ISTORIJSKI CASOPIS 2019.indb - Историјски институт Београд 3 ...

Стефана Немањића у Нишу. За односе српских владара и латинских царева, v. ... знамење смео је као свој грб да истакне грб казаде којој је припадао.

ISTORIJSKI CASOPIS 2019.indb - Историјски институт Београд 3 ... - Сродни документи

ISTORIJSKI CASOPIS 2019.indb - Историјски институт Београд 3 ...

http://www.iib.ac.rs/assets/files/ISTORIJSKI%20CASOPIS%202019_ZA%20STAMPU.pdf

Стефана Немањића у Нишу. За односе српских владара и латинских царева, v. ... знамење смео је као свој грб да истакне грб казаде којој је припадао.

historical review - Историјски институт Београд 3 Историјски ...

http://www.iib.ac.rs/assets/files/IstorijskiCasopis50%282003%29.pdf

vlimir istakao kao hrabar ratnik koji je voleo da ratuje pa su mu otuda dali ... verovatnije, dobar prevod ve} je sadr`ao izvor kojim se Dukqa- nin koristio.23 Uverewe da je Pop Dukqanin ovde upotrebio stariji zapis ... Posledwa epizoda iz politi~kog delovawa Bele Rado- slava, ujedno i ... лепа сума новца. Радило се о суми ...

1386. ГОДИНЕ - Историјски институт Београд 3 Историјски ...

http://www.iib.ac.rs/assets/files/IC53%282006%29-M.Suica-PripovestiOSrpsko-TurskimOkrsajimaIStrahOdTuraka1386Godine.pdf

1929, 356-357; М.Динић, Жан Фроасар и бој на Плочнику, Прилози КЈИФ 18 ... извора.17 Битка на Дубравници, о чијим правим размерама немамо.

Miscellanea - Историјски институт Београд 3 Историјски ...

http://www.iib.ac.rs/assets/files/MiscellaneaNS37%282016%29.pdf

... примљен: 13. 04. 2016. Чланак коначно прихваћен за објављивање: 18. 07. 2016. Марина Матић ... Два пута је реформисан календар верских празника и разрешен ... Црквени барјак био је на „мусулу изображен.“12 Свештеник ... 37 Митрополит Михаило – К. П. Победоносцев, 30. октобар 1884. Исто, 195.

до 2017. - Историјски институт Београд 3 Историјски институт ...

http://www.iib.ac.rs/assets/files/wwwkatalog2017.pdf

Садржај: Југословенске земље на Птоломејевој карти ... простору Србије од VII до XI века. ... XII века, 563–581 ; Европске теме српске историје у.

ISTORIJSKI ^ASOPIS Kњ. LXV (2016) - Историјски институт ...

http://www.iib.ac.rs/assets/files/IstorijskiCasopis65%282016%29.pdf

1866, 236; Orderici Vitalis Ecclesiasticae Historiae libri tredecim, III, ed. A. Le ... далматинског, а сам Нектарије произведен за архимандрита“.80 Василије.

00 nulte IC 60:Layout 1.qxd - Историјски институт Београд 3 ...

http://www.iib.ac.rs/assets/files/IC60%282011%29-D.Bulic-PrilogPoznavanjuGradaBrvenikaIzPerspektiveArheoloskihIstrazivanja.pdf

Поред града, водио је важан средњовековни друм, који је спајао седиште Архиепископије са градовима у долини Ибра и осталим важним областима на ...

00 nulte IC 62:Layout 1.qxd - Историјски институт Београд 3 ...

http://www.iib.ac.rs/assets/files/IstorijskiCasopis62%282013%29.pdf

слово „о“.12 Лукови, сводови и лучни делови отвора и слепих лукова грађени су од ... српске средњовековне уметности 1871–1884, САНУ, Каталог изложбе, Београд. 1978, 43 ... The villagers of Donje Vidovo had special status due to ... случајно да су намесници баш тада у пуном замаху пласирали резервни.

00 NULTE IC 55:Layout 1.qxd - Историјски институт Београд 3 ...

http://www.iib.ac.rs/assets/files/IC55%282007%29-N.Isailovic-CrticeOKacicimaUMakarskomPrimorjuUXVVeku.pdf

цима који нису генеалошке природе, који доноси Андрија Качић-Миошић у свом „Разговору угодном народа словинскога“ (1756, 1759), позивајући.

13 Александар КРСТИЋ* Историјски институт Београд ... - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-770918.pdf

средњовековни град Бељин налазио на Сави код истоименог села између Шапца и Обреновца, и да је поменута област или жупа лежала у околини тог ...

195 Урош ТАТИЋ* Историјски институт Београд ... - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-843734.pdf

Кључне речи: Илија Гарашанин, Бернар Дезесар, Едуар Тувнел, кнез. Александар Карађорђевић, династија Обреновића, Светоандрејска скупштина,.

