зарада, накнада зараде и друга примања

Ukupno doprinosi IZ zarade. Osnovica za plaćanje poreza na zaradu (bruto zarada - 11.242 din) ... mo osnovica za obračun osnovne zarade, može se utvrditi na ...

зарада, накнада зараде и друга примања - Сродни документи

зарада, накнада зараде и друга примања

http://www.kss.org.rs/news/2014/11/src/1411zarada.pdf

Ukupno doprinosi IZ zarade. Osnovica za plaćanje poreza na zaradu (bruto zarada - 11.242 din) ... mo osnovica za obračun osnovne zarade, može se utvrditi na ...

КЛ-016-01/01 Контролна листа Плате, накнаде и друга примања ...

https://inspektor.gov.rs/cms/file?name=.%2Fdata%2Fupload%2Freports%2FPLATE NAKNADE I DRUGA PRIMANjA U DRZAVNIM ORGANIMA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE JAVNIM SLUZBAMA I ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURAN_5d0bbb

44/08 и 78/12); Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01, 15/02-др.

СПИСАК ОБРАЧУНАТИХ - ИСПЛАЋЕНИХ НАКНАДА ЗАРАДА

https://ivkosoft.com/preuzimanja/obrasci/OZ-10.pdf

Образац ОЗ-10 ... 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. УКУПНО. 1) Ако се ради о првој исплати из средстава фонда, уписује се "да", у осталим случајевима ...

списак обрачунатих накнада и исплате накнада за месец 20 ...

https://www.paragraf.rs/obrasci/NZ-1.pdf

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 (7 8 9). Пун износ. 60% од. Умањен износ по основу. Износ ... НЗ-1 Списак обрачунатих накнада зарада и исплата накнада.

исплата минималне зараде

http://www.kss.org.rs/news/2014/03/src/1403isplata_minimalne_zarade.pdf

17 мар 2014 ... da, pa (minimalnu) zaradu zaposlenog za novem- bar 2013. ... stvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. POKLON ZA DAN ŽENA - 8. MART.

Ко се сматра исплатиоцем зараде и ко је дужан да обрачуна и ...

https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/misljenja/2010/Ko%20se%20smatra%20isplatiocem%20zarade.pdf

исплату зарада запосленима врши друго правно лице (као асигнат) са којим је послодавац. (као асигнант) закључио уговор о асигнацији. Даље се ...

кривична дела давања и примања мита у обављању привредне ...

http://kpolisa.com/KP35/3-8%20DragojlovicMilosevic.pdf

4 мар 2018 ... обављању привредне делатности. Кључне речи: привредни криминалитет, кривично право, нова кривична дела, давање мита ...

Формуле за рачунање бруто личних примања - Пореска Управа ...

http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/uputstva/Formule-koeficijenti-bruto-primanja-autorska-prava-svojina-od_2015_dopuna31012018.pdf

31 јан 2018 ... Обрачун и уплата пореза и доприноса на наведене исплате дохотка на који се порез и доприноси плаћају по одбитку заснован је на ...

захтев за накнаду зараде за време породиљског одсуства и ...

http://vrnjackabanja.gov.rs/images/clanak/464/dokumenta/zahtev-za-naknadu-zarade-za-vreme-porodiljskog-odsustva-i-odsustva-sa-rada-radi-nege-deteta.pdf

... ОДСУСТВА. СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА ... Име и презиме другорођеног детета. ЈМБГ за ... Решење о праву на породиљско одсуство и одсуство са.

захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно ...

https://www.sombor.rs/wp-content/uploads/2018/08/9.-PRAVO-NA-NAKNADU-ZARADE-ODNOSNO-NAKNADU-PLATE-ZA-VREME-PORODILJSKOG-ODSUSTVA-I-ODSUSTVA-SA-RADA-RADI-NEGE-DETETA.pdf

Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одуства са рада ради неге детета подноси ...

(порасту-смањењу) зарада код послодавца за прво

https://www.paragraf.rs/obrasci/OZ-8.pdf

... x редни број 4). Коефицијент кретања просечне зараде код послодавца: (редни број 5 колоне 2 подељен са редним бројем 5 колоне 1). У. Дана. М.П.

п о т в р д а о кретању (порасту-смањењу) зарада код ... - IvkoSOFT

https://ivkosoft.com/preuzimanja/obrasci/OZ-8.pdf

Образац ОЗ - 8. П О Т В Р Д А. О КРЕТАЊУ (ПОРАСТУ-СМАЊЕЊУ) ЗАРАДА КОД ПОСЛОДАВЦА. ЗА ПРВО УСКЛАЂИВАЊЕ ОСНОВА ЗА НАКНАДУ ...

