povijest - ncvvo

Poveži istaknute osobe iz ranoga srednjega vijeka s njihovim ostvarenjima. Konstantin (Ćiril). 1) utemeljitelj islamske vjere. Pipin Mali. 2) osnivač Bizantskoga ...

povijest - ncvvo - Сродни документи

povijest - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/OS/Ispiti/Zavrsni/pov.pdf

Poveži istaknute osobe iz ranoga srednjega vijeka s njihovim ostvarenjima. Konstantin (Ćiril). 1) utemeljitelj islamske vjere. Pipin Mali. 2) osnivač Bizantskoga ...

Nastavni program za Povijest - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Nastavni_plan/strukovne/povijest-i.pdf

Nove turske provale. Jagelovići. Krbavska bitka (1493). Dalja obrana Domovine i pomoć Sv. Stolice. Knez Bernardin i Vuk Krsto Frankopan. Mohačka bitka.

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 37 - Institut za povijest ...

https://www.ipu.hr/content/radovi-ipu/RIPU-37-2013_061-072-Koprcina.pdf

Ključne riječi: primijenjena umjetnost, crkvena umjetnost, zlatarstvo, kasni srednji vijek, Barbara Frankapan, Vuk Grgurević. Branković, Franjo Berislavić ...

8 1 1 1.5 3 : 0.5 15 4 2 − ⋅ 1.0 100 001.02 ⋅ 10 10 10 10 ... - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/SS/2009-10-21/mat_vis.pdf

21 lis 2009 ... plaćanja karata. Prvi putnik koji uñe u autobus plaća 83 kn, a svaki sljedeći 3 kn manje. Koliko je svoju kartu platio osmi putnik? rabiti derivaciju.

Biologija - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/OS/Analiza/bio.pdf

9 lis 2011 ... Iz strategije je bilo vidljivo da pitanja iz ispita za biologiju ne smiju biti ... i uspjeha na ispitu iz biologije krajem 8. razreda može se uočiti da je ...

fizika - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_12-13/Dodatci/formule_fiz.pdf

FIZ T D. 12. FIZIKA. Knjižica formula. FIZIKA formule.indd 1. 18.12.2012 11:21:08. Page 2. FIZ T D. Fizika. 99. Kinematika. Dinamika. Hidromehanika t s v. D. D. = a ... 7. 99. Fizika. Prazna stranica. FIZIKA formule.indd 7. 18.12.2012 11:21:17 ...

matematika - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_13-14/Dodatci/formule_mata.pdf

MAT formule VISA.indd 1. 17.2.2014 9:57:54. Page 2. MAT T A. 2. 99. Matematika. Knjižica formula. F O R M U L E. Kompleksan ... Površina kruga: 2π. P r. .

biologije - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_12-13/Ucenje/ucenje_bio.pdf

Biologija je, kao što objašnjava korijen njezina imena, znanost o životu (grč. bios, ... 1. U kojoj fazi mejoze dolazi do razdvajanja homolognih kromosoma? 2. ... ekologija – evolucija, udžbenik iz biologije za četvrti razred gimnazije. Profil, 2008.

биологија - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_10-11/Srpski/Izborni/IK-bio.pdf

наслеђивање. • навести врсте промена генотипа ... дихибридно и интермедијарно ... Наслеђивање боје тела код винске мушице. Код винске мушице се ...

geografija - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_10-11/Izborni/IK-geo.pdf

Stručna radna skupina za izradbu ispitnih materijala iz Geografije: Suzana Nebeski ... 8. 2.4. Geografija Hrvatske. 8. 3. Struktura ispita. 10. 4. Tehnički opis ispita. 10. 4.1. Trajanje ... 8. razred osnovne škole, za 1., 2., 3. i 4. razred gimnazija.

logika - NCVVO

https://www.ncvvo.hr/wp-content/uploads/2016/09/LOGIKA-2017.pdf

Sud: neformalna i formalna logika. 2.2.1. Definicija suda. Pristupnik zna, odnosno može: – prepoznati rečenice koje iskazuju sudove. – izdvojiti logički subjekt i ...

engleski jezik - NCVVO

https://www.ncvvo.hr/wp-content/uploads/2016/09/ENGLESKI-2017.pdf

Objašnjenje. Ako su opisivači unutar nekoga kriterija (IZ, KK, V i. G) na različitoj razini, primjenjuje se niža razina, npr. ako raspon vokabulara zaslužuje 5 ...

