizi, Delez odgoneta krivine u izvijuganoj Lajbnicovoj fi-. GARIRO E gjoz ...

razgovor o poeziji - Polja

https://polja.rs/wp-content/uploads/2015/12/selection14.compressed-5.pdf

On ne vadi cigaretu iz usta. Autor je deset knjiga pesama, ali i nekoliko knjiga ... valjda je i vama poznato da se svi mi vremenom menjamo, pa se tako i ja menjam. ... anahronim i, moram reći, veoma bajatim, pa i iracionalnim gledanjima na ...

Boris Vijan - Polja

https://polja.rs/wp-content/uploads/2016/06/Polja-123_28_28.pdf

boris vijan. BELEsKA O PISCU. Jedva cla nas dell nekoliko god-ina otkako je. Rejmon Keno napisao "Boris Vijan postaCe Boris. Vijan". Napisav ove reCi ...

MODERNISTIČKA PARODIJA - Polja

https://polja.rs/wp-content/uploads/2017/06/Polja-370-19-20.pdf

junačka pesma, travestija — bili korišćeni od Boaloa do Hajeta. ... književna forma ko- deni termini »travestija«, »šaljiva junačka pesma« i »burleska«, »Traves-.

Blez Sandrar - Polja

https://polja.rs/wp-content/uploads/2016/06/selection5-10.pdf

dim, ni u sebi ni oko sebe, a odnekud, kao zalutala puščana zrna, dolaze u naletima izgubljeni, ispreki- dani, izlomljeni, i nerazgovjetni glasovi, i kidišu mi.

poetike-u-procesu - Polja

https://polja.rs/wp-content/uploads/2015/12/selection15.compressed-5.pdf

Pojedine poetike proizvode ogoljen političko-ideološki tekst bez estetskih lju- ... šta svoje pesme koje se tiču svakodnevnice i života, a ne teorije, u polje ... stroge pozicije i postoji na mreži (Menjam se, menjam / Moram da postojim / Pa makar i ...

Dejan Vukićević - Polja

https://polja.rs/wp-content/uploads/2015/12/466-19.pdf

Danilo Kiš i Mirjana Miočinović (1964). Po temi Lotreamon nije suviše originalan, bavili su se zlom mnogi pre njega, što i on sam navodi pominjući Mickjeviča ...

Ritam romana - Polja

https://polja.rs/wp-content/uploads/2015/12/selection14.compressed-7.pdf

Siže je proizvod uređenja, umjetnički raspored događaja u pripovjednom tekstu ... je ispričana fabula, tj. siže je aspekt fabule, njegova narativna poetika.

Aleksandra Petrović - Polja

https://polja.rs/wp-content/uploads/2015/12/466-22.pdf

4 Mišel Fuko, Istorija seksualnosti I, prevela Jelena Stakić, Prosveta, Beograd, 1982, str. 9. 5 Isto, str. 56. 6 Rastko Petrović, Ljudi govore, Rad, Beograd, 2000, str ...

Teorija ligandnog polja (TLP)

https://www.ktf.unist.hr/index.php/en/nastavni-materijali-zoak-2/nastavni-materijali/category/83-anorganska-kemija-ii?download=7617%3A6-teorija-ligandnog-polja

1u. ) □ 6 protuveznih (jedna a. 1g. *, tri t. 1u. * i dvije e g. *). □ preostale tri atomske d orbitale (d xy. , d xz. i d yz. ) su nevezne degenerirane molekulske orbitale ...

Petar Cvetković - Polja

https://polja.rs/wp-content/uploads/2016/06/Poezija-9.pdf

ELITE - OTUĐENI ISTORIJSKI SUBJEKTI (30). NOVE KNJIGE (32) LIKOVNI NOTES (34) novica tadić DŽEPNI ĐAVOLAK (36) simon grabovac TRI. PEŞME (36).

EROS I AGAPE - Polja

https://polja.rs/wp-content/uploads/2016/09/Polja-238-9-15.pdf

patskom boginjom ljubavi i lepote Hator;2 ili možda ova antro- pomorfna predstava ... U savremenoj misli ovaj se pojam pojavljuje u Berg- sona (elon vital), u ...

Filip Larkin - Polja

https://polja.rs/wp-content/uploads/2016/09/Polja-238-15-16.pdf

pesama filip larkin. OVO bî rođenja tvog mesto, dnevni ovaj dvor,. Okana ovo čudo, čiju svaku ... mišljanja kojima se u jednom trenutku prepustio Tin Ujević sa.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.