ревидирани програм реформе управљања јавним финансијама ...

https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/strategije/2018/Izvestaj%20o% ... 59 Централни регистар фактура (ЦРФ), https://www.trezor.gov.rs/src/services/crf/ ...

ревидирани програм реформе управљања јавним финансијама ... - Сродни документи

извештај о спровођењу програма реформе управљања јавним ...

https://civilnodrustvo.gov.rs/upload/Nacrt%20PFM%20Izvestaja%20dec_2015-dec_2017%20FINAL%20DRAFT.pdf

http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/budzetski%20korisnici/2018/Uputstvo%20za%20pracenje%20i ... систем извршења буџета Управе за трезор омогућава бољу контролу планиране потрошње, ... Извор: https://crf.trezor.gov.rs/register.

програм постављања мањих монтажних објеката на јавним ...

http://www.vlasotince.org.rs/portal/images/stories/Dokumenta/PDF/2._Program_postavljanje_manjih_montaznih_objekata_2017_i_2018.pdf

4 окт 2017 ... локација на платоу испред зграде општине Власотинце – један монтажни покретни киоск. - локација испред градског гробља – један ...

привремени програм управљања заштићеним ... - Lagumica

http://www.lagumica.org.rs/wp-content/uploads/2015/04/Privremeni-program-ZLPSITE.pdf

Сремска лесна зараван - листа Објеката геоморфолошког наслеђа (Еолски рељеф, ред. бр. 7.). Заштићено подручје "Земунски лесни профил" налази ...

годишњи програм управљања рибарским ... - Србијашуме

https://srbijasume.rs/ssume/wp-content/uploads/2019/05/Godi%C5%A1nji-program-upravljanja-ribarskim-podru%C4%8Djem-Dunav-za-2019.-godinu.pdf

Речна мрена. 16. Barbus balcanicus. Поточна мрена. 17. Chondrostoma nasus. Скобаљ. 18. Vimba vimba. Шљивар, носара, буборак. 19. Leuciscus idus.

програм управљања националним парком ђердап за 2019. годину

https://npdjerdap.rs/media/2020/01/program_upravljanja_2019.pdf

I УВОД. Национални парк Ђердап проглашен је 1974. године, Законом о Националном парку Ђердап („Службени гласник СРС“, број 31 од ...

Ревидирани Акциони план за спровођење Националне ...

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2010/06/Revidirani-Akcioni-plan-za-sprovodjenje-Strategije-usvojen-30062016.pdf

У радној групи учествују представници ... превара континуира но. Министарств о надлежно за послове финансија -. ЦЈХ. Достављен извештај о.

Питање реформе црквеног календара - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0350-08611101049S

подједнако актуелно као и при првим покушајима његове реформе. У полемикама на ову тему, црквени календар се често повезује са верским, односно ...

Предлози катедри за акредитацију и реформе - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/Predlozi_katedre_za_alg_i_mat_log.pdf

20 мар 2008 ... Предлози Катедре за алгебру и математичку логику ... Напомена: Ако дође до неких других промена у плановима, Катедра би се.

тајне »вукове реформе - србски језик

http://www.jezik.rs.sr/doc/MiloslavSamardzic-TajneVukoveReforme.pdf

Словенски језик Ћирила и Методија-старосрпски. 4.Вук Караџић: Свети Сава није говорио српски. 5.Примери светосавског језика. Стара српска азбука.

реформе у османском царству и стара србија у xix и почетком xx ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0353-9008/2013/0353-90081335135Z.pdf

Кључне речи: Османско царство, Стара Србија, реформе, Срби,. Арбанаси. Последњи век турске владавине на Балкану протекао је, готово цео,.

идеолошко-политички аспекти вукове реформе српског језика

http://www.ips.ac.rs/wp-content/uploads/2018/02/PR-54-1.pdf

ски језик и правопис повео и докончао Вук Стефановић Караџић. Спорења око ... против Вука, започела су од првих дана Вукове борбе до дана да- нашњега. ... 47) Меша Селимовић, За и против Вука, Београд, БИГЗ, 1988, стр. 89.

