Prvi zakon termodinamike - vtsnis.edu.rs

Carnot-ov kružni ciklus s s. 1. 2 p. T. 1-2- izoterma je na višoj temperaturi T i dovodi se toplota, vrši ekspanzija i radno telo vrši rad nad okolinom. 2-3- izoentropa ...

Prvi zakon termodinamike - vtsnis.edu.rs - Сродни документи

Prvi zakon termodinamike - vtsnis.edu.rs

https://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/6_kruzni_ciklusi.pdf

Carnot-ov kružni ciklus s s. 1. 2 p. T. 1-2- izoterma je na višoj temperaturi T i dovodi se toplota, vrši ekspanzija i radno telo vrši rad nad okolinom. 2-3- izoentropa ...

TOPLOTA I RAD, PRVI ZAKON TERMODINAMIKE

http://www.agrif.bg.ac.rs/files/subjectfiles/583/9.%20Predavanje%20FH.pdf

•Prvi zakon termodinamike. Zakon o održanju energije. Energija ne može biti stvorena niti uništena, ona može biti samo prevedena iz jednog oblika u drugi.

Prvi zakon termodinamike - Repozitorij Odjela za kemiju

https://repozitorij.kemija.unios.hr/islandora/object/kemos:257/datastream/PDF/view

Treći zakon termodinamike omogućava definiciju apsolutne vrijednosti entropije.(3). 2.3 Temeljna termodinamička relacija. Kombinacijom prvog zakona ...

Prvi zakon termodinamike - Repozitorij Odjela za kemiju - unios

https://repozitorij.kemija.unios.hr/islandora/object/kemos:257/datastream/PDF/view

1.zakon termodinamike jedan je od ključnih elemenata jedne od temeljnih teorija fizike- klasične termodinamike. Termodinamika je fenomenološka teorija, ...

II zakon termodinamike

http://www.ffh.bg.ac.rs/OKFH/download/2018-OKFH1-09.pdf

Karnoov ciklus. Carnot-ov ciklus. •Ciklus koji se sastoji od četiri reveribilna procesa: dva izotermska i dva adijabatska. Radni fluid je 1 mol gasa u idealnom ...

2. zakon termodinamike

http://www.phy.pmf.unizg.hr/~zskoko/web_sirius/Fizika_za_matematicare_files/Fizika2_pr4.pdf

12 svi 2011 ... DRUGI ZAKON TERMODINAMIKE. Eksperiment pokazuje da je nemoguće konstruirati takav toplinski stroj koji bi toplinu u potpunosti pretvorio ...

ničelni zakon termodinamike - NTF

https://www.ntf.uni-lj.si/omm/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/Termodinamika-metalur%C5%A1kih-procesov-predavanja-2.del_.pdf

Prvi zakon termodinamike je zakon o ohranitvi energije. Nek zaprt sistem svobodno opravlja delo W na okolico in z njo izmenjuje toploto Q. V skladu s 1.

tmp: drugi zakon termodinamike - NTF

https://www.ntf.uni-lj.si/omm/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/Termodinamika-metalur%C5%A1kih-procesov-predavanja-3.del_.pdf

DRUGI ZAKON TERMODINAMIKE. Vemo, da lahko delo pretvorimo v toploto s primerno napravo. Prvi zakon nas uči, da sta toplota in delo dve različni obliki ...

I zakon termodinamike-unutrašnja energija

http://www.ffh.bg.ac.rs/OKFH/download/2018-OKFH1-06.pdf

Mehanički rad je izvršen kada se napadna tačka sile pomera u odreñenom ... Zapreminski rad se vrši pri promeni zapremine, pri različitim uslovima. Primeri: ...

I zakon termodinamike je doveo do uvoñenja unutrašnje energije, U ...

http://www.ffh.bg.ac.rs/OKFH/download/2018-OKFH1-10.pdf

Drugi zakon se koristi da se odrede i kvantifikuju spontane promene preko termodinamičke veličine koja je funkcija stanja i zove se entropija, S. Prvi zakon.

Toplota 1. Ničti zakon termodinamike. Temperatura. Merjenje ...

https://www.fmf.uni-lj.si/~seliger/Vprasanja_Fiz2.pdf

Toplota. Toplotna kapaciteta. Specifična toplota. Prvi zakon termodinamike. Entalpija. 4. Prehodi med agregatnimi stanji, latentna toplota. Fazni diagram p-T za ...