Валентина Живковић, КУЛТОВИ ... - Историјски институт Београд

http://www.iib.ac.rs/assets/files/IC58%282009%29-V.Zivkovic-KultoviSvetiteljaZastitnikaOdKugeUKotoruXIV-XVIVek.pdf

заштитника од куге (светог Себастијана, светог Рока, светог Христофора и светог ... И. М. Ђорђевић, Свети Христофор у српском зидном сликарству.

55 Ивана КОМАТИНА* Историјски институт Београд Предраг ...

https://www.ceeol.com/content-files/document-770920.pdf

Предраг КОМАТИНА*. Византолошки институт ... [email protected]. ** Рад је настао као ... Ивана Коматина, Предраг Коматина млетачко ...

ИСТОРИЈСКИ ЧАСОПИС Књ. LIII (2006) - Историјски институт ...

http://www.iib.ac.rs/assets/files/IstorijskiCasopis53%282006%29.pdf

ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ. ИСТОРИЈСКИ ЧАСОПИС, књ. LIII (2006) стр. 9-22. HISTORICAL REVIEW, Vol. LIII (2006) pр. 9-22. УДК : 340.153(495.02 : 497.11) : ...

Београд, 2019. - Институт за међународну политику и привреду

https://www.diplomacy.bg.ac.rs/pdf/evropsko_z/2019/Evropsko_zakonodavstvo_br._67_2019.pdf

свакој од одредби споразума о Brexit-u припремена је у оквиру радне групе. Сивс, затим у ... Остали сродници (деде, бабе, брат, сестра, као и унук овог лица) ... 16 Интернет: http://www.mycity.military, 28.05.2015. 17 Giovanni ... нуклеарног оружја (које је ситуација у Сирији и текако актуелизовала). Сарадња ...

ИСТОРИЈСКИ ЧАСОПИС Књ. LIX (2010) - Историјски институт ...

http://www.iib.ac.rs/assets/files/IstorijskiCasopis59%282010%29.pdf

26 Д. Бојанић, „Јадар у XVI и XVII веку”, Јадар у прошлости, Лозница 1985, 85. ... лиоти. Света Лига је ову победу платила са 8.000 мртвих и 2.500 ра- ... 49 Рабровица, Фонд Међуопштинска заједница културе Ваљево, ИАВ, кут.

ISTORIJSKI CASOPIS_NULTE STRANE.indd - Историјски ...

http://www.iib.ac.rs/assets/files/IstorijskiCasopis67%282018%29.pdf

56–59; Б. Стојковски, Црквена историја Срема у средњем веку, Нови Сад 2012, ... добијале су непријатан мирис, упијале су влагу и брзо пропадале, ,,због ... 28 Министар Алимпије Васиљевић митрополиту Михаилу, Ниш, 2.

историјски архив суботица - Istorijski arhiv Subotica

http://www.suarhiv.mycpanel.rs/files/olvaso_2016/vodici/Vodic-kroz-arhivske-fondove-Istorijskog-arhiva-Subotica-XVIII-1.pdf

Историјски архив у Суботици је институција културе која се бави пословима заштите архивске грађе и регистратурског материјала на територији ...

Историјски архив Јагодине Корени X - istorijski arhiv jagodina

http://www.arhivja.org.rs/images/koreni_10.PDF

DOBRIVOJE JOVANOVIC, PRIMARY SCHOOLS IN THE REGION OF ... Јовановић Љубомир, народни војник, из ... Стаклени рам са 16 човечијих слика.

Book 1.indb - Историјски Архив Ваљево

http://istorijskiarhiv.rs/wp-content/uploads/2019/01/GLASNIK-DVOBROJ-2018-ELEKTRONSKA-VERZIJA.pdf

4. 1923). 66 Лексикон писаца Југославије, Нови Сад, 1987, трећа књига, стр. 609. ... Паја. – Миладиновић Жарко. – Миладиновић Љуба. – Миладо- ... итор шофер, волан, Ваљево, породица Лаушевић, Трг Ивана Прошина, спо-.

Casopis za suvremenu povijest br2.indb

https://hrcak.srce.hr/file/190534

8 sij 2014 ... 50. DACG, OROC, Savjet za prosvjetu i kulturu NR Crne Gore (dalje: SPK), ... U filmskoj anketi za deset najboljih domaćih filmova koju je 1956.

Tehnologija mesa 56-01 casopis.indb

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0494-9846/2015/0494-98461501067J.pdf

tehnologija mesa. 67. Osnivač i izdavač: Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd. Originalni naučni rad. Original scientific paper. Kvalitet paniranih ...

Tehnologija mesa 53-02 casopis.indb

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0494-9846/2012/0494-98461202148O.pdf

6 апр 2008 ... Bosanski sudžuk je jedna od najpopularnijih kobasica u Bosni i Hercegovini. Prema Pravilniku o kvalitetu proizvoda od mesa (Sl. list RBiH, ...

