konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge – izrade ...

Obrazac 9 – Struktura cene sa uputstvom kako da se popuni. 36. 13. ... Predmet javne nabavke su usluge – izrada projektne dokumentacije za Sinagogu –.

konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge – izrade ... - Сродни документи

konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge – izrade ...

http://www.subotica.rs/documents/pages/8176_2.pdf

Obrazac 9 – Struktura cene sa uputstvom kako da se popuni. 36. 13. ... Predmet javne nabavke su usluge – izrada projektne dokumentacije za Sinagogu –.

1 konkursna dokumentacija za nabavku usluge izrade urbanističko ...

http://novisad2021.rs/wp-content/uploads/2018/05/Finalni-raspis-2018_za-portal.pdf

18 мај 2018 ... Fondacija “Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“. Katolička ... "…da imamo mesta za sedenje, neki lazy bag-ovi, neka urbanija prica.".

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE ...

https://www.vrnjcispa.rs/wp-content/uploads/2018/12/JNMV-Racunari.pdf

7 дец 2018 ... pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 16/2018 ... nabavku male vrednosti - DOBRA – Nabavka i isporuka računara i ...

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 13/2019 ...

http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/File/Javne%20nabavke/2019/JN_13_2019_KONKURSNA%20DOKUMENTACIJA.pdf

uk. cena sa. PDV-om. 5. Ormar 200x60x40. Izrađuje se od univera debljine. 18mm, okantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Spajan ...

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti ...

http://oks.org.rs/wp-content/uploads/2020/01/konkursna-dokumentacija-Jn-17-2018.pdf

3. da ima mašine za tabačnu digitalnu štampu. 4. da ima digitalnu mašinu za štampu velikiih formata. 5. da ima UV printer. 6. da poseduje CNC mašinu za ...

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male ... - Biblioteka

http://biblioteka-np.org.rs/2016/images/Javnost/2017/Konkursna-dokumentacija-za-knjige-2017.pdf

18 сеп 2017 ... Bela griva - lektira. Rene Gijo. 10. 14. Hajduci - lektira. Branislav Nušić. 10. 15. Orlovi rano lete - lektira. Branko Ćopić. 10. 16. Magična knjiga ...

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 6/2019 – nabavka ...

http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/File/Javne%20nabavke/2019/JN_6_2019_KONKURSNA%20DOKUMENTACIJA.pdf

100 Savo sprej protiv buđi,500ml, sadrži aktivne supstance, ili odgovarajući kom. 36. 101 Sredstvo za otklanjanje kamenca i tvrdokornih mrlja, sadrži manje od 5 ...

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 21 ...

http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/File/Javne%20nabavke/2019/JNMV_21_2019_KONKURSNA%20DOKUMENTACIJA.pdf

27 дец 2019 ... ... NOVI SAD javna nabavka broj 21/2019 – nabavka reprezentacije za potrebe kafe kuhinje ... IX OBRAZAC MENIČNOG OVLAŠĆENJA .

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 6 ...

http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/File/Javne%20nabavke/2018/JNMV_6_KONKURSNA%20DOKUMENTACIJA.pdf

2 феб 2018 ... IV USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I ... Savo sprej protiv buđi,500ml, sadrži aktivne supstance ...

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 3/2015- radovi na ...

http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/file/Javne%20nabavke/2015/JN_3_2015_KONKURSNA%20DOKUMENTACIJA.pdf

Nabavka materijala i bojenje zidova i plafona fasadnom disperzivnom bojom dva puta u tonu ... Malterisanje plafona preko blokova gipsnim malterom. Podlogu ...

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 7/2019- nabavka ...

http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/File/Javne%20nabavke/2019/JN_7_2019_KONKURSNA%20DOKUMENTACIJA.pdf

8 мар 2019 ... potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad. Konkursna ... Kudelja kg. 8. 619. Brinox. 3/8-3/8 40cm žž kom. 20. 620. Brinox. 3/8-3/8 50cm žž kom.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 4/2019 – nabavka ...

http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/File/Javne%20nabavke/2019/JN_4_2019_KONKURSNA%20DOKUMENTACIJA.pdf

Odgušenje kanalizacije kom. 50. 29. Mašinsko odgušenje kom. 50. 30. Demontaža ogledala kom. ... Montaža odvoda kondenzata na klima uredjaju m. 20. 244.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara

http://www.crhov.rs/?opcija=26&id_kd=5d20dd7e-b19f-4565-b475-8d1025a1b9f1

8 мар 2019 ... II партија: набавка добара - рециклажа тонера ... рециклажу/пуњење код Наручиоца. Пуњење тонер касета се врши на писани захтев.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 1 ...