Holov efekat, Biot Savarov Zakon, Amperov zakon o ... - vtsnis.edu.rs

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/Holov%20efekat,%20Biot%20Savarov%20zakon,%20Amperov%20zakon.pdf

Elektrotehnika sa elektronikom. Holov efekat, Biot Savarov Zakon,. Amperov zakon o cirkulaciji vektora magentne indukcije, primeri ... Bio Savarov Zakon ...

pitanja prvi kolokvijum nmo - vtsnis.edu.rs

https://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/I%20kolokvijum%20sve.pdf

PITANJA PRVI KOLOKVIJUM NMO. • Šta je dovelo do pojave nekonvencionalnih metoda obrade? - Potreba za korišćenjem novih materijala kao što su legure ...

faradejev zakon elektromagnetne indukcije - vtsnis.edu.rs

https://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/FARADEJEV%20ZAKON%20ELEKTROMAGNETNE%20INDUKCIJE,%20KOEFICIJENT%20SAMOINDUKCIJE,%20ENERGIJA%20MAGNETNOG%20POLJA.pdf

nezavisne veličine. ➢Magnento polje je stalan i nerazdvojan pratilac električne struje ... Indukovana struja u konturi čija je otpornost R ima vrednost. Kada se ...

Amperov zakon o cirkulaciji vektora magentne ... - vtsnis.edu.rs

https://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/Holov%20efekat,%20Amperov%20zakon..pdf

Amperov zakon o cirkulaciji vektora magentne indukcije, primeri. Osnovi elektrotehnike 2. Holov efekat, Biot Savarov Zakon, ... Bio Savarov Zakon ...

ZAKON Deo prvi - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_odgovornosti_pravnih_lica_za_krivicna_dela.pdf

Ovim zakonom uređuju se uslovi odgovornosti pravnih lica za krivična dela, ... Pod uslovima iz člana 6. ovog zakona pravno lice odgovara za krivično delo ...

ZAKON Deo prvi OPŠTE ODREDBE

https://arhiva.mpravde.gov.rs/images/ZAKON%20O%20PARNICNOM%20POSTUPKU_150411.pdf

Ako je stranka izdala advokatu punomoćje za vođenje parnice, a nije bliže odredila ovlašćenja u punomoćju, advokat je na osnovu ovakvog punomoćja ...

PORODIČNI ZAKON Prvi deo OSNOVNE ODREDBE

https://npm.rs/attachments/048_PORODI%C4%8CNI%20ZAKON.pdf

(1) Brak je rušljiv ako ga je sklopilo maloletno lice bez dozvole suda. ... Svaki supružnik ima pravo na razvod braka ako su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ... (2) Predlog za sporazumni razvod braka mogu povući jedan ili oba ...

ZAKON O SPOLJNOJ TRGOVINI DIO PRVI OSNOVNE ODREDBE ...

https://www.mipa.co.me/files/documents/1513766190-Zakon%20o%20spoljnoj%20trgovini.pdf

pruža informacije o primjeni ovog zakona na zahtjev zainteresovanog lica u pisanoj ... ovog zakona prestaje da važi Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju.

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Član 1 ...

http://www.nmw.co.rs/downloads/Zakon_o_zastiti_na_radu.pdf

Deo prvi. OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Zaposleni (u daljem tekstu: radnik) ostvaruje zaštitu na radu u skladu sa ovim zakonom, propisima o merama i ...

CARINSKI ZAKON ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010) Deo prvi ...

http://www.unks.rs/useruploads/regulativa/carinski-zakon.pdf

Carinski propisi obuhvataju: 3) ovaj zakon i propise donete na osnovu ovog zakona radi njegovog sprovoĊenja;. 4) Zakon o Carinskoj tarifi i propise donete radi ...

prvi i drugi deo grabljivica, deset godina kasnije, prvi put ... - Laguna

https://www.laguna.rs/_img/odlomci/grabljivica_odlomak.pdf

Muškarac mog života je mrtav . Ubijen je . ... Sredovečni muškarac i žena s druge strane špijunke nisu ... mozak skoro beživotnoj ruci slao signal da otvori vrata .

prvi i drugi deo grabljivica, deset godina kasnije, prvi put pred ...

https://www.delfi.rs/_img/artikli/knjige/300/o/delfi_grabljivica_simonida_milojkovic.pdf

ova knjiga izađe . Zbog visokog pritiska, šećera, holesterola, alkohola, kokaina… Ma umreće od pičke! Moje ili bilo čije . Jer kao što oni ne biraju futrolu u koju će ...

Prvi put kada budeš „išla do kraja“ – tvoj prvi seksualni odnos, zaista ...

http://www.iskra.org.rs/biblioteka_files/prviseksualniodnos.pdf

Možda ćeš biti zabrinuta, ili ćeš se stideti kako izgledaš bez odeće, možda ti neće prijati da si baš toliko otkrivena pred nekim. Sve to je prirodno, a lek za ovakve ...

