Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom ... - Ustavni sud BiH

izgled grba Republike Srpske, koji je grb Nemanjića, predstavljen dvoglavim bijelim orlom sa krunom iznad glave. Podnosilac zahtjeva, dalje, naveo je da se iz ...

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom ... - Ustavni sud BiH - Сродни документи

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom ... - Ustavni sud BiH

http://www.ustavnisud.ba/dokumenti/_bs/u-4-04-71805.pdf

izgled grba Republike Srpske, koji je grb Nemanjića, predstavljen dvoglavim bijelim orlom sa krunom iznad glave. Podnosilac zahtjeva, dalje, naveo je da se iz ...

Ustavni sud Bosne i Hercegovine – 1964–2014 - Ustavni sud BiH

http://www.ustavnisud.ba/admin/public/down/Ustavni_sud_BiH_1964_2014_IA.pdf

Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. ... Уставни суд Босне и Херцеговине – 1964–2014 – Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina ...

ustav bosne i hercegovine - Ustavni sud BiH

http://www.ccbh.ba/public/down/USTAV_BOSNE_I_HERCEGOVINE_bos.pdf

Odlučni da osiguraju puno poštovanje međunarodnog humanitarnog prava, ... đani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovine: ... Federacija Bosne i Hercegovine u ime svojih konstitutivnih naroda i građana odobrava.

ustavni sud bosne i hercegovine 85 odluku o ... - Službeni List

http://www.sluzbenilist.ba/page/PdfDownload?BrojIzdanja=5&NivoIzdavanja_FK=1&GodinaIzdanja=2018

23 јан 2018 ... daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv presudā Suda Bosne i. Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sud BiH) br. S1 1 K 003420 14. Krž 8 od 3. veljače ...

ustavni sud bosne i hercegovine 937 odluku o dopustivosti i meritumu

http://sllist.ba/glasnik/2016/broj59/broj059.pdf

12 авг 2016 ... Nalaže se Kantonu Sarajevo da, u skladu sa člankom 74. Pravila Ustavnog suda ... daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv Presude Vrhovnog suda.

Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Crne Gore - Ustavni Sud Crne ...

http://www.ustavnisud.me/ustavnisud/skladiste/blog_2/objava_105/fajlovi/Ustavni%20zakon%20za%20sprovo%C4%91enje%20Ustava%20Crne%20Gore%20.pdf

Ustav Crne Gore (u daljem tekstu: Ustav) primjenjuje se danom kada ga proglasi ... Organi vlasti u Crnoj Gori i drugi državni organi, organizacije i službe i.

1-2005 - Ustavni sud

http://www.ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/Sudska_Praksa/1-2005-latinica.pdf

osnovu Ustava, osim kad je Ustavom predviđeno da se uslovi za ostvarivanje ... podzakonskim propisima, propisuje i za koje recept izdaje izabrani lekar. ... proizvodnju prehrambenih proizvoda (američke krofnice, pomfrit, palačinke i sl.) ...

PDF format - Ustavni sud

http://www.ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/Publikacije/Uloga%20i%20zna%C4%8Daj%20Ustavnog%20suda%20u%20o%C4%8Duvanju%20vladavine%20prava.pdf

o za{titi prava i sloboda gra|ana, pa je pretila opasnost da Ustav ne}e biti ... Sudija Ustavnog suda Srbije, [email protected] i ranija predsednica. Suda od 2007. do ... pojma “istaknuti pravnik“, moglo bi se navesti: polo`en pravosudni.

1/2003 - Ustavni sud

http://www.ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/Sudska_Praksa/lat_1-2003.pdf

korisnicima stečenih prava, što dovodi do kašnjenja u isplati penzija i predstavlja ... gradova ne obrazuju gradske opštine, je neustavno i nezakonito. ... ne može biti produžen" i da "smanjenje vremena potrebnog za navršenje radnog veka.

2/2005 - Ustavni sud

http://www.ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/Sudska_Praksa/2-2005-latinica.pdf

63/01, 42/02 ... i 101/05) propisano je da godišnji raspored poslova u ... naknade, čiji je obaveznik "JKP Gradska čistoća" za uslugu odlaganja smeća i otpada ... sahrana. U odgovoru donosioca akata, navodi se da je osporena Odluka doneta u ... odgovor je dostavljen i izveštaj Javnog komunalnog preduzeća "Lisje" iz ...

1-2006 - Ustavni sud

http://www.ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/Sudska_Praksa/1-2006-latinica.pdf

ostvarene u mesecu koji prethodi podnošenju zahteva za upis, prema zvaničnim ... da se zakonom utvrđuju uslovi i način obavljanja delatnosti, odnosno ... zaposlenja, odnosno po osnovu samostalne delatnosti isključuje obavezu plaćanja ... staža osiguranja ili 65 godina života, kao i rokove do kada zaposleni može da.