Nastavni program - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Nastavni_plan/gimnazije/strani_jezici/2-strani.pdf

l'asse simple. Slaganje vremena. Izražavanje vremena, uzroka, posljcdice - dodaci i složena rečenica. Uporaba konjunktiva. Ponavljanjc gramatičkih sadržaja.

nacrtna geometrija - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Nastavni_plan/gimnazije/izborni/geometrija.pdf

NACRTNA GEOMETRIJA. Program je ... 1. Pojam kose projekcije. Kosa projekcija točkc i pravca. 2. Tlocrt i nacrt dužinc. ... Pavkovic - Palman: Udžbenik iz nacrtne geometrije ... za jedno obrazovno razdoblje, počevši od drugoga razreda. srce kao pumpa. Skole mogu kombinirati poglavlja i u drugom redoslijcdu,. 2.4.

njemačKi jeZiK - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_11-12/Obvezni/IK-njem.pdf

14 lis 2011 ... organizirati rečenice i odlomke u tekstu te pritom ... Johnny Depp: Überhaupt nichts, denn ich bin zum Schweigen verpflichtet. tOpic: Ist es nicht ...

glazbena umjetnost - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_13-14/Hrvatski/IK-glu.pdf

Mozart:.Mala noćna muzika,.KV.525. 15..W..A..Mozart:. Sonata za glasovir u C-duru,.KV.545. 16..W..A..Mozart:.40. simfonija u g-molu,.KV.550. 17..W..A..Mozart:.

латински језик - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_11-12/Srpski/Obvezni/IK-lat-osn-srp.pdf

13 апр 2012 ... Испитни каталог за државну матуру у школској години 2011/2012. ЛАТИНСКИ. ЈЕЗИК. ОСНОВНИ НИВО. LAT osnovna 2012 srp.indd 1.

viša razina - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_08-09/Ispiti/mat_visa_for.pdf

99. Matematika. Knjižica formula. F O R M U L E. • Kompleksan broj: 2. 1,. , i. z a bi. = -. = . ,. z a bi. = -. 2. 2 , z a b. = . ,. R. a b∈. •. (cos sin ). z r i φ φ. = .

latinski jezik - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_14-15/Hrvatski/IK-latb.pdf

15 ruj 2014 ... Latinski jezik je na državnoj maturi izborni predmet, a učenici klasičnih gimnazija ... aktivna, perifrastična konjugacija pasivna, ablativ apsolutni).

grčki jezik - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_10-11/Obvezni/IK-grc.pdf

Zadatke višestrukoga izbora i zadatke povezivanja pristupnici rješavaju označivanjem slova točnoga od- govora. Slova točnih odgovora označuju se znakom X.

razredna nastava - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/OS/Ispiti/Razredna/hrv-POOP.pdf

Pozorno pročitaj svaku uputu. • Piši pisanim slovima. • Pišeš li tiskanim slovima, zaokruži slovo koje treba biti veliko prema pravopisnim pravilima. Želimo ti ...

likovna umjetnost - NCVVO

https://www.ncvvo.hr/wp-content/uploads/2016/09/LIU_IK_17.pdf

objasniti društveno-kulturni kontekst romaničke umjetnosti. – analizirati slikarstvo romanike (karakteristike i kompozicijska načela romaničkoga slikarstva, načine.

Ispitni katalog iz Psihologije - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_13-14/Hrvatski/IK-psi.pdf

Ispitom.iz.Psihologije.provjerava.se: •.dostignuta.razina.znanja.te.kompetencija.pristupnika. u.ovim.područjima: –.Psihologija.kao.teorijska.i.primijenjena.

