Kružni ciklusi - vtsnis.edu.rs

Karnoov kružni ciklus odvija se na sledeći način: vazduh zapremine 1,45 m3, pritiska 1 bar i temperature 21 oC, komprimuje se izotermski do pritiska od 4 bara, ...

Kružni ciklusi - vtsnis.edu.rs - Сродни документи

Kružni ciklusi - vtsnis.edu.rs

https://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/1513861666Zadaci_za_vezbanje_II_kolokvijum.pdf

Karnoov kružni ciklus odvija se na sledeći način: vazduh zapremine 1,45 m3, pritiska 1 bar i temperature 21 oC, komprimuje se izotermski do pritiska od 4 bara, ...

Biogeokemijski ciklusi - PBF

http://www.pbf.unizg.hr/content/download/15324/64488/version/1/file/2_BROS_Kru%C5%BEenje biogeokemijskih ciklusa %5BCompatibility Mode%5D.pdf

KRUŽENJE BIOGEOKEMIJSKIH ELEMENATA U. OKOLIŠU (BIOGEOKEMIJSKI CIKLUSI). Živi organizmi moraju biti sposobni mijenjati kemijske spojeve u.

Termodinamički ciklusi

https://emineter.files.wordpress.com/2013/10/d182d0b5d180d0bcd0bed0b4d0b8d0bdd0b0d0bcd0b8d187d0bad0b8-d186d0b8d0bad0bbd183d181d0b8-d181d182d0b8d180d0bbd0b8d0bdd0b3d0bed0b2d0b0.pdf

dve izohore idealnog gasa,4 slika 8.1; broj molova gasa n je fiksan. Izotermska ekspanzija (proces I na slici 8.1):. Iz stanja 1 do stanja 2, gas se izotermski na ...

TERETANA SPORT-ACTIVE www.sportactive.org KRUZNI ...

http://www.teretana-fitness.com/wp-content/uploads/2015/04/Kruzni-trening-za-muskarce.pdf

KRUZNI TRENING ZA MUSKARCE. 1.Zagrevanje na biciklu ili traci 5-10 min. 2.Istezanje. 3.Bench press 3x10 ponavljanja. 4.Razvlacenje na klupici bucicama ...

globalni kružni tok vode – hidrološki ciklus

http://rgn.hr/~bmatos/nids_bmatos/Sumarstvo_nastavni_materijali_i_obavijesti/3a_Povrsinska_i_podzemna_voda.pdf

9. Površinske i podzemne vode. ▫ GLOBALNI KRUŽNI TOK VODE – HIDROLOŠKI CIKLUS. ISPARAVANJE/EVAPORACIJA: - voda prelazi iz tekućeg u plinovito ...

KRUŽNI TRENINZI ZA RAZVOJ IZDRŽLJIVOSTI MLADIH HRVAČA

https://bib.irb.hr/datoteka/420127.Kruzni_trening_za_razvoj_izdrzljivosti_mladih_hrvaca.pdf

gumama, te kružni trening sa vježbama snage. Takav način razvoja izdržljivosti ima svoje prednosti i nedostatke, a primjeri iz prakse drugih zemalja govore nam ...

Java 2015 ciklusi zadaci.pdf Preuzmi

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_4047/objava_9211/fajlovi/Java%202015%20ciklusi%20zadaci.pdf

Izracunati i stampati zbir svih brojeva iz segmenta [a,b]. */ ... zbir = zbir brojac; ... Prirodan broj n je Armstrongov ako je jednak zbiru kubova svojih cifara.

ekonomski ciklusi u sistemu savremene tržišne ekonomije

http://www.cefi.edu.rs/wp-content/uploads/2017/11/EKONOMSKI-CIKLUSI-U-SISTEMU-SAVREMENE-TR%C5%A2I%C5%A0NE-EKONOMIJE.pdf

5 Dragišić D., Ilić B., Medojević B., Pavlović M., Osnovi ekonomije, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005, str. 669. 6 Ilić B., Krstić S., Politiĉka ekonomija, Beograd, ...

Ciklusi, mene* i moderna astrologija Prvo poglavlje - Esotheria

http://esotheria.com/wp-content/uploads/2014/06/Meseceve_faze.pdf

Drugi deo – Krug od 28 mena ... Moon phase – u prevodu se ponekad koristi termin “faza” a ponekad “mena”, u skladu sa ... Natalna Mesečeva mena, kako.