1-2004 - Ustavni sud

http://www.ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/Sudska_Praksa/lat_1-2004.pdf

benzinske stanice "Bagrdan" u okviru kompleksa "Bagrdanski tesnac". U sprovedenom postupku, Ustavni sud je utvrdio sledeće: Članom 113. stav 1. tačka 1.

Decision 5/98-I - Ustavni sud BiH

http://www.ustavnisud.ba/dokumenti/_en/u-5-98-12209.pdf

Alija Izetbegović, at the time Chair of the Presidency of Bosnia and Herzegovina, instituted proceedings before the Constitutional Court for an evaluation of the.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Ustavni sud

http://www.ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/Sudska_Praksa/1-2006-latinica.pdf

upisa u imenik advokata, kao i da utvrdi način određivanja visine troškova tog upisa ... Građanski savez Srbije - Niš pokrenuo je pred Ustavnim sudom.

elektronska komunikacija - Ustavni sud BiH

http://www.ustavnisud.ba/admin/public/down/El_komunikacija_web_A4_bs.pdf

1 sij 2020 ... ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA između Ustavnog suda BiH i ovlaštenih punomoćnika u postupku pred. Ustavnim sudom BiH. Počev od 1.

Nacrt odluke - Ustavni sud BiH

http://www.ustavnisud.ba/dokumenti/_bs/U-3-13-1017392.pdf

Na Plenarnoj sjednici održanoj 22. januara 2015. godine Ustavni sud je odlučio ... kao vjerski praznik i dan Svetog Stefana, ali i da se ostali republički praznici ...

pregled prakse - Ustavni sud BiH

http://www.ccbh.ba/public/down/pregled_prakse_us.pdf

Hercegovine, 2009. - 232 str. ; 25 cm. Tekst na bos., hrv. i srp. jeziku ; tekst lat. i üir. ISBN 978-9958-9200-8-0. 1. Ustavni sud 2. Bosna i Hercegovina. Zakoni itd.

AVNOJ i ustavni položaj Srbije

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/zbornici/z28/01z28.pdf

AVNOJ I USTAVNI POLOZAJ SRBIJE. 1. PRISTUP PROBM,MATICI. Vi5estruka je potreba da se ustavni poloZaj Srba i Srbije u Jugoslovenskoj fede- raciji, onoj ...

USTAVNI SUD BiH I DRUGE SUDSKE INSTANCE

http://www.ustavnisud.ba/admin/public/down/Ustavni%20sud%20i%20dr%20sudske%20instance.pdf

OKRUGLI STOLOVI USTAVNOG SUDA BiH NA TEMU. USTAVNI SUD BiH I. DRUGE SUDSKE INSTANCE. Sarajevo, 29. 11. 1999. godine. Teslić, 8. i 9. 12.

Obrazac ustavne zalbe - Ustavni sud

http://www.ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/Misc/Obrazac_ustavne_zalbe_1.pdf

УСТАВНА ЖАЛБА. 11000 Б Е О Г Р А Д. Булевар краља Александра 15. I ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ: (видети одељак I упутства за ...

OBRAZLOŽENЈE I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENјE ZAKONA ...

http://www.mup.rs/wps/wcm/connect/f52d669b-426b-4a4f-80de-96cbc6160637/OBRAZLOZENJE.LAT_PDF.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mTu7IK-

Republike Srbije, koji propisuje da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje režim i ... Bliže uslove za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica i sistema, ...

USTAVNI AMANDMAN VII Decembra 1968. Socijalističku ...

http://www.znaci.net/00001/138_95.pdf

ustavnim zakonom u skladu sa načelima Ustava Jugoslavije i sa republi- čkim ustavom. Za vršenje ... novi Ustav SFRJ 21. februara 1974. godine. Od ustavnih ...

Konstitucionalizam i ustavni dizajn u demokratskoj recesiji

http://www.upns.rs/sites/default/files/2019-03/Konstitucionalizam%20i%20ustavni%20dizajn%20u%20demokratskoj%20recesiji%20-%20Zbornik%20FPN.pdf

20 мар 2019 ... Kontakt: [email protected] ... preneti im veštine sprovođenja politika i odluka koje se donose daleko od zaje- dnica u kojima su ... snaga i državne uprave, dok su drugu činili pripadnici akademske zajednice i ci-.

Ustavni sud Republike Srbije - OpenEdition Journals

https://journals.openedition.org/revus/pdf/1137

10 Na primer, taj rok u Francuskoj iznosi 30 dana. ... po nazivu („žalba“ i „ustavna žalba“) već i u pogledu subjekata koji ih mogu izjaviti, predmeta zaštite, uslova ...

1 USTAVNI SUD CRNE GORE U-I br. 6/16 29. decembar 2016 ...

http://www.ustavnisud.me/ustavnisud/skladiste/blog_4/objava_92/fajlovi/Rjesenje.pdf

Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore (»Službeni list Crne Gore«, broj 11/15.) ... koji odgajaju samostalno svoju djecu bez učešća majki, bilo da su majke ... žene koje su rodile troje ili više djece i koje su ostavile svoju djecu i nikada ih više neke ...