Milošević, Osnovi fenomenološke termodinamike

http://physics.kg.ac.rs/stari/content/zb3Gn6fZ5V.pdf

NUITI I PRVI ZAKON TERMODINAMIKE. 1.1. Osnovni pojmovi. 1. Termodinamika je deskriptivna teorija ponašanja siste- ma čije su razmere mnogo veće od ...

Osnove termodinamike realnih otopina - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/04_Osnove_termodinamike_realnih_otopina.pdf

Parcijalne molarne veličine. (. )2. 1. ,,,f. nnTp. V = Formalno značenje. 2. ,,. 2. 1. ,,. 1. ,,. ,,. 1. 2. 21. 21 dn n. V dn n. V. dT. T. V dp p. V. dV. nTp. nTp nnp. nnT. │.

Eksperimenti iz termodinamike u nastavi fizike za osnovnu skolu

https://www.df.uns.ac.rs/wp-content/uploads/publikacije/zeljka_tomasev_-_master_rad_-_u_boji_rad_%28f1-60%29.pdf

"Eksperimenti iz termodinamikg u nastavifizike za osnovnu. 1. ... suvoparnost teorije, brojki i formula sto je za decu tog uzrasta sa jos nedovoljno izgradenim.

Prvi put na sudu i prvi put u sudu.indd - Gradski Centar za socijalni ...

http://site.gcsrbg.org/wp-content/uploads/2019/01/Vodic-Prvi-put-na-sudu-i-prvi-put-u-sudu.pdf

TAKSA ZA TUŽBU RAZVOD BRAKA: 2.660,00 dinara. TAKSA ZA ... Usvaja tužbeni zahtev i obavezuje tuženi Pera Perić, iz Beograda, da tužiocu Marku Marko-.

Prvi put na sudu i prvi put u sudu - Yucom

http://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/Vodic-Prvi-put-na-sudu-i-prvi-put-u-sudu.pdf

imate priznanicu, predlažete dokaz: priznanica od 5.5.2010. g. s tim što kopije priznanice prilažete u više primeraka i ... Nije lako napisati odgovor na tužbu.

Usvojeni su Zakon o zateznoj kamati i Zakon o ... - assets.kpmg

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/rs/pdf/2013/01/rs-2013-januar-kpmg-poreske-vesti---zakon-o-zateznoj-kamati-i-zakon-o-rokovima-placanja.pdf

11 јан 2013 ... Zatezna kamata obračunava se primenom prostog interesnog računa od sto. Samim time, ukinut je ranije važeći konformni metod obračuna.

ZAKON MOJSIJEV I ZAKON MESIJE MBS006 Dr ... - Ariel Ministries

https://www.ariel.org/pdfs/languages/MBS006FV.pdf

da je Mojsije primio Zakon na Gori Sinaj iz ruku Božijih. Deset od tih zapovesti, one koje su zapisane na kamenim pločama, zapisane su tamo prstom Božijim.

PREGLED I PREPORUKE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA, ZAKON ...

https://civilnodrustvo.gov.rs/upload/documents/Kancelarija/EU_IPA/Analiza-pravnog-okvira-i-zbirne-preporuke_OCD_Zakon-o-javnim-nabavkama_zakon-o-volontiranju_zakon-o-objavljivanju-zakona.pdf

Novi zakon o javnim nabavkama predviđa da su udruženja i sva ostala pravna lica ... transparetnost i nediskriminaciju. 1. Predlog promene Zakona: Predlog:.

Zakon o posredovanju u prometu nekretninama i Zakon o ... - HGK

https://www.hgk.hr/documents/prezentacija-katic5c08e6475ad0a.pdf

između strankama sklopljen ugovor o posredovanju. (čl. 813. ZOO) ili ugovor o nalogu (čl. 749. ZOO). (…)kod ugovora o posredovanju glavna obveza postoji.

Termoelektrane - vtsnis.edu.rs

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/EIO%205%20predavanje.pdf

Princip rada. • U ložištu sagoreva gorivo (ugalj, nafta, gas) i proizvodi se toplotna energija koja zagreva kotao. • Radi boljeg sagorevanja koriste se ventilatori.

2015 - vtsnis.edu.rs

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/uploads/2017/04/izvestaj_o_radu_vtsnis_2015.pdf

e-mail: [email protected]. COLLEGE OF APPLIED TECHNICAL SCIENCES. Address: Aleksandra Medvedeva 20, 18000 Nis, Serbia. Phone. 381 (0)18 588 ...

iv вежба - vtsnis.edu.rs

https://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/Graditeljstvo-Vezba%20IV%20-%20Jele.pdf

фактор искоришћења добитка топлоте за период грејања, према табели. Табела 6.1 ... Улазни подаци за прорачун добитака топлоте. Оријентација и ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.