Upustvo obračun zarada - knjigovodstvene usluge

Pre samog unosa zarada potrebno je uneti nekoliko osnovnih podataka vezanih za obračun zarade. Ovi podaci unose se obavezno i na akontaciji i na konačnoj.

Upustvo obračun zarada - knjigovodstvene usluge - Сродни документи

Upustvo obračun zarada - knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/plate/Obracun-zarada.pdf

Pre samog unosa zarada potrebno je uneti nekoliko osnovnih podataka vezanih za obračun zarade. Ovi podaci unose se obavezno i na akontaciji i na konačnoj.

Obračun zarada

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/254/mod_folder/content/0/Obrac%CC%8Cun%20zarada.pdf?forcedownload=1

1 Bruto zarada. 50.000. 2 Neoporezivi deo. 15.300. 3 Poreska osnovica (1-2). 34.700. 4 Porez na zarade (3 * 10%). 3.470. 5 Doprinosi na teret zaposlenog.

obračun zarada - BizniSoft

http://www.biznisoft.com/PDF%20uputstva/uputstvo-BS-obracun%20zarada.pdf

I DEO – Obračun zarada za lica u radnom odnosu. Šifarnik banaka-kreditora. Prvi korak u obračunu zarada je popunjavanje Šifarnika banaka-kreditora, koji se ...

obračun zarada - Intersoft

https://www.intersoftsubotica.co.rs/uploads/editor/Zarade_1_.pdf

isplatu, pušta sam obračun zarada i obračun obustava. Modul “Parametri obračuna” služi za unos podataka vezanih za izračunavanje poreza i bruto iznosa za ...

Uputstvo za obračun bruto zarada

http://www.sucg.me/system/documents/69/original/Uputstvo%20za%20obracun%20bruto%20zarada.pdf?1297632121

25 јан 2011 ... Bruto zarada obuhvata neto zaradu, porez na dohodak fizičkih lica (u daljem ... Elementi za obračun bruto zarade su: obračunska vrijednost ...

Obračun zarada i drugih primanja u Microsoft ... - IN2 Dynamics

http://in2dynamics.rs/fajlovi/user-files/jgavrilovic/PR%20objave/10_14_BiF%20-%20Obra%C4%8Dun%20zarada%20u%20MS%20Dynamics%20AX-u.pdf

IN2 ObračuN zarada za MS dyNaMIcS aX. IN2 Obračun zarada i drugih primanja sa uključenom funk- cionalnošću za putne naloge je specijalizovano rešenje ...

Popis - knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/popisi/Popis.pdf

Popravka KEP knjige – Koristi se u kada KEP knjiga nije u ravnoteži sa ... Primer na slici prikazuje kako će izgledati lista ako izaberemo prvu opciju (Yes).

Komitenti - knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/sifarnici/sifarnici-komitenti.pdf

Rabat - unesemo odredjeni rabat koji će vaziti za tog kupca i koji ce se po ... Ovo je opšti rabat, za preciznije definisanje rabata po grupama proizvoda pogledati ...

PIO - Agencija za knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Documents/zakon_PIO.pdf

profesionalnom bolešću - pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje. ... Lice dobija iznos svoje delimične invalidske penzije od 7.500 ili 3.000.... najduže ...

Magacinsko poslovanje - knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/veleprodaja/Magacinsko-poslovanje.pdf

Štampa dokumenta na primeru otpremnica. 7. ... Na primer, ovako može da se unese Otpremnica-Faktura. ... Stavka menija: Magacin → Otpremnice-fakture.

Porudžbenica - Agencija za knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/veleprodaja/Porudzbenica.pdf

Stavka menija: Veleprodaja → Porudžbenica → Unos. Opis dokumenta: Porudžbenica služi za sistematsku pripremu naručivanja robe od dobavljača. Zaglavlje ...