Ústavní Publikace - Sociologický ústav AV ČR - Akademie věd ...

https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/soucasna_ceska_spolecnost.pdf

11. leden 2020 ... klad pro formulování vstupních hypotéz, zaměřených na zkoumání závislostí dvou skupin proměnných ... Chomutov: Milenium Publishing.

porezno pravo i ustavno sudstvo - Ustavni sud BiH

http://www.ustavnisud.ba/admin/public/down/Porezno_pravo_i_ustavno_sudstvo_Brcko2018_interactive.pdf

i poresko pravo, već je i nekoliko godina u svojstvu pravnog saradnika za poreska pitanja nadležnog Drugog senata Saveznog ustavnog suda učestvovao u ...

1 Ana Stevanović Sadržaj 1. Uvod 2. Predloženi ustavni amandmani ...

http://www.fcjp.ba/analize/Ana_Stevanovic3_Pravosudna_akademija_u_Republici_Srbiji_velika_ocekivanja_na_nejakim_plecima.pdf

7 јун 2019 ... RS 1/90. 2 Sl. gl. RS 98/06. 3 Čl. 2 Zakona o Pravosudnoj akademiji, Sl. gl. ... pravosudni ispit i radili u pravosuđu godinama, da će moći da ...

Zlatko M. Knežević, predsjednik Mato Tadić ... - Ustavni sud BiH

http://www.ustavnisud.ba/dokumenti/AP-1791-17-1192244.pdf

ako hoćeš, dođi kod štale, tu je najlakše“, te ostale poruke koje je slala apelantica ... zaključak o postojanju ljubavne veze ocijenio samo na temelju SMS poruka.

ustavni sistem crne gore - Uprava za kadrove

http://www.uzk.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=273971&rType=2

LIČNA PRAVA I SLOBODE (čl. 26 do 44 i Amandmani I i II). 8.1 Prava i slobode kojima se štiti fizički integritet čovjeka (čl. 26, 27 i 28). 8.2 Lična sloboda (čl.

Izdvojeno mišljenje u predmetu Už-III broj 38/14 - Ustavni Sud Crne ...

http://www.ustavnisud.me/ustavnisud/skladiste/blog_4/objava_161/fajlovi/U%C5%BE%20III%2038_14%20Izdvojeno%20mi%C5%A1ljenje.pdf

suda, nema mjesta primjeni instituta građenja na tuđem zemljištu, pa tužioci kao ... građenjem na tuđem zemjištu, jer nema elemenata savjesnosti, što dovodi do ...

Slučajevi'nestalih beba'-Ustavni sud vs. Evropski sud za ljudska ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0003-2565/2017/0003-25651701200D.pdf

Др Марија Драшкић*. СЛУЧАЈЕВИ „НЕСТАЛИХ БЕБА“: УСТАВНИ СУД vs. ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА? Ауторка коментара одлуке Уставног ...

Ustavni sud poni{tio rezultate referenduma - Glas Srpske

https://arhiva.glassrpske.rs/novine/2016/12/GlasSrpske20161202.pdf

2 дец 2016 ... 6.50 Ogi i bubice. 7.00 Udri mu{ki. 9.20 Info scena. 10.10 Qubav na silu, serija. 11.10 Bahar, serija. 12.00 Info top. 12.15 Vremenska prognoza.

Ugovor o nabavci male vrijednosti dnevne štampe - Ustavni Sud ...

http://www.ustavnisud.me/dokumenti/Ugovor%20o%20nabavci%20male%20vrijednosti%20dnevne%20%C5%A1tampe.pdf

Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke. „POBJEDA”. DNEVNI LIST. „VIJESTI". DNEVNI LIST. „DAN“. DNEVNI LIST. „DNEVNE NOVINE" ...

Ustavni sud Crne Gore, u sastavu: predsjednik Dragoljub Drašković ...

http://www.ustavnisud.me/ustavnisud/skladiste/blog_4/objava_122/fajlovi/odluka215.pdf

“Član 3. Na pitanja ostvarivanja lokalne samouprave u Glavnom gradu koja nijesu posebno uređena ovim zakonom primjenjuje se Zakon o lokalnoj samoupravi ...

Ustavni sud Crne Gore, u sastavu: predsjednica Desanka Lopičić i ...

http://www.ustavnisud.me/ustavnisud/skladiste/blog_4/objava_27/fajlovi/Odluka%20U_II%20br%2040_14%20%20ukida%20se.pdf

1. Ispitivanja: a/ mikrobiološko ispitivanje oba partnera: - bakterije, Chlamydia, Mycoplasma, Toxoplasma - izolacija. - Hbs Ag, HCV, HIV, VDRL - serologija,.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.