Ispitni katalog iz Logike - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_07-08/DLFE-25.pdf

8 svi 2008 ... Ovaj tekst je Ispitni katalog iz Logike za nacionalni ispit koji će se ... ili teme prema Nastavnom programu logike za gimnazije, 3. odre enje ... Nacionalni ispit provodi se u svibnju 2008. godine me u učenicima trećega razreda.

Knjižica formula iz Fizike - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/SS/2010-03-30/fiz_knjizica_formula.pdf

FIZ T D. 12. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. FIZIKA. Knjižica formula. FIZIKA knjizica formula.indd 1. 30.3.2010 14:53:29 ...

Nastavni program za Zemljopis - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Nastavni_plan/pmg/zemljopis.pdf

datumska granica, vrijeme i računanje vremena – kalendar, godišnja doba i toplinski pojasovi. 24. 4. Oblik i dimenzija Zemlje. Određivanje položaja na Zemlji.

Charles Baudelaire: Albatros - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_10-11/Opisivaci/baudelaire.pdf

Baudelaireov albatros u svome je prirodnome okružju – pjesnik kao i albatros izložen je poruzi ljudi/mornara, smiju mu se, nezgrapan je kada hoda, ne snalazi ...

Engleski i Njemački jezik - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/OS/Analiza/eng_njem.pdf

Struktura ispita iz Engleskoga jezika u 4. razredu osnovne škole. 8. 2.1.1. Polazni ... engleskog jezika za 4. razred osnovne škole održana je u travnju 2008. godine. Ispitu je ... B: Ich muss lernen, ich schreibe morgen einen Test . Meine Mutti ...

Ispitni katalog iz Sociologije - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_13-14/Hrvatski/IK-soc.pdf

Nastanak i razvitak sociologije. •. opisati.društvene.i.povijesne.okolnosti.nastanka.sociologije. •. prepoznati.i.objasniti.temeljne.koncepte.socioloških.klasika.

DRŽAVNA MATURA IZ LATINSKOG JEZIKA za ... - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_08-09/drz-mat-lat-klas.pdf

jeziku podrazumijevaju uporabu i razumijevanje uobičajene latinske terminologije ... rimsko nasljee (tragovi antike nakon pada Carstva, izreke, poslovice, ostale.

Prosperov Novak – Šimić, Opomena - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_10-11/Opisivaci/novak.pdf

Opisivači: Prosperov Novak – Šimić, Opomena. A1 Smještanje Šimićeva opusa u kontekst vremena______________________________2 boda. Očekivano:.

Knjižica formula (osnovna razina) - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_12-13/Dodatci/formule_matb.pdf

MAT formule OSNOVNA.indd 1. 17.1.2013 16:47:16. Page 2. MAT T B. 2. 99. Matematika. Knjižica formula. F O R M U L E. • m n. m n. a a a . ⋅. = •. : , m n. m n.

Preporuke za rješavanje ispita iz Matematike - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_11-12/Obvezni/IK-mat-dodatak.pdf

Ako su rezultati konačni decimalni brojevi, ne treba ih zaokruživati. (osim ako ... Ako se u zadatku traži zaokruživanje na određeni broj decimala, to se odnosi na.

program nastavnog predmeta etika - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Nastavni_plan/gimnazije/izborni/etika.pdf

samopoštovanje, kazna) c) pravednost, paternalizam, tolerancija i mir ( sloţenost moralne i politiĉke vrline pravednosti, tipovi pravednosti, problem paternalizma, ...

Nastavni program za Glazbenu umjetnost - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Nastavni_plan/gimnazije/izborni/glazbeni.pdf

povisilica, snizilica, razrješili- ca,. I. SVRHA I ZADAĆE. Program izborne nastave pjcvanja i sviranja u općoj gimnaziji sastavljen je tako da se njime, u odnosu na ...

psihometrijska analiza hrvatski jezik - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Matura_11_12/Analiza/analiza_HRVA.pdf

Analiza rezultata ispita iz Hrvatskoga jezika na višoj razini provedena je na temelju ... Obrazloženje: U kontekstu romana Lovac u žitu D.B. je Holdenov brat.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.