Maloprodaja - Agencija za knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/maloprodaja/Maloprodaja.pdf

Ukoliko se ona razlikuje od MP cene polje cena na lageru će se zacrveneti. Ukoliko je u programu podešeno da se rade automatske nivelacije, pri knjiženju ...

1 Blagajna - Agencija za knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/knjigovodstvo/Blagajna.pdf

Primer: Za gotovinsku glavnu blagajnu unećemo oznaku GBL, konto za ... Klikom na stavku menija Knjigovodstvo / Blagajna / Knjiženje otvara se prozor u kome ...

Fakture - Agencija za knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/veleprodaja/fakture.pdf

CRF sistemu. Ovaj broj možete saznati na adresi https://registarkjs.trezor.gov.rs/. U Syntegri JBKJS je potrebno uneti u šifarnik komitenata, u polje JBKJS.

Proizvodnja - Agencija za knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/proizvodnja/Proizvodnja.pdf

Radni nalog. Stavka menija: Proizvodnja → Radni nalog → Unos. Opis dokumenta: Radni nalog je osnovni dokument u proizvodnji. Na osnovu radnog naloga ...

Lager lista - knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/veleprodaja/Lager-lista.pdf

Stavka menija: Veleprodaja – Pregledi – Lager lista. Opis dokumenta: Kroz niz povezanih izveštaja korisniku je omogućeno da prati stanje po magacinima.

Poreska evidencija - knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/knjigovodstvo/poreska-evidencija.pdf

1. Knjiga ulaznih računa. 2. Knjiga izlaznih računa. 3. Poreska prijava. Stavka menija: Knjigovodstvo → Poreska evidencija → Knjiga primljenih računa. Knjiga ...

Avansni račun - Agencija za knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/knjigovodstvo/Avansni-racun.pdf

Primer zaglavlja u slučaju primljenih avansa: Primer zaglavlja u slučaju datih avansa: Prilikom popunjavanja zaglavlja treba popuniti sledeća polja:.

Ekološka taksa - Agencija za knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/ostalo/Ekoloska-taksa.pdf

Na nalogu za carinjenje (to je carinski dokument, koji je u stvari VP izlaz robe, samo se nalazi na drugoj stavci magacina) je omogućen unos mase i ekološke ...

Analitička kartica komitenta - knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/knjigovodstvo/Analiticka-kartica-komitenta.pdf

Stavka menija: Knjigovodstvo → Analitika → Kartica Komitenta ili kao dvoklik kroz ... strukturu duga ili potraživanja, može štampati izvode otvorenih stavki ako ... knjiženje u glavnu knjigu, opis knjiženja (izvod, izlazna faktura, ulazna faktura i sl.).

Godišnji popis - Agencija za knjigovodstvene usluge

http://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/popisi/Godisnji_popis.pdf

Popis zaključuje stanje magacinskih kartica u prethodnoj poslovnoj godini, i otvara ... Sledi fizički popis robe, nakon čega je potrebno uneti sve stavke za koji se ...

Knjizenje dokumenata - Agencija za knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/opste/Knjizenje.pdf

Knjiženje dokumenata se vrši kada je korisnik saglasan sa knjiženjem i kad je ... i na spisku neproknjiženih naloga u knjigovodstvu (knjigovodstvo → nalog →.

Unos i import izvoda - Agencija za knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/knjigovodstvo/Unos-izvoda.pdf

Priprema šifarnika: U šifarniku banaka je potrebno, za svaku banku za koji će se raditi import, popuniti sledeća polja: Konto - popunjava sa kontom na kojem će ...

1 Izlazni računi - Fakture - Agencija za knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/veleprodaja/fakture.pdf

CRF sistemu. Ovaj broj možete saznati na adresi https://registarkjs.trezor.gov.rs/. U Syntegri JBKJS je potrebno uneti u šifarnik komitenata, u polje JBKJS.