Обрачун зарада - TFZR - Универзитет у Новом Саду

http://www.tfzr.uns.ac.rs/Content/files/0/V11%20SRFM%20-%20Obracun%20zarada.pdf

Тема: Обрачун зарада, пореза и доприноса у MS Excel-у. Теоријски увод: Терминологија у обрачуну зарада радника. Укупан број радних сати у месецу ...

Корисничко упутство за апликацију “Преглед зарада преко Web-a“

http://212.200.75.2/pregledplata/doc/dokument.pdf

На екрану изнад са слике слика 6. можете видети своју нето зараду, као и податке везане за саму исплату, коефицијент у тренутку исплате итд.

Промена извора података за израчунавање просечних зарада

https://www.neobilten.com/wp-content/uploads/2018/02/RZS-Zarade_brosura.pdf

Републички завод за статистику мења извор података и методологију за обрачун просечних зарада. У циљу израчунавања просечних зарада, ...

Друга књига Сеоба

http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_493_6/p%20maras.pdf

Враћајући се теми сеоба поновно уобличеној кроз визуру 18. века, Црњански се у Друgој књизи Сеоба (1962) надовезује на за- почето у Сеобама ...

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА И ПРАВИЧНА НАКНАДА

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/zbornici/z07/03z07.pdf

Na osnovu teorije pojedinačnog akta sudska praksa je po- kušala da definiše eksproprijaciju: „Kod eksproprijacije ne radi se o opštem i jednakom dejstvu koje ...

ЛЕПАК, СПРЕЈ, ГИТ, ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ И ...

http://www.gsp.co.rs/pdf_jnvv/2015/KD%20VND-230-15%2001.09.15.pdf

28 авг 2015 ... 390037101 METAL, TECNI (Fe) ZA REZERV. I CEVI 50-100gr. ПАРТИЈА 10: ЛЕПАК ЗA НАВОЈНЕ СПОЈЕВЕ ред.бр. ставке шифра.

Друга измена конкурсне документације за ЈН 158 ... - jugoistok.com

http://www.jugoistok.com/wp-content/uploads/2017/07/Druga_izmena_konkursne_dokumentacije_za_Jn_br_158-16.pdf

14 јул 2017 ... Одмах по завршетку радова, достављене пратеће документације за испоручену ... Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. ... snabdeveni sa najmanje pet kanala za hlađenje u svakom radijatorskom rebru. ... radijator može isključiti i ukloniti bez isključenja transformatora i bez ...

Годишњак књига друга - Универзитет у Нишу

http://www.pfvr.ni.ac.rs/dokumenti/tekstovi/35_1_Godisnjak_2_-_za_sajt.pdf

просек наставника по одељењу 1935/36. године бити знатно испод 1, а ... 1 Овај текст у вези је са већ објављеном обимнијом монографијом аутора, под насло- ... размишљања крећу се теорије о сећању претходно наведених мислила- ... слогану који је преузело хришћанство од јудаизма: „Љуби ближњега.

Друга измена конкурсне документације за ЈН 198-16 - Jugoistok

http://www.jugoistok.com/wp-content/uploads/2017/04/JN_br-198-16-KD.pdf

8.3. Изолаторски ланац двоструки, затезни, појачани (DZp), састављен од силиконских изолатора сличних типу. "Елби"-Ваљево LSI-36 тип "B" (2 ком.) ...

6305 23:45 ДРУГ БЕЗ ДРУГА 6796 140 Д А МНЕ БЫ ДО УТРА ...

http://www.luna66.ru/uploads/documents/fotogalery/_thumbs_/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD_1

75141 HELLO. АНЖЕЛИКА. Pro бэк вокал. 75163 HELLO. ЛЮБОВЬ СО ВКУСОМ ПЕРЦА ... 74811 ЖЕКА. АЙФОН. Pro бэк вокал. 67595 ЖЕКА. БАЛЛАДА О ...

Процедура за принудну наплату накнада - Ratel

https://www.ratel.rs/uploads/documents/pdf_documents/documents/Regulativa/Pravilnici/Ostala_opsta_akta/Procedura%20za%20prinudnu%20naplatu%20naknada.pdf

9 мај 2011 ... Обвезницима накнада који не измирују своје обавезе у роковима који су утврђени у решењу, шаље се опомена пред утужење.