О Д Л У К У О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

http://www.parkingcacak.co.rs/wp-content/uploads/2017/03/Odluka.pdf

Јавним паркиралиштима у смислу ове Одлуке не сматрају се посебни ... одлуке престаје да важи Одлука о јавним паркиралиштима („Сл.лист општине.

ЗАКОН О ЈАВНИМ ПУТЕВИМА

http://www.putevirs.com/korisnik/dokumenti/Zakon_o_javnim_putevima.pdf

ЗАКОН. О ЈАВНИМ ПУТЕВИМА. I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. Овим законом уређује се правни статус управљача путева, начин коришћења јавних и ...

Одлука о јавним паркиралиштима

http://plandiste-opstina.rs/wp-content/uploads/2018/06/Odluka-o-javnim-parkirali%C5%A1tima.pdf

15 јун 2018 ... O ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА. I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. Овом одлуком утврђују се услови и начин паркирања возила на јавним ...

2. Одлука о јавним паркиралиштима

http://sabac.rs/images/pages/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B5/%D0%A1%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98/Odluka%20o%20javnim%20parkiralistima.pdf

Аутобуси, теретна моторна возила, њихова прикључна возила и камп приколице не смеју се паркирати у Шапцу, осим на за то одређеним просторима.

Савет Европе - Pestalozzi програм Pestalozzi програм Савета ...

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/%D1%81%D0%B5.pdf

Савет Европе - Pestalozzi програм. Pestalozzi програм Савета Европе је програм за стручно усавршавање наставника и свих осталих запослених у ...

ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОБАВЉАЊУ ...

http://www.kss.org.rs/doc/1205zakon_o_javnim_preduzecima.pdf

ЗАКОН. О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА. ("Сл. гласник РС", бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005 ...

Анализа закона о јавним предузећима

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2012/12/Analiza_zakona_o_javnim_preduzecima.pdf

КОМЕНТАР ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА. 1. ОБЛАСТ АНАЛИЗЕ: ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ.

ПОДРШКА ЈАВНИМ СЛУЖБАМА У ПРИПРЕМИ ПРАВИЛНИКА О ...

http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/spisak-lica-za-podrsku-Katalog-radnih-mesta.pdf

Оливера Павловић, начелник одељења. - контакт телефон: 011 2856238, 064 8027 952. - е–адреса: [email protected] - Биљана Крсмановић ...

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

https://www.obrazovni.rs/uploads/Primena%20zakona%20o%20zaposlenima%20u%20JS.pdf

6 феб 2018 ... ЈАВНИМ СЛУЖБАМА СА ДРУГИМ ПРОПИСИМА. • Међусобни однос Закона о запосленима у јавним службама и Закона о раду, као и.

Закон о јавним предузећима - Министарство финансија

http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/zakoni/2015/Zakon%20o%20javnim%20preduzecima%20sa%20autenticnim%20tumacenjem.pdf

О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА. I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ. 1. Појам јавног предузећа. Члан 1. Јавно предузеће је предузеће које обавља делатност од општег.

Закон о јавним предузећима - Министарство привреде

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2016/03/Zakon-O-Javnim-Preduzecima.pdf

Закон о јавним предузећима. I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ. 1. Предмет закона. Члан 1. Овим законом уређује се правни положај јавних предузећа и других ...

Правилник о вођењу евиденције о јавним путевима 94-16

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/msv/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D1%83%20%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B

11 нов. 2016 ... одредбама Закона о јавним путевима и овог правилника. (2) Јавно предузеће Путеви Републике Српске д.о.о. Бања Лука надлежно је ...

Закон о јавним путевима - муп републике србије

http://arhiva.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/Zakon%20o%20javnim%20putevima.pdf

законом утврди да јавни пут, његов део и путни објекат у погледу безбедности саобраћаја испуњава техничке прописе и стандарде који се односе на ту ...