http://www.biblioteka-np.org.rs/2016/images/Javnost/konkursna%20dokumentacija%20za%20jnmv%20broj%201-%202018%20-%20%2829.%20oktobar%29%20knjige%20III%20deo.pdf

29 окт 2018 ... 12. Sredstva finansijskog obezbeđanja: Naručilac ne traži sredstva finansijskog obezbeđenja. ... Veruj i dobićeš. Melisa Kardoza 1. 27. Kineske ...

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 24 ...

http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/File/Javne%20nabavke/2018/JNMV_24_2018_KONKURSNA%20DOKUMENTACIJA.pdf

441 Sahatno staklo R 100 mm kom. 5. 442 Sahatno staklo R 250 mm kom. 5. 443 Sahatno staklo R 150 mm kom. 5. 444 Sahatno staklo, PTFE, R-100mm kom. 1.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 4/2018- nabavka ...

http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/File/Javne%20nabavke/2018/JN_4_2018_KD-4-2018-potrosni%20materijal1.pdf

javna nabavka broj 4/2018- nabavka potrošnog materijala i sitnih aparata za potrebe održavanja ... Sprej za zaštitu gumenih ... Na hemikalije,stvaranje budji,.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 3/2020- nabavka ...

http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/File/Javne%20nabavke/2020/JN_3_2020_KONKURSNA%20DOKUMENTACIJA.pdf

Aling Exp art.74121 ili odgov. kom. 50. 1414. Priključnica telefonska RJ12 6/6. Aling-C Mode ili odgovar. kom. 50. 1415. Taster sa oznakom svetla i indikacijom.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ... - Univerexport

http://univerexport.rs/tender/konkursna%20dokumentacija%20-Izrada%20postavka%20i%20odr%C5%BEavanje%20reklamnih%20oznaka%20na%20javnim%20povr%C5%A1inama.pdf

b) Back light platno po m2 debljine 510gr/m2 po dostavljenom rešenju ... CENA. GARANTNI ROK. Izrada svetlećeg banderaša 70x100 cm (lice klirit,led rasveta).

konkursna dokumentacija za nabavku usluga ... - UNIVEREXPORT

http://univerexport.rs/tender/Konkursna%20dokumentacija%20-%20%20usluga%20servisiranja%20ispitivanja%20i%20pregleda%20opreme%20za%20po%C4%8Detno%20gasenje%20pozara.pdf

21 окт 2019 ... (Sl.glasnik RS br 111/09, 20/15), i Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenja za obavljanje ...

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBE I USLUGA ...

https://www.jpsarajevo.ba/bs/documents/56/download

5 ožu 2019 ... Vrsta ugovora o javnoj nabavci: javna nabavka robe i usluga. Broj nabavke iz Plana nabavke za 2019 godine je: 26 /15. Oznaka i naziv iz JRJN ...

tenderska dokumentacija za nabavku - Olimpijski centar Jahorina

http://oc-jahorina.com/wp-content/uploads/2017/11/Nabavka-dje%C4%8Dijeg-sadr%C5%BEaja.pdf

[vratima). Visina proizvoda 5m, dimenzija prolaza: visina 1.,9, dui,ina. 2,6 m ... 4,5m, visina 4.4m. ... imitaciju snega. 1 ... [vratima), Visina ... visina 1,,9, duLina2,6.

tenderska dokumentacija za nabavku radova - Općina Konjic

http://www.konjic.ba/ba/images/JavneNabavke/2018/Pijaca/TD-Rekonstrukcija-gradske-pijace.pdf

Izrada i ugradnja klizne kapije od kovane ograde sa zaštitom, ( toplo pocinčano , bojeno WS plast ) boja antracit. Dimenzije 295 x 150 cm kom. 1,00. 3. Izrada i ...

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge štampanja ...

http://www.mmp.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=142757&rType=2&file=Odluka STAMPARSKE USLUGE.pdf

Odluka o izboru najpovoljnije ponude | eTender Portal - UJN CG. Page 1 of 4 ... Ponuđaču NIG,Pobjeda" A.D. - Podgorica dodijeljeno je 80.0 bodova. 4.

konkursna dokumentacija - Rtv

http://static.rtv.rs/pdf/2019/01/17/kd-prevod-engleski.pdf

17 Jan 2019 ... name: Public Broadcasting Service “Radio Television of Vojvodina” ... TV, the Internet, as well as the introduction of new types of non-linear distribution. ... it is necessary to keep in mind the necessity of continuous work and ... an organized criminal group, that they were not convicted for criminal acts against ...

konkursna dokumentacija - PMF-a

https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=15518

30 нов. 2017 ... Menica i menično ovlašćenje se izdaju kao finansijska garancija za ... dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje, u visini od 10% ...