Kejnz ili Mizes: Ko je u pravu kada su biznis ciklusi u pitanju? - UDG

http://www.udg.edu.me/postdiploma/files/download/1279810815_8995.pdf

Ovo znači da je »preferiranje likvidnosti« glavna determinanta kamatne stope. Kejnz je smatrao da tokom perioda krize ljudi očekuju povećanje kamatne stope i ...

Kružni trening za devojke - Teretana "TITAN GYM"

http://www.titangym.rs/pdf/kruzni_trening_za_devojke.pdf

-nožna ekstenzija (šutiranje) 3 x 12-15. -nožni pregib 3 x 12-15. -abduktor mašina 3 x 20. -aduktor mašina 3 x 20. -list mašina 3 x 12-15. Stomak. Trening izvoditi ...

viljuškari - vtsnis.edu.rs

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/MP_2019_VILJUKARI.pdf

Viljuškari su, uz dizalice i trakaste transportere, najčešće pretovarno sredstvo! U svetu ih ima nekoliko desetina miliona. (samo 2013.godine, dvadeset vodećih ...

Magnetizam - vtsnis.edu.rs

https://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/uvod%20u%20elektromagnetizam.pdf

U svemiru, magnetna indukcija je između 10-10 T i 10-8 T u Zemljinom magnetnom polju na geografskoj širini od 50° je. 5,8 · 10-5 T, a na ekvatoru (0° ...

matrice. - vtsnis.edu.rs

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/PJ1%20Predavanje%209%20Rad%20sa%20visedimenzionalnim%20poljima%20-%20matrice%202019.pdf

Transponovanje matrice: for ( i=0; i<n; i ) for ( j=i 1; j<n; j ). { pom=mat[i][j]); mat[i][j]=mat[j][i]; mat[j][i]=pom;. } Ispis transponovane matrice na osnovu ...

XI – Rad sa datotekama - vtsnis.edu.rs

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/PJ1%20Predavanje%2011%20Rad%20sa%20datotekama%202019.pdf

➢Svim operacijama koje pristupaju sadržaju datoteke ili koje obavljaju određene operacije nad datotekama pristupa se preko pokazivača na tu datoteku.

termoenergetika - vtsnis.edu.rs

https://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/1_2_predavanje_termoenergetika.pdf

Gde su: V – zapremina v m. – molarna zapremina v m. = V/n, gde je n – broj molova fluida v – specifična zapremina v = V/m, m – masa fluida ρ – gustina gasa.

3D hologram - vtsnis.edu.rs

https://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/Holografija.pdf

HOLOGRAFIJA je istovremeno nauka, veština, zanat, umetnost ali i značajna industrijska grana. Čitava oblast holografije počiva na osobini svetlosti.

Elektrostatika - vtsnis.edu.rs

https://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/1512231995Elektrostatika.pdf

naelektrisanja, a obrnuto srazmerna kvadratu rastojanja izmedju ta dva tela. Pri čemu je: F - Električna sila,. k - Kulonova konstanta (zavisi od sredine u ...

2015 - vtsnis.edu.rs

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/uploads/2017/04/izvestaj_o_radu_vtsnis_2015.pdf

e-mail: [email protected]. COLLEGE OF APPLIED TECHNICAL SCIENCES. Address: Aleksandra Medvedeva 20, 18000 Nis, Serbia. Phone. 381 (0)18 588 ...

Vežba - vtsnis.edu.rs

https://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/vezba%202.pdf

živih bića i njihove životne sredine, kao i uzajamne odnose između živih bića. • Nauka čiji je cilj razumevanje zakonitosti i mehanizami održavanja živog sveta ...

iv вежба - vtsnis.edu.rs

https://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/Graditeljstvo-Vezba%20IV%20-%20Jele.pdf

фактор искоришћења добитка топлоте за период грејања, према табели. Табела 6.1 ... Улазни подаци за прорачун добитака топлоте. Оријентација и ...

laser - vtsnis.edu.rs

https://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/5%20LBM.pdf

PRIMENA LASERA. Laseri se danas koriste u industriji, medicini, nauci, vojsci, itd. U metalopreradjiva~koj industriji laseri se koriste za obradu metala, merenje i ...