Примена нових прописа о платама у јавним службама ...

http://www.komorazus.org.rs/downloads/Savetovanja/2018/Zlatibor%20od%2027.%20do%2029.%20juna%202018./Prezentacije/Jelena%20Ljubinkovic.pdf

Закон о систему плата запослених у јавном сектору. ▫ Закон о запосленима у јавним службама. ▫ Уредба о Каталогу радних места у јавним службама и ...

Закон о јавним путевима - Агенција за безбједност саобраћаја ...

https://www.absrs.org/sajt/doc/File/zakoni/Zakon_o_javnim_putevima.pdf

ЗАКОН. О ЈАВНИМ ПУТЕВИМА. I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. Овим законом уређује се правни статус управљача путева, начин коришћења јавних и ...

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац ...

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2019/01/Izmena-I-Dopuna-KD-Za-JN-11-2019.pdf

22 феб 2019 ... izradjen od poliestera sive boje (RAL 7035), u IP 66 zastiti, prilagodjen ... Merno razvodni orman, razvodni ormani i razvodne table. • Instalacija ...

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама - Građevinska ...

http://www.gds.rs/dok/vjn_02_19_izmene_i_dopune_25.04.19_%28003%29.pdf

Na svim točećim mestima potrebno je ugraditi propusne ventile bez ispusta, a propusno- ... U slučaju postavljanja betona u iskop bez oplate u cenu uračunati utrošak betona na odstupanjima ... Protokomera / Vodomera. ... vožnja). Signalizacija: - po spratovima,na svim stanicama, mikropokretni pozivni tasteri u crnoj boji.

нацрт закона о јавним набавкама - Министарство финансија

https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/Javni%20pozivi/2018/Nacrt%20Zakona%20o%20javnim%20nabavkama.pdf

НАЦРТ ЗАКОНА. О ЈАВНИМ НАБАВКАМА. Глава I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Предмет и појмови. Предмет. Члан 1. Овим законом уређују се правила о ...

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/documents/javne_nabavke/2019/6.%20ODGOVORI%20na%20pitanja.pdf

У оквиру Техничке спецификације за писано превођење - Партија 1, ... 15 преводилаца за консекутивно превођење, односно минимум једно лице за ...

Радна верзијa 05.05.2017. ЗАКОН О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ ...

http://www.kss.org.rs/news/2017/05/src/105radna-verzija-zakona-o-zaposlenima-u-javnim-sluzbama-za-razgovore-sa-sindikatima.pdf

5 мај 2017 ... 3) радно место је одређење за назив посла који је садржан у ... При одређивању назива радних места у јавним службама која у ... да у опис ова два радна места наведени услови уврсте у каталог и на тај начин.

Закон о јавним набавкама БиХ - Влада Републике Српске

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/muls/Documents/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%B8%

ЗАКОН. О ЈАВНИМ НАБАВКАМА. ДИО ПРВИ ± ОПШТЕ ОДРЕДБЕ лан 1. (Предмет закона). (1) Овим законом уре ује се систем јавних набавки у. Босни и ...

закон о платама у државним органима и јавним службама

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Zakon%20o%20platama%20u%20dr%C5%BEavnim%20organima%20i%20javnim%20slu%C5%BEbama.pdf

Члан 1. Овим законом уређује се начин утврђивања плата, додатака, накнада и осталих примања: ... Закона о радним односима у државним органима.

Извештај о реализованим јавним набавкама за трећи кватрал ...

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2013/06/Izvestaj-O-Nabavkama-Za-III-Kvartal-2018.g.pdf

Опис: Доградња постојећег објекта Дечијег вртића „Дечија радост“ у општини Лебане. Интерни број ... Панчево, Жарка Зрењанина бр. 12, по p. 14.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени ...

https://zabari.org.rs/dokumenti/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/Pojasnjenje-konkursne-dokumentacije-jn-1-2.pdf

Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке ... На пример, обавезујуће писмо о намерама може да има рок трајања који.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.