1 Zatvaranje otvorenih analitičkih stavki - knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/knjigovodstvo/Zatvaranje-analitickih-kartica.pdf

Opis dokumenta: Zatvaranje otvorenih stavki je neophodnu u slučajevima kada se iz programa štampaju periodično. IOS-i (Izvod otvorenih stavki) komitentima, ...

1 Nabavne fakture i kalkulacije cena - knjigovodstvene usluge

http://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/veleprodaja/Nabavne_fakture.pdf

Za detaljnija uputstva oko odabira vrste knjiženja obratite se knjigovođi ili administratoru sistema. POPDV – Opcija koja određuje način knjženja poreza u KPR.

OSNOVNA SREDSTVA I SITAN INVENTAR - knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/osnovna_sredstva/Uputstvo-Osnovna-sredstva.pdf

Evidencija osnovnih sredstava (i sitnog inventara) je nezavisna od glavne knjige. Ona služi da ... ostaviti prazno, jer program na osnovu tog podatka vrši različito knjiženje u karticu osnovnog sredstva. ... Ako je bilo prodaje, a ne samo rashoda.

Kreiranje početnog stanja - Agencija za knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/knjigovodstvo/Kreiranje-pocetnog-stanja.pdf

1) Odaberite oznaku naloga za početno stanje. Nalog će biti sa brojem 0, a oznaku sami birate. Obično se bira oznaka A. Ako ste već prenosili analitička konta,.

Knjizno odobrenje i zaduzenje kupcu - knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/knjigovodstvo/knjizna-odobrenja-i-zaduzenje.pdf

Knjizno odobrenje i zaduzenje kupcu. Stavka menija: Knjigovodstvo → Finansijski promet → Unos. Opis dokumenta: Na ovaj nacin se unose sva dokumenta ...

Ugovor o pružanju usluge izmjene i održavanja softvera za obračun ...

http://www.mod.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=367720&rType=2&file=07 Ugovor.pdf

26 јун 2019 ... Predmet ovog ugovora je pružanje usluge izmjene i održavanja softvera za obračun zarada i praćenje realizacije budžeta, po partijama: Partija ...

Šifra usluge Naziv usluge Cena Strana 1 od 105

https://www.kc-kg.rs/images/down/usluge/usluge_rzzo.pdf

Ciljani lekarski pregled ginekologa - drugi. 149,58. 000203. Pregled trudnice i ... Vanil mandelična kiselina u urinu (VMA). 270,76. 040102. Fenol steroidi u urinu ...

ambulantne usluge laboratorijske usluge cenovnik

https://ikvbv.ns.ac.rs/old/sr/ikvbv/dokumenta-i-cenovnici/category/4-cenovnici?download=94%3Acenovnik-komercijalni

4 Ugradnja pejsmejkera VDDR. 2000 cena aparata. 5 Ugradnja pejsmejkera DDDR. 2500 cena aparata. 6 Ugradnja kardioverter defibrilatora sa 1 elektrodom.

USLUGE SMEŠTAJA USLUGE ISHRANE

https://www.vhs.edu.rs/dokumenti/predmeti/OsnHot/OH%202.%20predavanje.pdf

Konkretan oblik ispoljavanja usluge smeštaja u praksi ... Najjednostavniji oblik objedinjene usluge smeštaja i ishrane ... Konsijerž i Bel služba. ▫ 3.

1. jednaka zarada za jednak rad

https://www.zsss.si/wp-content/uploads/2017/12/Priru%C4%8Dnik-za-primenu-u-praksi.pdf

razlike u zaradama u 2012. godini zabeležene su u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, gde ... nosti za prelazak u viši platni razred, a time i za napredovanje. U nekim.

minimalna zarada - SOFTEK

https://www.softek.rs/pdf/obracun_minimalne_zarade.pdf

opredelili da obrčunavamo zarada na minimalni iznos a ukoliko bi obračun išao preko neto iznosa tada bi u ovo polje upisali odgovarajući neto iznos na koji bi ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.