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

http://www.jkpkomusl.rs/pdf/970.4%20%20KONKURSNA%20DOKUMENTACIJA%20GRADJ%20MATERIJAL.pdf

24 јун 2016 ... Predmet javne nabavke je;nabavka građevinskog materijala ... u obavezi da dostavi obrazac specifikacije materijala sa strukturom cene overen.

konkursna dokumentacija mvd-2-16.pdf

http://sc.rs/sc/javne_nabavke/dokumentacija/373/konkursna%20dokumentacija%20mvd-2-16.pdf

6692/11 од 16.12.2015.године, Одлуке број 6502 од 06.12.2016.године о покретању ... Понуђач треба да обезбеди наручиоцу поклон ваучере,појединаче ... Списак малопродајних објеката понуђач доставља на свом меморандуму ... javne nabavke na koje se zahtev za zaštitu prava odnosi i naziv naručioca u.

konkursna dokumentacija - KSS

http://www.kss.rs/files/Javne%20nabavke/2015/konkursna%20dokumentacija%20JN%2012-2015.pdf

... pečatom i potpisana od strane ovlašćenog lica), menično ovlašćenje - pismo (popunjeno, overeno pečatom i potpisano od strane ovlašćenog lica), kopija.

JN 1-1-40-18 RO - Konkursna dokumentacija

http://www.domzdravljanis.co.rs/documents/JN%201-1-40-18%20RO%20-%20Konkursna%20dokumentacija.pdf

2 авг 2018 ... Pretraga baze podataka (pacijenata) po više kriterijuma i to ime pacijenta, ID ... 07173318; PIB: 100334358; JBKJS: 02437, s jedne strane i. 2.

Konkursna dokumentacija - KG BUS

https://kgbus.rs/wp-content/uploads/2019/dokumenti/javne-nabavke/usluge-prevoza-putnika-u-gradskom-i-prigradskom-prevozu-1.2.52018/konkursna-dokumentacija.pdf

... сваком возилу се додељује број бодова према табели: Тип мотора. E6. ЕЕV ... Превозник је у обавези да ред вожње из става 1. овог члана поднесе на ...

cenovnik usluge od va[eg materijala izrade gotovih pozicija

http://www.almark.rs/download/CENOVNIK%20SAVIJANJE%20SA%20SPAJANJEM%2005.01.16.pdf

Cena usluge savijanja spajanja bez okivanja, gume i {loge od PVC. Cena usluge savijanje spajanje ... KUTIJASTI PROFILI, FLAHOVI I OKRUGLE CEVI. 30.

Konkursna dokumentacija - NS SEME

https://nsseme.com/wp-content/uploads/2019/08/JN56-konkursna-dokumentacija.pdf

12 авг 2019 ... 509 motokultivator. 1995. 4. 13791 IMT. 509 motokultivator. 1996. 5. 20352 IMT. 539. 1651. 4WD traktor. 2012. 6. 13358 IMT. 539 SA. KAB.

konkursna dokumentacija - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2019/06/Konkursna-dokumentacija-Rezervni-delovi-2019.pdf

4 јун 2019 ... Rezervni delovi za motorne testere, čistače, kresače i prskalice. 4. Rezervni delovi ... sejačica IMT ,za prskalice i atomizere Morava i Metalogradnja, prskalice. AGROMEHANIKA , za sejačice, prikolice i osočare MAJEVICA. 17.

Konkursna dokumentacija - Град Ниш

http://www.eservis.ni.rs/javnenabavke/KONKURSNA%20DOKUMENTACIJA_1279.pdf

12 дец 2018 ... Испорука и монтажа изводног телефонског ормана ITO-LI типа BRATEL Kron или одговарајући. kom. 1. 1.3. Испорука и монтажа ADC ...

Konkursna dokumentacija za JN 7/2017

http://www.cigota.rs/sites/default/files/konkursna_dokumentacija-radovi.pdf

19 окт 2017 ... Интернет страница: www.cigota.rs. 2. Врста поступка јавне набавке. Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.