Normalizacija - vtsnis.edu.rs

https://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/BP_5cas.pdf

Baze Podataka. Normalizacija ... o Cilj je projektovanje baze podataka bez anonmalija brisanja, ažuriranja i sa minimalnom redudansom. o Podacima je lako ...

II predavanje - vtsnis.edu.rs

https://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/BSM%20Predavanje%202%202018.pdf

➢Mana žičanog pristupa je visoka cena žičane infrastructure, ... zračenja). Senzori zračenja: Gajgerov brojač, dosimetar, detektor neutrona, brojač iskri. Senzori ...

Termoelektrane - vtsnis.edu.rs

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/EIO%205%20predavanje.pdf

Princip rada. • U ložištu sagoreva gorivo (ugalj, nafta, gas) i proizvodi se toplotna energija koja zagreva kotao. • Radi boljeg sagorevanja koriste se ventilatori.

Vežba - 1 - vtsnis.edu.rs

https://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/Vezba%201.pdf

Neobnovljivi izvori energije su izvori energije koji se ne mogu regenerisati ni ponovno ... Obnovljivi resursi su svi prirodni resursi koji se troše sporije nego što se ...

виљушкара - vtsnis.edu.rs

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/6_utovar_i_istovar_tereta.pdf

AUTO-DIZALICA. 57. Delovi auto-dizalice: 1 - kabina; 2 - okretno postolje sa protivtegom ;. 3 - stabilizatori (podupirači - dopunski oslonci); 4 - kuka i koturača ...

vetar - vtsnis.edu.rs

https://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/10%20vetar%20sunce.pdf?script=lat

2. eolska energija ili energija vetra potiče od kinetičke energije ... Glavni problem su rizici koji prete velikom broju vrsta ptica i manjem broju vrsta slepih ... Udeo energije iz obnovljivih izvora u Srbiji je oko 6% uključujući velike hidrocentrale.

INTERNET - vtsnis.edu.rs

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/9%20INTERNET.pdf

paketi od 128, 256, 368, 512, 768 Kbps sa dodatnim ... Usluge kablovskog interneta pružaju SBB, PTT KDS,. Ikom, Radijus Vektor i AVKom. Jedino SBB usluge.

Zračenje - vtsnis.edu.rs

https://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/3_Zracenje%20-%20predavanja.pdf

Telo koje je sposobno da potpuno upije svu dozračenu energiju, (koeficijent apsorpcije a=1, koeficijent reflekcije r=0) naziva se apsolutno crno telo. Kada bi ...

Vežba - 3 - vtsnis.edu.rs

https://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/vezba%203.pdf

Pored vekovne uloge vetrenjače za dobijanje mehaničke ... instalaciju vetrenjača. ... farma, snage 3MW, proizvodila je struju uz troškove od 0,06centi/kWh.

ekologija - vtsnis.edu.rs

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/EKOLOGIJA-predavanja-1.pdf

(abiotički – klimatski, orografski, edafski; biotički; antropogeni faktori);. •Ekološka valenca; Biotop, životno stanište;. •Životna zajednica - biocenoza, ekosistem.

Biomasa - vtsnis.edu.rs

https://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/bio.pdf

Energija biomase je najznačajniji domaći energetski potencijal iz obnovljivih izvora energije. • Važan segment je snimanje petencijala i stanje u iskorišćenju i.

štampači - vtsnis.edu.rs

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/6%20ulazni%20i%20izlazni%20uredjaji.pdf

18 јан 2019 ... tržištu su se pojavili i laserski štampači u koloru. Laserski štampači rade na sličnom principu kao foto- kopir aparat, s razlikom što se znakovi ...

Untitled - vtsnis.edu.rs

http://vtsnis.edu.rs/starisajt/ecbac-tempus.com/book/book_ecbac_Career_Guidance.pdf

Ivana Marinković: Motivaciono pismo za apliciranje na posao u inostranstvu. 26. 7. Damnjan Radosavljević: Profilizam strukovnog obrazovanja za saradnju sa ...

анаеробна дигестија - vtsnis.edu.rs

https://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/3-%20%20%20%20%20%20.pdf

технологије (нпр. анаеробна дигестија) постану комерцијално одрживе и продру на тржиште. 6. Са регионалне перспективе, азијско-пацифички регион ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.