Tehnologija mesa 55-01 casopis.indb

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0494-9846/2014/0494-98461401001P.pdf

Ono što ribu, kao namirnicu, čini ... belu. Plava riba deponuje masti u masnim ćelijama, po celom telu, a bela riba deponuje masti u jetri i, ... Polinezasićene masne kiseline u mesu ribe i njihov značaj za zdravlje ljudi ... Termin „zdrava hrana“,.

Tehnologija mesa 56-01 casopis elektronsko izdanje.indb

http://eprints.ugd.edu.mk/13969/1/%D0%A2he%20impact%20of%20starter%20culture%20on%20the%20pH%20and%20the%20content.pdf

INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA, BEOGRAD. INSTITUTE OF MEAT HYGIENE AND TECHNOLOGY tehnologija mesa meat technology. God. Br.

Tehnologija mesa 55-02 elektronski casopis.indb - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/c5a4/ed4b2dbc603c5400ae0ff79d06e1907f9bfb.pdf

tehnologija mesa. Osnivač i izdavač: Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd. UDK: 637.56'822.05:597.556.334.1. ID: 211747340. Uvod. Riba je, s ...

Драгић М. ЖИВОЈИНОВИЋ* Историјски институт ... - CEEOL

https://www.ceeol.com/content-files/document-421838.pdf

извора, потврди хипотеза да је Петар из повеља у ствари Константин Бодин, син. Михаила Зетског и потоњи српски краљ, који је 1072. крунисан у ...

Ненад Урић, Српска школа у Вишеграду - Историјски институт ...

http://www.iib.ac.rs/assets/files/IC57%282008%29-N.Uric-SrpskaSkolaUVisegradu.pdf

СРПСКА ШКОЛА У ВИШЕГРАДУ (1865-1875)*. Апстракт: У раду се говори о оснивању прве српске школе у Вишеграду у време турске владавине у ...

BOOK_M vs H.indb - Институт славяноведения

https://inslav.ru/sites/default/files/editions/2019_pamyat_vs_istoriya.pdf

(1997). Этот фантастический текст принадлежит совсем иному этапу развития ... славии. На смертном одре господин Антон Новак, «офицер штаба ... политик Добрица Чосич13, автор, в частности, тетралогии «Время смерти» ...

институт за економику пољопривреде, београд стратегија ...

http://media1.opstinamalocrnice.rs/2019/06/Strategija-poljoprivrede-i-ruralnog-razvoja-opstine-Malo-Crnice-za-period-2019-2023.godine.pdf

Нaручилац: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ, Главна број 80,. 12311 Мало ... може се поделити на три геоморфолошке целине и то: Греда Сопот, Дно долине Млаве и. Стиг. ... Браничевској међуокружној лиги.

Leksikologija Knjiga.indb - Институт славяноведения

http://inslav.ru/sites/default/files/tolstajasm_2016_leksikologija_i_leksikografija_pischa_i_pitanije.pdf

ЛЕКСИКОЛОГИЈА И ЛЕКСИКОГРАФИЈА. У СВЕТЛУ САВРЕМЕНИХ ПРИСТУПА. Зборник научних радова. Уредништво: др Стана Ристић, научни ...

Београд, 2018. - Институт за међународну политику и привреду

https://www.diplomacy.bg.ac.rs/pdf/evropsko_z/2018/Evropsko_zakonodavstvo_br._66_2018.pdf

18 Интернет: http://www.cenoteka.rs/. Производи. Idea. Maxi Univerexport Tempo. Dis ... Омекшивач. 1 л. 2,13. 2,04. 2,81. 3,07. Прашак за веш. 3 кг. 5,57.

математички институт сану београд ,кнез михаилова 36 ...

http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/news/pp_doc/KD%20JNMV%20D%2002-2018.pdf

са Портала Управе за јавне набавке. Рок за достављање понуда је 21.12.2018. године до 12.30 часова,отварање понуда у. 13.00 час у просторијама ...

београд у делима европских путописаца - Балканолошки институт

http://www.balkaninstitut.com/pdf/izdanja/posebno/Beograd_u_delima.pdf

11 нов. 2019 ... сечен је стари европски пут од Регенсбурга до Цариграда и Блиског истока. Ходочасника више нема, а Турци су после освајања Бугар-.

istorijsko zagađenje, istorijski otpad istorijski ... - MITECO Kneževac

https://www.miteco.rs/images/pdf/2017/istorijsko_zagadjenje-projektni_pristup_i_izazovi_u_srbiji.pdf

metalna i PE burad zapremine 200 l. Komada: 569. Vrsta otpada: Otpadna ambalaža. Zatečena količina ( tona ): 7 t. Način pakovanja: metalna burad. Komada: ...

Informator 2019.indb

https://www.pwsip.edu.pl/templates/pwsiip-uczelnia-2015/pdf/Informator-2019.pdf

W 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało uczelni milion złotych za sukcesy, które odnoszą absolwenci PWSIiP. Znaleźliśmy się gronie ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.