застарелост потраживања накнада организација за колективно ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0550-2179/2014/0550-21791404265R.pdf

рист дужника, обезбеђујући му право на приговор застарелости. Сходно ... као привредног субјекта усамљен пример у облигационим односима. У.

Материјални положај и друга питања из живота манастира и ...

http://www.heritage.gov.rs/cirilica/Download/Saopstenja/Saopstenje-XVIII-1986/Saopstenje_XVIII_1986_Materijalni_polozaj_i_druga_pitanja_iz_zivota_manastira_i_crkava.pdf

Манастир Сисојевац има сличне проблеме као манастир Градац. Пре неколико година рестаурисана je манастирска црква. Епархијски управни одбор.

накнада нематеријалне штете због претрпљеног страха

http://www.godisnjakpf.rs/wp-content/uploads/2012/02/medic12.pdf

претрпљеног страха, као облика нематеријалне штете који у пракси изазива доста дилема. Правична новчана накнада за претрпљени страх досуђује ...

новчана накнада појединих видова нематеријалне штете за ...

http://www.spmisao.rs/wp-content/uploads/2012/02/jotanovic12.pdf

Наиме, новчана накнада нематеријалне штете нема за сврху новчану ... уклонити или ублажити претрпљени бол и страх, свакако је прихватљиво, јер ...

европски извештај о саобраћајној незгоди и накнада штете у ...

https://so.vi.sud.rs/files/Odluka_1.2.pdf

Иако су учесници саобраћајне незгоде потписали Европски извештај o саобраћајној незгоди, оштећени има право да покрене парнични поступак и у.

Уплатни рачуни накнада за загађење животне средине

https://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/fond/%D0%A3%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%A2%D0%9D%D0%98_%D0%A0%D0%90%D0%A7%D0%A3%D0%9D%D0%98_%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%9D%D0%90%D0%94%D0%90_%D0%97%D0%90_%D0%97%D0%90%D0%93%D0%90%D0%82%

УПЛАТНИ РАЧУНИ НАКНАДА ЗА ЗАГАЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ. СРЕДИНЕ. • 840-741591843-12 - електрични и електронски отпад, возила, гуме, батерије и ...

моја друга кућа - Народна библиотека Стеван Сремац

http://www.nbss.rs/wp-content/uploads/2017/11/Biblioteka-moja-druga-kuca.pdf

дих „између детињства и зрелости“ узраста покажемо да је библиотека ... За мене су библиотеке чудесни и тајни светови. Књиге ... чудесни свет књига.

1 Дабижив, великаш, војвода (?, друга половина ХIII в. — Зета ...

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/biografije/tom03.pdf

Давидовић, Милош, професор, директор гимназије, дародавац (Миросаљци ... Делибашић, Божидар Б., мајор, командант (Селиште код Куршумлије, 14.

нови неопорезиви износи личних примања и нови обрачун ...

http://dopuna.ingpro.rs/Poslovni%20savetnik%20-%20skraceno.pdf

1 феб 2017 ... Уребе о буџетском рачуноводству(„Сл. гласник РС”, број 125/2003 и 12/2006 – у ... Примери провере појединих билансних позиција. Као што ... Потребно је проверити да ли су књижења спроведена на принципу.

новчана накнада нематеријалне штете због незаконитог отказа

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/zbornici/z67/12z67.pdf

незаконит, враћање на рад, накнада штете у виду изгубљене зараде и других примања и ... Сатисфакција за претрпљени страх може се одредити ...

накнада нематеријалне штете због физичких болова и лака ...

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Rev2%20899-15-sentenca_0.pdf

31 мај 2016 ... НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ЗБОГ ФИЗИЧКИХ БОЛОВА И ЛАКА. ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА. Накнада нематеријалне штете због ...

Накнада штете у случају када је састављен Европски извештај

http://www.ni.ap.sud.rs/resources/files/ujednacavanje%20prakse/usvojeni%20zakljucci/opsta%20parnica/Naknada%20stete%20u%20slucaju%20kada%20je%20sastavljen%20Evropski%20izvestaj.pdf

Странка која је у саобраћајној незгоди претрпела штету на возилу у износу који прелази динарску противвредност 500 евра у ситуацији када је ...

новчана накнада нематеријалне штете за душевне болове због ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0550-2179/2012/0550-21791202437M.pdf

Према субјективном концепту накнаде нематеријалне штете под не- ... одржаној дана 29. новембра 2002. године разматрани су и прихваћени Оријентациони ... Према Критеријумима износи накнада су: за смрт брачног или.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.